Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A kompetenciafejlesztés tartalmi-módszertani feladatai és szakmai programcsomagjai KOMPETENCIA-KONFERENCIA Debrecen, 2006. november 23.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A kompetenciafejlesztés tartalmi-módszertani feladatai és szakmai programcsomagjai KOMPETENCIA-KONFERENCIA Debrecen, 2006. november 23."— Előadás másolata:

1 A kompetenciafejlesztés tartalmi-módszertani feladatai és szakmai programcsomagjai KOMPETENCIA-KONFERENCIA Debrecen, 2006. november 23.

2 Mi a probléma? Az elsajátított tudás alkalmazásában a gyermekek teljesítménye több területen is elmarad a kívánatostól. Az elsajátított tudás alkalmazásában a gyermekek teljesítménye több területen is elmarad a kívánatostól. A hagyományos pedagógiai, módszertani eszköztár hatékonysága alacsony. A hagyományos pedagógiai, módszertani eszköztár hatékonysága alacsony. Az ismeretközpontú és kompetitív nevelő- oktató munka rontja a későbbi munkaerő-piaci esélyeket. Az ismeretközpontú és kompetitív nevelő- oktató munka rontja a későbbi munkaerő-piaci esélyeket.

3 Mi a cél? Az élethosszig tartó tanulás és a sikeres életpálya-építés képességének kialakítása: kompetenciafejlesztés Az élethosszig tartó tanulás és a sikeres életpálya-építés képességének kialakítása: kompetenciafejlesztés Ehhez: önállóság, belső kontroll, önszabályozó tanulási képesség, nyitottság, rugalmasság, kreativitás, tolerancia, együttműködési készség, kritikai gondolkodás, problémamegoldás személyiségjegyek kialakítása. Ehhez: önállóság, belső kontroll, önszabályozó tanulási képesség, nyitottság, rugalmasság, kreativitás, tolerancia, együttműködési készség, kritikai gondolkodás, problémamegoldás személyiségjegyek kialakítása.

4 A kompetencia értelmezése 1. Latin: ‘alkalmasság, ügyesség’ Latin: ‘alkalmasság, ügyesség’ Lélektan: a helyzet, a környezet uralása, az események kézben tartása, illetve az egyénnek erre való törekvése. Lélektan: a helyzet, a környezet uralása, az események kézben tartása, illetve az egyénnek erre való törekvése. A kompetencia alapvetően értelmi (kognitív) alapú tulajdonság, de fontos szerepet játszanak benne motivációs elemek, egyéb emocionális tényezők. A kompetencia alapvetően értelmi (kognitív) alapú tulajdonság, de fontos szerepet játszanak benne motivációs elemek, egyéb emocionális tényezők.

5 A kompetencia értelmezése 2. Lényege, hogy aki bárhol munkaerőként jelentkezik, az valamit meg tudjon csinálni. A kompetencia tehát nem más, mint teljesítőképes tudás, a megszerzett tudásnak és meglevő személyes adottságoknak- készségeknek-képességeknek egy adott, konkrét szituációban való alkalmazási képesség-ét jelenti. Lényege, hogy aki bárhol munkaerőként jelentkezik, az valamit meg tudjon csinálni. A kompetencia tehát nem más, mint teljesítőképes tudás, a megszerzett tudásnak és meglevő személyes adottságoknak- készségeknek-képességeknek egy adott, konkrét szituációban való alkalmazási képesség-ét jelenti. A kompetencia: szakavatottság, beavatott-ság, felkészültség, szakértelem. A kompetencia: szakavatottság, beavatott-ság, felkészültség, szakértelem.

6 A kompetencia értelmezése 3. SuliNova: ismeret + képesség + attitűd SuliNova: ismeret + képesség + attitűd Vulgárisan szólva: kompetens az, aki valamit meg tud csinálni. Ily módon a problémamegoldás áll a kompetencia értelmezésének középpontjában. Vulgárisan szólva: kompetens az, aki valamit meg tud csinálni. Ily módon a problémamegoldás áll a kompetencia értelmezésének középpontjában. A kompetencia egyben önfejlesztés. Az énfejlődés fontos összetevője ugyanis a gyermek számára annak tudatosulása, hogy folyamatosan bővül azon környezeti tényezők köre, amelyeket befolyásolni tud. A kompetencia egyben önfejlesztés. Az énfejlődés fontos összetevője ugyanis a gyermek számára annak tudatosulása, hogy folyamatosan bővül azon környezeti tényezők köre, amelyeket befolyásolni tud.

7 A kompetencia értelmezése 4. Kompetencia = intelligencia, illetve ez a két fogalom egymástól elválaszthatatlan. Kompetencia = intelligencia, illetve ez a két fogalom egymástól elválaszthatatlan. Intelligencia = helyzetfelismerő és megoldó képesség, ennek megfelelően: a tanult ismeretek hatékony alkalmazásának képessége. Intelligencia = helyzetfelismerő és megoldó képesség, ennek megfelelően: a tanult ismeretek hatékony alkalmazásának képessége. Az intelligenciát az öröklött és szerzett képességek együttesen alakítják. Az intelligenciát az öröklött és szerzett képességek együttesen alakítják.

8 A kompetencia értelmezése 5. Kompetencia = műveltség, illetve ez a két fogalom egymástól elválaszthatatlan. Kompetencia = műveltség, illetve ez a két fogalom egymástól elválaszthatatlan. Műveltség: Bizonyos tudásterületekhez kap-csolódó általános tájékozottság, biztonságos eligazodás, áttekintés, a nagy összefüggések átlátása, alkalmazható tudás. Műveltség: Bizonyos tudásterületekhez kap-csolódó általános tájékozottság, biztonságos eligazodás, áttekintés, a nagy összefüggések átlátása, alkalmazható tudás. PISA: „képesség, hogy megértse, alkalmazza és reflektálja az írott szövegeket azért, hogy elérje céljait, fejlessze tudását és képességeit, és hogy hatékonyan részt vegyen a társadalomban. PISA: „képesség, hogy megértse, alkalmazza és reflektálja az írott szövegeket azért, hogy elérje céljait, fejlessze tudását és képességeit, és hogy hatékonyan részt vegyen a társadalomban.

9 Kulcskompetenciák 1. Kerettantervi négy terület: Kerettantervi négy terület: 1. társadalmi, politikai, gazdasági ismeretek; 1. társadalmi, politikai, gazdasági ismeretek; 2. problémamegoldás; 2. problémamegoldás; 3. önismeret, énkép; 3. önismeret, énkép; 4. kommunikáció. 4. kommunikáció.

10 Kulcskompetenciák 2. Három kategória a jelen kutatási eredmények alapján: Három kategória a jelen kutatási eredmények alapján: 1. Autonóm cselekvés. 1. Autonóm cselekvés. 2. Az eszközök interaktív használata. 2. Az eszközök interaktív használata. 3. Szociálisan heterogén környezetben való működés. 3. Szociálisan heterogén környezetben való működés.

11 Kulcskompetenciák 3. Az Európai Képzési Alapítvány nyolc kategóriája: Az Európai Képzési Alapítvány nyolc kategóriája: 1. Elemi kompetenciák. 1. Elemi kompetenciák. 2. Életvezetési készségek-képességek. 2. Életvezetési készségek-képességek. 3. Kulcskompetenciák. 3. Kulcskompetenciák. 4. Szociális és állampolgári kompetenciák. 4. Szociális és állampolgári kompetenciák. 5. Munkavállaláshoz kötődő kompetenciák. 5. Munkavállaláshoz kötődő kompetenciák. 6. Vállalkozói kompetenciák. 6. Vállalkozói kompetenciák. 7. Menedzsment. 7. Menedzsment. 8. Általános kompetenciák. 8. Általános kompetenciák.

12 Kulcskompetenciák 4. Az Európa Tanács nyolc kompetencia-területe: Az Európa Tanács nyolc kompetencia-területe: 1. Anyanyelvi kommunikáció. 1. Anyanyelvi kommunikáció. 2. Idegen nyelvű kommunikáció. 2. Idegen nyelvű kommunikáció. 3. IKT. 3. IKT. 4. Számolás, matematikai, természettudományos és technikai kompetenciák. 4. Számolás, matematikai, természettudományos és technikai kompetenciák. 5. „Gyakornokoskodás” (Entrepreneurship). 5. „Gyakornokoskodás” (Entrepreneurship). 6. Személyközi és állampolgári kompetenciák. 6. Személyközi és állampolgári kompetenciák. 7. Tanulási kompetencia. 7. Tanulási kompetencia. 8. Általános kultúra. 8. Általános kultúra.

13 Kulcskompetenciák 5. Tempus Közalapítvány: munkaadók kompetencialistája: Tempus Közalapítvány: munkaadók kompetencialistája: 1. Kulcskompetenciák: kommunikáció, számszerűsítési készség, csoportmunka, problémamegoldó képesség, a tanulás és teljesítmény fejlesztése. 1. Kulcskompetenciák: kommunikáció, számszerűsítési készség, csoportmunka, problémamegoldó képesség, a tanulás és teljesítmény fejlesztése. 2. Munkakompetencia: rugalmasság, kreativitás, kezdeti önálló döntéshozatal, idegen nyelv ismerete, magabiztosság, kritikus szemlélet, lehetőségek feltárása, felelősségtudat, cselekvőképesség. 2. Munkakompetencia: rugalmasság, kreativitás, kezdeti önálló döntéshozatal, idegen nyelv ismerete, magabiztosság, kritikus szemlélet, lehetőségek feltárása, felelősségtudat, cselekvőképesség. 3. Vezetői kompetencia: vezetés, más emberek motiválása, hibából való tanulás, kapcsolattartás és kapcsolatépítés, más emberekre való hatás, döntéshozatal, az eredményekre és folyamatokra történő fókuszálás, stratégia-előállítás, etikus hozzáállás. 3. Vezetői kompetencia: vezetés, más emberek motiválása, hibából való tanulás, kapcsolattartás és kapcsolatépítés, más emberekre való hatás, döntéshozatal, az eredményekre és folyamatokra történő fókuszálás, stratégia-előállítás, etikus hozzáállás.

14 Kulcskompetenciák 6. NAT 2003 kiemeli: NAT 2003 kiemeli: a kommunikációs és a narratív, a kommunikációs és a narratív, a döntési és a szabálykövető, a döntési és a szabálykövető, a lényegkiemelő, a lényegkiemelő, az életvezetési, az életvezetési, az együttműködési, az együttműködési, a problémamegoldó, valamint a problémamegoldó, valamint a komplex információk kezelésével kapcsolatos képességeket, kulcskompetenciákat. a komplex információk kezelésével kapcsolatos képességeket, kulcskompetenciákat.

15 Kulcskompetenciák 7. A SuliNova képzési kompetenciaterületei: A SuliNova képzési kompetenciaterületei: Szövegértési-szövegalkotási Szövegértési-szövegalkotási Matematikai-logikai Matematikai-logikai Idegen nyelvi Idegen nyelvi Életpálya-építési Életpálya-építési Szociális, életviteli és környezeti Szociális, életviteli és környezeti IKT IKT Óvodai kompetenciaterület Óvodai kompetenciaterület

16 Mit nevezünk kompetencia-alapú képzésnek? Kompetencia-alapú k é p z é s e n a képességek, készségek fejlesztését, az alkalmazni képes tudást középpontba helyező oktatást értjük, mely megalapozza az egész életen át tartó tanulást és képessé teszi az egyént életcéljai meg-valósítására, a változó körülményekhez való alkalmazkodásra. Kompetencia-alapú k é p z é s e n a képességek, készségek fejlesztését, az alkalmazni képes tudást középpontba helyező oktatást értjük, mely megalapozza az egész életen át tartó tanulást és képessé teszi az egyént életcéljai meg-valósítására, a változó körülményekhez való alkalmazkodásra.

17 Mi történik napjainkban? Fejlesztés: Olyan óvodai és iskolai programok készítése, amelyek a képesség-fejlesztést helyezik a magyar oktatás közép-pontjába. Fejlesztés: Olyan óvodai és iskolai programok készítése, amelyek a képesség-fejlesztést helyezik a magyar oktatás közép-pontjába. Kipróbálás: A programcsomagok tesztelése, kipróbálása, amelyeket az elkövetkező években a magyar közoktatási intézmények használni fognak. Kipróbálás: A programcsomagok tesztelése, kipróbálása, amelyeket az elkövetkező években a magyar közoktatási intézmények használni fognak. Felkészítés: A pedagógusok felkészítése a kompetencia-alapú oktatásra – pályázati támogatásokkal. Felkészítés: A pedagógusok felkészítése a kompetencia-alapú oktatásra – pályázati támogatásokkal.

18 A fejlesztés kulcsfogalmai Kritikai gondolkodás Kritikai gondolkodás Önállóság Önállóság Empátia Empátia Kommunikáció Kommunikáció Önreflexió Önreflexió Újfajta tartalmak Újfajta tartalmak Kreativitás, alkotó- készség Kreativitás, alkotó- készség Együttműködés Együttműködés Problémamegoldás Differenciáltság Esélyegyenlőség Felelősségvállalás Közösségi részvétel Társadalmi szolidaritás Konfliktuskezelés

19 A kipróbálás helyzetképe Több mint félszáz programcsomag kipróbálása van folyamatban, s a tapasztalatok alapján a korrigálás. Több mint félszáz programcsomag kipróbálása van folyamatban, s a tapasztalatok alapján a korrigálás. A SuliNova termékkatalógusa 2006 októberében már megjelent. A SuliNova termékkatalógusa 2006 októberében már megjelent. Probléma, hogy a tesztelés és lektorálás még nem fejeződött be, miközben a bevezetés egyre sürgetőbb feladat. Probléma, hogy a tesztelés és lektorálás még nem fejeződött be, miközben a bevezetés egyre sürgetőbb feladat.

20 A programcsomagok újdonságai 1. Moduláris rendszer Moduláris rendszer Komplexitás Komplexitás Az ismeretszerzés és a képességfejlesztés aránya megváltozik Az ismeretszerzés és a képességfejlesztés aránya megváltozik Széles körű tudás birtoklása Széles körű tudás birtoklása Metakogníció, azaz a meglévő és az új ismeretekre való tudatos reflektálás Metakogníció, azaz a meglévő és az új ismeretekre való tudatos reflektálás Stratégiák tárházának biztosítása Stratégiák tárházának biztosítása

21 A programcsomagok újdonságai 2. Teret kap a tapasztalatba ágyazott képességfejlesztés. Teret kap a tapasztalatba ágyazott képességfejlesztés. Partneri kapcsolatokra épít az iskola minden szereplőjével és a helyi közösséggel. Partneri kapcsolatokra épít az iskola minden szereplőjével és a helyi közösséggel. Előtérbe kerül az együttműködés. Előtérbe kerül az együttműködés. Megváltoztatja a tanár-diák és diák-diák viszonyt. Megváltoztatja a tanár-diák és diák-diák viszonyt.

22 A programcsomagok újdonságai 3. Hatékonyan készít fel a felnőtt szerepekre, az élethosszig tartó tanulásra, az önálló és csoportos kreatív gondolkodásra és cselekvésre. Hatékonyan készít fel a felnőtt szerepekre, az élethosszig tartó tanulásra, az önálló és csoportos kreatív gondolkodásra és cselekvésre.

23 Felkészítés Hajdú-Bihar megyében 2006/2007-ben: Hajdú-Bihar megyében 2006/2007-ben: A HEFOP 3.1.3 pályázatok keretében 21 megyei intézmény több mint száz pedagógusa készül fel a feladatra. A HEFOP 3.1.3 pályázatok keretében 21 megyei intézmény több mint száz pedagógusa készül fel a feladatra. A megyei (HB MPI) HEFOP 3.1.4 pályázat keretében 60 intézmény több mint három-száz pedagógusa készül fel. A megyei (HB MPI) HEFOP 3.1.4 pályázat keretében 60 intézmény több mint három-száz pedagógusa készül fel. A Debrecen városi HEFOP 3.1.4 pályázat keretében további háromszáz pedagógus. A Debrecen városi HEFOP 3.1.4 pályázat keretében további háromszáz pedagógus.

24 Mi gátolhatja a kompetencia-alapú oktatás megvalósulását? Ha a pedagógusok, fenntartók, diákok és szülők félnek a változástól. Ha a pedagógusok, fenntartók, diákok és szülők félnek a változástól. Ha a résztvevők alultájékozottak. Ha a résztvevők alultájékozottak. Ha a résztvevők nem együttműködők. Ha a résztvevők nem együttműködők. Ha a bevezetés nem fokozatosan, folyamatosan történik. Ha a bevezetés nem fokozatosan, folyamatosan történik. Ha gyors és látványos eredményeket várnak el a megvalósítók. Ha gyors és látványos eredményeket várnak el a megvalósítók. Ha nincs helye a hibázásnak és a korrekciónak. Ha nincs helye a hibázásnak és a korrekciónak. Ha a résztvevők nem motiváltak az új módszerek megtanulására és alkalmazására. Ha a résztvevők nem motiváltak az új módszerek megtanulására és alkalmazására.

25 Várható eredmények 1. Kedvezően változik a GYEREKEK: - tapasztalata, - élményvilága, - időbeosztása, - terhelése, - táskájának tartalma, - egymás közti kapcsolata, - önértékelése és önbecsülése, - külső és belső motiváltsága.

26 Várható eredmények 2. Kedvezően változik a PEDAGÓGUSOK: Kedvezően változik a PEDAGÓGUSOK: szemlélete, szemlélete, külső és belső motiváltsága, külső és belső motiváltsága, rugalmassága, rugalmassága, módszertani kultúrája. módszertani kultúrája.

27 Várható eredmények 3. Kedvezően változik az ÓVODÁK-ISKOLÁK: Kedvezően változik az ÓVODÁK-ISKOLÁK: hangulata, légköre, hangulata, légköre, kapcsolata a szülőkkel és az intézményt körülvevő tágabb közösséggel, valamint a munkájukat segítő szakemberekkel. kapcsolata a szülőkkel és az intézményt körülvevő tágabb közösséggel, valamint a munkájukat segítő szakemberekkel.

28 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "A kompetenciafejlesztés tartalmi-módszertani feladatai és szakmai programcsomagjai KOMPETENCIA-KONFERENCIA Debrecen, 2006. november 23."

Hasonló előadás


Google Hirdetések