Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD ÉS ANTIDISZKRIMNÁCIÓ 2. előadás 2012. szeptember 29. Állam-Jog – Hatékonyság-Kultúra Uszkiewicz Erik.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "EGYENLŐ BÁNÁSMÓD ÉS ANTIDISZKRIMNÁCIÓ 2. előadás 2012. szeptember 29. Állam-Jog – Hatékonyság-Kultúra Uszkiewicz Erik."— Előadás másolata:

1 EGYENLŐ BÁNÁSMÓD ÉS ANTIDISZKRIMNÁCIÓ 2. előadás 2012. szeptember 29. Állam-Jog – Hatékonyság-Kultúra Uszkiewicz Erik

2 Problémafelvetés Amíg az állam egyik oldalról küzd az ellen, hogy a társadalom diszkriminációs hajlandósága magas, addig a másik oldalról ő maga is a diszkrimináció előidézője, eltűrője.

3 Jogalkotás Már önmagában az is problematikus amikor a többségi társadalom normákat, szabályokat absztrakt módon fogalmaz meg, mert már ez közvetett módon diszkriminál. Hogyan?

4 Jogalkalmazás objektív tényezőkszubjektív tényezők A nyilvánosság előtti igazolást szolgáló indokok A döntés nyilvánosságra nem kerülő okai jogszabályok, korábbi bírói döntések, értelmezési technikák, szakmai szabályok, stb. igazoló elvek, értékek (igazságosság, jogbiztonság, szakszerűség, stb.) a bíró fizikai, biológiai, szociális környezete (társas kapcsolatok, társadalmi háttér, politikai, kulturális viszonyok) a döntés pszichológiai okai (emlékek, viszony a különböző értékekhez, a többi emberhez, személyiségi vonások, hangulat, érzelmek, stb.) elsősorban a tételes jogtudományok vizsgálódásainak a tárgyai elsősorban a jogelméleti vizsgálódások tárgyai elsősorban a jogszociológiai vizsgálódások tárgyai a jogalkalmazás szociológiai és pszichológiai vizsgálatának tárgyát képezhetik

5 A tiszaeszlári vérvád (1882)

6 Diszkriminatív eljárások a hatósági eljárásban Szigorúan ellenőrzött iratok (Magyar Helsinki Bizottság, Budapest, 2008.) az igazoltatások száma aránytalanul magas az igazoltatás (mint intézkedés) hatékonysága alacsony aránytalanul érinti a roma lakosságot nincs érdemi különbség a romák és a nem romák igazoltatásának eredményessége között

7 Diszkriminatív jellegű eljárások az elkövetők sérelmére („Pusoma-jelenség”) Mellemare, Finlayson: Report on the Prevention of Miscarriages of Justice (2007. április 6.) A hibás döntésekhez vezető okok: -közvetett okok -közvetlen okok

8 A hibás döntésekhez vezető közvetett okok közvélemény nyomása a vádlott valamilyen népszerűtlen kisebbségi csoporthoz tartozik a kontradiktórius per „játszmává válása”: az igazság feltárása helyett a cél az ügyészség győzelme, a másik fél minden áron való legyőzése „a jó szándékú korrumpálódás”

9 A hibás döntésekhez vezető közvetlen körülmények szemtanú általi téves felismerés a rendőrség hibái (szakmai, technikai), illetve törvénysértései az ügyész eljárási hibái (bizonyítékok kirekesztésének elmulasztása) kétes, megbízhatatlan, vagy nem szilárd tudományos alapon álló szakértői vélemények bűnözők (börtönügynökök) tanúvallomásának felhasználása hiányos, vagy hibás védői munka hamis beismerő vallomás félrevezető közvetett bizonyítékok

10 Erőszakos bűncselekmények áldozataival kapcsolatos előítéletek: nemi erőszak, családon belüli erőszak Rendszerbe zárva (NaNe – Patent, Budapest, 2009.) a családon belüli erőszak láthatatlanná tétele, jogalkalmazói elfogultságok, előítéletek és az áldozat hibáztatása a nemi erőszak áldozataival szembeni megalázó bánásmód kihívó magatartás értékelése – az áldozat hibáztatása: enyhítő körülmény a büntetéskiszabás során felfogásbeli torzulás: a jogalkalmazásban jelen van egy meglehetősen furcsa, negatív megítélés

11 A „cigány per” Loss Sándor – H. Szilágyi István: A „cigány per” (Beszélő, 2001/4., 31-41.o.) a peres felek foglalkozása, iskolai végzettsége, szociális helyzete hatással van a bíró tárgyalási stílusára a cigány pereknél észlelt eltérések is elsősorban ezeknek a tényezőknek tudhatók be, mintsem származásuknak, nemzetiségüknek a bírák pervezetési stílusa és az eljárásjogi szabályok betartása is jelentős eltéréseket mutat a fenti szempontok függvényében, de eltérés mutatkozik akár már a peres felek megszólításában is a nyelvhasználatban megmutatkozó nehézségek oka is a felek alacsony iskolázottsága, melynek kiküszöbölésére és áthidalására sajátos megoldások alakulhatnak ki a tárgyalás folyamán a bírák a személyes tapasztalataik alapján a romákról kialakult véleményüket minden körülmények között háttérbe tudták szorítani.

12 Plessy v. Ferguson 163 U.S. 537 (1896) „Separate but equal”

13 Brown v. Board of Education 347 U.S. 483 (1954) Az ítélet megtiltotta az iskolai szegregációt: alkotmányellenesnek minősítve minden olyan állami intézkedést, ami a fehér és fekete gyerekeket külön iskolába kényszeríti.

14 Gerald N. Rosenberg: The Hollow Hope: Can Courts Bring About Social Change? A jog hatékonysága nem szép deklarációktól függ, hanem hatékony állami intézkedésekre van szükség. A deklaráció önmagában nem lesz elegendő és hatékony.

15 a beadványok nagy része nem egyénektől, hanem civil szervezetektől érkezik a Hivatal nem csak befogadója, hanem katalizátora a civilek tevékenységének a hatóság a sikeres jogérvényesítésről tájékoztat a hatékony perlés érdekében érveket szolgáltat “szociológiai radar”, amely feltárja a diszkrimináció mintázatait

16 A joggyakorlat összegyűjtése és közzététele: jogi iránymutatások, segítő eszközök publikálása. A munkáltatók gyakorlatának befolyásolása (megelőzés). Amicus curiae levelek: a joggyakorlat fejlesztése, a bíróságokat is segítő legal guidelines. A hatóság elemző eszközeivel kilépés a diszkrimináció formális értelmezéséből. Perlés mellett kiegészítő tevékenységek: nyilvánosságra hozás, nyilvános meghallgatások, elemzés, szocializációs szerep.

17 a hátrányos megkülönböztetéseket kiegyenlítő program nem csak top ‐ down logikák működtetését kívánja, hanem bottom ‐ up típusú erőfeszítéseket is, amelyek a szereplőket, intézményeket erősítik az egyenlő bánásmód érvényesítésére létrehozott hatóság a formális gyengesége ellenére képes volt a szükséges források rendezésére, motiválásra, de nem a hagyományos command ‐ and ‐ control eszközökkel. állami hatalom és magán erőforrások. A demokrácia feltétele az állami hatalom monopolizáló hatása, de a magán intenzív bevonásának jótékony hatása. (az állami hatalom diszperziója, újraelosztása növelni tudja a hatékonyságot)

18 Köszönöm a figyelmet! uszerik@gmail.com


Letölteni ppt "EGYENLŐ BÁNÁSMÓD ÉS ANTIDISZKRIMNÁCIÓ 2. előadás 2012. szeptember 29. Állam-Jog – Hatékonyság-Kultúra Uszkiewicz Erik."

Hasonló előadás


Google Hirdetések