Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

© 2005 The Gallup Organization T HE G ALLUP O RGANIZATION 1 Országos Kreditmonitoring Projekt 2005.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "© 2005 The Gallup Organization T HE G ALLUP O RGANIZATION 1 Országos Kreditmonitoring Projekt 2005."— Előadás másolata:

1 © 2005 The Gallup Organization T HE G ALLUP O RGANIZATION 1 Országos Kreditmonitoring Projekt 2005

2 © 2005 The Gallup Organization T HE G ALLUP O RGANIZATION 2 HALLGATÓK Eredmények értelmezéséne k szintje INTÉZMÉNY Adatok típusa KAR KREDIT- RENDSZERREL KAPCSOLATOS VÉLEMÉNYEK KREDIT- RENDSZERREL KAPCSOLATOS STATISZTIKAI ADATOK Adatforrások, megkérdezette k köre INTÉZMÉNY OKTATÓK TANULMÁNYI OSZTÁLY Adatgyűjtés módja SZEMÉLYES PAPÍR ALAPÚ ÖNKITÖLTŐS WEB ALAPÚ ÖNKITÖLTŐS SZEMÉLYES PAPÍR ALAPÚ ÖNKITÖLTŐS WEB ALAPÚ ÖNKITÖLTŐS INTÉZMÉNY KAR SZAK/TUDOMÁNYÁG INTÉZMÉNY KAR Adatgyűjtés gyakorisága ÉVENTE Minta választás módja MINTA ALAPÚ CENZUS ALAPÚ A KREDIT MONITOR JELENLEGI FELÉPÍTÉSE MINTA ALAPÚ CENZUS ALAPÚ MINTA ALAPÚ CENZUS ALAPÚ OPCIÓ MEGVALÓSULT VÁLTOZAT Időpontja: 2005 május Minta: 31 állami felsőoktatási intézmény 665 oktató (312 fő “résztvevő”, 186 kreditfelelős) 1500 nappali tagozatos, kredittanterves hallgató 31 karon egy kiválasztott Tanulmányi osztály előadó + Tanulmányi Osztály vezető

3 T HE G ALLUP O RGANIZATION © 2005 The Gallup Organization 3. ábra I. Időbeli mobilitás elősegítése Egyéni tanrend, rugalmas tanulmányszervezés II. Térbeli mobilitás elősegítése Kredittranszfer, áthallgatás A felmérés célja a kreditrendszer alapelemeinek megvalósulásának felmérése

4 T HE G ALLUP O RGANIZATION © 2005 The Gallup Organization 4. ábra Tájékozódási szokások és ismeretek a kreditrendszerrel kapcsolatban A kreditrendszer működésének értékelése A kreditek kiosztásával és a kreditgyűjtéssel kapcsolatos tapasztalatok A tanulmányok rugalmas szervezésének lehetősége A kreditek elismertetésének gyakorlata, áthallgatással kapcsolatos tapasztalatok A számítógépes tanulmányi rendszerek használatával kapcsolatos tapasztalatok A vizsgálat főbb témakörei

5 T HE G ALLUP O RGANIZATION © 2005 The Gallup Organization 5. ábra Tájékozódási szokások és ismeretek a kreditrendszerrel kapcsolatban

6 T HE G ALLUP O RGANIZATION © 2005 The Gallup Organization 6. ábra A Tanulmányi Osztály előadói érzik a legtájékozottabbnak magukat, az oktatók nagy mértékben, legkevésbé a hallgatók Oktatók Átlag 3.82 Hallgatók Átlag 3.45 Az oktatók között a kreditfelelősök és / vagy kreditrendszer kidolgozásában résztvevők tájékozottabbnak érzik magukat Aki résztvett: 79% a 4,5, válaszok aránya Aki nem vett részt: 50% a 4,5, válaszok aránya TO. előadók Átlag 4,0 Tájékozottság mértéke %

7 T HE G ALLUP O RGANIZATION © 2005 The Gallup Organization 7. ábra A hallgatók kétharmada a praktikusabb és az egyes félévek megszervezéséhez szükséges ismereteiket megfelelőnek tartja, az általánosabb és a tanulmányok egészének megszervezéséhez szükséges ismereteket bizonytalanabbnak ítélik meg 4,5 % - (1: egyáltalán nem megfelelő... 5: teljes mértékben megfelelő)

8 T HE G ALLUP O RGANIZATION © 2005 The Gallup Organization 8. ábra - Előfeltételek rendszere: 15 - Féléves tanulmányi minimum kredit:25 - Mintatanterv ajánlásai: 25 - Kumulált kredit: 30 - Kredit és a hallgatói munkaóra közötti összefüggés: 55 Súlyos ismerethiányok a hallgatók körében százalék nem tud válaszolni MINDEN TIZEDIK HALLGATÓ TUDTA PONTOSAN A KREDIT ÁLTAL JELZETT HALLGATÓI MUNKAÓRÁK SZÁMÁT

9 T HE G ALLUP O RGANIZATION © 2005 The Gallup Organization 9. ábra Szabályzatok, szöveges tájékoztatók elérhetőek a hallgatók számára, de a többség nem vagy csak egyes részeit használja Bázis: teljes minta, N=1496

10 T HE G ALLUP O RGANIZATION © 2005 The Gallup Organization 10. ábra A hallgatók leggyakrabban a TO munkatársaitól tájékozódnak a kreditekről, mintatantervről, kreditértékekről Honnan lehet tájékozódni (Bázis: N=1496) (Bázis: akik említik adott lehetőséget) Te honnan tájékozódsz: elsősorban másodsorban harmadsorban

11 T HE G ALLUP O RGANIZATION © 2005 The Gallup Organization 11. ábra A TO előadók milyen gyakran adnak felvilágosítást a hallgatóknak..... Bázis: teljes minta, N=31

12 T HE G ALLUP O RGANIZATION © 2005 The Gallup Organization 12. ábra A kreditrendszer működése

13 T HE G ALLUP O RGANIZATION © 2005 The Gallup Organization 13. ábra Elégedettség a kreditrendszer működésével

14 T HE G ALLUP O RGANIZATION © 2005 The Gallup Organization 14. ábra Kreditrendszer működésének előnyei l Hallgatói értékelés 1. rugalmas tanulmányszervezés - időbeli csúsztatás, elhagyás (39) 2. személyre szabott / hasznos tanulmányszervezés (23) 3. átlátható, tervezhető, rendezett tanulmányok (11) 4. egyszerű(bb) adminisztráció (10) l Oktatói értékelés 1. rugalmas tanulmányszervezés - időbeli csúsztatás, elhagyás (23) 2. áthallgatás, kreditelismertetés (19) 3. személyre szabott / hasznos tanulmányszervezés (18) 4. átlátható, tervezhető, rendezett tanulmányok (15)

15 T HE G ALLUP O RGANIZATION © 2005 The Gallup Organization 15. ábra Kreditrendszer működésének hátrányai l Hallgatói értékelés 1. adminisztratív, szervezési hiányosságok, „fejetlenség” (34) 2. merev keretek, kötöttség, túl erős előfeltételek (10) 3. hallgatók időzavarba kerülnek, elcsúsznak tanulmányaik végzésében (10) 4. a tanulmányok nem épülnek egymásra (8) l Oktatói értékelés 1. adminisztratív, szervezési hiányosságok, „fejetlenség” (26) 2. lazul a hallgatói fegyelem, linkké válik a hozzáállás (19) 3. hallgatók időzavarba kerülnek, elcsúsznak tanulmányaik végzésében (11) 4. a tanulmányok nem épülnek egymásra (9)

16 T HE G ALLUP O RGANIZATION © 2005 The Gallup Organization 16. ábra A kreditrendszer működtetésének megítélése – TO előadók és az oktatók szerint Megfelelő (% 4, 5 )

17 T HE G ALLUP O RGANIZATION © 2005 The Gallup Organization 17. ábra A kreditek kiosztásával és a kreditgyűjtéssel kapcsolatos tapasztalatok

18 T HE G ALLUP O RGANIZATION © 2005 The Gallup Organization 18. ábra Az allokáció és kredit gyűjtés elemeinek megvalósulása a fontosság tükrében – a hallgatók szerint FONTOSSÁG (NAGYON FONTOS) JELLEMZŐ (4, 5) Tanulmányok meghatározott időn belüli elvégzése Kiegyensúlyozott terhelés Azonos kredetit = azonos teljesítmény Tantárgy nehézségi fokának számszerűsítése Tanulmányi munka értékének számszerűsítése Tanulmányok évekre ütemezhetőek

19 T HE G ALLUP O RGANIZATION © 2005 The Gallup Organization 19. ábra Az allokáció és kredit gyűjtés céljainak megvalósulása ! 4, 5 % (Nagyon jellemző, jellemző)

20 T HE G ALLUP O RGANIZATION © 2005 The Gallup Organization 20. ábra A kreditallokáció sikere – hallgatói gyakorlat tesztelése l Elv: magyar kredittarifa - 1 kredit = 30 hallgatói munkaóra - kontaktóra + egyéni hallgatói munkaóra (otthoni készülés) l Gyakorlat tesztelése: - tantárgy bevallott kreditértéke – kontaktóra kreditértéke = elvi hallgatói munkaóra - elvi hallgatói munkaóra – bevallott otthoni készülés órában = az allokáció által feltételezett teljesítmény és a gyakorlat különbsége

21 T HE G ALLUP O RGANIZATION © 2005 The Gallup Organization 21. ábra 1. Tantárgy A kreditallokáció gyakorlati megvalósulása: a kredit által elismert elvi teljesítménynél... 2. Tantárgy 3. Tantárgy N=896 N=883N=862 N=800 4. Tantárgy 30 hallgatói munkaóránál (1 kreditnél) több eltérés 8-30 hallgatói munkaóra (1/2 kredit) eltérés Egyezés 8-30 hallgatói munkaóra (1/2 kredit) eltérés Kevesebb hallgatói munkaórával, könnyebben elvégezhető tantárgyak Több hallgatói munkaórával, nehezebben elvégezhető tantárgyak 30 hallgatói munkaóránál (1 kreditnél) több eltérés kevesebb energia befektetéssel szerzett kreditet: 63-66 százalék megfelelő óramennyiséggel szerzett kreditet: 10-14 százalék több óramennyiséggel szerzett kreditet: 21-24 százalék

22 T HE G ALLUP O RGANIZATION © 2005 The Gallup Organization 22. ábra A tanulmányok rugalmas szervezésének lehetősége

23 T HE G ALLUP O RGANIZATION © 2005 The Gallup Organization 23. ábra Mi a fontos a hallgatóknak? Egyáltalán nem fontos...............................................................................Nagyon fontos

24 T HE G ALLUP O RGANIZATION © 2005 The Gallup Organization 24. ábra A rugalmas tanulmány szervezés elemeinek megvalósulása a fontosság tükrében a hallgatók szerint FONTOSSÁG (NAGYON FONTOS) JELLEMZŐ (4, 5) Könnyebben elvégezhető tantárgyakat lehessen felvenni Heti órarend kialakítása Segítség az egyéni tanterv összeállításában Tanár megválaszthatósága Széles tantárgy kínálat Rugalmasan alakíthatják a tanulmányaikat Hasznos tárgyal felvétele Tantárgy elhagyása

25 T HE G ALLUP O RGANIZATION © 2005 The Gallup Organization 25. ábra A rugalmas tanulmányszervezés megvalósulása az oktatók és a hallgatók szerint Jellemző és nagyon jellemző % 3.56 2.96 3.28 2.71 3.55 3.07

26 T HE G ALLUP O RGANIZATION © 2005 The Gallup Organization 26. ábra A Tanulmányi Osztály előadói szerint az oktatók harmada, a hallgatók negyede nem látja át a rendszert Bázis: teljes minta, N=31 4, 5 % (Teljes mértékben jellemző, jellemző)

27 T HE G ALLUP O RGANIZATION © 2005 The Gallup Organization 27. ábra Mi az akadálya a tanulmányok rugalmas szervezésének... Nagyon akadályozza és akadályozza %

28 T HE G ALLUP O RGANIZATION © 2005 The Gallup Organization 28. ábra Tantárgyaid összeállítását.... Tanulmányok elvégzésének módja Bázis: teljes minta, N=1496 Mikor végzi a hallgató a legcélszerűbben tanulmányait: Oktatók Hallgatók nagyrészt a mintatanterv szerint NT/NV a mintatervtől kissé eltérve a mintatervtől jelentősen eltérve Bázis: teljes minta, N=665 Orvosok Mezőgazdászok Szolgáltatást tanulók Bölcsészek Műszakisok Természettudomá nyokat tanulók

29 T HE G ALLUP O RGANIZATION © 2005 The Gallup Organization 29. ábra Túlfutás veszélye – hallgatói gyakorlat Eltérés a minta-tantervhez képest A félévekhez (elvégzett félév x 30 kredit) számított eltérés N=1194 Vélemény:A mintatanterv ajánlása szerint hány kreditnél kellene tartanod az elmúlt félévig? Számítás:Hány kreditet szereztél az elmúlt félévig összesen ?

30 T HE G ALLUP O RGANIZATION © 2005 The Gallup Organization 30. ábra Működik-e visszajelző rendszer a hallgatói tantárgy igényekről: Mennyire hatékony a rendszer? (ahol működik) Oktatók Hallgatók 55 % értékelte 4-esre, vagy 5-ösre 31 % értékelte 4-esre, vagy 5-ösre 44 % értékelte 4-esre, vagy 5-ösre A hallgatói igényjelző rendszer működése TO előadók

31 T HE G ALLUP O RGANIZATION © 2005 The Gallup Organization 31. ábra A tanulmányok rugalmas szervezésének akadályai l Formális akadály - túl erős előfeltételek, merev keretek (hallgatók, oktatók) l Gyakorlati akadály - tárgyak ütközése (hallgatók, oktatók) - nem megfelelő mennyiségű és minőségű kurzuskínálat (hallgatók) - áthallgatás hiánya (oktatók) - nincs megfelelő kurzus igény visszajelző rendszer l Kínálat, rugalmasság szűkítő tényező - áthallgatás, kredit elismertetés nehézkessége

32 T HE G ALLUP O RGANIZATION © 2005 The Gallup Organization 32. ábra Kredittranszfer A kreditek elismertetésének gyakorlata, és az áthallgatással kapcsolatos tapasztalatok

33 T HE G ALLUP O RGANIZATION © 2005 The Gallup Organization 33. ábra Az áthallgatás akadályai 4, 5 % (Teljes mértékben jellemző, jellemző) NEM TUDOM VÁLASZOK ARÁNYA 14% 15% 23% 22% 35% 25%

34 T HE G ALLUP O RGANIZATION © 2005 The Gallup Organization 34. ábra Áthallgatás akadályai – hallgatói vélemények Bázis: teljes minta, N=1496 4, 5 % (Akadályozza és nagymértékben akadályozza ) Nem tudom válaszok aránya

35 T HE G ALLUP O RGANIZATION © 2005 The Gallup Organization 35. ábra Tanultál-e külföldön? Külföldi tanulmányok és kreditek elismertetése Elkívántad-e ismertetni az ott szerzett krediteket? El tudtad-e ismertetni? Tervezel-e külföldön tanulni a köv. 2 félév folyamán? Tervezed-e a külföldi kreditek elismertetését? N=1496 N=53 N=14 N=1496 N=313

36 T HE G ALLUP O RGANIZATION © 2005 The Gallup Organization 36. ábra Végeztél-e áthallgatást karon belül más szakról? Tantárgyak áthallgatása (múlt félév- gyakoriság) Végeztél-e áthallgatást intéz- ményen belül más karról? Végeztél-e áthallgatást más hazai intézményből? Bázis: teljes minta, N=1496 Kredit szerzési tervek a következő félévben a hallgatók körében: 16% 10%4%

37 T HE G ALLUP O RGANIZATION © 2005 The Gallup Organization 37. ábra A kreditek elismertetésének egyszerűsége és bonyolultsága a hallgatók szerint Bázis: teljes minta, N=1496

38 T HE G ALLUP O RGANIZATION © 2005 The Gallup Organization 38. ábra A kreditek elismertetésének bonyolultsága – célok megvalósulása oktatók hallgatók Bázis: teljes minta, N=1496 Nagyon......... Nagyon bonyolult egyszerű

39 T HE G ALLUP O RGANIZATION © 2005 The Gallup Organization 39. ábra Kreditszerzés más szakon, karon, intézményben – a TO előadók szerint

40 T HE G ALLUP O RGANIZATION © 2005 The Gallup Organization 40. ábra A számítógépes tanulmányi információs rendszer használata és megítélése

41 T HE G ALLUP O RGANIZATION © 2005 The Gallup Organization 41. ábra A számítógépes tanulmányi információs rendszer kezelésének nehézsége Oktatatók: Az oktatók négyötöde (76%) megfelelő készségekkel rendelkezik, az ügyintézésében résztvevő oktatók nyolcvan százaléka rendelkezik megfelelő készséggel Hallgatók: Négyötöde (79%) megfelelő készségekkel rendelkezik A használat probléma mentessége nem függ össze a saját otthoni világháló kapcsolat meglétével Tanulmányi előadók: Négyötöde (78%) megfelelő készségekkel rendelkezik a rendszer kezeléséhez

42 T HE G ALLUP O RGANIZATION © 2005 The Gallup Organization 42. ábra A rendelkezésre álló számítógépek: A rendelkezésre álló számítógépek minősége az oktatók kétharmadának (62%) megfelelő A rendelkezésre álló számítógépek minősége az TO előadók felének (55%) megfelelő A rendelkezésre álló számítógépek minősége az hallgatók több mint kétharmadának (68%) megfelelő mennyisége minősége Az “elegendő” válaszok aránya A “megfelelő” válaszok aránya

43 T HE G ALLUP O RGANIZATION © 2005 The Gallup Organization 43. ábra A számítógépes rendszer leterheltsége miatt az oktatók kétharmadának, a hallgatók négyötödének vannak nehézségei a rendszer elérésében Bázis: teljes minta, N=1496 Oktatók Hallgatók

44 T HE G ALLUP O RGANIZATION © 2005 The Gallup Organization 44. ábra ETR / Neptun használatának területei - HALLGATÓK Bázis: teljes minta, N=1496

45 T HE G ALLUP O RGANIZATION © 2005 The Gallup Organization 45. ábra A Neptun / ETR rendszerbe történő adat / információ bevitel - OKTATÓK Adatbevitelt végző személy Oktató Tanszéki előadó Tanulmányi előadó l Tantárgy meghirdetés18 61 27 Tantárgy teremigényének megjelenítése16 54 37 Tantárgy hely és időpont rögzítése19 49 42 Tematika, bibliográfia feltöltése41 44 13 Vizsgakiírás41 55 15 Vizsgakövetelmények feltöltése39 43 14 l Az egyes vizsgázók érdemjegyeinek rögzítése 57 4314 l Tanulmányi átlag, kreditindex rögzítése722 66 Bázis: teljes minta, N=665 Az oktatók 43%-a szerint ez a gyakorlat intézményesen rögzített.

46 T HE G ALLUP O RGANIZATION © 2005 The Gallup Organization 46. ábra A számítógépes tanulmányi információs rendszer osztályozása adott szempontok szerint oktatók hallgatók TO. előadók 4,5 %

47 T HE G ALLUP O RGANIZATION © 2005 The Gallup Organization 47. ábra Tantárgyfelvétel és vizsgára való jelentkezés: bonyolultság és esélyegyenlőség - HALLGATÓK Nagyon bonyolult......................................................................................................Nagyon egyszerű Egyéltalán nem bíztosíttt...........................................................................Teljes mértékben biztosított

48 T HE G ALLUP O RGANIZATION © 2005 The Gallup Organization 48. ábra ETR / Neptun / egyéb számítógépes rendszer használata és a rendszerrel való elégedettség a tanulmányi osztály előadói körében Bázis: teljes minta, N=31 58% 54% Használat % Elégedettség (4, 5 osztályzatok) % 81% 51% 54% 64% 67% 66%

49 T HE G ALLUP O RGANIZATION © 2005 The Gallup Organization 49. ábra A Neptun / ETR / egyéb tanulmányi információs rendszerbe történő adat/információ bevitel Bázis: teljes minta, N=31 Használat % Elégedettség (4, 5 osztályzatok) % 40% 60% 13% 26% 16%

50 T HE G ALLUP O RGANIZATION © 2005 The Gallup Organization 50. ábra A kredit rendszer bevezetésének hatása

51 T HE G ALLUP O RGANIZATION © 2005 The Gallup Organization 51. ábra A jelenlegi helyzet az oktatók szerint Bázis: teljes minta, N=665

52 T HE G ALLUP O RGANIZATION © 2005 The Gallup Organization 52. ábra A tantárgyak meghirdetésének gyakorlata a kreditrendszer bevezetésének következtében Tervezhetőbbé vált 45% Kevésbé tervezhetővé vált 26% Nem változott 16% NT 13% Tervezhetőbbé Vált 33% Kevésbé tervezhetővé vált 17% NT 5% Nem változott 45% TANULMÁNYI ELŐADÓK OKTATÓK

53 T HE G ALLUP O RGANIZATION © 2005 The Gallup Organization 53. ábra Kredit rendszer bevezetésének hatásai a tanulmányszervezésre Bázis: teljes minta, N=31 4,5 % (jellemző, nagyon jellemző)

54 T HE G ALLUP O RGANIZATION © 2005 The Gallup Organization 54. ábra A kreditrendszer bevezetésének hatása: több ügyintézés, nagyobb tantárgy kínálat, változatlan színvonalú oktatás, nagyobb oktatói leterheltség

55 © 2005 The Gallup Organization T HE G ALLUP O RGANIZATION 55 HALLGATÓK Eredmények értelmezéséne k szintje Adatok típusa Adatforrások, megkérdezette k köre INTÉZMÉNY OKTATÓK TANULMÁNYI OSZTÁLY Adatgyűjtés módja Adatgyűjtés gyakorisága Minta választás módja SZEMÉLYES PAPÍR ALAPÚ ÖNKITÖLTŐS WEB ALAPÚ ÖNKITÖLTŐS MÁS, MÁR LÉTEZŐ ADATOK INTEGRÁLÁSA KAROK SZERINT CENZUS, KÉRDEZETTEK SZERINT MINTA ALAPÚ KREDIT- RENDSZERREL KAPCSOLATOS VÉLEMÉNYEK KREDIT- RENDSZERREL KAPCSOLATOS STATISZTIKAI ADATOK MINTA ALAPÚ CENZUS ALAPÚ MINTA ALAPÚ CENZUS ALAPÚ MINTA ALAPÚ CENZUS ALAPÚ SZEMÉLYES PAPÍR ALAPÚ ÖNKITÖLTŐS WEB ALAPÚ ÖNKITÖLTŐS SZEMÉLYES PAPÍR ALAPÚ ÖNKITÖLTŐS WEB ALAPÚ ÖNKITÖLTŐS INTÉZMÉNY KAR INTÉZMÉNY KAR SZAK/TUDOMÁNYÁG INTÉZMÉNY KAR ÉVENTE JAVASOLTMEGOLDÁS LEHETSÉGES MEGOLDÁS NEM AJÁNLOTT A KREDIT MONITOR JAVASOLT FELÉPÍTÉSE

56 T HE G ALLUP O RGANIZATION © 2005 The Gallup Organization 56. ábra Indikátorok- Szakonként Kumuláció (pontgyűjtés kiszámíthatósága l Nappali alapképzéses hallgatók – l 1) Nem kredites túlfutók száma / Összes nem kredites hallgatók száma l 2) Kredites túlfutók száma/ Összes kredites hallgató száma l 3) Nem kredites előbb végzők (abszulutóriumot szerzők) száma / Összes nem kredites száma l 4) Kredites túlfutók száma/ Összes kredites hallgató száma l Nappali alapképzéses kredites hallgatók l 5) Tanterv változás mennyisége l 6) Kreditpontszám változás mennyisége l 7) Minimális kreditponttal ellátott tantárgy – Maximális kreditponttal ellátott tantárgy távolsága l 8) Maximális kreditponttal ellátott tantárgyak száma / Összes tantárgy l 9) Minimális kreditponttal ellátott tantárgyak száma Rugalmasság, kötöttség (szabályokban / gyakorlatban l 10) Kemény előfeltételnek számító tantárgyak száma / minimálisan elvégzendő tantárgy száma l 11) Puha előfeltételnek számító tantárgyak száma / minimálisan elvégzendő tantárgy száma l 12) Kemény előfeltételnek számító tantárgyak összesített kreditszáma / diplomához szükséges minimum kreditszám l 13) Puha előfeltételnek számító tantárgyak összesített kreditszáma / diplomához szükséges minimum kreditszám l 14) A mintatantervben szereplő tantárgy kódok száma / minimálisan elvégzendő tantárgy száma l 15) A mintatantervben szereplő tantárgy kódok száma / diplomához szükséges minimum kreditszám l 16) Adott félévben ténylegesen meghirdetett tantárgyak száma / mintatantervben szereplő tantárgy kódok száma l 17) Adott félévben ténylegesen meghirdetett tantárgyak száma / minimálisan elvégzendő tantárgy száma l 18) Adott félévben ténylegesen meghirdetett tantárgyak kreditszáma / diplomához szükséges kreditszám l 19) Elegendő számú jelentkező hiányában elmaradt tantárgyak száma l 20) Az olyan tantárgyak száma, amelyek túljelentkezés miatt teljesen beteltek, és jelentkező hallgatók lemaradtak l 21) Az olyan előfeltételt jelentő tantárgyak száma, amelyet a tantárgyat végzők ¼-nél több nem végzett el az utolsó lezárt félévben

57 T HE G ALLUP O RGANIZATION © 2005 The Gallup Organization 57. ábra KÖSZÖNJÜK A FIGYELMÜKET!

58 © 2005 The Gallup Organization T HE G ALLUP O RGANIZATION 58 A KREDIT MONITOR RENDSZERSZERŰ ŰZEMELTETÉSÉNEK FOLYAMATÁBRÁJA A monitorral kapcsolatos ügyekben döntéshozatalra kijelölt testület Adatgyűjtéssel megbízott szervezet Felhasználók, döntés- előkészítők, érdekeltek A monitor előkészítése Mintaválasztás Kérdőív véglegesítés Kérdőív nyomtatás, webes felület kialakítása Mintaválasztás Adatgyűjtés Feldolgozás Eredmények prezentálása Eredmények értékelése Visszajelzés a további igényekről A monitor átalakításának kezdeményezése a visszajelzések alapján A monitor módosítása Eredmények értékelése FELELŐSÖK: FELADATOK:


Letölteni ppt "© 2005 The Gallup Organization T HE G ALLUP O RGANIZATION 1 Országos Kreditmonitoring Projekt 2005."

Hasonló előadás


Google Hirdetések