Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

© 2005 The Gallup Organization T HE G ALLUP O RGANIZATION 1 MAGYAR GALLUP INTÉZET Országos Kreditmonitoring Projekt 2005.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "© 2005 The Gallup Organization T HE G ALLUP O RGANIZATION 1 MAGYAR GALLUP INTÉZET Országos Kreditmonitoring Projekt 2005."— Előadás másolata:

1 © 2005 The Gallup Organization T HE G ALLUP O RGANIZATION 1 MAGYAR GALLUP INTÉZET Országos Kreditmonitoring Projekt 2005

2 T HE G ALLUP O RGANIZATION © 2005 The Gallup Organization 2. ábra Célok Az Oktatási Minisztérium megbízásából a Magyar Gallup Intézet által végzett Országos Kreditmonitoring Projekt a kreditrendszer gyakorlati működését, alapelemei megvalósulását vizsgálja I. Allokáció, kreditkiosztás 1 kredit = 30 hallgatói munkaóra II. Akkumuláció, kreditgyűjtés Egyenletes ütemű haladás III. Időbeli mobilitás elősegítése Egyéni tanrend, rugalmas tanulmányszervezés IV. Térbeli mobilitás elősegítése Kredittranszfer, áthallgatás Hallgatók, oktatók, tanulmányi előadók tapasztalatainak és véleményének feltárása

3 T HE G ALLUP O RGANIZATION © 2005 The Gallup Organization 3. ábra Módszertan 31 állami felsőoktatási intézmény, 134 kar Hallgatói vizsgálat l Kérdőíves, személyes adatfelvétel l Minta: 1.496 állami intézménybe járó, nappali tagozatos, kredittanterves hallgató l Mintaválasztás: intézmény és képzési terület szerint rétegzett véletlen l Megbízhatóság: 95 százalékos megbízhatóság mellett - +/- 1,6 – 2,5 százalékos mintavételi hibahatár között Oktatói vizsgálat l Kérdőíves, személyes adatfelvétel l Minta: 31 állami felsőoktatási intézményből 665 oktató (312 fő “résztvevő”, 186 kreditfelelős) l Megbízhatóság: 95 százalékos megbízhatóság mellett - +/- 2,3 – 3,9 százalékos hibahatár között értelmezendők. Következtetni lehet: Országos szintre Képzési területekre Nem lehet következtetni: Intézmények közötti összehasonlításra Szakok közötti összehasonlításra

4 T HE G ALLUP O RGANIZATION © 2005 The Gallup Organization 4. ábra Tájékozódási szokások és ismeretek a kreditrendszerrel kapcsolatban A kreditrendszer működésének értékelése A kreditek kiosztásával és a kreditgyűjtéssel kapcsolatos tapasztalatok A tanulmányok rugalmas szervezésének lehetősége A kreditek elismertetésének gyakorlata, áthallgatással kapcsolatos tapasztalatok A vizsgálat főbb témakörei

5 T HE G ALLUP O RGANIZATION © 2005 The Gallup Organization 5. ábra Tájékozódási szokások és ismeretek a kreditrendszerrel kapcsolatban

6 T HE G ALLUP O RGANIZATION © 2005 The Gallup Organization 6. ábra Tájékozottság, ismeretek l A nappali tagozatos hallgatók többsége tájékozott a kreditrendszer egyes elemeivel kapcsolatban, ugyanakkor nem látják át rendszerként l A félévek összeállításához szükséges ismeretekkel rendelkeznek, viszont a tanulmányok egészének szervezéséhez szükséges területeken már kevésbé tájékozottak. l A hallgatók negyedének-harmadának vannak alapvető ismeret hiányosságai a mintatanterv ajánlásait illetően. l A kreditek elismertetésének lehetőségéről, a kredittranszferről a hallgatók töredékének vannak ismeretei. l Az oktatók többsége tájékozottnak érzi magát a kreditrendszerrel kapcsolatosan, s kevéssel több, mint az oktatók felének vannak elmélyültebb tapasztalatai és ismeretei a kreditrendszer működéséről. Ugyanakkor az áthallgatással kapcsolatosan nagy fokú ismerethiány mutatható ki körükben.

7 T HE G ALLUP O RGANIZATION © 2005 The Gallup Organization 7. ábra A hallgatók kétharmada a praktikusabb és az egyes félévek megszervezéséhez szükséges ismereteiket megfelelőnek tartja, az általánosabb és a tanulmányok egészének megszervezéséhez szükséges ismereteket bizonytalanabbnak ítélik meg 4,5 % - (1: egyáltalán nem megfelelő... 5: teljes mértékben megfelelő)

8 T HE G ALLUP O RGANIZATION © 2005 The Gallup Organization 8. ábra - Előfeltételek rendszere: 15 - Féléves tanulmányi minimum kredit:25 - Mintatanterv ajánlásai: 25 - Kumulált kredit: 30 - Kredit és a hallgatói munkaóra közötti összefüggés: 55 Súlyos ismerethiányok a hallgatók körében százalék nem tud válaszolni MINDEN TIZEDIK HALLGATÓ TUDTA PONTOSAN A KREDIT ÁLTAL JELZETT HALLGATÓI MUNKAÓRÁK SZÁMÁT

9 T HE G ALLUP O RGANIZATION © 2005 The Gallup Organization 9. ábra A kreditek kiosztásával és a kreditgyűjtéssel kapcsolatos tapasztalatok

10 T HE G ALLUP O RGANIZATION © 2005 The Gallup Organization 10. ábra Kiszámíthatóság, kreditgyűjtés Idő, ütemezés l A hallgatók kilencven százalékának fontos, hogy tanulmányaikat a meghatározott idő alatt és évekre előre ütemezhetően végezhessék. Ennek lehetőségét csak közepesen érzik érvényesülni intézményükben. l A hallgatói észlelés szerint nagy a tanulmányi időből való kifutás veszélye. l Az adatok szerint a hallgatók közel egyharmada elmaradásban van tanulmányaiban. l A kreditgyűjtés alapelveit az oktatók is csak közepes szinten tartják megvalósultnak. l A hallgatói munka előre ütemezésének lehetőségét megvalósultnak látják, a hallgatók időben való végzését viszont nem látják jellemzőnek. l A hallgatók előképzettségének hiányosságai, különbségei miatt a tantárgyak tartalmában az oktatók szerint egyre nagyobb részt kell szentelni az alapozásnak, ismétlésnek.

11 T HE G ALLUP O RGANIZATION © 2005 The Gallup Organization 11. ábra Allokáció Hallgatói teljesítmény l A hallgatók többsége nem tartja intézményében megvalósultnak azt az elvet, hogy a krediteknek tükrözniük kell a megszerzéséhez szükséges tanulmányi teljesítményt. ä A tantárgyak kétharmada felülértékelt kreditben, azaz a tárgy teljesítéséhez és így a kredit szerzéshez kevesebb hallgatói munkaóra szükséges, mint amit az elvben jelez. ä Ugyanakkor a tárgyak negyede nagyobb teljesítménnyel szerezhető csak meg, mint amit az értük kapott kredit igazol. l A kreditallokáció alapelveit az oktatók is csak közepes szinten tartják megvalósultnak. l A kreditek teljesítménymérő szerepét nem látják jellemzőnek.

12 T HE G ALLUP O RGANIZATION © 2005 The Gallup Organization 12. ábra Az allokáció és kredit gyűjtés elemeinek megvalósulása a fontosság tükrében – a hallgatók szerint FONTOSSÁG (NAGYON FONTOS) JELLEMZŐ (4, 5) Tanulmányok meghatározott időn belüli elvégzése Kiegyensúlyozott terhelés Azonos kredetit = azonos teljesítmény Tantárgy nehézségi fokának számszerűsítése Tanulmányi munka értékének számszerűsítése Tanulmányok évekre ütemezhetőek

13 T HE G ALLUP O RGANIZATION © 2005 The Gallup Organization 13. ábra Az allokáció és kredit gyűjtés céljainak megvalósulása 4, 5 % (Nagyon jellemző, jellemző)

14 T HE G ALLUP O RGANIZATION © 2005 The Gallup Organization 14. ábra Túlfutás veszélye – hallgatói gyakorlat tesztelése Eltérés a minta-tantervhez képest A félévekhez (elvégzett félév x 30 kredit) számított eltérés N=1194 Vélemény:A mintatanterv ajánlása szerint hány kreditnél kellene tartanod az elmúlt félévig? Számítás:Hány kreditet szereztél az elmúlt félévig összesen ?

15 T HE G ALLUP O RGANIZATION © 2005 The Gallup Organization 15. ábra A kreditallokáció sikere – hallgatói gyakorlat tesztelése l Elv: magyar kredittarifa - 1 kredit = 30 hallgatói munkaóra - kontaktóra + egyéni hallgatói munkaóra (otthoni készülés) l Gyakorlat tesztelése: - tantárgy bevallott kreditértéke – kontaktóra kreditértéke = elvi hallgatói munkaóra - elvi hallgatói munkaóra – bevallott otthoni készülés órában = az allokáció által feltételezett teljesítmény és a gyakorlat különbsége

16 T HE G ALLUP O RGANIZATION © 2005 The Gallup Organization 16. ábra 1. Tantárgy A kreditallokáció gyakorlati megvalósulása: a kredit által elismert elvi teljesítménynél... 2. Tantárgy 3. Tantárgy N=896 N=883N=862 N=800 4. Tantárgy 30 hallgatói munkaóránál (1 kreditnél) több eltérés 8-30 hallgatói munkaóra (1/2 kredit) eltérés Egyezés 8-30 hallgatói munkaóra (1/2 kredit) eltérés Kevesebb hallgatói munkaórával, könnyebben elvégezhető tantárgyak Több hallgatói munkaórával, nehezebben elvégezhető tantárgyak 30 hallgatói munkaóránál (1 kreditnél) több eltérés kevesebb energia befektetéssel szerzett kreditet: 63-66 százalék megfelelő óramennyiséggel szerzett kreditet: 10-14 százalék több óramennyiséggel szerzett kreditet: 21-24 százalék

17 T HE G ALLUP O RGANIZATION © 2005 The Gallup Organization 17. ábra A tanulmányok rugalmas szervezésének lehetősége

18 T HE G ALLUP O RGANIZATION © 2005 The Gallup Organization 18. ábra Egyéni tanrend szervezése I. Hallgatói szempontok l Az egyéni tanrend kialakításában a legfontosabb a heti órarend összeállításának lehetősége és a hasznosnak ítélt tárgyak, tanárok kiválasztása l Leginkább csak az aktuális félévre koncentrálnak l Kevésbé fontos számukra a tanulmányok egészének rugalmas szervezése, a hallgatók döntő többsége a mintatanterv szerint vagy attól csak kevéssé eltérve halad. l A tanulmányok rugalmas szervezésének tényleges lehetőségét csak közepesen tartják megvalósultnak a hallgatók. ä A hallgatók majdnem fele érzi úgy, hogy a tárgyak egymásra épülését szabályozó előfeltételek túl merevek ä A legfontosabb gyakorlati korlátozó tényezőnek a meghirdetett tantárgyak időpontbeli ütközését tartják.

19 T HE G ALLUP O RGANIZATION © 2005 The Gallup Organization 19. ábra Egyéni tanrend szervezése II. Oktatói szempontok Az oktatók döntő többsége nem nyitott teljesen az önálló hallgatói tanulmányszervezés irányába, négyötödük szerint a hallgató akkor végzi legcélszerűbben a tanulmányait, ha nagyrészt a mintatanterv szerint halad (követi az intézmény ajánlásait) l Az oktatók a kreditrendszer egyéni tanrend megszervezésére vonatkozó céljait sokkal nagyobb arányban tartják intézményükre jellemzőnek, mint a hallgatók, l Összességében a rugalmas tanulmányszervezés megvalósulását a közepesnél jobbnak ítélik. ä A legfontosabb gyakorlati korlátozó tényezőnek a meghirdetett tantárgyak időpontbeli ütközését tartják.

20 T HE G ALLUP O RGANIZATION © 2005 The Gallup Organization 20. ábra Tantárgyaid összeállítását.... Tanulmányok elvégzésének módja Bázis: teljes minta, N=1496 Mikor végzi a hallgató a legcélszerűbben tanulmányait: Oktatók Hallgatók nagyrészt a mintatanterv szerint NT/NV a mintatervtől kissé eltérve a mintatervtől jelentősen eltérve Bázis: teljes minta, N=665

21 T HE G ALLUP O RGANIZATION © 2005 The Gallup Organization 21. ábra A rugalmas tanulmány szervezés elemeinek megvalósulása a fontosság tükrében a hallgatók szerint FONTOSSÁG (NAGYON FONTOS) JELLEMZŐ (4, 5) Könnyebben elvégezhető tantárgyakat lehessen felvenni Heti órarend kialakítása Segítség az egyéni tanterv összeállításában Tanár megválaszthatósága Széles tantárgy kínálat Rugalmasan alakíthatják a tanulmányaikat Hasznos tárgyal felvétele Tantárgy elhagyása

22 T HE G ALLUP O RGANIZATION © 2005 The Gallup Organization 22. ábra A rugalmas tanulmányszervezés megvalósulása az oktatók és a hallgatók szerint Jellemző és nagyon jellemző % 3.56 2.96 3.28 2.71 3.55 3.07

23 T HE G ALLUP O RGANIZATION © 2005 The Gallup Organization 23. ábra Kredittranszfer A kreditek elismertetésének gyakorlata, és az áthallgatással kapcsolatos tapasztalatok

24 T HE G ALLUP O RGANIZATION © 2005 The Gallup Organization 24. ábra Kredittranszfer l Bár a hallgatók harmada fontosnak tartja a kredittranszfert, csak töredéke él a lehetőséggel. l A legfőbb visszatartó erőnek az információhiányt tartják. l Többségükben nem tartják jellemzőnek, hogy a rendszer bonyolultsága vagy a máshol szerzett kreditek esetleges elutasítása korlátozó tényezőt jelentene. l Az áthallgatás és a kreditranszfer lehetőségét az oktatók fontosabbnak tartják a hallgatóknál, az ezzel kapcsolatos ismeretek hiányát az egyéni tanrend kialakításának harmadik legfontosabb akadályozó tényezőjének látják. l A kreditrendszer előnyei között a harmadik legfontosabbnak tartják.

25 T HE G ALLUP O RGANIZATION © 2005 The Gallup Organization 25. ábra Kreditszerzés az előző félévben és tervek a következő félévre Bázis: teljes minta, N=1496 Végzett előző félévben Tervezi következő félévre Fontos számára az áthallgatás

26 T HE G ALLUP O RGANIZATION © 2005 The Gallup Organization 26. ábra A kreditek elismertetésének bonyolultsága – célok megvalósulása oktatók hallgatók Bázis: teljes minta, N=1496 Nagyon......... Nagyon bonyolult egyszerű

27 T HE G ALLUP O RGANIZATION © 2005 The Gallup Organization 27. ábra A kreditrendszer működésének megítélése

28 T HE G ALLUP O RGANIZATION © 2005 The Gallup Organization 28. ábra Elégedettség a kreditrendszer működésével

29 T HE G ALLUP O RGANIZATION © 2005 The Gallup Organization 29. ábra Kreditrendszer működésének előnyei l Hallgatói értékelés 1. rugalmas tanulmányszervezés - időbeli csúsztatás, elhagyás (39) 2. személyre szabott / hasznos tanulmányszervezés (23) 3. átlátható, tervezhető, rendezett tanulmányok (11) 4. egyszerű(bb) adminisztráció (10) l Oktatói értékelés 1. rugalmas tanulmányszervezés - időbeli csúsztatás, elhagyás (23) 2. áthallgatás, kreditelismertetés (19) 3. személyre szabott / hasznos tanulmányszervezés (18) 4. átlátható, tervezhető, rendezett tanulmányok (15)

30 T HE G ALLUP O RGANIZATION © 2005 The Gallup Organization 30. ábra Kreditrendszer működésének hátrányai l Hallgatói értékelés 1. adminisztratív, szervezési hiányosságok, „fejetlenség” (34) 2. merev keretek, kötöttség, túl erős előfeltételek (10) 3. hallgatók időzavarba kerülnek, elcsúsznak tanulmányaik végzésében (10) 4. a tanulmányok nem épülnek egymásra (8) l Oktatói értékelés 1. adminisztratív, szervezési hiányosságok, „fejetlenség” (26) 2. lazul a hallgatói fegyelem, linkké válik a hozzáállás (19) 3. hallgatók időzavarba kerülnek, elcsúsznak tanulmányaik végzésében (11) 4. a tanulmányok nem épülnek egymásra (9)

31 T HE G ALLUP O RGANIZATION © 2005 The Gallup Organization 31. ábra Összefoglalás

32 T HE G ALLUP O RGANIZATION © 2005 The Gallup Organization 32. ábra Összefoglalás l A tanulmányok menetében és a kredit gyűjtés gyakorlatában a hallgatók egy harmadára jellemző a lemaradás. l A megszerzett kreditek kétharmada kevesebb hallgatói munkaóra befektetéssel szerezhető meg, mint amennyit elvileg igazol l A magyar kreditrendszerben az időbeli mobilitás inkább a félévek összeállításában, s kevésbé a tanulmányok egészében jelentkezik. l A térbeli mobilitás, a szakok, az intézmények közötti átjárás a hallgatók töredékét érinti. l A hallgatói észlelés szerint a kreditrendszer inkább tanulmányokat nyilvántartó rendszerként működik és nem eszközként az egyéni lehetőségek kihasználására, a szélesebb kitekintésre.

33 T HE G ALLUP O RGANIZATION © 2005 The Gallup Organization 33. ábra KÖSZÖNJÜK A FIGYELMÜKET!


Letölteni ppt "© 2005 The Gallup Organization T HE G ALLUP O RGANIZATION 1 MAGYAR GALLUP INTÉZET Országos Kreditmonitoring Projekt 2005."

Hasonló előadás


Google Hirdetések