Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

KÖZÖS MÓDSZERTANI KERETEK KIALAKÍTÁSA A MAGYARORSZÁG-SZERBIA IPA HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TÉRSÉGEINEK KOMPLEX ÉS INTEGRÁLT.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "KÖZÖS MÓDSZERTANI KERETEK KIALAKÍTÁSA A MAGYARORSZÁG-SZERBIA IPA HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TÉRSÉGEINEK KOMPLEX ÉS INTEGRÁLT."— Előadás másolata:

1 KÖZÖS MÓDSZERTANI KERETEK KIALAKÍTÁSA A MAGYARORSZÁG-SZERBIA IPA HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TÉRSÉGEINEK KOMPLEX ÉS INTEGRÁLT TERÜLETI FEJLESZTÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓAN Tapasztó Dénes, szakmai vezető CODEX zárókonferencia Novi Sad, 2014. április 15.

2 Tartalom A Metodológia szerkezete Fogalmi keretek: hátrányos helyzetű térségek Magyarországon és Szerbiában Az operatív programok kulcselemei, általános felépítése Operatív Programokhoz kapcsolódó pályázati kiírások tervezése

3 A Metodológia szerkezete A programterület magyar és szerb részének összefoglaló bemutatása Jogszabályi háttér vizsgálata A fogalmi keretek tisztázása: hátrányos helyzetű területek Magyarországon és Szerbiában a programterület vonatkozásában Az operatív programok felépítése Területi stratégia kidolgozásának módszertani kérdései Operatív programok megvalósítási tapasztalatai Szerbiai tapasztalatok pénzügyi támogatások felhasználása során

4 Fogalmi keretek: hátrányos helyzetű térségek Magyarországon és Szerbiában A nagyobb (regionális, tartományi, megyei) térségi szint alatt szükséges, érdemes meghatározni hátrányos helyzetű térségeket A meghatározásnak ugyanakkor a települési szint felett érdemes lennie Magyarországon ennek kialakult gyakorlata van – a besoroláshoz kapcsolódó módszertan a legutóbb a workshopon részletesen bemutatásra került

5 Az operatív programok kulcselemei, általános felépítése a problémák és a fejlesztési potenciálok feltérképezése - helyzetelemzés a felmérések eredményeinek összegzése: erősségek, gyengeségek, lehetőségek és veszélyek meghatározása - SWOT a konkrét fejlesztési időszakra szóló célok meghatározása – célrendszer a program stratégiai fejezete a célok eléréséhez kapcsolódó beavatkozás csoportok (prioritások) és intézkedések meghatározása - prioritások a célok elérésének mutatói: az indikátorok és célértékeik definiálása pénzügyi keretek rögzítése – források és megosztások megvalósítás és intézményrendszer leírása monitoring tevékenység – ellenőrzés, monitoring

6 Az operatív programok kulcselemei, általános felépítése A problémák és a fejlesztési potenciálok feltérképezése - helyzetelemzés –Releváns gazdasági adatok bemutatása, elemzése –Releváns társadalmi adatok bemutatása, elemzése –Releváns infrastrukturális adatok bemutatása, elemzése Vonalas infrastruktúra Intézményi infrastruktúra –Településszerkezet, területi sajátosságok –Egyéb specifikumok

7 Az operatív programok kulcselemei, általános felépítése SWOT analízis –a felmérések eredményeinek összegzése: erősségek, gyengeségek, lehetőségek és veszélyek meghatározása Célrendszer meghatározása – a stratégia részeként –a konkrét fejlesztési időszakra szóló célok meghatározása –Jövőkép, átfogó célok, specifikus (stratégiai) célok – a célokhoz indikátorokat kell tudni hozzárendelni

8 Az operatív programok kulcselemei, általános felépítése A program stratégiai fejezete – folyamat: –Helyzetelemzés kulcs megállapításainak rögzítése –SWOT elemzés elkészítése – külső cellák –Stratégiai beavatkozások beazonosítása – belső cellák –A jövőkép rögzítése stratégiai beavatkozások áttekintését követően történik –Átfogó cél meghatározása –Stratégiai célok meghatározása

9 Az operatív programok kulcselemei, általános felépítése Prioritások meghatározása: –Fő beavatkozási irányok: prioritások (tematikusan, vagy területileg lehatárolva) –Intézkedések: a prioritásokon belüli rész fejlesztési területek –Kapcsolódó célok –Pénzügyi keretek A célok elérésének mutatói: az indikátorok és célértékeik definiálása –Releváns indikátorok körének meghatározása –A mérés módszere, adatforrások meghatározása Intézményrendszer, lebonyolítás

10 A 2014-2020-as területi Operatív Program felépítése Stratégia; az operatív program illeszkedésének bemutatása az EU intelligens, fenntartható és befogadó növekedés Stratégiájához (EU2020) –Küldetés, indokoltság –Az operatív program fejlesztési irányainak hozzájárulása az EU céljaihoz –Az OP eszközrendszerének stratégiai áttekintése –A pénzügyi források felosztásának indoklása Prioritási tengelyek leírása: az alábbi alfejezetek kidolgozása prioritásonként külön-külön, egymást követően történik Az operatív program pénzügyi terve A területfejlesztés integrált megközelítése (CLLD, ITI városfejlesztés) Egyéb speciális területi relevanciák Ex-ante feltételek

11 Operatív Programokhoz kapcsolódó pályázati kiírások tervezése Egymásra épülő elemek: Célok –Prioritások Intézkedések –Pályázati kiírások

12 Operatív Programokhoz kapcsolódó pályázati kiírások tervezése Pályázati kiírások: –TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE –PÁLYÁZÓK KÖRE –A PÁLYÁZAT TARTALMA –Támogatható tevékenységek és költségek –A projekt tartalmára vonatkozó speciális előírások –Speciális kizáró okok –PÉNZÜGYI FELTÉTELEK –Kiválasztási kritériumok

13 Köszönöm a megtisztelő figyelmet!


Letölteni ppt "KÖZÖS MÓDSZERTANI KERETEK KIALAKÍTÁSA A MAGYARORSZÁG-SZERBIA IPA HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TÉRSÉGEINEK KOMPLEX ÉS INTEGRÁLT."

Hasonló előadás


Google Hirdetések