Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A felnőttképzési törvény 2009. évi várható módosítása dr. Szivi József SZMM Felnőttképzési és Szakképzési Főosztály.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A felnőttképzési törvény 2009. évi várható módosítása dr. Szivi József SZMM Felnőttképzési és Szakképzési Főosztály."— Előadás másolata:

1 A felnőttképzési törvény 2009. évi várható módosítása dr. Szivi József SZMM Felnőttképzési és Szakképzési Főosztály

2 A törvény módosításának eddigi története és jelenlegi helyzete 2007 nyara – kimondásra kerül, hogy a felnőttképzési törvény bizonyos előírásait a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv érinti 2007 nyara – kimondásra kerül, hogy a felnőttképzési törvény bizonyos előírásait a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv érinti 2008 első félév – kidolgozásra kerül a törvénymódosítás 2008 első félév – kidolgozásra kerül a törvénymódosítás 2008 nyara – a tervezet társadalmi és államigazgatási egyeztetése 2008 nyara – a tervezet társadalmi és államigazgatási egyeztetése 2008 augusztus – az IRM álláspontja: a módosítással „célszerű” bevárni az általuk készítendő kerettörvényt 2008 augusztus – az IRM álláspontja: a módosítással „célszerű” bevárni az általuk készítendő kerettörvényt 2008 december eleje – az SZMM átadja az IRM-nek a felnőttképzési törvény irányelveknek megfelelően módosított, kodifikált változatát 2008 december eleje – az SZMM átadja az IRM-nek a felnőttképzési törvény irányelveknek megfelelően módosított, kodifikált változatát 2009. január – az IRM csekély változtatással elfogadja az SZMM javaslatát 2009. január – az IRM csekély változtatással elfogadja az SZMM javaslatát A fentiektől függetlenül – képviselői önálló indítvány a törvény módosítására az élethosszig tartó tanulás feltételeinek biztosítása érdekében januárban A fentiektől függetlenül – képviselői önálló indítvány a törvény módosítására az élethosszig tartó tanulás feltételeinek biztosítása érdekében januárban

3 A belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv és a felnőttképzés Miért tartozik a felnőttképzés az irányelv hatálya alá? – A felnőttképzés nem ingyenes állami közszolgáltatás Miért tartozik a felnőttképzés az irányelv hatálya alá? – A felnőttképzés nem ingyenes állami közszolgáltatás Az irányelv fontosabb követelményei (a felnőttképzés szempontjából): Az irányelv fontosabb követelményei (a felnőttképzés szempontjából): - a szolgáltatások szabad áramlásának biztosítása, - a tevékenységek végzésének szabadsága, - a tevékenységek monopolizálásának megakadályozása, - az eljárások egyszerűsítése, a nyilvántartások hozzáférhetősége.

4 A felnőttképzésről szóló törvény irányelvnek megfelelő módosítása I. A felnőttképzés folytatását nem lehet nyilvántartásba vételhez, a nyilvántartást nem lehet időtartamhoz kötni. A felnőttképzés folytatását nem lehet nyilvántartásba vételhez, a nyilvántartást nem lehet időtartamhoz kötni. A felnőttképzési tevékenységet továbbra is be kell jelenteni, de ez nem feltétele a tevékenység megkezdésének. A felnőttképzési tevékenységet továbbra is be kell jelenteni, de ez nem feltétele a tevékenység megkezdésének. A nyilvántartásba vétel tehát „nem járhat le”, de a változások bejelentése – így pl. a tevékenység megszüntetése – továbbra is kötelezettség. A nyilvántartásba vétel tehát „nem járhat le”, de a változások bejelentése – így pl. a tevékenység megszüntetése – továbbra is kötelezettség. A nyilvántartás adattartalma egyszerűsödik (pl. nem kell nyilatkozni a vizsgaszervezési jogosultságról, a képzés szintjéről, nemzetközi elismeréséről, nem kell külön jelezni az akkreditált programokat). A nyilvántartás adattartalma egyszerűsödik (pl. nem kell nyilatkozni a vizsgaszervezési jogosultságról, a képzés szintjéről, nemzetközi elismeréséről, nem kell külön jelezni az akkreditált programokat).

5 A felnőttképzésről szóló törvény irányelvnek megfelelő módosítása II. Az eljárásban biztosítani kell az „egyablakos ügyintézés” lehetőségét – minden eljárás és alaki követelmény itt teljesíthető, felvilágosítás kapható, a hatóságok elérhetősége, a nyilvántartások hozzáférhetősége biztosított elektronikus úton is – ez a kerettörvényben kerül megfogalmazásra (ez az egyik változtatás az SZMM 2008. decemberi változatához képest) Az eljárásban biztosítani kell az „egyablakos ügyintézés” lehetőségét – minden eljárás és alaki követelmény itt teljesíthető, felvilágosítás kapható, a hatóságok elérhetősége, a nyilvántartások hozzáférhetősége biztosított elektronikus úton is – ez a kerettörvényben kerül megfogalmazásra (ez az egyik változtatás az SZMM 2008. decemberi változatához képest) A hazánkban letelepedett szolgáltató a törvény szerint, A hazánkban letelepedett szolgáltató a törvény szerint, a határon átnyúló szolgáltatást végző a letelepedés helye szerinti jogszabályok alapján folytathatja tevékenységét. a határon átnyúló szolgáltatást végző a letelepedés helye szerinti jogszabályok alapján folytathatja tevékenységét.

6 A felnőttképzésről szóló törvény irányelvnek megfelelő módosítása III. A felnőttképzési akkreditáció nem tartozik az irányelv hatálya alá, (mert a tevékenység nem kötelező minőségbiztosítását jelenti), de meg kívánjuk teremteni az átjárhatóságot és a kölcsönös elismerés biztosításának lehetőségét más tagországok hasonló akkreditációs rendszereivel. A felnőttképzési akkreditáció nem tartozik az irányelv hatálya alá, (mert a tevékenység nem kötelező minőségbiztosítását jelenti), de meg kívánjuk teremteni az átjárhatóságot és a kölcsönös elismerés biztosításának lehetőségét más tagországok hasonló akkreditációs rendszereivel. A módosított törvény kimondaná, hogy valamely tagállam által elismert minősítési rendszer igazolása esetén az akkreditáció iránti kérelemben kizárólag azoknak a követelményeknek való megfelelést szükséges igazolni, amelyeket az adott állam követelményei nem tartalmaznak. (Mindez igazán a határon átnyúló szolgáltatási tevékenység esetén lehet érdekes.) A módosított törvény kimondaná, hogy valamely tagállam által elismert minősítési rendszer igazolása esetén az akkreditáció iránti kérelemben kizárólag azoknak a követelményeknek való megfelelést szükséges igazolni, amelyeket az adott állam követelményei nem tartalmaznak. (Mindez igazán a határon átnyúló szolgáltatási tevékenység esetén lehet érdekes.)

7 A felnőttképzési törvény egyéb tervezett módosításai I. Megszüntetjük a kétévenkénti beszámolási kötelezettséget. Megszüntetjük a kétévenkénti beszámolási kötelezettséget. Megszüntetjük a szakmai tanácsadó testület kötelező működtetését az akkreditált képző intézmények esetében is. Megszüntetjük a szakmai tanácsadó testület kötelező működtetését az akkreditált képző intézmények esetében is. Fogyasztóvédelmi okokból tovább szigorítjuk a felnőttképzést folytató intézmények ellenőrzését, pontosítjuk a szankciórendszert: Fogyasztóvédelmi okokból tovább szigorítjuk a felnőttképzést folytató intézmények ellenőrzését, pontosítjuk a szankciórendszert: - a tevékenység megkezdéséből fakadó esetleges károk teljes mértékben a képző intézményt terhelik, - a bejelentési kötelezettség elmulasztásáért komoly bírság, majd két év eltiltás jár,

8 A felnőttképzési törvény egyéb tervezett módosításai II. - emelkedik a bírság összege a nem jogszabály szerinti működés esetén, - a törvény tételesen meghatározza a súlyosabbnak minősülő szabálysértés eseteit, melyek várhatóan a következők: nem köt felnőttképzési szerződést a képző, nincs megfelelő képzési programja, a képzést nem a programnak megfelelően folytatja, nem tesz eleget tájékoztatási és bejelentési kötelezettségnek. Felhatalmazást kap a miniszter a felnőttképzési szakértői tevékenység szabályozására (második változtatás a decemberi javaslathoz képest) Felhatalmazást kap a miniszter a felnőttképzési szakértői tevékenység szabályozására (második változtatás a decemberi javaslathoz képest) Pontosításra kerül a távoktatás és a felnőttképzéshez kapcsolódó szolgáltatás fogalma és meghatározásra kerül a szakmai képzés fogalma, valamint a felnőttképzési tevékenység megkezdése. Pontosításra kerül a távoktatás és a felnőttképzéshez kapcsolódó szolgáltatás fogalma és meghatározásra kerül a szakmai képzés fogalma, valamint a felnőttképzési tevékenység megkezdése.

9 Fogalmak pontosítása és meghatározása Távoktatás lényege: már a tananyaggal történő megismerkedés is igényli a tanuló/hallgató önálló, tanári irányítás nélküli tevékenységét. Időtartamát a felnőttképzési szerződésben kell rögzíteni. Megvalósul- hat levelező formában és IKT eszközök segítségével. Távoktatás lényege: már a tananyaggal történő megismerkedés is igényli a tanuló/hallgató önálló, tanári irányítás nélküli tevékenységét. Időtartamát a felnőttképzési szerződésben kell rögzíteni. Megvalósul- hat levelező formában és IKT eszközök segítségével. A felnőttképzéshez kapcsolódó szolgáltatás: a képzések egyénre szabott kialakításának elősegítésére, a képzés hatékonyságának javítására vagy a munkavállalás elősegítésére irányul. A felnőttképzéshez kapcsolódó szolgáltatás: a képzések egyénre szabott kialakításának elősegítésére, a képzés hatékonyságának javítására vagy a munkavállalás elősegítésére irányul. Szakmai képzés: olyan képzés, amely valamely foglalkozás, munkatevékenység végzéséhez szükséges kompetencia megszerzésére, fejlesztésére irányul. Szakmai képzés: olyan képzés, amely valamely foglalkozás, munkatevékenység végzéséhez szükséges kompetencia megszerzésére, fejlesztésére irányul. A felnőttképzési tevékenység megkezdésének minősül a képzés meghirdetése, illetve a tevékenység bármely fogalmi elemének megvalósítása (pl. képzési program készítése). A felnőttképzési tevékenység megkezdésének minősül a képzés meghirdetése, illetve a tevékenység bármely fogalmi elemének megvalósítása (pl. képzési program készítése).

10 A képviselői önálló indítvány lényege Törvényi előírás lenne, hogy a digitális írástudás megszerzése minden felnőttképzési program tartalmának kötelező része. Törvényi előírás lenne, hogy a digitális írástudás megszerzése minden felnőttképzési program tartalmának kötelező része. A minisztérium tartsa nyilván a felnőttképzésben résztvevők személyes adatait. A minisztérium tartsa nyilván a felnőttképzésben résztvevők személyes adatait. Lehetővé válna a közművelődési intézmények számára is azon egyszerűsített intézményakkreditációs eljárás, amely a közoktatási intézmények számára rendelkezésre áll. Lehetővé válna a közművelődési intézmények számára is azon egyszerűsített intézményakkreditációs eljárás, amely a közoktatási intézmények számára rendelkezésre áll.

11 A törvény és a kapcsolódó jogszabályok módosításának várható ütemezése Az EK irányelvek átültetéséről szóló – IRM által előterjesztendő - kerettörvényhez kapcsolódóan várhatóan 2009 első félévében módosításra kerül a felnőttképzési törvény. Az EK irányelvek átültetéséről szóló – IRM által előterjesztendő - kerettörvényhez kapcsolódóan várhatóan 2009 első félévében módosításra kerül a felnőttképzési törvény. Ehhez kapcsolódóan eldől a képviselői önálló indítvány sorsa. Ehhez kapcsolódóan eldől a képviselői önálló indítvány sorsa. 2009 második félévében – a megváltozott törvénynek megfelelően - módosításra kerül a 2009 második félévében – a megváltozott törvénynek megfelelően - módosításra kerül a - felnőttképzési intézmények nyilvántartásba vételéről szóló 48/2001. (XII. 29.) OM rendelet, - a 22/2004. (II. 16.) Korm. rendelet a felnőttképzést folytató intézmények és programok akkreditációjáról, - a 24/2004. (VI. 22.) FMM rendelet az akkreditációs eljárás és követelményrendszer részletes szabályairól.

12 Köszönöm a figyelmet! szivi.jozsef@szmm.gov.hu


Letölteni ppt "A felnőttképzési törvény 2009. évi várható módosítása dr. Szivi József SZMM Felnőttképzési és Szakképzési Főosztály."

Hasonló előadás


Google Hirdetések