Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1 A kompetencia alapú oktatás jövője a NFT II. tükrében Debrecen, 2007. Február 20. Hámoriné Váczy Zsuzsa, OKM.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1 A kompetencia alapú oktatás jövője a NFT II. tükrében Debrecen, 2007. Február 20. Hámoriné Váczy Zsuzsa, OKM."— Előadás másolata:

1 1 A kompetencia alapú oktatás jövője a NFT II. tükrében Debrecen, 2007. Február 20. Hámoriné Váczy Zsuzsa, OKM

2 2 A fejlesztési elképzelések háttere Nemzeti Alaptanterv Közép, és hosszú távú közoktatási stratégiák Nemzetközi (PISA, PIRLS) és hazai mérési eredmények Uniós környezetbe illesztés, Lisszabon A munkaerőpiaci igények Az NFT I. fenntarthatósága és folytatása

3 3 A közoktatás kapcsolódási pontjai az ÚMFT-hez TÁMOP – Társadalmi Megújulás Operatív Program - tartalmi fejlesztés TIOP Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program - központi infrastruktúra-fejlesztés ROP – 6 regionális operatív program és KMRFT - regionális infrastruktura-fejlesztés, „1000 iskola” (szinergia)

4 4 Előzmények az NFT I-ben Fókuszban a közoktatási intézmények modernizálása, „21. századi iskola” Intézményfelújítás, bővítés – ROP 2.3 A modernizációs folyamat fő tartalmainak fejlesztése, bevezetése –HEF OP 2.1 Hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlőségének biztosítása az oktatásban –HEF OP 3.1 Az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges készségek, képességek és kompetenciák fejlesztése Az intézmények fejlesztő munkáját támogató hálózatok létrehozása TIOK és szolgáltatók (HEF OP 3.1.2 és 3.1.4)

5 5 Várt eredmények az NFT I. végére Az integrációs folyamatok erősödése, pedagógusok felkészítése, A képességfejlesztés előtérbe helyezése a ismeretközpontú oktatással szemben, új pedagógiai kultúra megismertetése az intézmények kb. 10 százalékában Korszerű tanulási környezet megteremtése: infrastrukturális fejlesztés (hátrányos helyzetű alapfokú intézmények felújítása) Új hálózatok kiépülése:TIOK, szolgáltatók

6 6

7 7 TÁMOP - oktatási ágazati prioritások Minőségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek Az oktatási és képzési rendszerek szerepének erősítése az innovációs potenciál fejlesztésével

8 8 A közoktatás tartalmi modernizációja az OP-kban A munkaerőpiaci igényekhez igazodó kompetencia alapú oktatás és a korszerű pedagógiai módszerek elterjedésének támogatása a közoktatásban és a szakképzésben A közoktatás és felsőoktatás pályaorientációs, karrier-tanácsadási és pályakövetési szolgáltatásainak fejlesztése Átfogó mérési, értékelési és minőségirányítási rendszerek fejlesztése Tanulási lehetőségek bővítése, új tanulási formák elterjesztésének ösztönzése A formális, nem-formális és informális tanulási rendszerek összekapcsolása Az oktatásban dolgozók továbbképzése, a pedagógusok munkaerő- piaci alkalmazkodóképességének javítása A kulturális tőke fejlesztése a társadalmi kohézió és a kreativitás erősítése érdekében

9 9 Az oktatási egyenlőtlenségek csökkentésére, a hozzáférés biztosítására irányuló fejlesztések A hátrányos helyzetű és roma tanulók szegregációja elleni küzdelem, integrált oktatásuk támogatása, tanulási lehetőségeik bővítése A sajátos nevelési igényű tanulók oktatásának, együttnevelésének támogatása, gyógypedagógiai intézmények korszerűsítése A nemzetiségi oktatás fejlesztése A migráns tanulók integrált oktatásának, támogatása az interkulturális nevelés révén

10 10 A célok megvalósításához szükséges intézményi modernizációs feladatok Intézményintegrációs törekvések erősítése – a közoktatási törvény módosításának végrehajtása Többfunkciós intézmények létrehozásának támogatása – ÁMK-k, komplex humánszolgáltatások (kultúra, oktatás, egészségügy, szociális hálózat) A közoktatás hatékonyságát segítő területi együttműködések támogatása – modellhálózatok létrejötte, hálózati együttműködés, hálózati tanulás támogatása

11 11 21. századi közoktatás A konstrukció célja: Az Új Magyarország Fejlesztési Terv közoktatás fejlesztési programjainak központi koordinációja, menedzselése, a különböző fejlesztési programok harmonizációja, a közoktatási intézmények fejlesztéseit és a központi fejlesztéseket, a területi- hálózati tevékenységeket irányító, összefogó központi intézkedés, annak érdekében, hogy az ágazat szakmapolitikai elképzelései alapján minden művelet és konstrukció az operatív programban meghatározott célokat maradéktalanul meg tudja valósítani.

12 12 Területi együttműködések A konstrukció célja: Közoktatási intézmények hálózati típusú együttműködésének támogatása részint fejlesztési szolgáltatások nyújtására, részint a központi koordináció és a pályázó intézmények közötti kapcsolattartásra, az eredmények fenntarthatóságának biztosítására

13 13 Területi együttműködések Tevékenységek: Az oktatás országos, regionális, helyi és intézményi irányítás hatékonyságának növelése az e területen foglalkoztatott szakemberek felkészültségének javítása, Oktatási társulások, hálózatok, térségi integrált oktatóközpontok, általános művelődési központok fejlesztése, létrehozásuk és bővítésük támogatása, kiemelt tekintettel azokra a társulásokra, melyek létrejöttükkel a szegregáció felszámolását célozzák, Esélyegyenlőségi helyzetelemzéshez kapcsolódó tevékenységek támogatása, A közoktatási intézmények – modell intézmények, hálózatok disszeminációs és mentorálási tevékenységének támogatása, Térségi iskola- és óvodafejlesztő központok (TIOK) hálózatának fejlesztése, amelyek cselekvő szerepet vállalnak a kompetencia alapú programcsomagok és módszertan tesztelésében, fejlesztésében és disszeminációjában, továbbá a megújuló pedagógusképzés új gyakorló helyeiként is szolgálnak.

14 14 Az NFT II. végrehajtását támogató intézményi keretrendszer OKM szakmai irányítás Központi koordinátor szervezet központi koordináció, szolgáltatás TIOK konzorciumok szolgáltatás, mentorálás, tanácsadás, disszemináció Szakmai szolgáltatók szolgáltatás, mentorálás, tanácsadás, disszemináció Bázisiskolákreferenciahelyek „Követő iskolák” adaptáció, implementáció OOIH és Inklúziós Hálózat szolgáltatás, mentorálás, tanácsadás, disszemináció

15 15 A közoktatás hatékonyságát segítő területi együttműködések támogatása Különböző területi szintű intézményi irányítás hatékonyságának növelése Oktatási társulások, hálózatok, térségi integrált oktatóközpontok, általános művelődési központok fejlesztése elsősorban kistérségi szinten komplex humán szolgáltatások A TIOK-ok és a pedagógiai szolgáltatói hálózat további fejlesztése, bővítése, területi disszeminációs tevékenységük támogatása A közoktatás különböző területi szintjein működő intézmények, fejlesztő és szolgáltató hálózatok, kistérségi, települési és regionális szintű együttműködési formáinak támogatása

16 16 Az NFT II. végrehajtását támogató intézményi keretrendszer – hálózatok feladatai F= Fejlesztés, K= Koordináció, S= Szolgáltatás, V= Végrehajtás, M= Mentorálás

17 17 Az NFT II. végrehajtását támogató kutatási-fejlesztési háttér Az egységes mérési-értéklési és minőségbiztosítási rendszer kialakítása A régiós közoktatás-fejlesztési stratégiák alapján folyamatos elemző visszacsatolás Az NFT I. eredményeinek, fenntarthatóságának, hatásának vizsgálata Tematikus, a fejlesztést segítő, előkészítő kutatások, pilotprogramok

18 18 Támogatási formák és konstrukciók Központi programok Standard pályázatok Kétlépcsős pályázatok Automatizált pályázatok Normatív jellegű támogatások


Letölteni ppt "1 A kompetencia alapú oktatás jövője a NFT II. tükrében Debrecen, 2007. Február 20. Hámoriné Váczy Zsuzsa, OKM."

Hasonló előadás


Google Hirdetések