Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0030 Interdiszciplináris és komplex megközelítésű digitális tananyagfejlesztés a természettudományi képzési terület alapszakjaihoz.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0030 Interdiszciplináris és komplex megközelítésű digitális tananyagfejlesztés a természettudományi képzési terület alapszakjaihoz."— Előadás másolata:

1 TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0030 Interdiszciplináris és komplex megközelítésű digitális tananyagfejlesztés a természettudományi képzési terület alapszakjaihoz II. Konferencia, Debrecen, 2010.október 01. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. Dr. Mucsi László projektvezető A PROJEKT BEMUTATÁSA INTERDISZCIPLINÁRIS ÉS KOMPLEX MEGKÖZELÍTÉSŰ DIGITÁLIS TANANYAGFEJLESZTÉS A TERMÉSZETTUDOMÁNYI KÉPZÉSI TERÜLET ALAPSZAKJAIHOZ 2010.01.01 – 2011.06.30.

2 TÁMOP-4.1.2- 08/1/A-2009-0030 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. 2 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program Tananyagfejlesztés és tartalomfejlesztés különös tekintettel a matematikai, természettudományi, műszaki és informatikai (MTMI) képzésekre c. pályázati felhívásához Kódszám: TAMOP – 4.1.2-08/1/A

3 TÁMOP-4.1.2- 08/1/A-2009-0030 PÁLYÁZAT MEGJELENÉSE  2008.12.10 – pályázat megjelenése  2009.02.24 – pályázati határidő módosítása  2009.03.25 – pályázati útmutató módosítása  2009.04.14 – megjelent a kitöltő program  2009.04.21 – dokumentáció és határidő módosítása  2009.05.20 – pályázati határidő

4 TÁMOP-4.1.2- 08/1/A-2009-0030 FELKÉSZÜLÉS A PÁLYÁZATRA  Előzmények (HEFOP 3.3.1., 3.3.2.)  Konzorcium megalapítása  Debreceni Egyetem  Természettudományi és Technológiai Kar,  Nyíregyházi Főiskola  Természettudományi és Informatikai Kar,  Pécsi Tudományegyetem  Természettudományi Kar,  Szegedi Tudományegyetem  Természettudományi és Informatikai Kara

5 TÁMOP-4.1.2- 08/1/A-2009-0030 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. 5 A TÁMOGATÁS CÉLJA, RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS  A kompetencia-alapú oktatásra való áttérés, a bolognai lineáris képzési szerkezet bevezetése, az Info-kommunikációs technológia (IKT) elterjedése, az egész életen át tartó tanulás stratégiájának alkalmazása, a képzés tömegessé válása, a tudásanyag nagy mennyisége és gyors változása szükségessé teszi a komplex, modern felsőoktatási tartalmak és programok, módszerek kifejlesztését, alkalmazását.

6 TÁMOP-4.1.2- 08/1/A-2009-0030 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. 6 A TÁMOGATÁS CÉLJA, RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS  A konstrukció célja, hogy lehetőséget teremtsen a felsőoktatási intézményeknek arra, hogy felkészüljenek a bolognai folyamatból, az Európai Képesítési Keretrendszerből (EKKR), az egész életen át tartó tanulás stratégiájából fakadó követelmények teljesítésére; megújítsák és bővítsék képzési kapacitásaikat a tananyagfejlesztés és ehhez kapcsolódó tartalomfejlesztés révén.

7 TÁMOP-4.1.2- 08/1/A-2009-0030 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. 7 A TÁMOGATÁS CÉLJA, RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS  A konstrukció célja továbbá, hogy a Lisszaboni Stratégiával összhangban elősegítse a korszerű matematikai, természettudományi, műszaki és informatikai képzési területek fejlesztését; korszerű tananyagok, képzési módszerek kidolgozásával és terjesztésével hozzájáruljon az e területeken tanulók és végzettek számarányának növeléséhez.

8 TÁMOP-4.1.2- 08/1/A-2009-0030 A TÁMOGATÁS CÉLJA, RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS  A konstrukció célja, hogy a hét versenyképességi Pólus Zászlóshajó Program keretében horizontális gazdaságfejlesztési eszközökkel hozzájáruljon egy-egy régió tudásintenzív iparágának humánerőforrás-, illetve tudásigényéhez.

9 TÁMOP-4.1.2- 08/1/A-2009-0030 PÁLYÁZAT ELŐKÉSZÍTÉSE  Pályázati célok kiválasztása  Tananyagok kiválasztása, értékelő rendszer kidolgozása,  Pénzügyi tervezés, költségterv kidolgozása  Megvalósíthatósági tanulmány elkészítése  Pályázati dokumentáció elkészítése

10 TÁMOP-4.1.2- 08/1/A-2009-0030 RÉSZCÉLOK Tananyagfejlesztés és tartalomfejlesztés  A bolognai folyamatnak megfelelő, az egész életen át tartó tanulást segítő, – az Európai Képesítési Keretrendszerrel összhangban lévő – tananyag-adaptáció, tananyagfejlesztés, tartalomfejlesztés és a képzést segítő speciális tudományos szakadatbázisok beszerzése és továbbfejlesztése.  Tananyagok, valamint az egyes képzések teljesítéséhez kötelezően előírt szakirodalmak on-line hozzáférhetőségének megteremtése.  A képzési programok rugalmassá tétele, e képzési programok kínálatának közelítése a tudományos szféra humánerőforrás igényeiből fakadó valamint a munkaerő- piaci elvárásokhoz, kereslethez. A képzési tartalmak fejlesztése és adaptációja révén hozzájárulás többnyelvű képzések indításához.

11 TÁMOP-4.1.2- 08/1/A-2009-0030 PÁLYÁZAT TARTALMA TANANYAG-ADAPTÁCIÓ, TANANYAGFEJLESZTÉS, TARTALOMFEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉGEK  Nemzetközi, külföldi felsőoktatási intézményekben, képzésekben alkalmazott tananyagok vásárlása, fordítása, adaptációja;  Interdiszciplináris és komplex megközelítésű tananyagkészítés;  Tananyagfejlesztés összehangolása a munkaerő-piaci elvárásokkal, munkaerő-piaci szereplők bevonása a tananyagfejlesztésbe;  Áttérés a nyomtatott tartalmakról a digitális tartalmakra, digitális képzési programcsomagok fejlesztése;  Idegen nyelvű kreditek beépítése a tananyagokba, kétnyelvű képzések fejlesztése;  Idegen nyelvű képzések fejlesztése;  Idegen nyelvű tanagyagok fordítása, magyar nyelvű tananyagok idegen nyelven történő előállítása;  Teljes curriculum fejlesztés, kiemelten modulrendszerű tananyagok fejlesztése; képzési hálók kidolgozása, a tartalmakhoz kapcsolódó kreditallokáció elvégzése;  Kreditallokáció felülvizsgálata, kredittartalom intézményi illetve tudományági összehangolása; intézményi ekvivalencia táblázat kialakítása;  Leggyakrabban használt tankönyvek, tananyagok ingyenes, on-line hozzáférhetőségének biztosítása;  Fenntartható fejlődéssel, társadalmi felelősségvállalással, éghajlatváltozással, esélyegyenlőséggel, egészségfejlesztéssel, fogyasztóvédelemmel, munkavédelemmel kapcsolatos tartalomfejlesztés.

12 TÁMOP-4.1.2- 08/1/A-2009-0030 TÁMOGATÁS ÖSSZEGE  A jelen pályázat keretében elnyerhető támogatás összege: legalább 20 000 000 Ft, de legfeljebb, 80 000 000 Ft lehet.

13 TÁMOP-4.1.2- 08/1/A-2009-0030 A PÁLYÁZAT BEADÁSI HATÁRIDEJE  A pályázatok benyújtása 2009. január 26-tól 2009. május 18-ig lehetséges.

14 TÁMOP-4.1.2- 08/1/A-2009-0030 A PROJEKT CÉLJA Az „Interdiszciplináris és komplex megközelítésű digitális tananyagfejlesztés a természettudományi képzési terület alapszakjaihoz” című projekt célja:  a XXI. század igényeinek és a hallgatók elvárásainak megfelelő digitális tananyagok kifejlesztése, valamint  a képzés szerkezetének a korszerűsítése. A projekt kidolgozása során jelentős mértékben támaszkodunk a munkaerőpiaci szereplők által megfogalmazott elvárásokra, így véleményünk szerint a projekt nagymértékben hozzájárul ahhoz, hogy növekedjenek a végzett hallgatók elhelyezkedési esélyei.

15 TÁMOP-4.1.2- 08/1/A-2009-0030 A projekt rövid távú, közvetlen céljai  On-line hozzáférhető digitális tananyagok fejlesztése,  A képzési tervek felülvizsgálata a képesítési keretrendszernek való megfelelés, az új tananyagok beillesztése, az intézményközi együttműködés, a kompetencialapú oktatás elvárásainak figyelembevételével:  Az idegen nyelvű szakmai kurzusok számának növelése, angol nyelvű tananyagok fejlesztése  Angol nyelvű kurzusok rendszeres meghirdetése

16 TÁMOP-4.1.2- 08/1/A-2009-0030 A PROJEKT KERETÉBEN TERVEZETT TEVÉKENYSÉGEK 1. TEVÉKENYSÉG: DIGITÁLIS TANANYAGOK KIFEJLESZTÉSE 1. projektelem: A felelős szerzők felkérése, szerződéskötés 2. projektelem: Konzorciumi fejlesztőbizottságok megalakítása, a munkamódszer kidolgozása 3. projektelem: A tananyagok elkészítése, szakmai bizottságok folyamatos kontrollja közben 4. projektelem: A lektorok felkérése, szerződéskötés 5. projektelem: A tananyagok bírálata a különböző szakmai szervezetek és lektorok által 6. projektelem: A tananyagok közzététele a saját honlapon 7. projektelem: A tananyagok kipróbálása az oktatásban a célcsoporton 8. projektelem: A beérkezett javaslatok/vélemények/kritikák összegzése és beillesztése a tananyagok végleges formátumába 9. projektelem: A szükséges konvertálás és elhelyezés a www.tankönyvtár.hu oldalon

17 TÁMOP-4.1.2- 08/1/A-2009-0030 1. TEVÉKENYSÉG: DIGITÁLIS TANANYAGOK KIFEJLESZTÉSE - ÜTEMEZÉS GANTT-diagram Projektelemek 20102011 123412 I/1. I/2. I/3. I/4. I/5. I/6. I/7. I/8. I/9.

18 TÁMOP-4.1.2- 08/1/A-2009-0030 A szervezet felépítése

19 TÁMOP-4.1.2- 08/1/A-2009-0030 A PROJEKT KERETÉBEN TERVEZETT TEVÉKENYSÉGEK 2. tevékenység: Az alapszakok tantervének korszerűsítése, kreditallokáció megvalósítása A tevékenység keretében végbemegy  az alapszakok tantervének a munkaerőpiaci igényeket is figyelembe vevő korszerűsítése;  az elkészült tananyagok tantervekbe történő beillesztése;  az idegen nyelvű kurzusok számának a növelése  az intézményen belüli és az intézmények közötti ekvivalencia- táblázatok elkészítése 1. projektelem: A konzorciumi és intézményi szakmai bizottságok megalakítása 2. projektelem: Felülvizsgálati szempontrendszer készítése az Országos Kredittanács bevonásával 3. projektelem: Az elkészült tananyagok kreditallokációja, illesztése a különböző szintű képzésekhez 4. projektelem: Az alapképzések felülvizsgálata 5. projektelem: Ekvivalencia-táblázatok szakok és intézmények között 6. projektelem: Az eredmények összegzése (tanulmány) 7. projektelem: Az ekvivalencia táblák közzététele

20 TÁMOP-4.1.2- 08/1/A-2009-0030 2. TEVÉKENYSÉG: AZ ALAPSZAKOK TANTERVÉNEK KORSZERŰSÍTÉSE, KREDITALLOKÁCIÓ MEGVALÓSÍTÁSA - ÜTEMEZÉS Projektelemek 20102011 123412 II/1. II/2. II/3. II/.4 II/5. II/6. II/7.

21 TÁMOP-4.1.2- 08/1/A-2009-0030 KÖLTSÉGVETÉS  18 hónapos futamidejű projekt  2010.01.01-2011.06.30.  A projekt összes elszámolható költsége, 99.999.950 Ft, mely 79.999.960 Ft támogatási összegből, és 19.999.990 Ft saját forrásból tevődik össze.

22 TÁMOP-4.1.2- 08/1/A-2009-0030 KÖLTSÉGEK BRUTTÓ MÓDON, FORINTBAN I. Projekt előkészítés költségei:2 997 990 II. Projektmenedzsment költségei:9 990 000 III. A projekt szakmai megvalósításával összefüggő költségek (ESZA)83 611 960 IV. Projekt megvalósításához igénybevett szolgáltatások:2 000 000 V. Egyéb szolgáltatások:1 400 000 VI. Egyéb a projekt végrehajtásával összefüggő (általános) költség:- Összesen 99 999 950 Ebből támogatás (80,00%):79 999 960 saját forrás (20,00%)19 999 990

23 TÁMOP-4.1.2- 08/1/A-2009-0030

24 Köszönetnyilvánítás  Az elődöknek  A projektpartnerek  Tananyagfejlesztőknek  Saját erőt biztosítóknak (Karok, tanszékek, HÖK, stb.)  A segítőknek (TIK, DH)  Dr. Varga Zsuzsanna projektmenedzsernek

25 TÁMOP-4.1.2- 08/1/A-2009-0030 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0030 Interdiszciplináris és komplex megközelítésű digitális tananyagfejlesztés a természettudományi képzési terület alapszakjaihoz."

Hasonló előadás


Google Hirdetések