Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Attribúció. Heider és Simmel, 1944  Írja le, mi történt a filmen!  10 kérdés:  Milyen típusú személy a nagy háromszög? ...  Írja le a történetet.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Attribúció. Heider és Simmel, 1944  Írja le, mi történt a filmen!  10 kérdés:  Milyen típusú személy a nagy háromszög? ...  Írja le a történetet."— Előadás másolata:

1 Attribúció

2 Heider és Simmel, 1944  Írja le, mi történt a filmen!  10 kérdés:  Milyen típusú személy a nagy háromszög? ...  Írja le a történetet néhány mondatban!  Fordított lejátszás

3 Albert Michotte, 1946

4 Attribúció jelentése Miért tette ezt? / Miért viselkedett így? Oksági következtetés a viselkedésről Pszichológiai jelenségek attribúciós magyarázata

5 Heider (1958): Személyközi viszonyok pszichológiája Az attribúció – A viselkedés invarianciáinak azonosítása – ‘Létszükséglet’ – Nem feltétlenül tudatos – Kauzális elemzés eredménye

6 Heider (1958) attribúciós elmélete Cselekvés Képesség Motiváció Rendelkezésre áll Környezet Szándék Végrehajtás

7 A róka és a holló Egyszer a róka meglátott egy hollót, amint a faágon ült, és szájában egy nagy darab sajtot tartott. Ezt a sajtot megszerzem magamnak, gondolta a róka, és odalépdelt a fa alá. Jó napot, holló asszony – kiáltotta fel a róka – milyen jó színben van ma, milyen szép fényesek a tollai, hogy csillog a szeme, ha egy dalt is hallhatnék magától, úgy üdvözölhetném, mint a madarak királynőjét.

8 Kauzális kapcsolatok A holló és a róka mesében A róka lát egy sajtot, amit a holló birtokol. A róka szeretné megszerezni a sajtot, de nem tudja. A róka abban a hitben van, hogy a hízelgés, amit ő képes „előállítani”, azt okozza (eredményezi) majd, hogy a holló hinni fog neki, és ezt ki is akarja mutatni. Ami viszont azt okozza (eredményezi), hogy a holló kinyitja a csőrét, ami azt okozza (eredményezi), hogy a holló nem birtokolja többé a sajtot. Ezután a róka képes a sajtot birtokba venni.

9 Edward Jones (1979): Megfelelési következtetések elmélete Hogyan találják ki az emberek, hogy a másik ember mit akar csinálni? 1. Következmények egyedisége –Hány egyedi következmény van? 2. Következmények társas kívánatossága –Negatív vagy pozitív Megfelelési következtetés

10 Jones és Harris (1967) vizsgálata Vsz úgy tudta, hogy politológia kurzusra írt dolgozatot olvas – Független változó 1: Castro mellett vagy ellen foglal állást – Független változó 2: választás módja Függő változók: a szerzők attitűdjeire vonatkozó kérdések

11 Eredmények: Esszéíró attitűdje

12 Harold Kelley (1967,1972) kovariációs elmélete Kovariáció A személy mint tudós 3 alapelv – Konszenzus: Mit tesznek mások? – Megkülönböztetettség: Több inger is van? – Időbeli konzisztencia: Máskor is így viselkedett?

13 McArthur, 1972 vizsgálata Péter nevet a F.S. poénján. A) Majdnem mindenki / Szinte senki sem nevet F.S. poénján. B) Majdnem minden / csak néhány humoristán nevet Péter. C) Azelőtt is / szinte soha nem nevetett Péter F.S. poénján. Miért nevetett Péter? – A) Péter tulajdonsága – B) F.S. – C) Helyzet – D) Kombináció

14 Tipikus attribúciók Konszenzus Megkülön- böztetettség Konzisztencia Tipikus attribúció Magas Mindenki nevet Magas Csak rajta nevet Magas Mindig nevet Alacsony Csak ő nevet Alacsony Mindenkin nevet Magas Mindig nevet Alacsony Csak ő nevet Magas Csak rajta nevet Alacsony Csak most nevet

15 Tipikus attribúciók Konszenzus Megkülön- böztetettség Konzisztencia Tipikus attribúció Magas Mindenki nevet Magas Csak rajta nevet Magas Mindig nevet Az inger Alacsony Csak ő nevet Alacsony Mindenkin nevet Magas Mindig nevet Alacsony Csak ő nevet Magas Csak rajta nevet Alacsony Csak most nevet

16 Tipikus attribúciók Konszenzus Megkülön- böztetettség Konzisztencia Tipikus attribúció Magas Mindenki nevet Magas Csak rajta nevet Magas Mindig nevet Az inger Alacsony Csak ő nevet Alacsony Mindenkin nevet Magas Mindig nevet A személy Alacsony Csak ő nevet Magas Csak rajta nevet Alacsony Csak most nevet

17 Tipikus attribúciók Konszenzus Megkülön- böztetettség Konzisztencia Tipikus attribúció Magas Mindenki nevet Magas Csak rajta nevet Magas Mindig nevet Az inger Alacsony Csak ő nevet Alacsony Mindenkin nevet Magas Mindig nevet A személy Alacsony Csak ő nevet Magas Csak rajta nevet Alacsony Csak most nevet A helyzet/ körülmény

18 Eredmények A kovariáció típusa Attribúció típusa SzemélyIngerKörülmény Konszenzus 6,255,170,30 Megkülönböz- tetettség 21,7212,12 7,58 Konzisztencia15,765,8841,36

19 Attribúciós torzítások Alapvető attribúciós hiba: Ross (1977) Cselekvő-megfigyelő hatás Okozás irányában történő torzítás (Heider és Simmel) Önkiszolgáló torzítások (siker és kudarc) Hamis konszenzuson alapuló torzítás Az „igazságos világ” feltevése

20 Taylor és Fiske (1975): Láthatósági hatások az attribúcióban AB 1221 18 17 20 15

21 Weiner (1974): Siker és kudarc attribúciója 2 dimenzió Okság helye: – Külső vagy belső ok Ok stabilitása: – Állandó vagy ideiglenes ok +1 dimenzió Pervazivitás: – Kiterjedt vagy specifikus hatás

22 Magyarázó stílus Optimista magyarázó stílus – A kudarcot külső, átmeneti és specifikus okoknak tulajdonítja Pesszimista magyarázó stílus – A kudarcot belső, stabil és globális okokra vezeti vissza – Összefügg a depresszióval

23 CAVE Események és magyarázatok kiemelése a szövegből Összekeverés Skálázás a 3 dimenzió mentén 7 fokú skálán

24 Cave: Külső vagy belső ok Jól teljesítettem a teszten Mivel könnyű volt (1: külső ok) Problémáim vannak a feleségemmel Mivel nem támogatja az ambícióimat (2- 3) Nem kaptam meg az állást Mivel túl fiatal vagyok (7: belső ok)

25 Cave: Állandó vagy ideiglenes ok Nem tudok elmenni az esküvőre Mert konferenciára kell mennem (1: ideig.) Nem tudom visszafogni az étvágyamat Amikor ételt látok az asztalon (3) Nem kaptam meg az állást Mivel nő vagyok (7: állandó)

26 CAVE: globalitás vagy specifikusság Megbüntetett a rendőr Gondolom teljesítenie kell a napi adagot (1: specifikus) Vissza kellett vennem az aktivitásomból Az agyvérzésem után (4-5) Úgy éreztem teljesen megsemmisülök Amikor a feleségem meghalt (7: globális)

27 Malle (2004) kritikája A személy és a szituáció alapvető kettősségét empirikusan nem bizonyították A szándékosság is hatással van a viselkedés magyarázatára –filozófusok is különbséget tesznek a szándékos és nem szándékos viselkedés között –jogi kategória –fejlődéslélektani kutatások

28 Intencionális hozzáállás: Hamis vélekedés teszt

29 Intencionális hozzáállás: Előrejelzők Gergely, Nádasdy, Csibra, Bíró, 1995 –Önindította mozgás –Ekvifinalitás elve (Heider) –Racionális mozgás

30 Racionális megközelítés

31 Nem racionális megközelítés

32 Diszhabituáció

33 Eredmények Intencionális hozzáállás már 1 éves korban

34 Malle (2004) kritikája Heidert ‘félreolvasása’ –A személy és a szituáció kettőssége speciális eset –a 70-es években szót is emelt a cselekvés szándékosságának negligálása miatt

35 Követelmények a viselkedést magyarázó elmélettel szemben A viselkedés hétköznapi magyarázatában résztvevő fogalmak megragadása (normatív versus leíró modellek) A viselkedés magyarázatában résztvevő kognitív folyamatok megragadása, + azok a feltételek, amelyek az egyes folyamatok aktiválásához vezetnek A kommunikatív aspektusok megragadása

36 Malle elméletének 3 szintje Fogalmi keret Pszichológiai folyamatok Nyelvi formák

37 A cselekvés magyarázatának módjai Okok Nem szándékos viselkedés Szándékos viselkedés Szándékok Indokok Megfon- tolások Indokok ok-okozati előtörténete Lehetővé tevő tényezők

38 Fogalmi keret: Szándékosság A szándékos viselkedés 5 követelménye –A cselekvésnek azon a vágyon kell alapulnia, hogy a cselekvő elérje a kívánt kimenetet –Vélekedések a cselekvés és a kimenet kapcsolatáról –Az ezekből eredő szándék a cselekvés kivitelezésére –Képesség a cselekvés kivitelezésére –A cselekvést kísérő tudatosság

39 A cselekvés magyarázatának módjai Ok Péter ideges volt a matek teszt miatt, mivel ő akart a legjobb lenni az osztályban. Indok Péter egész nap készült a matek tesztre, mivel ő akart a legjobb lenni az osztályban.

40 A cselekvés magyarázatának módjai Okok Nem szándékos viselkedés Szándékos viselkedés Szándékok Indokok Megfon- tolások Indokok ok-okozati előtörténete Lehetővé tevő tényezők

41 A cselekvés magyarázatának módjai Ok Péter ideges volt a matek teszt miatt, mivel ő akart a legjobb lenni az osztályban. Indok Péter egész nap készült a matek tesztre, mivel ő akart a legjobb lenni az osztályban. Indokok története –Péter értelmiségi családból származik. Lehetővé tevő magyarázat –Két kávét is megivott.

42 Az indokok / megfontolások 3 típusa Vélekedés Vágy Érték

43 Pszichológiai folyamatok Magyarázati mód választása függ A) Cselekvés jellemzőitől –Szándékosság –Cselekvés nehézsége –Egyedi cselekvés vagy trend B) Pragmatikus céloktól –Hallgatósághoz igazodás –Benyomás alakítása C) Információs forrásoktól –Az indokok viszonylag specifikus információk ismeretét feltételezik –A vélekedéssel való magyarázat is sok információ ismeretét feltételezi

44 Nyelvi formák Az indokok reprezentációs mentális állapotok Mentális állapot típusa + tartalma – Jelölt forma: Úgy gondolta, hogy a lakás kicsi már a családnak. – Jelöletlen forma: A lakás kicsi már a családnak.

45 Nyelvi formák hatása Malle et al, 2000 Cliff azt kérdezi Jerrytől: Miért nem kért a barátnőd a desszertből? – Válasz 1: Azért mert úgy gondolja, van egy kis súlyfeleslege. (jelölt forma) – Válasz 2: Van egy kis súlyfeleslege. (jelöletlen forma) Mennyire elégedett Jerry barátnője súlyával? Jelölt esetben: M=5,4 Jelöletlen esetben: M=2,6

46 Cselekvő-Megfigyelő hatás magyarázata Jones és Nisbett (1972) magyarázata: a cselekvő és a megfigyelő tudása eltér – Cselekvő: Különböző helyzetekben eltérően viselkedik – Megfigyelő: Megkülönböztető információ hiányában a vonásokra következtetnek

47 Cselekvő-Megfigyelő hatás magyarázata Duval és Wicklund (1973) kísérlete a figyelmi fókusz megváltoztatásáról Vsz-ek történetet olvastak (Pl versenyló) – Tükör előtt vagy – Tükör nélkül olvasták Eredmény: tükör előtti helyzetben több énre vonatkozó attribúció, mint helyzetre vonatkozó attribúció

48 Cselekvő-Megfigyelő hatás: Figyelmi aszimmetria HozzáférhetőségSzándékosNem szándékos Megfigyelhető Cselekedetek Szívességet kér, üdvözöl Egyszerű viselkedés Sír, reszket Nem megfigyelhető Gondolatok Keresi a szavakat, egy nyaralásra gondol Élmények Ideges, haragszik

49 Cselekvő-Megfigyelő hatás: Figyelmi aszimmetria Hozzáférhetőség –Cselekvőnek a nem megfigyelhetőhöz, –Megfigyelőnek a megfigyelhetőhöz van nagyobb hozzáférése Szándékosság –Cselekvő számára a nem szándékosnak van nagyobb jelentősége, ezt nem kontrollálja, ezért jobban kell rá figyelnie –Megfigyelő számára a szándékosnak van nagyobb jelentősége, mert ezek adják meg a találkozás kimenetelét

50 Cselekvő-Megfigyelő hatás: aszimmetria a magyarázatban Megfigyelők több ok-okozati előtörténeti összefüggésre utalnak Mivel a megfigyelők nem férnek hozzá mások megfontolásaihoz Cselekvők több megfontolásra utalnak Mivel a cselekvők gyakrabban kívánnak rámutatni tetteik ésszerűségére és szándékosságára

51 Perspektíva felvétel és sztereotípia (Galinsky, et al., 2008) Hogyan telik Joe bácsi tipikus napja?

52 Perspektíva felvétel és sztereotípia Önjellemzés –Független –Magabiztos –Gyenge –Beteg

53 Perspektíva felvétel és sztereotípia Hatás Sztereotípia kevésbé aktiválódik Pl Kisebb torzítás a minimális csoport paradigmában Magyarázatok Csak 1 kategória lehet aktív Kisebb az észlelt különbség A másik személy van a figyelem fókuszában

54 Cselekvő-Megfigyelő hatás magyarázata Malle magyarázata: eltérő attribúciós folyamatokat használnak Cselekvők több indokra hivatkoznak Megfigyelők inkább az ok-okozati előtörténetre hivatkoznak


Letölteni ppt "Attribúció. Heider és Simmel, 1944  Írja le, mi történt a filmen!  10 kérdés:  Milyen típusú személy a nagy háromszög? ...  Írja le a történetet."

Hasonló előadás


Google Hirdetések