Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Könyvvitel alapjai.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Könyvvitel alapjai."— Előadás másolata:

1 Könyvvitel alapjai

2 Számlakeret (1) Számlák törvényben meghatározott egységesen és következetesen felépített rendje Cél: összehasonlíthatóság

3 Számlakeret (2) négyszámlasoros elmélet
Mérleg számlák Eszköz számlák (1) Forrás számlák (2) b) Eredmény számlák (3) c) Költség számlák (4) 3 számlacsoport, négy számlaosztály: négyszámlasoros elmélet

4 Számlaosztályok MÉRLEG- SZÁMLÁK EREDMÉNY- SZÁMLÁK
1. Befektetett eszközök 2. Készletek 3. Követelések, pénzügyi eszközök, aktív időbeli elhatárolások 4. Források 5. Költségnemek 8. Ráfordítások 9. Bevételek 0. Nyilvántartási számlák MÉRLEG- SZÁMLÁK A hallgatóknak kontírozni nem kell tudniuk, de alapvető elvárás, hogy a számlaosztályok sorszámát és tartalmát ismerjék. A II. kötet függelékében részletes számlatükör található, ezt érdemes illusztrációképpen bemutatni. Számlaszámokat nem kell megtanulni! Azt kell bemutatni, hogy a napi könyvelési munkában számlabontásban (vagy akár alszámlákra történő bontásban) dolgoznak. Megemlíthetjük, hogy a 6–7. számlaosztályok használata nem kötelező, a költségelszámolás során szokás használni (pl. elsődleges költségnem, másodlagos költségviselő/költséghely elszámolás). Röviden kitérhetünk a nyilvántartási számlákra is mint a főkönyvi számláktól függetlenül működő zárt rendszerre (0. számlaosztály). EREDMÉNY- SZÁMLÁK

5 Egységes számlakeret 1-9
Eszközszámlák Számlaosztály: befektetett eszközök Számlaosztály: készletek Számlaosztály: követelések, pénzügyi eszközök, és aktív időbeli elhatárolások Forrásszámlák számlaosztály: források Költségszámlák 5. számlaosztály: költségnemek Vezetői információk céljára használható számlák 6-7. számlaosztály: gazdálkodó döntése alapján Eredményszámlák 8. számlaosztály: Értékesítés elszámolt költsége és ráfordítások 9. számlaosztály: Értékesítés árbevétele és bevételek 0. számlaosztály: azok a tételek amelyek az eredményt vagy a mérleget nem befolyásolják

6 Számlarend bontása Befektetett eszközök (számlaosztály)
1.2. Ingatlanok (számlacsoport) Épületek (számla) igazgatási épület (alszámla) nyélgyártó üzem (alszámla) fejgyártó üzem (alszámla)

7 A helyesen felépített számlatükör lehetséges bontásai
I. bontási mód meghatározása Alábontás első karakterek megegyeznek egymással, de valamelyik legalább egy karakterrel hosszabb: 311 3111 31111

8 A helyesen felépített számlatükör lehetséges bontásai
Mellébontás az azonos hosszúságú főkönyvi számok közös gyűjtőszámlával rendelkeznek. Azonos hosszúságú főkönyvi számokhoz főkönyvi számlalapok tartoznak. A gyűjtőszámlákra nem lehet könyvelni. gyűjtőszámla 3111 főkönyvi számlalapok 3113

9 Főkönyvi rendszer A legmagasabb szintű szintetizáló számviteli rendszer Alapadatait az analitikától kapja feladás formájában Könyvel a főkönyvi számlalapokra és a naplókra Az üzleti év végén a lezárt főkönyvi számlák alapján a vagyoni, a pénzügy valamint a jövedelmi helyzetről beszámolót készít

10 A főkönyvi rendszer keretén belül a gazdálkodó szervezetek az eszközeiket és a forrásaikat, a kiadásaikat (költségeiket) és a bevételeiket, az azokban bekövetkezett változásokat összevontan, értékben tartják nyilván, illetve számolják el a kialakított számlarendnek és számlatükörnek megfelelően.

11 Bármikor képes a következő információkat szolgáltatni:
Főkönyvi számlák állományának állása Naplók adott pillanatbeli állapota Mérlegsorok aktuális értékadatai Eredménykimutatás aktuális értékadatai Főkönyvi kivonat

12 II. költségelszámolási mód meghatározása
Lehetőségek: Költség-elszámo-lási mód könyvelés A választás indokai elsődlegesen másodlagosan Költségnemi könyvelés 5 A vállalkozás kis tételszámmal dolgozik, kismértékű az információigény Elsődlegesen költségnem 6-7 A vállalkozás közepes méretű adottságokkal rendelkezik Elsődlegesen költséghely A vállalkozás sok telephellyel rendelkezik

13 Főkönyvi számlák működése
Eszközök Források T K T K + - - + Ráfordítások Bevétel T K T K + - - +

14 Főkönyvi számlák T ESZKÖZ számlák K T FORRÁS számlák K + – – +
Nyitó egyenleg Nyitó egyenleg Növekedések Csökkenések Csökkenések Növekedések + + A költség és ráfordítás számlákon azonos módon történik a könyvelés. Mutassuk be a kettős könyvvitel alapjait a fenti táblakép segítségével. Magyarázzuk el a Tartozik és a Követel kifejezések használatát! Hangsúlyozzuk a kettős könyvvitel alapelvét: minden gazdasági eseményt egy (vagy több) számla tartozik oldalára és egy (vagy több) számla követel oldalára kell elkönyvelni. Mutassuk be a hasonlóan „működő” számlákat! (Eszközök, költségek, ráfordítások, ill. források, bevételek.) Ismertessük a következő fogalmak tartalmát: számla megnyitása, könyvelés a számlán, korrekciós tétel könyvelése, számla zárása, számla forgalma, számla egyenlege. A bevétel számlákon azonos módon történik a könyvelés.

15 A KÖNYVELÉS MINT TECHNIKA
IDŐSOROS KÖNYVELÉS SZÁMLASOROS KONYVELÉS A KÖNYVELÉS IDŐRENDBEN TÖRTÉNIK, NAPLÓSZERŰEN a.) EGY ALAPKÖNYVES elszámolás: minden gazdasági eseményt egy naplóban rögzítenek b.) TÖBB ALAPKÖNYVES elszámolás: egyidejűleg több naplót használnak. Ez a jellemző. KÖNYVELÉS FŐKÖNYVI SZÁMLÁKON TÖRTÉNIK; minden gazdasági esemény egyidejűleg, összértékében megegyező módon lekönyvelésre kerül egy vagy több számla TARTOZIK oldalán és másik egy vagy több számla KÖVETEL oldalán is!

16 A KÖNYVELÉSI SZÁMLA KIALAKULÁSÁNAK EREDETE:
KÖLCSÖNKÉRŐ KATA TARTOZIK KÖVETEL TARTOZIK KÖVETEL ELLEN-SZÁMLA SZÁMLA NYITÓ: 10000 5000 5000 ÉN ADOK KATÁNAK 5000 FORINTOT, VAGYIS KÖVETELEK TŐLE KATA KAP TŐLEM 5000 FORINTOT, VAGYIS TARTOZIK NEKEM

17 A SZINTETIKUS (FŐKÖNYVI) SZÁMLÁK FAJTÁI
ESZKÖZSZÁMLÁK (1-3) FORRÁSSZÁMLÁK (4) TARTOZIK KÖVETEL TARTOZIK KÖVETEL HELYESBÍTŐ SZÁMLÁK TARTOZIK KÖVETEL KÖNYVELÉS- TECHNIKAI SZÁMLÁK KÖLTSÉG, ÉS RÁFORDITÁS SZÁMLÁK (5,8) HOZAMSZÁMLÁK (9) TARTOZIK KÖVETEL TARTOZIK KÖVETEL TARTOZIK KÖVETEL

18 A KÖNYVVEZETÉS MINT MÓDSZER
EGYSZERES KÖNYVELÉS KETTŐS KÖNYVELÉS Az egyszeres könyvvitel pénzforgalmi szemléletű: az egyszeres könyvvitelt vezető vállalkozások csak a pénzeszközökről és azok forrásairól, valamint az azokban bekövetkezett változásokról kötelesek pénzforgalmi nyilvántartást vezetni. Az alkalmazott nyilvántartási rendszernek (naplófőkönyv, pénztárkönyv) zárt rendszerben kell mutatnia a teljes üzleti pénzforgalmat és biztosítani kell az adóelszámoláshoz szükséges adatokat. A pénzforgalmi szemlélet azt jelenti, hogy bevételnek kizárólag a ténylegesen befolyt, kiadásnak illetve költségnek pedig a ténylegesen kifizetett tételek minősülnek. A kettős könyvvezetés a gazdálkodó eszközeiről és azok forrásairól, valamint az azokban bekövetkezett változásokról vezetett, a valóságnak megfelelő, folyamatos, áttekinthető nyilvántartás. A gazdasági eseményeket abból a szempontból vizsgálja meg, hogy milyen hatással vannak a vállalkozás mérlegére. A kettős könyvelés esetén valamennyi gazdasági eseményt két számlán és kétféle rendszerben (idősoros elszámolás és számlasoros elszámolás) rögzítünk. A kettős könyvvitel eredményszemléletű. Az eredményszemlélet azt jelenti, hogy a felmerült költségeknek ahhoz az időszakhoz kell kapcsolódniuk, amikor azok gazdaságilag felmerültek, függetlenül a pénzügyi realizálástól.

19 Mitől kettős a kettős könyvelés?
Azt már tudjuk, hogy minden gazdasági esemény vagyonmozgást eredményez. Az alapvető gazdasági események eszköz és forrásszámlákat érintenek, azaz a vagyonmozgást a mérlegben kétféle módon rögzítjük: a vagyon összetétel és a vagyon eredete szerint. (Négy alapvető gazdasági esemény) A vagyonmozgások könyvelése kétféle módon történhet: időrendben (naplókon) illetve számlasorosan (főkönyvi számlákon) Akár időrendben akár számlasorosan könyvelünk, alkalmazhatunk főkönyvi (szintetikus) és részletező (analitikus) nyilvántartást a számláink esetében.

20 A KÖNYVELÉS (PÁRHUZAMOSAN ÉS EGYEZŐEN VEZETETT) NYILVÁNTARTÁSAI
ANALITIKUS NYILVÁNTARTÁSOK FŐKÖNYVI (SZINTETIKUS) NYILVÁNTARTÁSOK Részletes mennyiségi és értéknyilvántartást jelent. Egy gazdasági esemény vagyoni helyzetre, eredmény alakulására gyakorolt hatása gyakran az analitikus nyilvántartások sorozatán keresztül jut el a beszámolóig. Pl. egyéni bérnyilvántartás, anyagok nyilvántartása fajtánként... Összevont nyilvántartás: a főkönyvi könyvelésben már csak értéknyilvántartás történik. Ezt a könyvelést ezért értékkönyvelésnek is nevezzük. A főkönyvi számlákhoz részletező (analitikus) nyilvántartás kapcsolódik Pl. vevők – vevőanalitika vevőnkénként

21 ANALITIKUS NYILVÁNTARTÁS

22 SZÁMSZAKI RÉSZEK ÉS ÖSSZEFÜGGÉSÜK
MÉRLEG ESZKÖZ SZÁMLÁK FORRÁS SZÁMLÁK A VÁLLALAT VAGYONÁT MUTATJA EGY ADOTT IDŐPONTBAN VAGYONFAJTÁNKÉNT ÉS FINANSZÍROZÓK SZERINT CASH FLOW KIMUTATÁS PÉNZBEVÉTELEK PÉNZKIADÁSOK A MÉRLEGBEN A VAGYONESZKÖZÖK EGY KITÜNTETETT ELEMÉT, A PÉNZESZKÖZÖKET, AZOK ALAKULÁSÁT MUTATJA EGY ADOTT IDŐSZAKBAN EREDMÉNYKIMUTATÁS RÁFORDÍTÁSOK HOZAMOK A MÉRLEGBEN A VAGYON FORRÁSAI KÖZÜL EGY KITÜNTETETT SAJÁT FORRÁST, A MÉRLEG SZERIN TI EREDMÉNY ALAKULÁSÁT MUTATJA EGY ADOTT IDŐSZAKBAN A VÁLLALKOZÁS BESZÁMOLÓJA MEGBÍZHATÓ ÉS VALÓSÁGHŰ KÉPET AD A CÉG PÉNZÜGYI VAGYONI JÖVEDELMI HELYZETÉRŐL ÉS AZ ABBAN BEKÖVETKEZETT VÁLTOZÁSOKRÓL

23 A beszámolórészek összefüggése
MÉRLEG ESZKÖZÖK FORRÁSOK MÉRLEG A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök B) FORGÓESZKÖZÖK I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök C) AKTIV IDŐBELI ELHATÁROLÁS ESZKÖZÖK ÖSSZESEN D) SAJÁT TŐKE I. Jegyzett tőke II. Jegyzett, de be nem fizetett tőke (-) III. Tőketartalék IV. Eredménytartalék V. Lekötött tartalék VI. Értékelési tartalék VII. Mérleg szerinti eredmény E) CÉLTARTALÉK F) KÖTELEZETTSÉGEK I. Hátrasorolt kötelezettségek II. Hosszú lejáratú kötelezettségek III. Rövid lejáratú kötelezettségek G) PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁS FORRÁSOK ÖSSZESEN EREDMÉNY-KIMUTATÁS CASH FLOW KIMUTATÁS

24 A KÖNYVVITEL RÉSZTERÜLETEI (FAJTÁI)
RÉSZTERÜLETEK SZÁMLASOROS ELSZÁMOLÁS IDŐSOROS ELSZÁMOLÁS SZINTETIKA (FÖKÖNYVI KÖNYVELÉS) SZINTETIKA (FÖKÖNYVI KÖNYVELÉS) ANALITIKA (RÉSZLETEZŐ NYILVÁN-TARTÁSOK)

25 IDŐSOROS ELSZÁMOLÁS (NAPLÓ)

26 BANKSZÁMLAKIVONAT

27 A SZÁMLA ALKALMAZÁSÁNAK ELŐNYEI
MINDEN GAZDASÁGI ESEMÉNY VALAMILYEN MÓDON MEGVÁLTOZTATJA A MÉRLEGET. MINDEN VÁLTOZÁS UTÁN ÚJ MÉRLEG ÖSSZEÁLLÍTÁSA: KÖRÜLMÉNYES. MINDEN EGYES MÉRLEGTÉTELNEK LEGALÁBB EGY FŐKÖNYVI SZÁMLA FELELTETHETŐ MEG. ÁLLOMÁNYI ADATOKON TÚL TARTALMAZZA A VÁLTOZÁSOKAT IS.

28 TARTOZIK OLDAL KÖVETEL OLDAL
A főkönyvi számla TARTOZIK OLDAL KÖVETEL OLDAL

29 A KÖNYVELÉSI SZÁMLÁVAL KAPCSOLATOS FOGALMAK
TARTOZIK KÖVETEL NYITÓEGYENLEG IDŐSZAKI TARTOZIK FORGALOM TARTOZIK FORGALOM: EGYENLEG: IDŐSZAKI KÖVETEL FORGALOM KÖVETEL FORGALOM: ZÁRÓ EGYENLEG 300 (NY) 200 (1) 500 (4) 400 (6) 700 (7) 2100 1000 400 (2) 500 (3) 200 (5) 1100 HIVATKOZÁS TER- HE- LÉS JÓ- VÁ- IRÁS ÁLLOMÁNYVÁLTOZÁS (ÁV) = ZÁRÓ-NYITÓ 700=

30 A GAZDASÁGI ESEMÉNYEK NYOMON KÖVETÉSE A BESZÁMOLÓIG
BIZONYLAT KÖNYVVEZETÉS ÖSSZESÍTÉS, ELLENŐRZÉS BESZÁMOLÓ GAZDASÁGI ESEMÉNY NYILVÁNTARTÁS INFORMÁCIÓK

31 A MÉRLEGTŐL AZ ESZKÖZ-FORRÁS SZÁMLÁKIG
MÉRLEG 20X1. DECEMBER 31. ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) FORRÁSOK (PASSZIVÁK) A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK IMMATERIÁLIS JAVAK TÁRGYI ESZKÖZÖK BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK B) FORGÓESZKÖZÖK KÉSZLETEK KÖVETELÉSEK ÉRTÉKPAPÍROK PÉNZESZKÖZÖK C) AKTIV IDÕBELI ELHATÁROLÁS ESZKÖZÖK ÖSSZESEN D) SAJÁT TÕKE JEGYZETT TŐKE JEGYZETT, DE BE NEM FIZETETT TŐKE TŐKETARTALÉK EREDMÉNYTARTALÉK LEKÖTÖTT TARTALÉK ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY E) CÉLTARTALÉK F) KÖTELEZETTSÉGEK HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK G) PASSZIV IDÕBELI ELHATÁROLÁS FORRÁSOK ÖSSZESEN T ESZKÖZ SZÁMLÁK K T FORRÁS SZÁMLÁK K T 1. INGATLANOK K T 4. JEGYZETT TŐKE K T 4. KÖTELEZETTSÉGEK K T 2. KÉSZLETEK K T STB… K T STB… K

32 Eszköz számlák TARTOZIK OLDAL KÖVETEL OLDAL A SZÁMLA ÉRTÉKE NŐ
HA A VAGYONOM (PL. A PÉNZEM) NÖVEKSZIK FIZETÉS KAPOK, KÖLCSÖNT KAPOK, NYEREK A LOTTÓN, STB. A SZÁMLA ÉRTÉKE CSÖKKEN HA A VAGYONOM (PL. A PÉNZEM) CSÖKKEN FIZETEK A BOLTBAN, A BENZINKÚTNÁL, A FODRÁSZNAK VISSZAFIZETEM A TARTOZÁSOMAT BEFIZETEM A CSEKKEIMET A POSTÁN, STB.

33 Forrás számlák TARTOZIK OLDAL KÖVETEL OLDAL A SZÁMLA ÉRTÉKE CSÖKKEN
HA A VAGYONOM FORRÁSA (PL. A KI NEM FIZETETT TARTOZÁSOM) CSÖKKEN TÖRLESZTEM A DIÁKHITELT, MEGADOM A TARTOZÁSOMAT A HAVEROMNAK, STB. A SZÁMLA ÉRTÉKE NŐ HA A VAGYONOM FORRÁSA (PL. A KI NEM FIZETETT TARTOZÁSOM) NŐ DIÁKHITELT VESZEK FEL KÖLCSÖNKÉREK A HAVEROMTÓL A HÉTVÉI BULIRA, STB.

34 ALAPVETŐ GAZDASÁGI ESEMÉNYEK FŐKÖNYVI ELSZÁMOLÁSA (összefoglalás)
T ESZKÖZ SZÁMLÁK K T FORRÁS SZÁMLÁK K T FORRÁS SZÁMLÁK K T ESZKÖZ SZÁMLÁK K 1. 2. 3. E + ÉS E – F + ÉS F – 3. E + ÉS F + 4. E - ÉS F – 4.

35 ESZKÖZ SZÁMLÁK FORRÁS SZÁMLÁK
A Mérlegszámlákon minden gazdasági esemény nyomon követhető 1. TÍPUSÚ GAZDASÁGI ESEMÉNYEK ESZKÖZ SZÁMLÁK FORRÁS SZÁMLÁK ÁRUSZÁMLA TARTOZIK OLDALA KÖVETEL OLDALA 2000 FT ÉRTÉKŰ ÁRUT VÁSÁROLUNK KÉSZPÉNZÉRT JANUÁR 02-ÉN.  2000 TIPUSÚ ALAPVETŐ GAZDASÁGI ESEMÉNY: EGY VAGY TÖBB ESZKÖZSZÁMLA NŐ, EGY VAGY TÖBB MÁSIK ESZKÖZSZÁMLA CSÖKKEN MÉRLEGFŐÖSSZEG NEM VÁLTOZIK PÉNZSZÁMLA TARTOZIK OLDALA KÖVETEL OLDALA E. …..  2000

36 A beszámolórészek összefüggése
MÉRLEG ESZKÖZÖK FORRÁSOK MÉRLEG A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök B) FORGÓESZKÖZÖK I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök C) AKTIV IDŐBELI ELHATÁROLÁS ESZKÖZÖK ÖSSZESEN D) SAJÁT TŐKE I. Jegyzett tőke II. Jegyzett, de be nem fizetett tőke (-) III. Tőketartalék IV. Eredménytartalék V. Lekötött tartalék VI. Értékelési tartalék VII. Mérleg szerinti eredmény E) CÉLTARTALÉK F) KÖTELEZETTSÉGEK I. Hátrasorolt kötelezettségek II. Hosszú lejáratú kötelezettségek III. Rövid lejáratú kötelezettségek G) PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁS FORRÁSOK ÖSSZESEN + 2000 - 2000 HATÁSA: 0

37 ESZKÖZ SZÁMLÁK FORRÁS SZÁMLÁK
A Mérleg számlákon minden gazdasági esemény nyomon követhető 2. TÍPUSÚ GAZDASÁGI ESEMÉNYEK ESZKÖZ SZÁMLÁK FORRÁS SZÁMLÁK SZÁLLÍTÓK SZÁMLA TARTOZIK OLDALA KÖVETEL OLDALA 3000 FT ÉRTÉKŰ TARTOZÁSUNK TÖRLESZTÉSÉRE A RÖVIDLEJÁRATÚ HITELÜNKBŐL KERÜLT SOR JANUÁR 12-ÉN.  3000 E. ….. 2. TIPUSÚ ALAPVETŐ GAZDASÁGI ESEMÉNY: EGY VAGY TÖBB FORRÁS SZÁMLA NŐ, EGY VAGY TÖBB MÁSIK FORRÁS SZÁMLA CSÖKKEN MÉRLEGFŐÖSSZEG NEM VÁLTOZIK HITELSZÁMLA TARTOZIK OLDALA KÖVETEL OLDALA  3000

38 A beszámolórészek összefüggése
MÉRLEG ESZKÖZÖK FORRÁSOK MÉRLEG A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök B) FORGÓESZKÖZÖK I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök C) AKTIV IDŐBELI ELHATÁROLÁS ESZKÖZÖK ÖSSZESEN D) SAJÁT TŐKE I. Jegyzett tőke II. Jegyzett, de be nem fizetett tőke (-) III. Tőketartalék IV. Eredménytartalék V. Lekötött tartalék VI. Értékelési tartalék VII. Mérleg szerinti eredmény E) CÉLTARTALÉK F) KÖTELEZETTSÉGEK I. Hátrasorolt kötelezettségek II. Hosszú lejáratú kötelezettségek III. Rövid lejáratú kötelezettségek G) PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁS FORRÁSOK ÖSSZESEN + 2000 - 2000 HATÁSA: 0

39 A Mérleg számlákon minden gazdasági esemény nyomon követhető 3
A Mérleg számlákon minden gazdasági esemény nyomon követhető 3. TÍPUSÚ GAZDASÁGI ESEMÉNYEK ESZKÖZ SZÁMLÁK FORRÁS SZÁMLÁK SZÁLLÍTÓNKTÓL 4000 FT ÉRTÉKŰ ÁRUT VÁSÁROLUNK JANUÁR 14-ÉN. ÁRUSZÁMLA TARTOZIK OLDALA KÖVETEL OLDALA SZÁLLÍTÓSZÁMLA TARTOZIK OLDALA KÖVETEL OLDALA  4000  4000 3. TIPUSÚ ALAPVETŐ GAZDASÁGI ESEMÉNY: EGY VAGY TÖBB ESZKÖZ SZÁMLA NŐ, EGY VAGY TÖBB FORRÁS SZÁMLA NŐ MÉRLEGFŐÖSSZEG NŐ

40 A beszámolórészek összefüggése
MÉRLEG ESZKÖZÖK FORRÁSOK MÉRLEG A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök B) FORGÓESZKÖZÖK I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök C) AKTIV IDŐBELI ELHATÁROLÁS ESZKÖZÖK ÖSSZESEN D) SAJÁT TŐKE I. Jegyzett tőke II. Jegyzett, de be nem fizetett tőke (-) III. Tőketartalék IV. Eredménytartalék V. Lekötött tartalék VI. Értékelési tartalék VII. Mérleg szerinti eredmény E) CÉLTARTALÉK F) KÖTELEZETTSÉGEK I. Hátrasorolt kötelezettségek II. Hosszú lejáratú kötelezettségek III. Rövid lejáratú kötelezettségek G) PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁS FORRÁSOK ÖSSZESEN + 4000 + 4000 NŐ: 4000-rel NŐ: 4000-rel

41 ESZKÖZ SZÁMLÁK FORRÁS SZÁMLÁK
A Mérleg számlákon minden gazdasági esemény nyomon követhető 4. TÍPUSÚ GAZDASÁGI ESEMÉNYEK ESZKÖZ SZÁMLÁK FORRÁS SZÁMLÁK BANKSZÁMLA TARTOZIK OLDALA KÖVETEL OLDALA SZÁLLÍTÓI TARTOZÁSUNKBÓL 2500 FT-OT ÁTUTALTUNK A BANKSZÁMLÁNKRÓL JANUÁR 20-ÁN. SZÁLLÍTÓSZÁMLA TARTOZIK OLDALA KÖVETEL OLDALA E……  2500 NY. 4000 4. TIPUSÚ ALAPVETŐ GAZDASÁGI ESEMÉNY: EGY VAGY TÖBB ESZKÖZ SZÁMLA CSÖKKEN, EGY VAGY TÖBB FORRÁS SZÁMLA CSÖKKEN MÉRLEGFŐÖSSZEG CSÖKKEN

42 A beszámolórészek összefüggése
MÉRLEG ESZKÖZÖK FORRÁSOK MÉRLEG A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök B) FORGÓESZKÖZÖK I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök C) AKTIV IDŐBELI ELHATÁROLÁS ESZKÖZÖK ÖSSZESEN D) SAJÁT TŐKE I. Jegyzett tőke II. Jegyzett, de be nem fizetett tőke (-) III. Tőketartalék IV. Eredménytartalék V. Lekötött tartalék VI. Értékelési tartalék VII. Mérleg szerinti eredmény E) CÉLTARTALÉK F) KÖTELEZETTSÉGEK I. Hátrasorolt kötelezettségek II. Hosszú lejáratú kötelezettségek III. Rövid lejáratú kötelezettségek G) PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁS FORRÁSOK ÖSSZESEN -2500 - 2500 CSÖKKEN 2500-zal CSÖKKEN: 2500-zal

43 KÖNYVELJÜK LE A KÖVETKEZŐEKET!
1. Január 3-án a bank értesítése szerint a vevőktől befolyt Ft követelés. 2. Január 5-én anyagot vásároltak Ft-ért az egyik szállító vállalattól, a számla és az anyag megérkezett. 3. Január 8-án kifizették a munkavállalókkal szembeni tartozást, mely Ft. 4. Január 16-án kiegyenlítésre került a legutóbbi anyagbeszerzésből eredő szállítókkal szembeni tartozás. 5. Január 20-án a vállalatnál rövid lejáratú hitel felvétele történt Ft értékben. 6. Január 29-én a bank értesítése szerint kiegyenlítésre került a rövid lejáratú hitelek törlesztő részlete, melynek összege Ft.

44 Beosztó Béla pénzügyi feljegyzései
2008. szeptember Nyitó pénzkészlet: Diákhitel az Erste Banktól nyelvtanfolyam díja (kp) Tankönyv vásárlás (kp) Különmunka (kp) Mobilfeltöltés (bankkártya) BKV bírság (kp) Hétvégi buli (kp) Záró pénzkészlet (pénzmaradvány):

45 Beosztó Béla pénzügyi feljegyzései könyvelő módra, IDŐSOROSAN
2008. szeptember Nyitó pénzkészlet: Diákhitel az Erste Banktól nyelvtanfolyam díja (kp) Tankönyv vásárlás (kp) Különmunka (kp) Mobilfeltöltés (bankkártya) BKV bírság (kp) Hétvégi buli (kp) Bevétel összesen: Kiadás összesen: Záró pénzkészlet (pénzmaradvány):

46 Beosztó Béla pénzügyi feljegyzései könyvelő módra, pénztárnaplóban
Beosztó Béla pénzügyi feljegyzései pénztárnaplóban szeptember – Beosztó Béla pénzügyi feljegyzései könyvelő módra, pénztárnaplóban 2008. szeptember BEVÉTELEK Nyitó pénzkészlet: Diákhitel az Erste Banktól Különmunka (kp) BEVÉTELEL ÖSSZESEN: Záró pénzkészlet (pénzmaradvány): KIADÁSOK nyelvtanfolyam díja (kp) Tankönyv Vásárlás (kp) Mobilfeltöltés (bankkártya) BKV bírság (kp) Hétvégi buli (kp) 3 000 KIADÁS ÖSSZESEN:

47 Beosztó Béla pénzügyi feljegyzései SZÁMLASOROSAN, KETTŐS KÖNYVELÉSSEL
Beosztó Béla pénzügyi feljegyzései pénztárnaplóban szeptember – Beosztó Béla pénzügyi feljegyzései SZÁMLASOROSAN, KETTŐS KÖNYVELÉSSEL 2008. szeptember PÉNZ (ESZKÖZ) SZÁMLÁK ERSTE BANKI FOLYÓSZÁMLA T (+) K(-) KÉSZPÉNZ T (+) K(-) (1) (2a) 20000 (2a) 20000 (2) 15000 (5) 5000 (4) 15000 (3) 5000 (6) 6000 E: 0 (7) 3000 E: 6000 EREDMÉNY SZÁMLÁK KIFIZETETT KÖLTSÉGEK T (+) K(-) KAPOTT BEVÉTEL T (-) K(+) (2) 15000 (1) 25000 (3) 5000 (4) 15000 (5) 5000 40000 (6) 6000 (7) 3000 34000 =6000

48 Gazdasági események jellemzői
Mérhető Értékben kifejezett Bizonylattal alátámasztott

49 Gazdasági események Négy alaptípus

50 Eszközökre és forrásokra gyakorolt hatás
Gazdasági események Négy alaptípus Eszközökre és forrásokra gyakorolt hatás Mérlegfőösszegre gyakorolt hatás

51 Eszközökre és forrásokra gyakorolt hatás
Gazdasági események Négy alaptípus Eszközökre és forrásokra gyakorolt hatás Mérlegfőösszegre gyakorolt hatás Eszközök Források Mindkét oldal

52 Eszközökre és forrásokra gyakorolt hatás
Gazdasági események Négy alaptípus Eszközökre és forrásokra gyakorolt hatás Mérlegfőösszegre gyakorolt hatás Eszközök +E, -E Nincs Források Mindkét oldal

53 Eszközökre és forrásokra gyakorolt hatás
Gazdasági események Négy alaptípus Eszközökre és forrásokra gyakorolt hatás Mérlegfőösszegre gyakorolt hatás Eszközök +E, -E Nincs Források +F, -F Mindkét oldal

54 Eszközökre és forrásokra gyakorolt hatás
Gazdasági események Négy alaptípus Eszközökre és forrásokra gyakorolt hatás Mérlegfőösszegre gyakorolt hatás Eszközök +E, -E Nincs Források +F, -F Mindkét oldal +E, +F Van

55 Eszközökre és forrásokra gyakorolt hatás
Gazdasági események Négy alaptípus Eszközökre és forrásokra gyakorolt hatás Mérlegfőösszegre gyakorolt hatás Eszközök +E, -E Nincs Források +F, -F Mindkét oldal +E, +F Van -E, -F

56 A gazdasági események mérlegre gyakorolt hatása
Nyitó mérleg, január 1. (eFt) Eszközök Források

57 A gazdasági események mérlegre gyakorolt hatása
Nyitó mérleg, január 1. (eFt) Eszközök Források Tárgyi eszközök 10000

58 A gazdasági események mérlegre gyakorolt hatása
Nyitó mérleg, január 1. (eFt) Eszközök Források Tárgyi eszközök 10000 Anyagok 2000

59 A gazdasági események mérlegre gyakorolt hatása
Nyitó mérleg, január 1. (eFt) Eszközök Források Tárgyi eszközök 10000 Anyagok 2000 Vevők 1000

60 A gazdasági események mérlegre gyakorolt hatása
Nyitó mérleg, január 1. (eFt) Eszközök Források Tárgyi eszközök 10000 Anyagok 2000 Vevők 1000 Pénztár 100

61 A gazdasági események mérlegre gyakorolt hatása
Nyitó mérleg, január 1. (eFt) Eszközök Források Tárgyi eszközök 10000 Anyagok 2000 Vevők 1000 Pénztár 100 Elszámolási betétszámla 1900

62 A gazdasági események mérlegre gyakorolt hatása
Nyitó mérleg, január 1. (eFt) Eszközök Források Tárgyi eszközök 10000 Anyagok 2000 Vevők 1000 Pénztár 100 Elszámolási betétszámla 1900 Eszközök összesen 15000

63 A gazdasági események mérlegre gyakorolt hatása
Nyitó mérleg, január 1. (eFt) Eszközök Források Tárgyi eszközök 10000 Jegyzett tőke 12000 Anyagok 2000 Vevők 1000 Pénztár 100 Elszámolási betétszámla 1900 Eszközök összesen 15000

64 A gazdasági események mérlegre gyakorolt hatása
Nyitó mérleg, január 1. (eFt) Eszközök Források Tárgyi eszközök 10000 Jegyzett tőke 12000 Anyagok 2000 Rövid lejáratú hitelek Vevők 1000 Pénztár 100 Elszámolási betétszámla 1900 Eszközök összesen 15000

65 A gazdasági események mérlegre gyakorolt hatása
Nyitó mérleg, január 1. (eFt) Eszközök Források Tárgyi eszközök 10000 Jegyzett tőke 12000 Anyagok 2000 Rövid lejáratú hitelek Vevők 1000 Szállítók Pénztár 100 Elszámolási betétszámla 1900 Eszközök összesen 15000

66 A gazdasági események mérlegre gyakorolt hatása
Nyitó mérleg, január 1. (eFt) Eszközök Források Tárgyi eszközök 10000 Jegyzett tőke 12000 Anyagok 2000 Rövid lejáratú hitelek Vevők 1000 Szállítók Pénztár 100 Elszámolási betétszámla 1900 Eszközök összesen 15000 Források összesen

67 Nyitó mérleg, 2001. január 1. (eFt)
1. alaptípus: E+, E- Az egyik vevő átutalt Ft-ot a vállalkozás bankszámlájára. Nyitó mérleg, január 1. (eFt) Eszközök Források Tárgyi eszközök 10000 Jegyzett tőke 12000 Anyagok 2000 Rövid lejáratú hitelek Vevők 1000 Szállítók Pénztár 100 Elszámolási betétszámla 1900 Eszközök összesen 15000 Források összesen

68 Nyitó mérleg, 2001. január 1. (eFt)
1. alaptípus: E+, E- Az egyik vevő átutalt Ft-ot a vállalkozás bankszámlájára. Nyitó mérleg, január 1. (eFt) Eszközök Források Tárgyi eszközök 10000 Jegyzett tőke 12000 Anyagok 2000 Rövid lejáratú hitelek Vevők 500 Szállítók 1000 Pénztár 100 Elszámolási betétszámla 2400 Eszközök összesen 15000 Források összesen

69 Nyitó mérleg, 2001. január 1. (eFt)
2. alaptípus: F+, F- A szállítói kötelezettségből Ft-ot kifizettek rövid lejáratú hitelfelvétel segítségével. Nyitó mérleg, január 1. (eFt) Eszközök Források Tárgyi eszközök 10000 Jegyzett tőke 12000 Anyagok 2000 Rövid lejáratú hitelek Vevők 500 Szállítók 1000 Pénztár 100 Elszámolási betétszámla 2400 Eszközök összesen 15000 Források összesen

70 Nyitó mérleg, 2001. január 1. (eFt)
2. alaptípus: F+, F- A szállítói kötelezettségből Ft-ot kifizettek rövid lejáratú hitelfelvétel segítségével. Nyitó mérleg, január 1. (eFt) Eszközök Források Tárgyi eszközök 10000 Jegyzett tőke 12000 Anyagok 2000 Rövid lejáratú hitelek 2300 Vevők 500 Szállítók 700 Pénztár 100 Elszámolási betétszámla 2400 Eszközök összesen 15000 Források összesen

71 Nyitó mérleg, 2001. január 1. (eFt)
3. alaptípus: E+, F+ Ft értékben anyagot vásároltak, fizetési határidő 8 nap. Nyitó mérleg, január 1. (eFt) Eszközök Források Tárgyi eszközök 10000 Jegyzett tőke 12000 Anyagok 2000 Rövid lejáratú hitelek 2300 Vevők 500 Szállítók 700 Pénztár 100 Elszámolási betétszámla 2400 Eszközök összesen 15000 Források összesen

72 Nyitó mérleg, 2001. január 1. (eFt)
3. alaptípus: E+, F+ Ft értékben anyagot vásároltak, fizetési határidő 8 nap. Nyitó mérleg, január 1. (eFt) Eszközök Források Tárgyi eszközök 10000 Jegyzett tőke 12000 Anyagok 3000 Rövid lejáratú hitelek 2300 Vevők 500 Szállítók 1700 Pénztár 100 Elszámolási betétszámla 2400 Eszközök összesen +1000 16000 Források összesen

73 Nyitó mérleg, 2001. január 1. (eFt)
4. alaptípus: E-, F- Ft tőketörlesztést átutaltak a rövid lejáratú hitelekből, az elszámolási betétszámláról. Nyitó mérleg, január 1. (eFt) Eszközök Források Tárgyi eszközök 10000 Jegyzett tőke 12000 Anyagok 3000 Rövid lejáratú hitelek 2300 Vevők 500 Szállítók 1700 Pénztár 100 Elszámolási betétszámla 2400 Eszközök összesen +1000 16000 Források összesen

74 Nyitó mérleg, 2001. január 1. (eFt)
4. alaptípus: E-, F- Ft tőketörlesztést átutaltak a rövid lejáratú hitelekből, az elszámolási betétszámláról. Nyitó mérleg, január 1. (eFt) Eszközök Források Tárgyi eszközök 10000 Jegyzett tőke 12000 Anyagok 3000 Rövid lejáratú hitelek 300 Vevők 500 Szállítók 1700 Pénztár 100 Elszámolási betétszámla 400 Eszközök összesen 14000 Források összesen

75 FŐKÖNYVI SZÁMLA MEGNEVEZÉSE
A FŐKÖNYVI RENDSZER az alábbi tartalmú feladást kapja 2001.február 1-jén. A feladás a januári adatokat tartalmazza: EGYSÉG: ESZKÖZANALITIKA BIZONYLAT SZÁMA: FŐKÖNYVI FELADÁS DÁTUM: JANUÁR 31. FŐKÖNYVI SZÁM FŐKÖNYVI SZÁMLA MEGNEVEZÉSE FORGALOM TARTOZIK KÖVETEL 143 161 384 454 466 Számítástechnikai eszközök Befejezetlen beruházások Elszámolási betétszámla Szállítók Előzetesen felszámított áfa 5 000

76 Nyitóadatok 2001. január 1-jén:
Töltsük ki a főkönyvi számlalapok és a naplók fejrovatait, egyúttal nyissuk is meg a számlalapokat! Nyitóadatok január 1-jén: 143-T=0 161-T=0 384-T= 411-T= 454-K=0 466-K=0 Naplók: 1 = banknapló 3 = szállítónapló 5 = vegyesnapló Könyveljünk a főkönyvi számlalapokra és naplókra a megadott feladás alapján, végül állítsuk össze január 31-i zárónappal a főkönyvi kivonatot!

77 FŐKÖNYVI SZÁMLALAP ÉV: 2001 NAPLÓKÓD: 5 FŐKÖNYVI SZÁM: 143
FŐKÖNYVI SZÁMLA MEGNEVEZÉSE: SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ESZKÖZÖK KÖNYVELÉS DÁTUMA BIZONYLAT FORGALOM SZÁMLA DÁTUMA T K Nyitó érték 123456

78 FŐKÖNYVI SZÁMLALAP ÉV: 2001 NAPLÓKÓD: 5 FŐKÖNYVI SZÁM: 161
FŐKÖNYVI SZÁMLA MEGNEVEZÉSE: BEFEJEZETLEN BERUHÁZÁSOK KÖNYVELÉS DÁTUMA BIZONYLAT FORGALOM SZÁMLA DÁTUMA T K Nyitó érték 123456 5 000

79 FŐKÖNYVI SZÁMLALAP NAPLÓKÓD: 1 ÉV: 2001 FŐKÖNYVI SZÁM: 384
FŐKÖNYVI SZÁMLA MEGNEVEZÉSE: ELSZÁMOLÁSI BETÉTSZÁMLA KÖNYVELÉS DÁTUMA BIZONYLAT FORGALOM SZÁMLA DÁTUMA T K Nyitó érték 123456

80 FŐKÖNYVI SZÁMLALAP NAPLÓKÓD: 5 ÉV: 2001 FŐKÖNYVI SZÁM: 411
FŐKÖNYVI SZÁMLA MEGNEVEZÉSE: JEGYZETT TŐKE KÖNYVELÉS DÁTUMA BIZONYLAT FORGALOM SZÁMLA DÁTUMA T K Nyitó érték

81 FŐKÖNYVI SZÁMLALAP NAPLÓKÓD: 3 ÉV: 2001 FŐKÖNYVI SZÁM: 454
FŐKÖNYVI SZÁMLA MEGNEVEZÉSE: SZÁLLÍTÓK KÖNYVELÉS DÁTUMA BIZONYLAT FORGALOM SZÁMLA DÁTUMA T K Nyitó érték 123456 5 000

82 NAPLÓKÓD: 3 FŐKÖNYVI SZÁMLALAP ÉV: 2001 FŐKÖNYVI SZÁM: 466 FŐKÖNYVI SZÁMLA MEGNEVEZÉSE: ELŐZETESEN FELSZÁMÍTOTT ÁFA KÖNYVELÉS DÁTUMA BIZONYLAT FORGALOM SZÁMLA DÁTUMA T K Nyitó érték 123456

83 NAPLÓ NAPLÓKÓD: 1 NAPLÓ MEGNEVEZÉSE: BANKNAPLÓ KÖNYVELÉS DÁTUMA
BIZONYLAT FŐKÖNYVI SZÁM FORGALOM SZÁMA DÁTUMA T K NYITÓ ÉRTÉK 123456 384

84 NAPLÓ NAPLÓKÓD: 3 NAPLÓ MEGNEVEZÉSE: SZÁLLÍTÓNAPLÓ KÖNYVELÉS DÁTUMA
BIZONYLAT FŐKÖNYVI SZÁM FORGALOM SZÁMA DÁTUMA T K NYITÓ ÉRTÉK 123456 454 5 000

85 NAPLÓ NAPLÓKÓD: 5 NAPLÓ MEGNEVEZÉSE: VEGYESNAPLÓ KÖNYVELÉS DÁTUMA
BIZONYLAT FŐKÖNYVI SZÁM FORGALOM SZÁMA DÁTUMA T K NYITÓ ÉRTÉK 123456 143 161 411 5 000

86 FŐKÖNYVI SZÁMLA MEGNEVEZÉSE
FŐKÖNYVI KIVONAT DÁTUM: FŐKÖNYVI SZÁM FŐKÖNYVI SZÁMLA MEGNEVEZÉSE FORGALOM EGYENLEG T K 143 161 384 411 454 466 Számítástechnikai eszközök Befejezetlen beruházások Elszámolási betétszámla Jegyzett tőke Szállítók Előzetesen felszámított áfa

87 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!


Letölteni ppt "Könyvvitel alapjai."

Hasonló előadás


Google Hirdetések