Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Szociális kompetencia Készítette: Komoróczy Melinda, munkaközösség vezető.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Szociális kompetencia Készítette: Komoróczy Melinda, munkaközösség vezető."— Előadás másolata:

1 Szociális kompetencia Készítette: Komoróczy Melinda, munkaközösség vezető

2 "Talán a legnagyobb pedagógiai téveszme az a vélemény, hogy az ember csak azt tanulja meg, amit megtanítanak neki. A mintegy mellékesen elsajátított, tartós attitűdök, kedvtelések és ellenszenvek gyakran sokkal fontosabbak, mint a nyelvtanórák, földrajzórák, vagy a megtanult történelmi tények. Mert alapvetően ezek az attitűdök számítanak később." (John Dewey 1938.) –

3 Változások A közoktatásban végbemenő paradigmaváltás hatásai a mi életünket is gyökeresen megváltoztatta. Az eddigi ismeret-központú oktatást-nevelést felváltja kompetencia alapú. A szegregált nevelési forma helyett az integráció kerül előtérbe. Az egyik fő érv az együttnevelés mellett a SNI gyerekek szociális kompetenciáinak fejlesztése

4 A szocializáció értelmezése A szocializáció lényege: folyamat melynek eredményeként a biológiai lényként megszületett ember szociális lénnyé alakul, aki beilleszkedik a szociális térbe, azaz képes és késztetett a szociális környezet elvárásainak, normáinak, törvényeinek megfelelni. A szocializáltság fontos mutatója az együttműködés, a társadalmi érintkezés normáinak elfogadása, alkalmazása, az egyéni és közösségi érdekérvényesítés, az én és mások elfogadása.

5 1.Az ember belső harmóniája és bizalma abban, hogy képes a társas környezetben eligazodni, valamint arra hatást gyakorolni; 2. Olyan attitűd- és képesség-csoport, amely a társas környezetben eredményes viselkedésminták elsajátítását és gyakorlását jelenti. A szociális kompetencia két alapvető eleme

6 Néhány konkrét kompetenciaterület Az „ÉN” dimenziója Belsőkontrollt létrehozó érték- és motivációrendszer, erkölcsi fejlettség Hiteles magatartás kialakítása Reális önismereten alapuló önbizalom és önállóság Reális igényszint kialakítása, a kudarctűrés és a siker kezelésének képessége Kitartás, kellő akarati működés, a döntéshozás és felelősségvállalás képessége

7 Társas dimenzió Decentrális, a másik szempontjának figyelembevétele Konstruktív alkalmazkodáson alapuló hiteles és hatékony kommunikáció Együttműködési készség Konfliktuskezelési készség Szervezőkészség Empátia, a másikra figyelés, az érzelmi ráhangolódás és megértés képessége Tolerancia, nyitottság a másik értékeinek és különbözőségeinek elfogadása A különböző társas szerepek megélése alakítása A szabályok alkotásának és elfogadásának képessége, szabálykövetés

8 Kognitív dimenzió Problémamegoldó gondolkodás A véleményalkotás képessége, vitakészség Kreatív jegyek erősítése: rugalmasság, eredetiség, ötletgazdagság Nyitottság és kíváncsiság, sokrétű érdeklődés

9 Az iskola és a pedagógus szerepe A családok gyakran nem töltik be megfelelően gyermeknevelő funkcióikat fontos az iskola szerepe a gyermek személyiségfejlesztésében

10 A pedagógus szerepe meghatározó A pedagógus viselkedését és beállítódását a tanulók utánozzák (modelltanulás) fontos nevelői tulajdonságok empátia melegség hitelesség következettség

11 elsősorban „facilitátor” felkelti, megőrzi és folyamatosan fenntartja a tanulási kedvet, motivációt. Segíti, támogatja, szervezi a gyerekek önálló tapasztalat- és ismeretszerzését biztosítja a sikeres tanulás feltételeit, forrásait A tanulási folyamat megfigyelője és értékelője (pozitív és előremutató értékelés)

12 A szociális kompetencia fejlesztésének színterei iskolánkban

13 Különböző játéktevékenységek

14

15

16 Drámajáték

17

18 Lucázás

19 Rituálék, szilárd struktúrák kiemelkedő fontosságúak

20 Kooperatív csoportmunka

21

22

23 Projektmunka

24 A család

25

26 A ház projekt

27

28

29 A ló

30 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Szociális kompetencia Készítette: Komoróczy Melinda, munkaközösség vezető."

Hasonló előadás


Google Hirdetések