Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A gyakorlati képzés megújítása a pedagógia szakos képzésben Jászi Éva – Mogyorósi Zsolt EKF Neveléstudományi Tanszék 2005.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A gyakorlati képzés megújítása a pedagógia szakos képzésben Jászi Éva – Mogyorósi Zsolt EKF Neveléstudományi Tanszék 2005."— Előadás másolata:

1 A gyakorlati képzés megújítása a pedagógia szakos képzésben Jászi Éva – Mogyorósi Zsolt EKF Neveléstudományi Tanszék 2005.

2 Aktualitás és relevancia I. Új program követelményei: Magasabb óraszám - rendszeres tapasztalatok Ütemezés Megfelelés a szakképesítésből adódó igényeknek – iskolán kívüli nevelési területek (Ped.gyak.II., Ped.gyak.III.)

3 Aktualitás és relevancia II. Akkreditáció: gyakorlatorientált, kompetenciaalapú képzés olyan tanegységek kialakítása, melyek beilleszthetők a 2006 –tól induló képzésünkbe (alapképzés és részterületi specializáció)

4 Pedagógia szakos képzés - főbb kimeneti célok I. Olyan szakemberek képzése akik gyermekek felügyeletét, gondozását, nevelését és az ezekhez kapcsolódó tevékenységeket képesek Jogszerűen;Szakszerűen; Intézményi/nem intézményi; Piaci/nem piaci keretek között végezni. II. Akik specializált ismeretekkel és kompetenciákkal rendelkeznek.

5 Főbb szakszerűségi követelmények - kompetenciák A személyiségfejlesztés tudományos modelljeinek ismerete Diagnosztikus és formatív értékelési eljárások alkalmazásának gyakorlata Adekvát módszertani repertoár alkalmazása a személyiségfejlesztő folyamatokban Nevelési célok tervezésének képessége (kontextus, differenciálás, individualizálás) Nevelési interakciók facilitálásának képessége (színterek) Nevelési folyamatok és a saját szakmai tevékenység értékelésének képessége – reflektivitás Különböző intézmények pedagógiai funkcióiban történő szakmai részvétel és együttműködés képessége

6 A gyakorlati képzés főbb jellemzői Iskolai és iskolán kívüli területek fókuszálása – kompetencia határok betartásával Orientál a specializációra Rendszeres (órarend szerinti) és intenzív gyakorlatok (1 nap, 2 hét) Szakmai kompetenciák fejlesztése (a kutatás, a nevelési folyamatok tervezése és szervezése, a szakmai kooperáció, a pedagógiai gondolkodás és reflektivitás, valamint a dokumentáció terén) A portfolió követelménye

7 Portfolió I. Mottó: „A portfolió a tanuló munkáiból összeállított célirányos gyűjtemény, amely bemutatja készítőjének erőfeszítéseit, fejlődését és eredményeit egy vagy több területen. A tanulónak részt kell vennie a tartalom összeállításában; a gyűjteménynek tartalmaznia kell a dokumentumok kiválogatására szolgáló szempontrendszert, az értékelési szempontrendszert és a tanuló önreflexióit.” (Barrett 2002)

8 Portfolió II. Célok: értékelési cél (eredmények bemutatása az adott területen, minőségi szempontok, önértékelés) tanulás elősegítése (folyamatos rendszeres visszajelzés) reflektivitás (szisztematikus gyűjtés, rendszerezés, összegző esszé)

9 Portfolió III. Az alkalmazott pedagógia szigorlat része Dokumentuma a gyakorlati képzésünknek, a hallgató teljesítményének és egyéni fejlődésének Főbb elemei: látogatási naplók, jegyzőkönyvek, adatgyűjtési lapok, strukturált interjúk, elemzések, foglalkozási tervek, esszék, értékelő fogalmazások, önértékelési lapok, igazolások Lehetőség: elektronikus prezentációk

10 Köszönjük a figyelmet! jaszieva@ektf.hu mogyorosizs@ektf.hu


Letölteni ppt "A gyakorlati képzés megújítása a pedagógia szakos képzésben Jászi Éva – Mogyorósi Zsolt EKF Neveléstudományi Tanszék 2005."

Hasonló előadás


Google Hirdetések