Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A nem szakrendszerű oktatás megszervezése a Zrínyi Miklós Általános Iskolában.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A nem szakrendszerű oktatás megszervezése a Zrínyi Miklós Általános Iskolában."— Előadás másolata:

1 A nem szakrendszerű oktatás megszervezése a Zrínyi Miklós Általános Iskolában

2 Előzmények PISA összefoglaló jelentés 2006 Oktatási Hivatal 2007. Magyarország azokhoz az országokhoz tartozik, amelyeknek az eredménye nem változott a PISA 2000 óta eltelt hat év során. A magyar diákok eredményei annyira megegyezőek, mintha valamennyi mérést ugyanaz az 5000 gyerek írta volna” „A három mérési terület változatlanságából kitűnik, hogy a tantervi szabályozás önmagában nem elegendő eszköz arra, hogy az iskolai gyakorlatban változást indukáljon”

3 Közoktatási Törvény IX. Fejezet / Értelmező rendelkezések 34....nem szakrendszerű oktatás: ● a kulcskompetenciák megalapozása, megszilárdítása, ● a tanulók egyéni képességeihez igazodó fejlesztéssel, ● a tanulók tanulási sajátosságának figyelembevételével, ● a műveltségterületenként meghatározott fejlesztési feladatok kulcskompetenciák szerint történő feldolgozásával, ● a tantárgyi szerkezet kialakításának mellőzésével; „... a nem szakrendszerű oktatás jellemzője az összetartozó ismeretek szoros összekapcsolása, a hagyományos tantárgyi keretek átlépése.”

4 Felkészülés Pedagógiai Program kiegészítése a Ktv. 2006/LXXI módosítása alapján: A NEM SZAKRENDSZERŰ OKTATÁS MEGSZERVEZÉSE AZ 5-6. ÉVFOLYAMON Személyi feltételek Időkeret felhasználásának meghatározása Mérés, értékelés Követelmények, fejlesztési irányok

5 Személyi feltételek 2007-ben: tantestület 57 %-a Tanító: 80 % Tanár: 33 % 2007-2009 között 120 órás akkreditált továbbképzésen vett részt 8 fő 2010-ben: tantestület 68 %-a Tanító 82 % Tanár 63 % Ebből a 2012-2013-es tanévtől 1 tanár nem vehet részt (?) a nem szakrendszerű oktatásban

6 Időkeret felhasználásának meghatározása A felosztást évente határozzuk meg. Alapja: a 4. és 5. évfolyam végén végzett belső mérés, ill.a PEPI mérései. A mérés után pontosítjuk, hogy melyik képesség milyen hangsúlyosan kerül fejlesztésre. A nem szakrendszerű oktatás tanítási órák keretében (lehetőség szerint napi 1 tanóra), valamint tanításon kívüli időkeretben valósul meg. A személyi feltételek egyre inkább meghatározóvá válnak!

7 2008-2009 műveltségi területtantárgy5. évfolyam6. évfolyam KötelezőVálaszt.KötelezőVálaszt. magyar nyelv és irodalom magyar nyelv11 magyar irodalom1111 matematika 1111 idegen nyelv 11 művészetekRajz11 Összesen:5252

8 műveltség- terület tantárgy5. évfolyam6. évfolyam KötelezőVálaszt.KötelezőVálaszt. magyar nyelv és irodalom magyar nyelv11 magyar irodalom 10,511 matematika 1111 idegen nyelv 11 életvezetés 0,5 természetismeret 0,5 hon és népism. 0,5 egészségtan 0,5 Összesen: 5252 2009-2010

9 Kiemelten fejlesztendő kulcskompetenciák Anyanyelvi kommunikáció Szövegértési-szövegalkotási kompetenciák Matematikai kompetenciák Környezettudatosságra nevelés Hatékony, önálló tanulás Gazdasági nevelés A tanulás tanítása 

10 Az oktatásba bevont pedagógusok által kidolgozott értékelő lapon történik. Az értékelés alapja: a fejlesztési feladatok elsajátításának szintje. A fejlesztési feladatokat a helyi tantervben határoztuk meg. Értékelés 

11 A megvalósítás jellemzői Az egyes tantárgyakon belül eltérően neveztük el a nem szakrendszerű órákat ill. foglalkozásokat. Magyar nyelv és irodalom – Szövegelünk Matematika – Logikusan Idegen nyelv – Situationen, Chit-Chat Természetismeret – Életünk

12 Az osztálynaplóban külön sorszámozzuk. A tantárgyfelosztáson és a tanév óratervében elkülönítve jelöljük.  Az órák tervezéséhez évente megújuló tanmeneteket készítünk, melyben a kollégák kompetenciaterületenként határozzák meg a tananyaghoz kapcsolódó feladatokat

13 Fejlesztendő kompetenciaterületek az 5. évfolyamon (2009/2010): szeptember-október  szociális kompetencia együttműködés saját vélemény alkotása november-december  anyanyelvi kompetencia reproduktív szövegalkotás szövegértés január-február  digitális kompetencia memóriajátékok interaktív tananyag használata március-április  hatékony, önálló tanulás rendszerezés összefüggések felismerése május-június  gondolkodási kompetencia következtetések levonása a meglévő tudás módosítása

14 Elvárások Alapvető cél: kulcskompetenciák megalapozása, megszilárdítása A tanulói hatékonyságot fokozó tanulásszervező technikák megismertetése és begyakoroltatása A tanulás belső motivációjának erősítése A tanulásban tanúsított aktivitás eredményjavító szerepe Az előzetes ismeretek mozgósításának hatásai

15 A korrigálás mozzanatának szükségszerűsége és előnyei A kooperatív tanulás módozatai A probléma megoldási képességek fejleszthetősége komplex feladatokkal A differenciálás és az egyéni képességek fejlesztésének szükségszerűsége Információs és kommunikációs technika Tanulási nehézségek feltárása, egyéni bánásmód

16 Vélemények a nem szakrendszerű oktatásban résztvevő kollégák tapasztalatai Előnyök több lehetőség a gyakorlásra, a tanult ismeretek elmélyítésére csoportmunkára kiválóan alkalmas kötetlenebb óravezetés a gyerekek kedvelik ezeket az órákat nagyobb szerepet kap a játék, a játékos gyakorlás lehetőség az egyéni adottságokhoz igazodó egyéni képességfejlesztésre kiváló alkalom a közösségépítésre lehetőség a változatos munkaformákra teret enged a gyerekek kreativitásának projektmunka színtere a gyerekeket több oldalukról is megismerhetjük

17 Nehézségek nem biztosított a taneszköz ellátás a segédanyagok megvásárlásának nincs pénzügyi fedezete az órai eszközök előállítása rendkívül költség-, munka- és időigényes a foglalkozások nehezen illeszthetőek a 45 perces időkeretbe a hagyományos órákon kevesebb idő „marad” az új ismeretanyag átadására

18 A továbblépés feladatai Továbbképzések finanszírozása ??? Projektnapok Szakmai munkaközösségek Komplex Instrukciós Program bevezetése Táblajátékok program tanórai alkalmazása

19 Szakkönyv ajánló Bánné Ancsa–Molnár Beáta: Tanári kézikönyv a nem szakrendszerű oktatáshoz–RAJT 5. és RAJT 6. Varga Irén–Gönczi Károly–Pintér István: Önismereti játékok gyűjteménye Pinczésné dr Palásthy Ildikó: Önismereti tükör Szautner Jánosné Szigeti Gizella: Nebuló 3-4. Képességfejlesztő feladatgyűjtemény kisiskolásoknak: Látom, hallom, csinálom! Széplaki Erzsébet: Szövegértést fejlesztő gyakorlatok 2-8.o. Paul Ginnis: Tanítási és tanulási receptkönyv Vera F. Birkenbihl : Játsszunk együtt! (Személyiségfejlesztő társasjátékok)

20 Timák Ildikó 2010.03.10 Köszönöm a figyelmet! Zrínyi Miklós Általános Iskola 1205 Budapest, Mártírok útja 47. igazgato@zrinyim-bpma.sulinet.hu Tel&fax: 285-0573


Letölteni ppt "A nem szakrendszerű oktatás megszervezése a Zrínyi Miklós Általános Iskolában."

Hasonló előadás


Google Hirdetések