Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Kémia szakmódszertani kutatások a Debreceni Egyetemen Tóth Zoltán.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Kémia szakmódszertani kutatások a Debreceni Egyetemen Tóth Zoltán."— Előadás másolata:

1 Kémia szakmódszertani kutatások a Debreceni Egyetemen Tóth Zoltán

2 Lehet-e tudomány? A tudományosság kritériuma: A kutatás elméleti keretek között folyik. A kutatás tényeken alapszik. A kutatás általánosítható eredményekhez vezet. A kémiadidaktikai kutatás célja: Új ismeretek feltárásával, pontosabbá tételével, elmélyítésével, a meglévő ismeretek rendszerezésével hozzájárulni a kémiaoktatás eredményességének növeléséhez.

3 A kémiai és a kémiadidaktikai kutatás különbözősége A vizsgált jelenség –komplexitása, –megfigyelhetősége, –megismételhetősége, –mérhetősége. A körülmények befolyásoló hatása. A kutatás módszerei, eszközei. A kutatás etikai vonatkozásai. Egyéb: tradíció, elfogadottság, (el)ismertség.

4 Kutatás Fontosabb témák - kémiai tévképzetek - a kémiai fogalmak tulajdonságai - a kémiai számítások tanításának problémái - a tanulók tudásszerkezetének feltárása Elméleti keret - konstruktivista pedagógia

5 Eredményességi mutatók 4 kutatási pályázat (OTKA) 16 közlemény nemzetközi folyóiratokban Doktori képzés - DE Kémia Doktori Iskolája - 6 PhD-hallgató ( 2 nappali, 4 levelező) - 3 sikeresen megvédett PhD-értekezés 3 nemzetközi együttműködés 5 felkérés előadás tartására nemzetközi konferencián 5 nemzetközi folyóirat szerkesztő bizottsági / tanácsadó testületi tagsága 5 nemzetközi konferencia szervező bizottsági / tanácsadó testületi tagsága

6 Sikeres OTKA-pályázatok (PSP!) - Numerikus kémiai problémák szerepe a tanulók kémiai szemléletének és problémamegoldó készségének fejlesztésében, valamint a kémiatanárok képzésében (1997-2000) - A kémia ismeret- és fogalomrendszere a párhuzamos tankönyvcsaládokban (1998-2001) - Kémiai tévképzetek (2001-2004) - A tanulók fogalmi fejlődése és fogalmi váltása a kémia tanítási- tanulási folyamatában (2005-2009) Sikeresen megvédett doktori értekezések - Kiss Edina (2008): A tanulók tévképzeteinek és fogalmi fejlődésének vizsgálata a kémia néhány alapfogalma területén - Dobóné Tarai Éva (2009): Általános iskolai tanulók anyagszerkezettel és anyagi változásokkal kapcsolatos fogalmainak fejlődése - Ludányi Lajos (2009): A tanulók kémiai részecskékkel kapcsolatos fogalmi rendszere

7 Konferenciák International Conference on Chemical Education European Conference on Research in Chemical Education European Variety in Chemistry Education European Conference of Chemistry Teachers International Conference on History of Chemistry Kolozsvári Nemzetközi Vegyészkonferencia Országos Kémiatanári Konferencia Országos Neveléstudományi Konferencia Pedagógiai Értékelési Konferencia Miskolci „Taní-tani” Konferencia

8 Folyóiratok Chemistry Education Research and Practice Journal of Science Education Journal of Chemical Education Journal of Baltic Science Education Eurasian Journal of Physics and Chemistry Education Education in Chemistry Practice and Theory in Systems of Education A Kémia Tanítása Középiskolai Kémiai Lapok Magyar Pedagógia Iskolakultúra Magyar Kémiai Folyóirat Magyar Kémikusok Lapja Természet Világa

9 Értékelés Pozitívumok Tudományos szempontból sikeres Hozadéka a résztvevő tanárok számára Közvetlen hatás a tanárképzésre Tananyagfejlesztés: új szemléletű kémiatankönyv Negatívumok Egyetlen személyhez való kötődés (hatékony szellemi műhely hiánya, bizonytalan jövő) A tanárképzés válsága („Nincs kinek…”) A tudományos előmenetel nehézségei („Két szék között…”)

10 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Kémia szakmódszertani kutatások a Debreceni Egyetemen Tóth Zoltán."

Hasonló előadás


Google Hirdetések