Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

„Míg élsz, egyre tanulj, és soha abba ne hagyd.” Az Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmények által nyújtott szolgáltatások fejlesztése a sajátos.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "„Míg élsz, egyre tanulj, és soha abba ne hagyd.” Az Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmények által nyújtott szolgáltatások fejlesztése a sajátos."— Előadás másolata:

1 „Míg élsz, egyre tanulj, és soha abba ne hagyd.” Az Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmények által nyújtott szolgáltatások fejlesztése a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása érdekében TÁMOP-3.1.6/08/2-2008-0031

2 A pályázat megírásának okai:  Fenntartói elvárás  Partneri igények  EGYMI szabályoknak megfelelő működése  Innováció  IMIP minőségcéljai  Esélyegyenlőségi terv intézkedési tervei  Eszközfejlesztés a szakszolgálati feladatellátás terén  Standardok átvétele  Szakszolgálati feladatok bővülése

3 A projekt bemutatása Intézményünk a TÁMOP-3.1.6/08/2, az Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmények által nyújtott szolgáltatások fejlesztése a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása érdekében kiírt pályázatán 15.321.948 Ft összegű támogatásban részesült.

4 A projekt hosszú távú céljai  Elősegíteni a sajátos nevelési igényű gyermekek inkluzív oktatási rendszerének kialakítását Nógrád megyében.  A befogadó pedagógia biztosítsa a szükséges kompetenciák kialakításának lehetőségét, azaz a különböző fogyatékossággal élő emberek társadalmi integrációjának alapját.  A megfelelő ismeretekhez és tudáshoz való hozzájutás által a sajátos nevelési igényű egyének versenyképességének növelése a munkaerő-piacon.

5 A projekt rövid távú célkitűzései  Az együttnevelés meghatározó szereplőit, a gyógypedagógust és a többségi pedagógust támogassa mesterségbeli tudásának gyarapításában.  A tájékoztató fórumok, konferenciák az együttnevelés szélesebb körű és gyorsabb elterjedését segítsék.  A pedagógiai szemléletváltás hatására az esélyegyenlőséget biztosító nyitott, befogadóvá vált intézmények képesek lesznek az eltérő képességek kezelésére, a sajátos nevelési igényű tanulók inkluziójának eredményes megvalósítására.

6 A projekt tevékenységei 1. Pedagógus továbbképzések  A gyakorlatorientált továbbképzések (pl. Dráma-, Projektpedagógia, Kooperatív tanulás) elvégzése után a gyógypedagógusok és pedagógusok megszerzik a hatékony oktatáshoz szükséges kompetenciákat.  A gyógypedagógusok alkalmassá válnak a projekt fenntartási időszakában az utazó gyógypedagógusi tevékenység ellátására.  A pedagógiai szakszolgálat keretén belül a súlyosan fogyatékos gyermekek fejlesztésben a Szenzoros integrációs terápiáknak jut nagyon fontos szerep.

7 A projekt tevékenységei 2. Pedagógus továbbképzési program, szakmai standardok átvétele  A „Kooperatív módszertanra épülő együttműködés” és a „Projektpedagógia, epochális oktatás” című 30 órás képzések indítási engedélyeit vásároltuk meg.  Így a pedagógiai-szakmai szolgáltatás keretén belül rendelkezünk akkreditált képzésekkel.  A standardok adaptálása pedig az egységes működést segíti.

8 A projekt tevékenységei 3. Pedagógus továbbképzési program fejlesztése, akkreditálása  Intézményünk a gyógypedagógusok és a többségi pedagógusok számára egy 30 órás továbbképzési programot fejlesztett ki „Az egyéni fejlesztés, egyéni fejlesztési tervek készítése a pedagógiai munkában” címmel.  Az akkreditálás után pedagógiai-szakmai szolgáltatásunk egy újabb képzési kínálattal bővül.

9 A projekt tevékenységei 4. Tájékoztató fórumok rendezése  Projektünk közvetlen célcsoportja a többségi pedagógusok, a szülők, a fenntartók, valamint a civil és egyéb szervezetek.  Számukra érzékenyítő programot dolgoztunk ki, melytől a fogyatékkal élők el- és befogadásának szélesebb körű megvalósulását várjuk.

10 A projekt tevékenységei 5. Az intézmény akkreditálása  Alapító okiratunkban szerepel a pedagógusok továbbképzésének szervezése.  Intézményünk számára a felnőtt képző intézménnyé válás így elengedhetetlen.

11 A projekt tevékenységei 6. Fejlesztőeszközök beszerzése  Az eszközök egyrészt az utazó gyógypedagógus felszerelését alkotják, amelyekkel az SNI gyermekek fejlesztését tudja végezni játékos formában.  Másrészt a szakszolgálati feladatok ellátása során a pszichológusok vizsgáló és terápiás készletét bővítik, valamint a fejlesztést végző pedagógusok rendelkezésére álló eszközkészletet színesítik.

12 A projekt tevékenységei 7. Projektzárás  A záró konferencián összesítjük a projekt tapasztalatait.  Erre az alkalomra készült el a színes intézményi prospektus, mely bemutatja az EGYMI kibővült szolgáltatásait.

13 „Kevésbé az a fontos, hogy mit tanulnak a gyerekek az iskolában, inkább az, hogyan tanulják, mert ez meghatározza a tudásuk felhasználását egész életük során.” (Max Plaucot)


Letölteni ppt "„Míg élsz, egyre tanulj, és soha abba ne hagyd.” Az Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmények által nyújtott szolgáltatások fejlesztése a sajátos."

Hasonló előadás


Google Hirdetések