Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A nem szakrendszerű oktatás megszervezése a

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A nem szakrendszerű oktatás megszervezése a"— Előadás másolata:

1 A nem szakrendszerű oktatás megszervezése a
Zrínyi Miklós Általános Iskolában

2 Előzmények PISA összefoglaló jelentés 2006 Oktatási Hivatal 2007.
Magyarország azokhoz az országokhoz tartozik, amelyeknek az eredménye nem változott a PISA 2000 óta eltelt hat év során. A magyar diákok eredményei annyira megegyezőek, mintha valamennyi mérést ugyanaz az 5000 gyerek írta volna” „A három mérési terület változatlanságából kitűnik, hogy a tantervi szabályozás önmagában nem elegendő eszköz arra, hogy az iskolai gyakorlatban változást indukáljon”

3 Közoktatási Törvény IX. Fejezet / Értelmező rendelkezések
nem szakrendszerű oktatás: a kulcskompetenciák megalapozása, megszilárdítása, a tanulók egyéni képességeihez igazodó fejlesztéssel, a tanulók tanulási sajátosságának figyelembevételével, a műveltségterületenként meghatározott fejlesztési feladatok kulcskompetenciák szerint történő feldolgozásával, a tantárgyi szerkezet kialakításának mellőzésével; „...a nem szakrendszerű oktatás jellemzője az összetartozó ismeretek szoros összekapcsolása, a hagyományos tantárgyi keretek átlépése.”

4 Felkészülés Pedagógiai Program kiegészítése a Ktv. 2006/LXXI módosítása alapján: A nem szakrendszerű oktatás Megszervezése az 5-6. évfolyamon Személyi feltételek Időkeret felhasználásának meghatározása Mérés, értékelés Követelmények, fejlesztési irányok HH Kinder Kinder in sozial schwachen Familien mit Unterstürzungbefugnis unter dem Schutz der Vormundschaftsbehörde HHH Kinder Kinder aus diesem Kreis, deren Eltern eine niedrige Schulbildung haben TMB Kinder Kinder mit Verhaltensstörung oder Lernschwierigkeiten SNI Kinder Behinderte Kinder, die mit anderen Kinder zusammenlernen können

5 Személyi feltételek 2007-ben: tantestület 57 %-a
Tanár: 33 % között 120 órás akkreditált továbbképzésen vett részt 8 fő 2010-ben: tantestület 68 %-a Tanító 82 % Tanár 63 % Ebből a es tanévtől 1 tanár nem vehet részt (?) a nem szakrendszerű oktatásban

6 Időkeret felhasználásának meghatározása
A felosztást évente határozzuk meg. Alapja: a 4. és 5. évfolyam végén végzett belső mérés, ill.a PEPI mérései. A mérés után pontosítjuk, hogy melyik képesség milyen hangsúlyosan kerül fejlesztésre. A nem szakrendszerű oktatás tanítási órák keretében (lehetőség szerint napi 1 tanóra), valamint tanításon kívüli időkeretben valósul meg. A személyi feltételek egyre inkább meghatározóvá válnak!

7 2008-2009 műveltségi terület tantárgy 5. évfolyam 6. évfolyam Kötelező
Választ. magyar nyelv és irodalom magyar nyelv 1 magyar irodalom matematika idegen nyelv művészetek Rajz Összesen: 5 2

8 2009-2010 műveltség- terület tantárgy 5. évfolyam 6. évfolyam Kötelező
Választ. magyar nyelv és irodalom magyar nyelv 1 magyar irodalom 0,5 matematika idegen nyelv életvezetés természetismeret hon és népism. egészségtan Összesen: 5 2

9 Kiemelten fejlesztendő kulcskompetenciák
Anyanyelvi kommunikáció Szövegértési-szövegalkotási kompetenciák Matematikai kompetenciák Környezettudatosságra nevelés Hatékony, önálló tanulás Gazdasági nevelés A tanulás tanítása

10 Értékelés Az oktatásba bevont pedagógusok által kidolgozott értékelő lapon történik. Az értékelés alapja: a fejlesztési feladatok elsajátításának szintje. A fejlesztési feladatokat a helyi tantervben határoztuk meg.

11 A megvalósítás jellemzői
Az egyes tantárgyakon belül eltérően neveztük el a nem szakrendszerű órákat ill. foglalkozásokat. Magyar nyelv és irodalom – Szövegelünk Matematika – Logikusan Idegen nyelv – Situationen, Chit-Chat Természetismeret – Életünk

12  Az osztálynaplóban külön sorszámozzuk.
A tantárgyfelosztáson és a tanév óratervében elkülönítve jelöljük. Az órák tervezéséhez évente megújuló tanmeneteket készítünk, melyben a kollégák kompetenciaterületenként határozzák meg a tananyaghoz kapcsolódó feladatokat

13 Fejlesztendő kompetenciaterületek az 5. évfolyamon (2009/2010):
szeptember-október  szociális kompetencia együttműködés saját vélemény alkotása november-december  anyanyelvi kompetencia reproduktív szövegalkotás szövegértés január-február  digitális kompetencia memóriajátékok interaktív tananyag használata március-április  hatékony, önálló tanulás rendszerezés összefüggések felismerése május-június  gondolkodási kompetencia következtetések levonása a meglévő tudás módosítása

14 Elvárások Alapvető cél: kulcskompetenciák megalapozása, megszilárdítása A tanulói hatékonyságot fokozó tanulásszervező technikák megismertetése és begyakoroltatása A tanulás belső motivációjának erősítése A tanulásban tanúsított aktivitás eredményjavító szerepe Az előzetes ismeretek mozgósításának hatásai

15 A korrigálás mozzanatának szükségszerűsége és előnyei
A kooperatív tanulás módozatai A probléma megoldási képességek fejleszthetősége komplex feladatokkal A differenciálás és az egyéni képességek fejlesztésének szükségszerűsége Információs és kommunikációs technika Tanulási nehézségek feltárása, egyéni bánásmód

16 Vélemények a nem szakrendszerű oktatásban résztvevő kollégák tapasztalatai
Előnyök több lehetőség a gyakorlásra, a tanult ismeretek elmélyítésére csoportmunkára kiválóan alkalmas kötetlenebb óravezetés a gyerekek kedvelik ezeket az órákat nagyobb szerepet kap a játék, a játékos gyakorlás lehetőség az egyéni adottságokhoz igazodó egyéni képességfejlesztésre kiváló alkalom a közösségépítésre lehetőség a változatos munkaformákra teret enged a gyerekek kreativitásának projektmunka színtere a gyerekeket több oldalukról is megismerhetjük

17 Nehézségek nem biztosított a taneszköz ellátás
a segédanyagok megvásárlásának nincs pénzügyi fedezete az órai eszközök előállítása rendkívül költség-, munka- és időigényes a foglalkozások nehezen illeszthetőek a 45 perces időkeretbe a hagyományos órákon kevesebb idő „marad” az új ismeretanyag átadására

18 A továbblépés feladatai
Továbbképzések finanszírozása ??? Projektnapok Szakmai munkaközösségek Komplex Instrukciós Program bevezetése Táblajátékok program tanórai alkalmazása

19 Szakkönyv ajánló Bánné Ancsa–Molnár Beáta: Tanári kézikönyv a nem szakrendszerű oktatáshoz–RAJT 5. és RAJT 6. Varga Irén–Gönczi Károly–Pintér István: Önismereti játékok gyűjteménye Pinczésné dr Palásthy Ildikó: Önismereti tükör Szautner Jánosné Szigeti Gizella: Nebuló 3-4. Képességfejlesztő feladatgyűjtemény kisiskolásoknak: Látom, hallom, csinálom! Széplaki Erzsébet: Szövegértést fejlesztő gyakorlatok 2-8.o. Paul Ginnis: Tanítási és tanulási receptkönyv Vera F. Birkenbihl: Játsszunk együtt! (Személyiségfejlesztő társasjátékok)

20 Köszönöm a figyelmet! Zrínyi Miklós Általános Iskola
1205 Budapest, Mártírok útja 47. Tel&fax: Timák Ildikó


Letölteni ppt "A nem szakrendszerű oktatás megszervezése a"

Hasonló előadás


Google Hirdetések