Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az egyszerűsített honosítási eljárás A magyar állampolgárság kérelmezése „Minden, ami lélek, egységes és oszthatatlan. A lelki magyarság is egyetlen és.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az egyszerűsített honosítási eljárás A magyar állampolgárság kérelmezése „Minden, ami lélek, egységes és oszthatatlan. A lelki magyarság is egyetlen és."— Előadás másolata:

1 Az egyszerűsített honosítási eljárás A magyar állampolgárság kérelmezése „Minden, ami lélek, egységes és oszthatatlan. A lelki magyarság is egyetlen és oszthatatlan, lényegéhez tartozik az egység.” Babits Mihály

2 Ki kaphat magyar állampolgárságot? Milyen feltételeknek kell eleget tenni?  Egyszerűsített eljárás során állampolgárságot az kaphat, aki a kedvezményes honosítás következő három feltételének megfelel:  maga vagy felmenője magyar állampolgár volt vagy valószínűsíti magyarországi származását,  magyar nyelvtudását igazolja (ezt a kérelmet átvevő szerv ellenőrzi),  a magyar jog szerint büntetlen előéletű és büntetőeljárás nincs ellene folyamatban.

3 Mikortól és meddig lehet benyújtani az egyszerűsített honosítási kérelmet?  Az egyszerűsített honosítási kérelmet 2011. január 1-től lehet benyújtani. Nincs időbeli korlát, tehát akár 2, akár 5 év múlva is lehet élni a lehetőséggel. Az egyszerűsített honosítási kérelmet 2011. január 1-től lehet benyújtani. Nincs időbeli korlát, tehát akár 2, akár 5 év múlva is lehet élni a lehetőséggel.  Hogyan lehet időpontot foglalni?  Személyesen és telefonon lehet időpontot foglalni az egyszerűsített honosítási kérelem benyújtásához.

4 Mit kell benyújtani a kérelmezőnek?  állampolgársági kérelem (űrlap)  születési anyakönyvezési adatlap (űrlap)  házassági anyakönyvezési adatlap (űrlap)  születési bizonyítvány (keresztlevél): eredeti (bemutatni), fénymásolat és fordítás (leadni)  családi állapotot igazoló iratok (házassági levél, válást igazoló dokumentum, házastárs elhalálozását igazoló dokumentum): eredeti (bemutatni), fénymásolat és fordítás (leadni)  saját vagy felmenő egykori magyar állampolgárságát igazoló okirat: eredeti vagy hiteles másolat (bemutatni), fénymásolat és fordítás (leadni).  1 db. színes fénykép (3x4 cm)  önéletrajz: a 16 éven felüli kérelmezőknek magyar nyelven, saját kézzel megírva  névmódosítási kérelem (megadott űrlap) – névmódosítás esetén szükséges csak

5 Űrlapok, mellékletek  Állampolgársági kérelem:  Családi űrlapnak is nevezhető: apa, anya és a 18 év alatti gyerekek egyetlen űrlapot töltenek ki együtt. (Ha több kiskorú gyermek számára nem elég a hely, újabb űrlapot lehet csatolni.)  Egy 18 éves nagykorú már külön űrlapot tölt ki, külön iratcsomót ad le, akárcsak minden egyedül élő személy.  Az űrlap része a büntetlen előéletről szóló nyilatkozat is.  Figyelem!  Az anyja neve a magyar nyomtatványokban a leánykori névre vonatkozik!  A kérelmet a konzulátusi ügyintéző előtt kell aláírni!

6 Űrlapok, mellékletek  2. Születési anyakönyvezési adatlap (megadott űrlap)  3. Házassági anyakönyvezési adatlap (megadott űrlap)  4. Születési bizonyítvány (keresztlevél): eredeti (bemutatni), fénymásolat és fordítás (leadni)  5. Családi állapotot igazoló iratok (házassági levél, válást igazoló dokumentum, házastárs elhalálozását igazoló dokumentum): eredeti (bemutatni), fénymásolat és fordítás (leadni). Több házasság, esetleg több válás esetén MINDENIKET dokumentálni kell az iratcsomóban.  7. Fénykép: 1 db. színes fénykép (3x4 cm)  8. Önéletrajz: a 16 éven felüli kérelmezőknek magyar nyelven, saját kézzel kell megírni.  9. Névmódosítási kérelem (megadott űrlap)

7 Saját vagy felmenő egykori magyar állampolgárságát igazoló okirat:  A „leszármazási láncot” addig kell visszavezetni, amíg olyan felmenőhöz nem jutunk, akiről vélelmezni lehet, hogy volt magyar állampolgár (fiú, apa, nagyapa keresztlevelei)  eredeti vagy hiteles másolat (bemutatni), fénymásolat és fordítás (leadni).  az igazoló irat lehet román irat is, például sok magyar keresztlevelet bevontak 1946 után és adtak helyette románt.  Pl. egy felmenő keresztlevele vagy régi magyar okirat: iskolai bizonyítvány, katonakönyv, kárpótlási határozat, anyakönyvi kivonat (születési, házassági, halotti), állampolgársági bizonyítvány, opciós bizonyítvány, illetőségi bizonyítvány, honosítási/visszahonosítási okirat, korabeli munkakönyv, cselédkönyv, névváltoztatási-, elbocsátási okirat, iskolai bizonyítvány, korabeli lakcímbejelentő, katonakönyv, korabeli magyar útlevél.  nem csak 1921 előtti vagy 1940-1945 közötti dokumentumok elfogadhatóak, hanem pl. egy 1933-as román keresztlevél is, ha az illető a későbbi Észak-Erdély területen született. Mert az illető valószínűsíthető módon 7 éves korában magyar állampolgár lett  Megfelelő irat egy magyar állampolgárként született felmenő, utóbbi évtizedekben kiállított halotti anyakönyvi kivonata, mert az is tartalmazza az illető születési helyét és idejét.

8 Saját vagy felmenő egykori magyar állampolgárságát igazoló okirat  Ha valaki eredeti magyarországi okmánnyal igazolja származását, azt eredetiben kell felmutatni az állampolgárság kérelmezésekor. Ezt a dokumentumot vissza is adják, az erről szóló fénymásolat marad csak az igénylési iratcsomóban.  A magyar állampolgárság igazolásánál fontos, hogy a leszármazás végig dokumentumokkal igazolva legyen. Pl. egy fiatal kérelmező esetén nem elég a saját és a nagyszülő okiratát csatolni, hanem a szülő keresztlevele is szükséges.  Teljesen mindegy, hogy apai vagy anyai ágon kerül a felmenő, ugyanolyan megfelelő mindkettő. Ha valaki apai ágon vezeti le származását, és akár déd- vagy ükapáig azonos a családnév, akkor elég a keresztlevelek fordításával bizonyítani a származást. Anyai ágon azonban több igazoló dokumentum kell a névváltozások követésére, szükséges a házassági anyakönyvi kivonat fordítása is.  Bármilyen egyházi és polgármesteri hivatal által kibocsátott igazolást, amely születési, házassági, halotti anyakönyvön alapul, elfogadnak. Nem csak az 1895 előtti egyházi igazolásokat fogadják el.

9 Hiánypótlás lehetősége  Mi történik, ha hiányzik valamilyen dokumentum a kérelemből?  Lehetőség van a hiánypótlásra. Ha az állampolgársági kérelem hiányos, vagy az elbíráláshoz szükséges okiratokat a kérelmező nem csatolta, az eljáró szervek a hiány pótlására szólítják fel a kérelmezőt és határidőt tűznek ki.  A türelmi idő 2-3 hónap.  A hiánypótlás teljesítéséig a kérés ügyében dönteni nem lehet.

10 Mikor tartozott Erdély Magyarországhoz? Miért fontos ez?  Erdély: 1921. július 26-ig Magyarország része  Észak-Erdély: 1940. augusztus 30 - 1945. január 20 között Magyarországhoz tartozott -A fenti időszakból származó okiratok elfogadhatóak - Észak-Erdély esetében a két világháború közötti dok. is, mert az ott élők 1940-ben magyar állampolgárok lettek - Pl. egy 1933-as román keresztlevél is elfogadható. - Dél-Erdélyiek esete (pl. Brassó, Szeben, Hunyad): a magyar származást igazoló okirat 1921 előttről kell szóljon, mivel Dél-Erdélyt 1940-ben nem csatolták vissza

11 Az eredeti okiratokat le kell adni a kérelemhez?  A mellékletek közül eredetiben kell a kérelemhez csatolni: a saját születési és a családi állapotot igazoló okiratot (házassági levél, válást igazoló dokumentum, házastárs elhalálozását igazoló dokumentum)  a többi okirat esetében a hiteles másolat, vagy az eredeti okirat bemutatása is elfogadható (így a kérelem átvevőjénél az eredeti bemutatása mellett is lehetséges másolatot hagyni, aki összevetheti a másolatot az eredetivel).  Hiteles fordítás esetén a fordításhoz hozzáfűzött másolat is elfogadható, azaz ebben az esetben nem kell az eredeti okiratot átadni.  egykori magyar katonakönyvet vagy bármilyen régi okiratot nem kell leadni a kérelemhez, a másolat is elég – de be kell mutatni az eredetit.

12 Kell a kérelemhez mellékelni a rendőrség erkölcsi bizonyítványát?  Nem szükséges, csak az eljáró szerv külön kérésére - egyedi esetekben.  Az állampolgársági kérelem (űrlap) tartalmazza a büntetlen előéletről szóló nyilatkozatot is. Elég kitölteni a nyilatkozatot, nem kell rendőrségi erkölcsi bizonyítványt mellékelni!  Büntetett előéletűek egyik különleges helyzete a volt politikai foglyoké (1956-ban elítéltek, kommunista megtorlást szenvedők stb.): az önéletrajzukban kell jelezzék ezt, de nem jelent akadályt a magyar állampolgárság megszerzésében.

13 Magyar igazolvány is elfogadható igazoló dokumentumként?  A magyar igazolvány nem fogadható el igazoló dokumentumként, mert nem a maga vagy felmenője magyar állampolgárságát igazoló dokumentum.  Lehet egyszerre magyar igazolványom és magyar állampolgárságom? Kihasználhatom az eddigi kedvezményeket?  Igen. Aki szülőföldjén marad és nem telepszik át Magyarországra, tehát nem létesít Magyarországon lakóhelyet, továbbra is élvezni fogja a magyar igazolvány által biztosított utazási stb. kedvezményeket.

14 Elvált szülők esetén a kiskorú gyerek hogyan igényelheti az állampolgárságot?  Ha a szülők elváltak, vagy a gyerek születése után köttetett a házasság (újra férjhez ment a nő) és a gyerek igényelni szeretné a magyar állampolgárságot: kell az eredeti apa elismervénye, azaz egy Szülői beleegyező nyilatkozat  HA személyesen megjelenik az elvált szülő a konzulátuson akkor nem kell külön hitelesíteni a szülői beleegyező nyilatkozat. HA a szülő nem jelenik meg, illetve nem elérhető, közjegyző által hitelesített szülői beleegyező nyilatkozat kell, hogy a szülő hozzájárul az állampolgársághoz (fordítás is szükséges).

15 Fordítás • Az idegen nyelvű okiratokat hiteles magyar nyelvű fordítással ellátva kell az állampolgársági kérelemhez csatolni! • nem szükséges a közjegyző pecsétje, elég az akkreditált, engedélyezett fordító által lefordított, a fénymásolattal összekapcsolt okirat. • az eredeti bemutatása alapján a tisztviselő hitelesíti a másolatot • Ha egy adott dokumentum fordítását/másolatát egy arra illetékes tisztviselő már hitelesítette egy iratcsomóban, akkor ugyanannak a dokumentumnak elég egy fénymásolata egy másik családtag iratcsomójában, azzal a megjegyzéssel, hogy az eredeti bemutatásra került már, X rokon iratcsomójában. • válási határozat esetén, amely terjedelmesebb is lehet, csak a lényeget, - határozat – illetve a névhasználatra vonatkozó részt kell lefordíttatni belőle.

16 Fordítás  Aki Magyarországon adja be a kérelmet: erdélyi fordítást és dokumentációt Magyarországon is elfogadnak, nem szükséges hitelesíteni sem a fordítást. A Magyar Köztársaság területén az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda (OFFI) készíthet fordításokat. Az árat a harmadára csökkentették, így 3500 ft. + 300 ft. illeték ellenében fordítanak.  A Demokrácia Központokban lehetséges lesz a fordítás is, azaz a központok együttműködnek fordítókkal, alacsonyabb árat biztosítva az érdeklődőknek.

17 Névmódosítás  A névmódosítás választható, három esete van: családnév, keresztnév, vagy csak ékezet módosítása. A névmódosítást személyenként, önálló kérelem-nyomtatványon (megadott űrlap) kell kérelmezni. Az egyszerűsített honosítási eljárással egyidejűleg kérhető: - saját vagy felmenőjük egykori magyar születési családi neve (Sabău helyett Szabó) - keresztnevük magyar megfelelője (Elisabeta helyett Erzsébet) önálló kérelem-nyomtatványon - ékezetek módosítása (Palfi helyett Pálfi, Janos helyett János)

18 Névmódosítás  A családnévre vonatkozó névmódosítási kérelmet okirattal vagy szakvéleménnyel kell alátámasztani. A kérelmező saját vagy felmenője egykori magyar családi nevének írásmódját magyar hatóság által kiállított okirattal tudja igazolni (pl. a kérelmező vagy felmenője magyar keresztlevele).  A keresztnév magyar változatának kérése, vagy ékezetelírás esetében (pl. Janos) is szükséges a kérés kitöltése, de nem szükséges igazoló okirat. A megfelelő magyar keresztnév csak a Magyar Tudományos Akadémia által kiadott utónévkönyvben szereplő név lehet. A névmódosítással nem változtatható meg a házassági név, a házassági névviselési forma.  A névmódosítás a magyar állampolgárság megszerzésével (eskü- vagy fogadalom-tétellel) egyidejűleg lép hatályba.

19 Vegyes házasság esetén, ha az egyik fél nem magyar, mi az eljárás?  A román fél tudja-e igazolni a felmenői magyar állampolgárságát, illetve írni és olvasni tud-e magyarul?  Erdélyi románok esetében valószínűleg lehetséges, a regátból származók esetében nehezebb, általában nem tudja igazolni felmenőit és egyházi igazolást sem tud szerezni. Ezekben az esetekben nem kaphatnak magyar állampolgárságot.  Annyi könnyítés van, hogy ha Magyarországon telepednek le, 8 helyett 3 évet kell várni az állampolgárságra.

20 Mi történik, ha valakinek semmilyen származást igazoló dokumentuma nincs?  Van Hadtörténeti Múzeum, Levéltár, kell kérelmezni egy igazolás kibocsátását. Egyházaknál, polgármesteri hivataloknál is megvannak az anyakönyvek, onnan is igényelhető igazolás.  Nevelőszülőknél levő gyerekek hogyan igazolják a származást?  A felmenők keresztlevelét meg kell szerezni, ha megvannak valahol. Ha nincs szülő – valószínűsíthető a magyar származás. Egyedi esetek, egyedi módon kell eljárni.

21 Ha valakinek már folyamatban a letelepedése  Ha valakinek már folyamatban a letelepedése és az eljáráshoz már benyújtotta a felmenői egykori magyar állampolgárságát igazoló anyakönyvi kivonatokat, ezeket fel lehet használni ebben az eljárásban?  Amennyiben a kérelem-nyomtatványon jelzi, hogy az anyakönyvi okmányait eredetben a letelepedési eljáráshoz csatolta, azok hivatalból a honosítási eljáráshoz beszerezhetők. Megengedett az is, hogy a kérelmező jelezze, ha hozzátartozójával (pl. nagykorú testvérével) egy időben nyújtja be az egyszerűsített honosítási kérelmet, és az a felmenők magyar állampolgárságát igazolta vagy valószínűsítette magyarországi származását. Ebben az esetben meg kell adni a hozzátartozó személyi adatait és a kérelem benyújtásának helyét.

22 Aki már tartózkodott huzamosabb ideig Magyarországon  Aki már tartózkodott huzamosabb ideig Magyarországon, az kapott tartózkodási személyi igazolványt. Hogyan szerezheti meg véglegesen az állampolgárságot?  Van magyar személyi igazolványa, de még nem magyar állampolgár. Beadja a kérelmet, hogy kapjon rendes személyi igazolványt. Kell igazolja, hogy van magyarországi lakcíme.  Ha valakinek egyszer már elutasították a letelepedési kérelmét, beadhatja újra?  Beadhatja a kérelmet, megvannak az okiratai az irattárban, elég rá hivatkozni, nem kell újra csatolni az igazoló okiratokat.

23 Kérelem benyújtása  Magyarországon minden polgármesteri hivatalban (anyakönyvvezetőnél).  Magyarországon a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal (BÁH) regionális igazgatóságainál. A leggyorsabb ügyintézés a Budapest, Üllői úti BÁH ügyfélfogadó irodában várható.a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal (BÁH) regionális igazgatóságainál  Erdélyben és Bukarestben a magyar konzulátusokon

24 Csak személyesen lehet benyújtani a kérelmet? • Az állampolgársági kérelmet egyénileg és csak személyesen lehet benyújtani. • A 18 év alatti gyerekek és a cselekvőképtelen személyek nevében a törvényes képviselője (családtagja) adhatja be a kérelmet. • A 14-18 év közötti gyerekek is meg kell jelenjenek személyesen a kérelem benyújtásánál, de esetükben nincs szükség külön kérés beadására, mert a szülőkkel egy űrlapon szerepelhetnek. • Javasolt az együtt élő családtagok közös kérelem-benyújtása.

25 A kérelem elbírálása Mennyi ideig tart az eljárás?  Az eljárási határidő 3 hónap, de ebbe az időtartamba nem számít bele:  a hiánypótlásra felhívástól annak teljesítéséig terjedő idő  az eljárás felfüggesztésének időtartama (ilyenkor a döntés olyan kérdés elbírálásától függ, amelyben az eljárás más szerv hatáskörébe tartozik)  a közbiztonsági és nemzetbiztonsági véleményezés időtartama,  az állampolgárságot érintő adat vagy okirat beszerzése érdekében más hatósághoz vagy állami szervhez intézett megkereséstől a válasz megérkezéséig terjedő idő.  Tehát igazából a kérelem benyújtásától számított 4-5 hónap után lehet választ várni.

26 Az eskü letétele  A honosított személy választása szerint állampolgársági esküt vagy fogadalmat tesz, erről tájékoztató levelet fog kapni.  Helyszínt lehet választani. Az űrlap kitöltésekor a kérelmező bejelöli, hol szeretné letenni az esküt. Pl. Budapesten adja be a kérését, de Csíkszeredába kéri a kiértesítést és ott kívánja letenni az esküt. A kérés elfogadásától számított egy éven belül kell letennie az esküt.  A honosított személy választása szerint állampolgársági esküt vagy fogadalmat tesz. Az esküt vagy fogadalmat a Konzulátus vezetője előtt teszi le. A cselekvőképtelen személy nevében az esküt vagy fogadalmat a törvényes képviselője teszi le.  A honosított a magyar állampolgárságot az eskü vagy fogadalom letételének napján szerzi meg.  Minden 16 éven felüli személy esküt kell tegyen

27 Kapok az állampolgársággal együtt magyar személyi igazolványt?  Nem, csak azok kaphatnak magyar személyazonosító igazolványt, akik rendelkeznek magyarországi lakóhellyel, tehát például a letelepedettek vagy bevándoroltak. Magyarországi lakóhely nélkül nem jár személyi igazolvány.  Szavazhatok, ha megszerzem a magyar állampolgárságot?  Nem, a magyar állampolgársággal nem jár automatikusan együtt a szavazati jog. A választásokon való részvételhez magyarországi bejegyzett lakóhely is szükséges.  Jár a magyar állampolgársággal a Magyar Köztársaság konzuli védelme?  Konzuli védelem: abban az országban, amelynek Ön szintén állampolgára, ez nem érvényes, azaz ott a Magyar Köztársaság nem nyújthat konzuli védelmet. De pl. Németországban egy erdélyi már igényelheti a magyar konzuli védelmet.

28 Útlevél  A magyar állampolgárság megszerzése nem jelenti automatikusan a magyar útlevél megszerzését. Az útlevelet akkor lehet igényelni, ha a kérelmező már magyar állampolgár (megkapta a honosítási okiratot és letette az esküt).  Egy külön eljárás indul és díjköteles is (7-12.000 ft., kb. 44 euró).  Tehát az útlevél igényelhető, de csak az állampolgárság megszerzése után.

29 Szociális ellátás  Tudom kezeltetni magam magyarországi kórházban az állampolgárság megszerzése után?  Ha egy kismama a honosítási eljárás során magyar állampolgár lesz, a baba már Magyarorszagon születik, milyen feltételek mellett kapja meg a magyarországi GYES-t?  A magyar jogrendszerben az egészségügyi-, szociális ellátást vagy a közoktatást külön törvények szabályozzák. Magyarországi egészségügyi vagy szociális ellátáshoz a magyarországi lakóhely a kötelező. Ezek nem az állampolgársághoz kötődnek, mert azokra mindenki ott jogosult, ahol nyugdíj- és társadalombiztosításijárulékot fizet.  Magyarország területén élő család esetén kötelező feltétel a magyarországi "társadalombiztosított" státus is, vagyis TAJ száma kell legyen az igénylő szülőnek. (Az igénylő űrlapon ez is kötelező mező.)

30 Ha megkapom a magyar állampolgárságot, elveszítem a jelenlegi állampolgárságom?  A magyar jogszabályok alapján semmiképpen, hiszen a magyar jogszabályok támogatják a kettős állampolgárságot. Fontos kiemelni, hogy egyes országok jogrendje a „kettős állampolgárságot” különbözőképpen kezeli, és ezen belül is eltérések vannak a kettős státuszhoz fűződő jogkövetkezmények vonatkozásában. Az adott államban ezzel kapcsolatosan hatályban lévő szabályokról az adott állam illetékes szervei adhatnak hivatalos tájékoztatást.  Lehetek három ország állampolgára is?  Ha valaki a román mellett már rendelkezik egy másik állampolgársággal és harmadikként a magyart is felvenné – a magyar és román jogrend szerint ez lehetséges, a harmadik ország jogrendjének kell utánaérdeklődni, lehetővé teszi-e (pl. a francia jogrend nem teszi lehetővé a hármas állampolgárságot).

31 Különleges helyzetek  A moldvai csángó magyaroknak nincs olyan papírjuk, amely arról szólna, hogy valamely ősük magyar állampolgár lett volna. Van könnyítés a számukra?  Nincs olyan papírjuk, amely arról szólna, hogy valamely ősük magyar állampolgár lett volna. Ezért a törvénybe az került bele, hogy elég a "magyarországi származás valószínűsítése." Elég, ha valószínűsítik a magyar származást, igazolhatják a származásukat, pl. a felmenőik anyakönyvi kivonataival, ami mutatja, hogy a csángók által lakott területen, azokban a falvakban éltek az őseik, illetve a római katolikus egyházi igazolás is elég a valószínűsítésben.  Nem román állampolgár is kérheti a kedvezményes honosítást?  Pl. egy arab – nem esik a könnyített honosítási eljárás hatálya alá, mert felmenői nem voltak magyar állampolgárok.  Betegségben szenvedők, pl. süketnémák esetén mi a helyes eljárás?  Nem tud beszélni, nem tudja igazolni magyar nyelvtudását – ezért orvosi igazolás szükséges, ezt le kell fordíttatni.  Írástudatlan, analfabéta: Önéletrajzot hogy ír?  Az ügyintézőnek bediktálja, megteheti a Demokrácia Központ(ok)ban is, csupán bele kell foglalni, hogy önállóan nem képes önéletrajzot írni, ezért azt lediktálta. DE! Mindenkor csakis a kérelem leadásának helyén írja alá, akkor az ügyintéző látja, hogy a nyilatkozatot előtte tették, és a kézjegy a kérelmezőé (PL: 3 db ’X’).

32 Mennyibe kerül az egyszerűsített honosítási eljárás?  Mennyibe kerül az egyszerűsített honosítási eljárás?  az állampolgársági és a névmódosítási eljárás díjmentes  költségek: az okiratok beszerzése és lefordítása, a színes arckép elkészítése  utazási költségek

33 Információk  www.allampolgarsag.gov.hu www.allampolgarsag.gov.hu  www.demokraciakozpont.org www.demokraciakozpont.org  www.emnt.ro www.emnt.ro  Összeállította: Nemes Előd  elod.nemes@emnt.eu


Letölteni ppt "Az egyszerűsített honosítási eljárás A magyar állampolgárság kérelmezése „Minden, ami lélek, egységes és oszthatatlan. A lelki magyarság is egyetlen és."

Hasonló előadás


Google Hirdetések