Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A KEVÉSBÉ FEJLETT ÉS HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TÉRSÉGEK BEAZONOSÍTÁSA ÉS TÁMOGATÁSI, FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEIK Tapasztó Dénes, szakmai vezető CODEX workshop Novi.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A KEVÉSBÉ FEJLETT ÉS HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TÉRSÉGEK BEAZONOSÍTÁSA ÉS TÁMOGATÁSI, FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEIK Tapasztó Dénes, szakmai vezető CODEX workshop Novi."— Előadás másolata:

1 A KEVÉSBÉ FEJLETT ÉS HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TÉRSÉGEK BEAZONOSÍTÁSA ÉS TÁMOGATÁSI, FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEIK Tapasztó Dénes, szakmai vezető CODEX workshop Novi Sad, 2014. március 19.

2 Tartalom •A kérdés szabályozása Magyarországon a „311/2007. (XI. 17.) Korm. Rendelet a kedvezményezett térségek besorolásáról” alapján •A kedvezményezett (hátrányos helyzetű) térségek besorolása •A kedvezményezett (hátrányos helyzetű) térségek támogatásának lehetőségei • Fókuszban a járások: formálódó új megközelítés

3 311/2007. (XI. 17.) Korm. Rendelet a kedvezményezett térségek besorolásáról •Kedvezményezett kistérség: a hátrányos helyzetű kistérség és ezen belül a leghátrányosabb helyzetű kistérség •Cél: megfelelő módszerrel kiválasztani és megkülönböztetett támogatások révén elősegíteni a hátrányos helyzetű térség fejlődését, felzárkózását •A jogszabály hátrányos helyzetű kistérségeket emel ki, míg egy másik hátrányos helyzetű településeket is megkülönböztet A hátrányos helyzet oka lehet: •A térség társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott •A térségben jelentős a munkanélküliség

4 A kedvezményezett (hátrányos helyzetű) térségek besorolása •A kistérségek besorolását egy bonyolult számításon alapuló komplex mutató segítségével oldották meg a szakemberek. •A komplex mutató számításához kapcsolódóan használt adatok körét és vonatkozási évét a 67/2007. (VI.28.) OGY-határozat 3. sz. melléklete határozta meg: –I. Gazdasági mutatók (pl. működő gazdasági szervezetek 1000 lakosra jutó száma, db; A kereskedelmi és magánszálláshelyeken eltöltött vendégéjszakák 1000 lakosra jutó száma, éj; A működő gazdasági szervezetek számának változása, %, stb. –II. Infrastrukturális mutatók (pl. A közüzemi vízhálózatba bekapcsolt lakások aránya, %; A vezetékes gázt fogyasztó háztartások száma a lakásállomány százalékában, %; A hétköznapi elérés mutatója, perc; A szélessávúinternet-előfizetők 1000 lakosra jutó száma, fő; A gyorsforgalmi csomópontok elérés mutatója, perc; stb.)

5 A kedvezményezett (hátrányos helyzetű) térségek besorolása –III. Társadalmi mutatók (pl. Az épített 3 és annál több szobás lakások aránya az időszak végi lakásállományból, %; Vándorlási különbözet: időszak közepi 1000 fő népességre jutó évi átlag, fő; Halálozási ráta (az 1000 lakosra jutó halálozások száma), db; Urbanitás/ruralitás indexe (az adott kistérség népességének hány %-a él 120 fő/km2- nél nagyobb népsűrűségű településen), %; stb). –IV. Szociális mutatók (pl. Fiatalodási index (a 15 évesnél fiatalabbak a 60 éves és idősebb népesség százalékában), %; A foglalkoztatott nélküli háztartások aránya, %; Az önkormányzatok által rendszeres szociális segélyben részesítettek évi átlagos száma, 1000 lakosra, fő; stb.) –V. Foglalkoztatási mutatók (pl. Nyilvántartott álláskeresők aránya a munkaképes korú népességből, %; Tartósan – legalább 12 hónapja folyamatosan – nyilvántartott álláskeresők aránya a munkaképes népességből, %; Aktivitási ráta, %; stb.)

6 A hátrányos helyzetű térségek Magyarországon •Országos viszonylatban ki kell emelni, hogy az ország kelet-nyugati megosztottsága e területen is megmutatkozik. •A hátrányos helyzetű térségek számának 68%-a, népességüknek mintegy 76%-a a keleti régiókban van. •A Dél-alföldi régió országos viszonylatban a kedvezőtlenebb helyzetű térségek közé sorolható •A dokumentum szerint a régió 25 kistérsége közül 19 beletartozik valamelyik hátrányos helyzetű kategóriába

7 A hátrányos helyzetű térségek Magyarországon •5 Dél-alföldi kistérség a „Komplex programmal segítendő leghátrányosabb helyzetű kistérségek” közé került besorolásra: •- Sarkadi kistérség (Békés megye) •- Mezőkovácsházi kistérség (Békés megye) •- Kisteleki kistérség (Csongrád megye) •- Bácsalmási kistérség (Bács-Kiskun megye) •- Jánoshalmi kistérség (Bács-Kiskun megye) •Az öt kistérség közül 3 (vastag betűvel szedett) a programterületen található. •Az felsorolt 5 kistérség közül 3 (dőlt betűvel szedett) közvetlenül határszakasszal érintkező terület.

8 A kedvezményezett (hátrányos helyzetű) térségek támogatásának lehetőségei •A 2007-2013-as időszakban LHH komplex felzárkóztató program –A program az úgynevezett komplex programmal támogatandó kistérségeket támogatta (országosan 33 térséget) –A program keretein belül tervezett forrás a Dél-alföldi régióban 9 milliárd forint volt, 5 kistérséget érintett –A forrás több regionális és ágazati operatív program forrásait használta komplex módon –A 2007-2013-as időszakban az LHH komplex felzárkóztató program keretein belül tervezett forrás a Dél-alföldi régióban 9 milliárd forint volt a regionális OP keretéből –A forrást gazdaságfejlesztésre, közlekedésfejlesztésre, humán infrastruktúra fejlesztésre, városfejlesztésre lehetett fordítani

9 A kedvezményezett (hátrányos helyzetű) térségek támogatásának lehetőségei •A térségek előre megírt program szerint vehették igénybe a forrásokat •A program lebonyolítása két pályázati körben történt •Kiemelt szerepet kapott az úgynevezett projektfejlesztés: az előre nevesített programelemek kidolgozása •A projektek nem versenyeztek más projektjavaslatokkal •Könnyebben ment a közlekedési és humán infrastruktúra fejlesztési források felhasználása, nehezebben a gazdaságfejlesztésé •Egyes területek hiányoztak: pl. turisztika, mezőgazdasági fejlesztések támogathatósága •Kedvezőbb támogatási feltételek igénybe vételének lehetősége pályázatos projekteknél

10 Fókuszban a járások: formálódó új megközelítés •Megszületett a Kormány 1058/2014. (II. 11.) Korm. Határozata a „Társadalmi és gazdasági felzárkózás által vezérelt térségi integrált program” megtervezéséhez kapcsolódó feladatokról •Cél: Társadalmi és gazdasági felzárkózás által vezérelt térségi integrált program kidolgozása, ezen túl: –elmaradott térségek további leszakadása lassuljon, egyes térségekben a leszakadás megálljon, továbbá a térségen belüli nagy fejlettségbeli különbségek csökkenjenek –az érintett térségek foglalkoztatási szintje nőjön •A feladatként határozza meg a hátrányos helyzetű térségekhez kapcsolódó feladatok, intézkedések kidolgozását

11 Köszönöm a megtisztelő figyelmet!


Letölteni ppt "A KEVÉSBÉ FEJLETT ÉS HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TÉRSÉGEK BEAZONOSÍTÁSA ÉS TÁMOGATÁSI, FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEIK Tapasztó Dénes, szakmai vezető CODEX workshop Novi."

Hasonló előadás


Google Hirdetések