Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Belügyminisztérium Önkormányzati Feladatok Főosztálya.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Belügyminisztérium Önkormányzati Feladatok Főosztálya."— Előadás másolata:

1 Belügyminisztérium Önkormányzati Feladatok Főosztálya

2 2 Új jogintézmény: a közös önkormányzati hivatal I. Jogállása, rendeltetése: több önkormányzat által közösen létrehozott, működtetett polgármesteri hivatal több önkormányzat által közösen létrehozott, működtetett polgármesteri hivatal alapvető feladata a döntések előkészítése (önkormányzati, államigazgatási), a végrehajtás szervezése, összehangolása alapvető feladata a döntések előkészítése (önkormányzati, államigazgatási), a végrehajtás szervezése, összehangolásaLétrehozása: a 2000 fő alatti községek számára kötelező a 2000 fő alatti községek számára kötelező nem lépheti át a járás határát nem lépheti át a járás határát a közös hivatalt létrehozó települések közigazgatási határát legfeljebb egy település választhatja el a közös hivatalt létrehozó települések közigazgatási határát legfeljebb egy település választhatja el fő szabály a megállapodás fő szabály a megállapodás

3 3 A közös önkormányzati hivatal II. A közös önkormányzati hivatalra vonatkozó alapvető követelmények: a közös önkormányzati hivatalhoz tartozó települések összlakosságszáma 2000 fő, vagy a közös önkormányzati hivatalhoz tartozó települések összlakosságszáma 2000 fő, vagy a közös önkormányzati hivatalhoz tartozó települések száma hét a közös önkormányzati hivatalhoz tartozó települések száma hét nemzetiségi kivétel (1500 fő, vagy öt település) nemzetiségi kivétel (1500 fő, vagy öt település) székhely: város vagy a megállapodásban meghatározott település székhely: város vagy a megállapodásban meghatározott település a közös önkormányzati hivatal létszámának meghatározása (megállapodás vagy annak hiányában városi önkormányzat) a közös önkormányzati hivatal létszámának meghatározása (megállapodás vagy annak hiányában városi önkormányzat)

4 4 A közös önkormányzati hivatal III. A közös önkormányzati hivatal megalakítása megállapodás alapján (megállapodás fő szabályként ciklusra szól) megállapodás alapján (megállapodás fő szabályként ciklusra szól) először 2013. január 1-jét követő hatvan napon belül kell megalakítani (megállapodást lehet korábban megkötni) először 2013. január 1-jét követő hatvan napon belül kell megalakítani (megállapodást lehet korábban megkötni) „fogadási kötelezettség” (város, 2000 fő feletti település) „fogadási kötelezettség” (város, 2000 fő feletti település) a kormányhivatal kijelölési eljárása a kormányhivatal kijelölési eljárása

5 5 A közös hivatalt létrehozó megállapodás a megállapodás jelentősége, a testületek felelőssége a megállapodás jelentősége, a testületek felelőssége a hivatali létszámot befolyásoló tényezők a hivatali létszámot befolyásoló tényezők a közös hivatal vezetése a közös hivatal vezetése a munkáltatói jogok megosztása a munkáltatói jogok megosztása minden településen legyen ügyintézési lehetőség! minden településen legyen ügyintézési lehetőség!

6 6 A megállapodás előkészítése I. minél előbb el kell kezdeni a tárgyalásokat! minél előbb el kell kezdeni a tárgyalásokat! a jogszabályi háttér feltérképezése a jogszabályi háttér feltérképezése munkajogi kérdések előzetes tisztázása munkajogi kérdések előzetes tisztázása a folyamatban lévő ügyek lezárása a folyamatban lévő ügyek lezárása a testületek szakmai felkészítése a testületek szakmai felkészítése

7 7 A megállapodás előkészítése II. koncepció és intézkedési terv koncepció és intézkedési terv folyamatos tárgyalás, egyeztetés a kormányhivatallal folyamatos tárgyalás, egyeztetés a kormányhivatallal javaslat a közös hivatal feladataira, szervezetére, költségvetésére stb. javaslat a közös hivatal feladataira, szervezetére, költségvetésére stb. a megállapodás-tervezet testületek elé terjesztése, a működési dokumentumok elkészítése a megállapodás-tervezet testületek elé terjesztése, a működési dokumentumok elkészítése a lakosság folyamatos tájékoztatása a lakosság folyamatos tájékoztatása

8 8 A megállapodás tartalma I. a közös önkormányzati hivatal hivatalos elnevezése a közös önkormányzati hivatal hivatalos elnevezése a közös hivatalt létrehozó önkormányzatok megnevezése a közös hivatalt létrehozó önkormányzatok megnevezése a hivatal felépítése a hivatal felépítése a hivatal összlétszáma, a felépítés szerinti részletezéssel (székhely, kirendeltségek, ügyfélszolgálati megbízottak) a hivatal összlétszáma, a felépítés szerinti részletezéssel (székhely, kirendeltségek, ügyfélszolgálati megbízottak)

9 9 A megállapodás tartalma II. a működés alapkérdései a működés alapkérdései a hivatal irányítása a hivatal irányítása a hivatal vezetése, a jegyző a hivatal vezetése, a jegyző a hivatal költségvetéséhez való hozzájárulás településenként a hivatal költségvetéséhez való hozzájárulás településenként a hivatal munkájának nyilvánossága a hivatal munkájának nyilvánossága

10 10 Az átmeneti időszak várható szabályai a hivatalok, körjegyzőségek működési lehetőségei az átmenet során a hivatalok, körjegyzőségek működési lehetőségei az átmenet során az önálló hivatal megszűnésének időpontja, a jogutódlás az önálló hivatal megszűnésének időpontja, a jogutódlás a jegyzői, aljegyzői, körjegyzői megbízatás megszűnése, a pályázat nélküli alkalmazás lehetősége a jegyzői, aljegyzői, körjegyzői megbízatás megszűnése, a pályázat nélküli alkalmazás lehetősége a hivatali dolgozók foglalkoztatási jogviszonyának rendezése a hivatali dolgozók foglalkoztatási jogviszonyának rendezése

11 11 A társulási rendszer átalakulása A változtatás célja és lényege A változtatás célja és lényege egyszerűbb, egyszerűbb, áttekinthetőbb, áttekinthetőbb, rugalmasabb, rugalmasabb, hatékonyabb társulási rendszer hatékonyabb társulási rendszer

12 12 Jogszabályi háttér 2012. január 1-jén hatályba lépett: Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés k) pont /szabad társulás elve/ Alaptörvény 34. cikk (2) bekezdés /”kötelező társulás” lehetősége/ 2013. január 1-jén hatályát veszti: A helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény A települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásairól szóló 2004. évi CVII. törvény 2013. január 1-jén hatályba lép: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló CLXXXIX. Törvény /IV. fejezet: A helyi önkormányzatok társulásai/

13 13 A két társulási törvény hatályon kívül helyezésének hatásai a korábbi kötöttségek megszűnnek a korábbi kötöttségek megszűnnek emiatt egyetlen társulás sem szűnik meg emiatt egyetlen társulás sem szűnik meg a társulás sorsa továbbra is az önkormányzatok kezében van a társulás sorsa továbbra is az önkormányzatok kezében van továbbra is érvényesül a szabad társulás elve továbbra is érvényesül a szabad társulás elve a társulási megállapodások felülvizsgálatának kötelezettsége (hat hónap) a társulási megállapodások felülvizsgálatának kötelezettsége (hat hónap)

14 14 A Mötv. IV. fejezete alapján a módosított megállapodások nem lehetnek ellentétesek e szabályokkal a módosított megállapodások nem lehetnek ellentétesek e szabályokkal csak jogi személyiséggel rendelkező társulás működhet csak jogi személyiséggel rendelkező társulás működhet a munkaszervezet csak polgármesteri hivatalon belül működhet a munkaszervezet csak polgármesteri hivatalon belül működhet

15 15 Megszűnés, kilépés esetén az alapvető kérdésekben (pl. vagyoni elszámolás, iratkezelés, munkajogi kérdések) a hatályos társulási megállapodás szerint kell eljárni az alapvető kérdésekben (pl. vagyoni elszámolás, iratkezelés, munkajogi kérdések) a hatályos társulási megállapodás szerint kell eljárni mérlegelni kell minden következményt (pl. hosszú távú kötelezettségek sorsa, pályázati pénzek visszafizetése stb.) mérlegelni kell minden következményt (pl. hosszú távú kötelezettségek sorsa, pályázati pénzek visszafizetése stb.) szükség van a pályázatok, támogatásokhoz kapcsolatos szabályozás [pl. 1/2010. (I. 19.) ÖM rendelet; 4/2012. (III. 1.) BM rendelet] részletes elemzésére szükség van a pályázatok, támogatásokhoz kapcsolatos szabályozás [pl. 1/2010. (I. 19.) ÖM rendelet; 4/2012. (III. 1.) BM rendelet] részletes elemzésére

16 16 Döntés a társulás sorsáról tekintettel a mérlegelendő tényezők sokaságára, minél előbb el kell kezdeni az előkészítő tárgyalásokat tekintettel a mérlegelendő tényezők sokaságára, minél előbb el kell kezdeni az előkészítő tárgyalásokat e kérdéskörben további jogalkotási aktus nem várható e kérdéskörben további jogalkotási aktus nem várható

17 Köszönöm megtisztelő figyelmüket! 17


Letölteni ppt "Belügyminisztérium Önkormányzati Feladatok Főosztálya."

Hasonló előadás


Google Hirdetések