Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

VINCÉS TÁBOR Piliscsaba, 2012. augusztus 24-26. Jézus és az Ő tanítása egész életünk alapja. Aki Jézus szavai szerint cselekszik, házát sziklára építi…

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "VINCÉS TÁBOR Piliscsaba, 2012. augusztus 24-26. Jézus és az Ő tanítása egész életünk alapja. Aki Jézus szavai szerint cselekszik, házát sziklára építi…"— Előadás másolata:

1 VINCÉS TÁBOR Piliscsaba, 2012. augusztus 24-26. Jézus és az Ő tanítása egész életünk alapja. Aki Jézus szavai szerint cselekszik, házát sziklára építi… (Páli Szt. Vince) Mélyebben megismerni Jézus titkát – a keresztény hivatásunk lényege

2 Gyakori téma: bevezetés a keresztény misztériumba, Krisztus misztériumába: tantárgy a teológián (noviciátusban) katolikus egyetemen – bevezetés a katolikus hit rendszerébe hitoktatásban –Jézus titkát bemutatni. Hangsúlyos még: segítség a Jézussal való személyes találkozásban nem csak tudományos megközelítés nem csak előírások és erkölcsi normák –Szt. Vince idejében már létezett az úgynevezett janszenizmus, mely kiemelte az ember bűnösségét és azt, hogy pl. nem méltó az áldozásra

3 Bevezetés Jézus titkába – misztagógia Eredetileg ez a szó pogány kultuszoknál szerepelt, ezért a keresztények nem használták – ne legyen keveredés – a Bibliában sem szerepel, inkább titok – főleg Szt. Pál apostolnál Vita: csak vallási vonatkozásban lehessen használni, vagy máshol is – bármilyen titok esetében (pl. város ismertetése) – de: mindig bevezetés a titokba Ha bevezetés, ha a titkok ismertetése szükséges, aki bevezet ezekbe a titkokba a város esetében pl. idegenvezető vallási téren – misztagógus

4 Istent az Ószövetségben is az ember segítségével lehet megismerni 1Sm 3,1 – 4,1 – Samuel és Éli - Itt vagyok, hívtál. - Menj, feküdj le, és aludj, aztán ha valaki szólít, így válaszolj: Beszélj, Uram, szolgád figyel!”

5 Az emmauszi tanítványok (Lk 24, 13-35) Út Jézus titkának megismeréséhez Reggeli dicséret alatt – elmélkedés a történetről: -Megtanulni az imádság ezen formáját - Megtapasztalni, hogy személyesen hat ránk Isten Igéje - Mi is olyan úton vagyunk, melyen találkozhatunk az élő Jézussal Találkoztak Jézussal, nem ismerték fel, de maga Jézus vezette el őket az igazság megismeréséhez.

6 Damaszkuszban volt egy Ananiás nevű tanítvány. Az Úr egy látomásban megszólította: „Ananiás! (…) Kelj fel, és siess az Egyenes utcába. Keresd meg Júdás házában a tarzuszi Sault. Nézd: imádkozik; és látomásban lát egy Ananiás nevű férfit, ahogy belép hozzá, és ráteszi a kezét, hogy visszanyerje látását. (ApCsel 9, 10-12)

7 ”Menj csak, mert választott edényem ő, hogy nevemet hordozza a pogány népek, a királyok és Izrael fiai között. Megmutatom majd neki, mennyit kell nevemért szenvednie.” (ApCsel 9, 15-16)

8 Itt egy törvény szerint élő, vallásos férfi, Ananiás, (…) fölkeresett, megállt mellettem s azt mondta: Saul testvérem, láss! És abban a pillanatban visszakaptam a szemem világát. (ApCsel 22, 12-13)

9 A Biblián alapszik, hogy Jézus hitünk középpontja 1Kor 2, 1-2: Én is, amikor nálatok jártam, testvérek, nem keresett szavakkal vagy bölcsességgel akartam nektek hirdetni Isten misztériumát. Elhatároztam ugyanis, hogy nem akarok másról tudni köztetek, csak Jézus Krisztusról, a megfeszítettről.

10 Jézust Krisztust, a megfeszítettet hirdetni Kereszténység – maga a szó a keresztre utal Kereszt – a hívek szimbóluma Keresztvetés – a leggyakrabban tett gesztusunk, főleg a keleti szertartású keresztényeknél Jézus keresztjének az Ő feltámadása értelmet ad!!! Jézus misztériumának egysége.

11 Az etiópiai tiszt megtérése (ApCsel 8, 26-40) Az Úr angyala így szólt Fülöphöz: „Kelj útra, és menj délre, a Jeruzsálemből Gázába vezető, elhagyott útra”. Egy etiópiai férfi, Kandákének, az etiópiai királynénak magas rangú udvari tisztje és főkincstárosa épp Jeruzsálemben járt imádkozni. Visszatérőben kocsiján ülve Izajás prófétát olvasta. A kinyilatkoztatás szerepe

12 Az etiópiai tiszt megtérése (ApCsel 8, 26-40) A Lélek indítást adott Fülöpnek: „Menj, és szegődj a kocsi mellé!” Fülöp odasietett, és meghallotta, hogy Izajás prófétát olvassa. Megkérdezte: „Érted, amit olvasol?” „Hogyan érthetném – felelte -, ha nincs, aki megmagyarázza nekem?” Aztán arra kérte, Fülöpöt, hogy szálljon fel, és üljön mellé. Evangelizáció - együttműködés az Istennel Készség a szolgálatra Személyes kapcsolat, nyitottság és tanúságtétel szerepe

13 Az etiópiai tiszt megtérése (ApCsel 8, 26-40) Az Írásnak ezt a helyét olvasta: Mint a juhot, úgy vitték leölni. Ahogy a bárány sem ad hangot nyírója előtt, Ő sem nyitotta szóra ajkát. M megaláztatásban vétetett el róla az ítélet. Ki sorolhatja fel nemzedékét? Mert élete elvétetett a földről. Jézus halála – keresztje a középpont

14 Az etiópiai tiszt megtérése (ApCsel 8, 26-40) Az udvari tiszt megkérdezte Fülöpöt: „Mondd, kiről mondja ezt a próféta, magáról, vagy valaki másról?” Fülöp elkezdte a magyarázatot, és az Írásból kiindulva hirdette neki Jézust. Jézus hirdetése

15 Az etiópiai tiszt megtérése (ApCsel 8, 26-40) Amint továbbhaladtak az úton, egy tóhoz értek. Az udvari tiszt megszólalt: „Nézd, itt a víz, mi akadálya van hát, hogy megkeresztelkedjem?” Ezzel megállíttatta a kocsit, aztán mindketten, Fülöp is, az udvari tiszt is bementek a vízbe, és Fülöp megkeresztelte. A hirdetés eredménye: megtérés, keresztség

16 Az etiópiai tiszt megtérése (ApCsel 8, 26-40) Amikor kijöttek a vízből, az Úr Lelke elragadta Fülöpöt, az udvari tiszt nem is látta többé, de azért boldogan folytatta útját. Fülöp egyszerre Asdódban találta magát útközben hirdette az evangéliumot minden városban, s, míg meg nem érkezett Cezáreába. Nem a hirdető a legfontosabb– megy tovább teljesíteni a küldetést.


Letölteni ppt "VINCÉS TÁBOR Piliscsaba, 2012. augusztus 24-26. Jézus és az Ő tanítása egész életünk alapja. Aki Jézus szavai szerint cselekszik, házát sziklára építi…"

Hasonló előadás


Google Hirdetések