Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Információs Társadalom- és Trendkutató Központ 1111 Budapest, Műegyetem rkp. 9. II. em 210. Telefon: 06-1 463-2526 Telefax: 06-1 463-2547 Web: www.ittk.hu.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Információs Társadalom- és Trendkutató Központ 1111 Budapest, Műegyetem rkp. 9. II. em 210. Telefon: 06-1 463-2526 Telefax: 06-1 463-2547 Web: www.ittk.hu."— Előadás másolata:

1 Információs Társadalom- és Trendkutató Központ 1111 Budapest, Műegyetem rkp. 9. II. em 210. Telefon: 06-1 463-2526 Telefax: 06-1 463-2547 Web: www.ittk.hu Hibrid online klaszterek – a jövő tudástermelő-és tanulóközösségei Z.Karvalics László

2 Zsolnai (2004) Kiss Albert (2002) Zsolnai (1972) „a tudományra, a kutatásra neveléssel nem kell kivárnunk az egyetemet” „Úgy tűnik, van lehetőség arra, hogy a világ végén, egy kis faluban tíz-tizenkét gyerek - tíz és tizennégy év közötti életkorban - valami szokatlant produkáljon a tudomány területén” A kiindulópont: Információs Társadalom- és Trendkutató Központ 1111 Budapest, Műegyetem rkp. 9. II. em 210. Telefon: 06-1 463-2526 Telefax: 06-1 463-2547 Web: www.ittk.hu

3 Az e-learning „lemeztektonikája”

4 1. A „tudástermelő diák” programja nem magában áll, hanem a pedagógiai reformfolyamat minden lényeges mozzanata felfűzhető rá 2. A kihívás még mélyebb és átfogóbb: a Tudomány mind egyértelműbb kapacitás-korlátainak feloldása 3. Az összeolvadás teljeskörű és tömeges lesz 4. Az új tanulási és megismerési modell alapja az elemi darabokra bontott, megoldásra váró tudományos probléma, „hordozói” pedig a különböző témaklaszterekbe szerveződő tanárok, kutatók és diákok (hibrid) csoportjai 5. Az új modellhez leggyorsabban alkalmazkodó oktatási rendszerek versenyelőnyre tesznek szert A „kiterjesztés” tézisei: Információs Társadalom- és Trendkutató Központ 1111 Budapest, Műegyetem rkp. 9. II. em 210. Telefon: 06-1 463-2526 Telefax: 06-1 463-2547 Web: www.ittk.hu

5 A tanár ne leckefelmondó gép, hanem animátor legyen. Ügyes kézzel terelgesse a diákok könyvtári és Internetes forrásokat is igénybe vevő önálló tudásműveleteit, a folyamatok kritikus pontjain avatkozzon be. A katedra-ortodoxiától az oktatás mozduljon el a horizontális kommunikációs formák, az együttműködő, problémamegoldó diákközösségek világa felé Minden gyermeket már kisgyermekkorban tanítsunk meg gondolkodni, alakuljon ki olyan apparátusa, amellyel tudományos alapossággal is képes körüljárni kérdéseket Az oktatás építsen arra, hogy a gyermekek az információtechnológiai eszközvilág magabiztos és könnyed használói, akik már-már az anyanyelvvel együtt szívják magukba ezt a jártasságot és tudást Ahol lehet, a ”learning by doing” és a „felfedeztetés” elve váltsa fel a „magoltató” tanulást 1. Az „új pedagógia” néhány imperatívusza Információs Társadalom- és Trendkutató Központ 1111 Budapest, Műegyetem rkp. 9. II. em 210. Telefon: 06-1 463-2526 Telefax: 06-1 463-2547 Web: www.ittk.hu

6 A tudományos nagyüzemek paradigmaváltás előtt állnak: azt az elképesztő tömegű agyat (humán interfészt), amelyet saját problémamegoldó folyamataikhoz igényelnek, egyedül az oktatási rendszerből lesznek képesek felszívni – minden más út zsákutca! 2. A kihívás a Tudomány felől Információs Társadalom- és Trendkutató Központ 1111 Budapest, Műegyetem rkp. 9. II. em 210. Telefon: 06-1 463-2526 Telefax: 06-1 463-2547 Web: www.ittk.hu

7 Nem szakkör, nem tehetséggondozás – elemi alapfunkció Olyan megoldások, amelyekkel mindenki maradéktalanul „be van fűzve” tudástermelő közösségekbe, és minimum az „alsó lépcsőfokokat” végigjárja Óriási, globális méretű tudományos megagépezetek jönnek létre, minden diák legalább 1 ilyennek a tagja lesz A Wunderkind alkonya – a kis zsenik tömegesítése a jelenség megszüntetése 3. Teljeskörűség és tömegesség Információs Társadalom- és Trendkutató Központ 1111 Budapest, Műegyetem rkp. 9. II. em 210. Telefon: 06-1 463-2526 Telefax: 06-1 463-2547 Web: www.ittk.hu

8 … mert kutató (tudós), tanár és diák egyaránt „node” a hálózatban … mert kizárólag a hálózat kínál megfelelő kommunikációs platformot ekkora méretű kooperatív tudástermelő közösségeknek … mert a tudományos problémák szerkezete és az elemi problémák „kiosztása” olyan, hogy egy-egy diák egyidejűleg több kutatási „metszetnek” is a tagja 4. A forma: Hibrid, online, klaszter – miért? Információs Társadalom- és Trendkutató Központ 1111 Budapest, Műegyetem rkp. 9. II. em 210. Telefon: 06-1 463-2526 Telefax: 06-1 463-2547 Web: www.ittk.hu

9 A stratégiai célok legstratégiaibbja, az információs korszak politikacsinálásának epicentruma Az uniós felzárkózás legreményteljesebb „támadási pontja” Az állam beavatkozási potenciálja a legnagyobb ezen a területen, a dez-etatizációs mozgások ellenére Az út: diskurzusképzés, politikai konszenzus 5. Cél-e az oktatási rendszer versenyelőnye? Információs Társadalom- és Trendkutató Központ 1111 Budapest, Műegyetem rkp. 9. II. em 210. Telefon: 06-1 463-2526 Telefax: 06-1 463-2547 Web: www.ittk.hu

10 Eszközzé válik a tanulás a jelenlegi (ön)cél helyett, egészen más motivációs környezetet, horizontális kommunikációt és kreativitás-kényszert generálva „Iskola és tudomány” határai jobban összecsúsznak, átalakítva a tanárszerepet, a tanárképzést, de a tudomány piramisát is A tudástermelés forradalmasodik A váltás mérlege: Információs Társadalom- és Trendkutató Központ 1111 Budapest, Műegyetem rkp. 9. II. em 210. Telefon: 06-1 463-2526 Telefax: 06-1 463-2547 Web: www.ittk.hu

11 A legnagyobb feldolgozatlan jelfolyam, a legnagyobb igény a tömeges humán interfészre Kevés „hivatásos”, de sokféleképpen integrált milliónyi „műkedvelő” A legdrágább, legnagyobb eszközigényű tudomány – forráskiváltó hatás A korosztályos tartalomfogyasztás megalapozta már az érdeklődést (Star Wars-effektus) Egyediesíthető objektumok képzése könnyű (a bolygótól a galaxisig) Az információs korszak felértékelt tudomány-párosa Megindultak már a határ-feloldások, nyitás a gyermekek felé Csillagászat/űrkutatás, a mintatudomány Információs Társadalom- és Trendkutató Központ 1111 Budapest, Műegyetem rkp. 9. II. em 210. Telefon: 06-1 463-2526 Telefax: 06-1 463-2547 Web: www.ittk.hu

12 Hamarosan megindul a diszciplínák harca a befolyásért (ld. a tudásvagyon ökonómiája!) Hipotézis: szükség van legalább egy „kezdő” „alaptudományra”, amely 10 éves kortól egy adott pontig mindenkit végigkísér, a magasabb életkorokban pedig sorra „belépnek” az arra alkalmasnak bizonyuló tudásterületek Az alaptudományra (is) a legalkalmasabb és legautentikusabb a csillagászat/űrkutatás Magyarországnak el kellene kezdenie „elfoglalni” az alaptudomány hibrid online klasztereinek működését biztosító infrastruktúra-pontokat Merész búcsúállítások Információs Társadalom- és Trendkutató Központ 1111 Budapest, Műegyetem rkp. 9. II. em 210. Telefon: 06-1 463-2526 Telefax: 06-1 463-2547 Web: www.ittk.hu

13 Köszönöm a figyelmet! Z. Karvalics László zkl@itm.bme.hu 20-9453362 Információs Társadalom- és Trendkutató Központ 1111 Budapest, Műegyetem rkp. 9. II. em 210. Telefon: 06-1 463-2526 Telefax: 06-1 463-2547 Web: www.ittk.hu


Letölteni ppt "Információs Társadalom- és Trendkutató Központ 1111 Budapest, Műegyetem rkp. 9. II. em 210. Telefon: 06-1 463-2526 Telefax: 06-1 463-2547 Web: www.ittk.hu."

Hasonló előadás


Google Hirdetések