Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Kompetencia alapú oktatás Lengyeltóti TÁMOP 3.1.4. – 08/2 - 2008.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Kompetencia alapú oktatás Lengyeltóti TÁMOP 3.1.4. – 08/2 - 2008."— Előadás másolata:

1 Kompetencia alapú oktatás Lengyeltóti TÁMOP – 08/

2 Általában a kompetenciáról A kompetencia latin eredetű szó, alkalmasságot, ügyességet fejez ki. Ismeretekbe ágyazott képességfejlesztés KOMPETENCIA: Magatartásforma + Képesség + Ismeret + Motiváció -> FELADATOK EREDMÉNYES ELVÉGZÉSE

3 Kulcskompetenciák Nat 2007 Anyanyelvi kommunikáció Idegen nyelvi kommunikáció Matematikai kompetencia Természettudományos kompetencia Digitális kompetencia A hatékony, önálló tanulás Szociális és állampolgári kompetencia Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség

4 Szervezési módok/munkaformák frontális munka frontális munka csoportmunka csoportmunka páros munka páros munka tanulópárban folyó munka tanulópárban folyó munka részben / teljesen egyénre szabott munka részben / teljesen egyénre szabott munka rétegmunka rétegmunka

5 Új tanulásszervezési eljárások projektoktatás (legalább 3 hét) projektoktatás (legalább 3 hét) témahét témahét tantárgytömbösített oktatás tantárgytömbösített oktatás legalább egy moduláris oktatási program legalább egy moduláris oktatási program Nevelési és pedagógiai programba be kell építeni (fenntartó jóváhagyja) Nevelési és pedagógiai programba be kell építeni (fenntartó jóváhagyja) segítség: képzések, szaktanácsadók, mentorok, internetes segédanyagok segítség: képzések, szaktanácsadók, mentorok, internetes segédanyagok

6 Projekt időtartama 15 HÓNAP 15 HÓNAP kezdete: április 1. kezdete: április 1. zárása: augusztus 31. zárása: augusztus 31.

7 Pályázat megvalósítása 5 feladatellátási helyen: 1. Fodor András Általános Iskola – Lengyeltóti Ft (41,4 %) 2 vezető + 10 pedagógus + 1 szakmai vezető 2. Kincsem Tagóvoda – Lengyeltóti Ft (11,8 %) 1 vezető + 4 óvodapedagógus + 1 szakmai vezető 3. Lurkó Tagóvoda – Szőlősgyörök Ft (11,8 %) 1 vezető + 1 óvodapedagógus + 1 szakmai vezető 4. Napsugár Tagóvoda – Hács Ft (11,8 %) 1 vezető + 1 óvodapedagógus + 1 szakmai vezető 5. Niklai Napköziotthonos Tagóvoda – Nikla Ft (11,8 %) 1 vezető + 1 óvodapedagógus + 1 szakmai vezető

8 Pályázat előkészítése pályázati kiírás: november pályázati kiírás: november pályázat benyújtása: FENNTARTÓK pályázat benyújtása: FENNTARTÓK PÁLYÁZATI FELTÉTELEK MEGISMER(TE)ÉSE!!! PÁLYÁZATI FELTÉTELEK MEGISMER(TE)ÉSE!!! pályázat(ok) beadása: december pályázat(ok) beadása: december pályázatírás + komplex intézményi és IKT helyzetelemzés Ft pályázatírás + komplex intézményi és IKT helyzetelemzés Ft szakmai feladatterv: április – kb. 1 hónap szakmai feladatterv: április – kb. 1 hónap

9 Pályázat költségmegoszlása projekt előkészítése, külsős projektmenedzsmentre: projekt előkészítése, külsős projektmenedzsmentre: szakmai megvalósításra: szakmai megvalósításra: pályázónál: pályázónál:

10 Pályázat költségei 1. összköltség: Ft összköltség: Ft költségsorok behatároltak (%) költségsorok behatároltak (%) projektmenedzsment: projektmenedzsment: –projektmenedzser Lengyeltóti 15 eFt/hó –pénzügyi munkatárs Rónás Kft 150 eFt/hó –projekt asszisztens Rónás Kft 120 eFt/hó –szakmai vezetők minden feladatellátási helyen Ft/hó –összesen: Ft (9,5 %)

11 Pályázat költségei 2. projekt szakmai megvalósítása: Ft (39,2 %) projekt szakmai megvalósítása: Ft (39,2 %) –tantestületi projektnyitó nap előadó –tankönyvek, taneszközök (közbeszerzés) –PEPO módosítása –innováció támogatása –helyettesítési díj –intézményi jó gyakorlat átvétele –útiköltség

12 Pályázat költségei 3. szolgáltatások: Ft (35,1 %) szolgáltatások: Ft (35,1 %) –képzés –szaktanácsadásközbeszerzés –mentorálás –jogdíj (jó gyakorlat átvétele)

13 Pályázat költségei 4. egyéb szolgáltatás, nyilvánosság: Ft (1,3 %) egyéb szolgáltatás, nyilvánosság: Ft (1,3 %) –C típusú tábla –média jelenlét –reklám, propaganda –könyvvizsgáló –projekt nyitó-záró konferencia

14 Pályázat költségei 5. egyéb eszközbeszerzés: Ft (8,6 %) egyéb eszközbeszerzés: Ft (8,6 %) –nyomtató 5 db –laptop 17 db –kis értékű tárgyi eszköz  Kincsem Tagóvoda 50 eFt  többi tagóvoda 440 eFt/óvoda ARÁNYOS ELOSZTÁS!!!!!

15 Pályázat költségei 6. egyéb költség: Ft (3,2 %) egyéb költség: Ft (3,2 %) –anyagköltség (irodaszer) –közbeszerzés (375 eFt) –tantestületi nyitó dologi

16 Folyamatban lévő feladatok 1. megbízási szerződések megkötése (bizonyos aláírási jogosultság a főigazgató részére átadva) megbízási szerződések megkötése (bizonyos aláírási jogosultság a főigazgató részére átadva) munkaköri leírások kiegészítése munkaköri leírások kiegészítése közbeszerzés lebonyolítása (Eunitas Kft.) közbeszerzés lebonyolítása (Eunitas Kft.) –taneszközrendelés –képzés, szaktanácsadás tankönyvrendelés – hiányos a teljesítés tankönyvrendelés – hiányos a teljesítés

17 Folyamatban lévő feladatok 2. teljes lefedettséget igénylő kompetenciaterületek oktatása (5. évfolyamon 2 tanulócsoport, óvodai csoportok) teljes lefedettséget igénylő kompetenciaterületek oktatása (5. évfolyamon 2 tanulócsoport, óvodai csoportok) menedzsment folyamatos és kölcsönös tájékoztatása menedzsment folyamatos és kölcsönös tájékoztatása kapcsolattartás a többi pályázóval kapcsolattartás a többi pályázóval

18 Szücs Gábor projektmenedzser Polgármesteri Hivatal Lengyeltóti, Zrínyi M. u. 2. Köszönöm figyelmüket!


Letölteni ppt "Kompetencia alapú oktatás Lengyeltóti TÁMOP 3.1.4. – 08/2 - 2008."

Hasonló előadás


Google Hirdetések