Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Klasszikus (hagyományos) állampolgársági ügyek dr. Parragi Mária BÁH Állampolgársági Igazgatóság.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Klasszikus (hagyományos) állampolgársági ügyek dr. Parragi Mária BÁH Állampolgársági Igazgatóság."— Előadás másolata:

1 Klasszikus (hagyományos) állampolgársági ügyek dr. Parragi Mária BÁH Állampolgársági Igazgatóság

2 Egy kis filozófia … Mi is az állampolgárság? Jogintézményről beszélhetünk még mindig? Változik-e a lényege, fogalma pl. az érzelmi elemek erősödése miatt? Az egyén szempontjából a státus jelentősége nem változik – ha külföldön van. Bel(ső) ügy? A nemzetközi jog szerepe, annak súlya - részkérdésekre terjed ki.

3 „ A magyar állam hatalma és védelme a maga polgáraira nézve legszebben ott nyilvánul meg mégis, midőn azok idegen földön tartózkodnak és a nagy közösség hatalmát vagy jótékony erejét velük ott is érezteti.” Dr. Berényi Sándor - Dr. Tarján Tamás: A magyar állampolgárság megszerzése és elvesztése (Bp. 1905.)

4 Az állampolgársági szervezetrendszer módosulása, az ügyintézés jellemzői

5 Bevándorlási Állampolgársági Hivatal (állampolgársági ügyekben eljáró szerv) BM Állampolgársági Igazgatóság Hatásköre: Hagyományos honosítás Nyilatkozat Lemondás Állampolgárság igazolása, bizonyítvány Hagyományos hazai anyakönyvezés A hatáskörébe tartozó honosítottak hazai anyakönyvezése Anyakönyvi okirat kiadása. KIM Egyszerűsített Honosítási Igazgatóság Hatásköre: Egyszerűsített honosítás, visszahonosítás A hatáskörébe tartozó honosítottak hazai anyakönyvezése Anyakönyvi okirat kiadása

6 Minden állampolgársági ügy intézése annak megállapításával kezdődik, hogy a kérelmező magyar vagy nem magyar állampolgár, illetve ha magyar állampolgár volt, megszűnt vagy fennáll-e a magyar állampolgársága. Ápt. 1. § (4) A törvénynek nincs visszaható hatálya. A magyar állampolgárságra azok a jogszabályok az irányadók, amelyek az állampolgárságra ható tények vagy események bekövetkezésekor hatályban voltak. Ápt. 2. § (1) Magyar állampolgár az, aki e törvény hatálybalépésekor magyar állampolgár, továbbá az, aki e törvény erejénél fogva magyar állampolgárrá válik, vagy e törvény alapján magyar állampolgárságot szerez, amíg állampolgársága nem szűnik meg.

7 A magyar állampolgárság szabályozása Állampolgársági jogszabályok: 1879. évi L. törvény hatályos (módosítással): 1880. január 8-tól 1949. február 1-jéig 1948. évi LX. törvény hatályos: 1949. február 1-jétől 1957. október 1-jéig 1957. évi V. törvény hatályos: 1957. október 1-jétől 1993. október 1-jéig 1993. évi LV. törvény – (Ápt.) hatályos: 1993. október 1-jétől 125/1993. (IX. 22.) Korm. r. – (Vhr.) Nemzetközi szerződések: békeszerződések, fegyverszüneti egyezmény német kitelepítés, lakosságcsere kétoldalú egyezmények

8 Amihez mindenki ért: a honosítás Alapvetően nem módosultak az anyagi jogi és eljárási szabályok. Változott:  A kérelmet átveheti:  települési polgármesteri hivatal anyakönyvvezetője,  integrált ügyfélszolgálati iroda (kormányablak),  a magyar konzuli tisztviselő,  a BÁH területi szerve. 

9  Változott  Kérelem-nyomtatványok  A magyar állampolgárságot igazolja a honosítási okirat is – az ellenkező bizonyításáig  A külföldi helységnevek írása honosítás (és visszahonosítás) esetén: elsődlegesen magyarul kell írni azon települések nevét, amelyeknek volt hivatalos magyar elnevezése (egykor a Magyar Királysághoz tartoztak) Az anyakönyvezésnél (hazai anyakönyvezésnél is elsődlegesen az anyakönyvi esemény idején hatályos helységnevet kell feltüntetni, tehát a honosítási okirat és az egyéb személyi okmányok adata eltér. 

10  Változott  Kiskorú állampolgárság-szerzéséhez mindkét szülő hozzájárulása szükséges  Kérelmezhető névmódosítás: - egykori magyar családi név, - idegen névelem, végződés elhagyása, -az utónév magyar megfelelője, -házastárs neve – sajátos esetekben. Elhalt anya neve.  Ügyintézési határidők: honosítás, lemondás 3 hónap

11 Klasszikus (hagyományos) honosítás Feltétel: Magyarországon élő külföldi [Ápt. 23. § (1) bek.] Az ittlakás időtartama 8 – 5 – 3 év. Büntetlen előélet. Lakás (lakhatás) és megélhetés biztosított. Alkotmányos alapismeretek vizsga, ha nem mentesül alóla. A honosítás a közbiztonságot és nemzetbiztonságot nem sérti. 4. § (1) bek. „alapeset” 4. § (2) bek. - m. áp. házastársa - m. áp. kk. gyermek - menekült - öf. (nagykorú) 4. § (4) bek. - Mo-on született - kiskorúként letelepedett - hontalan

12 Felterjesztendő iratok (hagyományos honosítás) Kérelem – kitöltve, aláírva, záradékolva + fénykép Születési anyakönyvi kivonat Családi állapot igazolása (házassági anyakönyvi kivonat, a házasság megszűnését igazoló okirat Lakás (lakhatás) és megélhetés igazolása Igazolás alkotmányos alapismeretek vizsgáról vagy a vizsga alóli mentesülés igazolása Kedvezményes honosítási jogcímek igazolása Névmódosítási kérelem Önéletrajz Jegyzőkönyv(ek) hazai anyakönyvezéshez Adatlap személyazonosító igazolványhoz + fénykép

13 A külföldi okiratok elfogadhatósága Minden állampolgársági ügyre vonatkozik:  Az okiratnak hitelesnek kell lennie Eredeti – kivételesen hiteles fénymásolat Diplomáciai felülhitelesítés, Apostille, kivéve, ha kétoldalú egyezmény másként rendelkezik vagy a kibocsátó állam okmánybiztonságára tekintettel „szokásjog” alapján nem kérjük, illetve ha lehetetlen beszerezni Ha nincs anyakönyvezés, más okiratot is elfogadunk A menekültként elismert kérelmezőket nem kötelezzük származási országukból történő okiratbeszerzésre  Hiteles fordítás

14 BÁH illetékes központi igazgatósága On line a nyilvántartásokból  népességnyilvántarttás  külföldiek különböző nyilvántartásai  bűnügyi nyilvántartások Véleménykérés más szervektől nemzetbiztonsági szolgálatoktól rendőrségtől idegenrendészettől helyi jegyzőtől gyámhatóságtól konzultól kötelező A honosítást kérők ellenőrzése (Adat- és okmánykérés hivatalból) További adatkérési lehetőség:  anyakönyvekből,  ügyészségtől, bíróságtól – ha eljárás folyt vagy folyik,  menekültügyi nyilvántartásból,  úti okmány nyilvántartásból.

15 „egyszerűsített honosítás” visszahonosítás magyar áp. által örökbefogadott kiskorú „államérdek” bármely polgármester előtt bármely polgármester előtt bármely külképviselet vezetője előtt bármely külképviselet vezetője előtt Eskü I. vagy A kérelmező választásától függően: Ápt. 7. § (1) bekezdése

16 „alapeset” m. áp. házastársa m. áp. kk. gyermek menekült Mo-on született kiskorúként letelepedett hontalan kiskorú szülővel vagy a szülő már megszerezte a magyar áp-t lakóhely szerint illetékes polgármester előtt lakóhely szerint illetékes polgármester előtt Eskü II. Ápt. 7. § (1) bekezdése

17

18 Nyilatkozattal való állampolgárság-szerzés  Visszaszerzés (megfosztott, elbocsátott, német kitelepített)  Külföldi szülőktől Magyarország területén született hontalan – feltétel a magyarországi lakóhely  1957. okt. 1. előtt magyar állampolgár anyától és külföldi apától született

19 A magyar állampolgárság megszűnése  Lemondás  Külföldi állampolgárság vagy erre ígérvény  Külföldön élő magyar állampolgár A magyar állampolgárság visszaállítása  Visszavonás

20 A magyar állampolgárság igazolása Magyar állampolgárok nyilvántartása nincs.  Személyazonosító igazolvány (érvényes, magyar állampolgár részére)  Útlevél (érvényes, magyar állampolgár részére)  Állampolgársági bizonyítvány  Honosítási okirat – az ellenkező bizonyításáig

21 A honosítási okirat meddig igazolja a magyar állampolgárságot? Jogszabályi előírás nincs, a hatóság felkészültségén múlik, hogy mikor fogadja el.

22 Állampolgársági bizonyítvány Csak állampolgársági tényt igazol Az érintett magyar állampolgár, nem magyar állampolgár (soha nem volt), magyar állampolgár volt, de elvesztette. Bővebb adattartalom is kérhető. Ket.! 1 évig érvényes Illetékköteles – 3000 Ft (lehet, hogy módosul)

23 Az Ápt. 12. §-a alapján megkeresés hivatalból Ha az ügyfél magyar állampolgársága (vagy annak hiánya) nem igazolt. Pl. Anyakönyvi eljárások: házasságkötés, családi jogállás rendezés, stb. Nyilvántartási eljárás, stb. Konzul: ideiglenes útlevél, tolonc Minden más hatóság, állami szerv A rendelkezésre álló anyakönyvi és egyéb okiratokat mellékelni kell!

24

25 A magyar állampolgárság a személyi nyilvántartásokban Anyakönyv – A magyar áp. megszűnése csak 1993 óta (a gyakorlatban csak 1997 óta). – Az igazolt külföldi állampolgárságot jegyezték be 2003-ig. Azóta a hontalanságot és az ismeretlen állampolgárságot is. SzL – A magyar áp. megszűnése csak a külföldön élő magyar állampolgárok nyilvántartásában. – Passziválás után változást nem vezetnek át.


Letölteni ppt "Klasszikus (hagyományos) állampolgársági ügyek dr. Parragi Mária BÁH Állampolgársági Igazgatóság."

Hasonló előadás


Google Hirdetések