Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1 Könyvvitel alapjai. 2 Számlakeret (1) Számlák törvényben meghatározott egységesen és következetesen felépített rendje Cél: összehasonlíthatóság.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1 Könyvvitel alapjai. 2 Számlakeret (1) Számlák törvényben meghatározott egységesen és következetesen felépített rendje Cél: összehasonlíthatóság."— Előadás másolata:

1 1 Könyvvitel alapjai

2 2 Számlakeret (1) Számlák törvényben meghatározott egységesen és következetesen felépített rendje Cél: összehasonlíthatóság

3 3 Számlakeret (2) négyszámlasoros elmélet a)Mérleg számlák Eszköz számlák (1) Forrás számlák (2) b) Eredmény számlák (3) c) Költség számlák (4) 3 számlacsoport, négy számlaosztály: négyszámlasoros elmélet

4 4 Számlaosztályok 1. Befektetett eszközök 2. Készletek 3. Követelések, pénzügyi eszközök, aktív időbeli elhatárolások 4. Források 5. Költségnemek 8. Ráfordítások 9. Bevételek 0. Nyilvántartási számlák MÉRLEG- SZÁMLÁK EREDMÉNY- SZÁMLÁK

5 5 Egységes számlakeret 1-9 Eszközszámlák 1.Számlaosztály: befektetett eszközök 2.Számlaosztály: készletek 3.Számlaosztály: követelések, pénzügyi eszközök, és aktív időbeli elhatárolások Forrásszámlák 4.számlaosztály: források Költségszámlák 5. számlaosztály: költségnemek Vezetői információk céljára használható számlák 6-7. számlaosztály: gazdálkodó döntése alapján Eredményszámlák 8. számlaosztály: Értékesítés elszámolt költsége és ráfordítások 9. számlaosztály: Értékesítés árbevétele és bevételek 0. számlaosztály: azok a tételek amelyek az eredményt vagy a mérleget nem befolyásolják

6 6 Számlarend bontása 1.Befektetett eszközök (számlaosztály) 1.2. Ingatlanok (számlacsoport) 1.2.1. Épületek (számla) 1.2.1.1. igazgatási épület (alszámla) 1.2.1.2. nyélgyártó üzem (alszámla) 1.2.1.3. fejgyártó üzem (alszámla)

7 7 A helyesen felépített számlatükör lehetséges bontásai I. bontási mód meghatározása Alábontás első karakterek megegyeznek egymással, de valamelyik legalább egy karakterrel hosszabb: 311 3111 31111

8 8 A helyesen felépített számlatükör lehetséges bontásai Mellébontás az azonos hosszúságú főkönyvi számok közös gyűjtőszámlával rendelkeznek. Azonos hosszúságú főkönyvi számokhoz főkönyvi számlalapok tartoznak. A gyűjtőszámlákra nem lehet könyvelni. 311gyűjtőszámla 3111 3112főkönyvi számlalapok 3113

9 9 Főkönyvi rendszer A legmagasabb szintű szintetizáló számviteli rendszer Alapadatait az analitikától kapja feladás formájában Könyvel a főkönyvi számlalapokra és a naplókra Az üzleti év végén a lezárt főkönyvi számlák alapján a vagyoni, a pénzügy valamint a jövedelmi helyzetről beszámolót készít

10 10 változásokat összevontan A főkönyvi rendszer keretén belül a gazdálkodó szervezetek az eszközeiket és a forrásaikat, a kiadásaikat (költségeiket) és a bevételeiket, az azokban bekövetkezett változásokat összevontan, értékben tartják nyilván, illetve számolják el a kialakított számlarendnek és számlatükörnek megfelelően.

11 11 Bármikor képes a következő információkat szolgáltatni:  Főkönyvi számlák állományának állása  Naplók adott pillanatbeli állapota  Mérlegsorok aktuális értékadatai  Eredménykimutatás aktuális értékadatai  Főkönyvi kivonat

12 12 II. költségelszámolási mód meghatározása Lehetőségek: Költség- elszámo-lási mód könyvelés A választás indokai elsődlegesenmásodlagosan Költségnemi könyvelés 5 A vállalkozás kis tételszámmal dolgozik, kismértékű az információigény Elsődlegesen költségnem 56-7 A vállalkozás közepes méretű adottságokkal rendelkezik Elsődlegesen költséghely 6-75 A vállalkozás sok telephellyel rendelkezik

13 13 Főkönyvi számlák működése EszközökForrások BevételRáfordítások TK TK TK TK + - + - - + - +

14 14 Főkönyvi számlák T ESZKÖZ számlák KT FORRÁS számlák K Nyitó egyenleg Növekedések Csökkenések A költség és ráfordítás számlákon azonos módon történik a könyvelés. A bevétel számlákon azonos módon történik a könyvelés. ++––

15 15 A KÖNYVELÉS MINT TECHNIKA IDŐSOROS KÖNYVELÉS SZÁMLASOROS KONYVELÉS A KÖNYVELÉS IDŐRENDBEN TÖRTÉNIK, NAPLÓSZERŰEN a.) EGY ALAPKÖNYVES elszámolás: minden gazdasági eseményt egy naplóban rögzítenek b.) TÖBB ALAPKÖNYVES elszámolás: egyidejűleg több naplót használnak. Ez a jellemző. KÖNYVELÉS FŐKÖNYVI SZÁMLÁKON TÖRTÉNIK; minden gazdasági esemény egyidejűleg, összértékében megegyező módon lekönyvelésre kerül egy vagy több számla TARTOZIK oldalán és másik egy vagy több számla KÖVETEL oldalán is!

16 16 A KÖNYVELÉSI SZÁMLA KIALAKULÁSÁNAK EREDETE: ÉN KÖLCSÖNKÉRŐ KATA TARTOZIK KÖVETEL ÉN ADOK KATÁNAK 5000 FORINTOT, VAGYIS KÖVETELEK TŐLE KATA KAP TŐLEM 5000 FORINTOT, VAGYIS TARTOZIK NEKEM SZÁMLA ELLEN- SZÁMLA NYITÓ: 10000 5000

17 17 A SZINTETIKUS (FŐKÖNYVI) SZÁMLÁK FAJTÁI KÖLTSÉG, ÉS RÁFORDITÁS SZÁMLÁK (5,8) ESZKÖZSZÁMLÁK (1-3) FORRÁSSZÁMLÁK (4) HOZAMSZÁMLÁK (9) TARTOZIK KÖVETEL KÖNYVELÉS- TECHNIKAI SZÁMLÁK TARTOZIK KÖVETEL HELYESBÍTŐ SZÁMLÁK

18 18 A KÖNYVVEZETÉS MINT MÓDSZER EGYSZERES KÖNYVELÉS KETTŐS KÖNYVELÉS Az egyszeres könyvvitel pénzforgalmi szemléletű: az egyszeres könyvvitelt vezető vállalkozások csak a pénzeszközökről és azok forrásairól, valamint az azokban bekövetkezett változásokról kötelesek pénzforgalmi nyilvántartást vezetni. Az alkalmazott nyilvántartási rendszernek (naplófőkönyv, pénztárkönyv) zárt rendszerben kell mutatnia a teljes üzleti pénzforgalmat és biztosítani kell az adóelszámoláshoz szükséges adatokat. A pénzforgalmi szemlélet azt jelenti, hogy bevételnek kizárólag a ténylegesen befolyt, kiadásnak illetve költségnek pedig a ténylegesen kifizetett tételek minősülnek. A kettős könyvvezetés a gazdálkodó eszközeiről és azok forrásairól, valamint az azokban bekövetkezett változásokról vezetett, a valóságnak megfelelő, folyamatos, áttekinthető nyilvántartás. A gazdasági eseményeket abból a szempontból vizsgálja meg, hogy milyen hatással vannak a vállalkozás mérlegére. A kettős könyvelés esetén valamennyi gazdasági eseményt két számlán és kétféle rendszerben (idősoros elszámolás és számlasoros elszámolás) rögzítünk. A kettős könyvvitel eredményszemléletű. Az eredményszemlélet azt jelenti, hogy a felmerült költségeknek ahhoz az időszakhoz kell kapcsolódniuk, amikor azok gazdaságilag felmerültek, függetlenül a pénzügyi realizálástól.

19 19 Mitől kettős a kettős könyvelés? Azt már tudjuk, hogy minden gazdasági esemény vagyonmozgást eredményez. Az alapvető gazdasági események eszköz és forrásszámlákat érintenek, azaz a vagyonmozgást a mérlegben kétféle módon rögzítjük: a vagyon összetétel és a vagyon eredete szerint. (Négy alapvető gazdasági esemény) A vagyonmozgások könyvelése kétféle módon történhet:  időrendben (naplókon) illetve  számlasorosan (főkönyvi számlákon) Akár időrendben akár számlasorosan könyvelünk, alkalmazhatunk  főkönyvi (szintetikus) és  részletező (analitikus) nyilvántartást a számláink esetében.

20 20 A KÖNYVELÉS (PÁRHUZAMOSAN ÉS EGYEZŐEN VEZETETT) NYILVÁNTARTÁSAI ANALITIKUS NYILVÁNTARTÁSOK FŐKÖNYVI (SZINTETIKUS) NYILVÁNTARTÁSOK Részletes mennyiségi és értéknyilvántartást jelent. Egy gazdasági esemény vagyoni helyzetre, eredmény alakulására gyakorolt hatása gyakran az analitikus nyilvántartások sorozatán keresztül jut el a beszámolóig. Pl. egyéni bérnyilvántartás, anyagok nyilvántartása fajtánként... Összevont nyilvántartás: a főkönyvi könyvelésben már csak értéknyilvántartás történik. Ezt a könyvelést ezért értékkönyvelésnek is nevezzük. A főkönyvi számlákhoz részletező (analitikus) nyilvántartás kapcsolódik Pl. vevők – vevőanalitika vevőnkénként

21 21 ANALITIKUS NYILVÁNTARTÁS

22 22 SZÁMSZAKI RÉSZEK ÉS ÖSSZEFÜGGÉSÜK MÉRLEG ESZKÖZ SZÁMLÁK FORRÁS SZÁMLÁK A VÁLLALAT VAGYONÁT MUTATJA EGY ADOTT IDŐPONTBAN VAGYONFAJTÁNKÉNT ÉS FINANSZÍROZÓK SZERINT A VÁLLALKOZÁS BESZÁMOLÓJA MEGBÍZHATÓ ÉS VALÓSÁGHŰ KÉPET AD A CÉG PÉNZÜGYI VAGYONI JÖVEDELMI HELYZETÉRŐL ÉS AZ ABBAN BEKÖVETKEZETT VÁLTOZÁSOKRÓL CASH FLOW KIMUTATÁS PÉNZBEVÉTELEKPÉNZKIADÁSOK A MÉRLEGBEN A VAGYONESZKÖZÖK EGY KITÜNTETETT ELEMÉT, A PÉNZESZKÖZÖKET, AZOK ALAKULÁSÁT MUTATJA EGY ADOTT IDŐSZAKBAN EREDMÉNYKIMUTATÁS RÁFORDÍTÁSOK HOZAMOK A MÉRLEGBEN A VAGYON FORRÁSAI KÖZÜL EGY KITÜNTETETT SAJÁT FORRÁST, A MÉRLEG SZERIN TI EREDMÉNY ALAKULÁSÁT MUTATJA EGY ADOTT IDŐSZAKBAN

23 23 A beszámolórészek összefüggése MÉRLEG A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I.Immateriális javak II.Tárgyi eszközök III.Befektetett pénzügyi eszközök B) FORGÓESZKÖZÖK I.Készletek II.Követelések III.Értékpapírok IV.Pénzeszközök C) AKTIV IDŐBELI ELHATÁROLÁS ESZKÖZÖK ÖSSZESEN D) SAJÁT TŐKE I.Jegyzett tőke II.Jegyzett, de be nem fizetett tőke (-) III. Tőketartalék IV.Eredménytartalék V.Lekötött tartalék VI.Értékelési tartalék VII.Mérleg szerinti eredmény E) CÉLTARTALÉK F) KÖTELEZETTSÉGEK I.Hátrasorolt kötelezettségek II.Hosszú lejáratú kötelezettségek III.Rövid lejáratú kötelezettségek G) PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁS FORRÁSOK ÖSSZESEN EREDMÉNY- KIMUTATÁS CASH FLOW KIMUTATÁS MÉRLEG ESZKÖZÖK FORRÁSOK

24 24 A KÖNYVVITEL RÉSZTERÜLETEI (FAJTÁI) RÉSZTERÜLETEK SZÁMLASOROS ELSZÁMOLÁS IDŐSOROS ELSZÁMOLÁS SZINTETIKA (FÖKÖNYVI KÖNYVELÉS) SZINTETIKA (FÖKÖNYVI KÖNYVELÉS) ANALITIKA (RÉSZLETEZŐ NYILVÁN- TARTÁSOK) ANALITIKA (RÉSZLETEZŐ NYILVÁN- TARTÁSOK)

25 25 IDŐSOROS ELSZÁMOLÁS (NAPLÓ)

26 26 BANKSZ Á MLAKIVONAT

27 27 A SZÁMLA ALKALMAZÁSÁNAK ELŐNYEI MINDEN GAZDASÁGI ESEMÉNY VALAMILYEN MÓDON MEGVÁLTOZTATJA A MÉRLEGET. MINDEN VÁLTOZÁS UTÁN ÚJ MÉRLEG ÖSSZEÁLLÍTÁSA: KÖRÜLMÉNYES. MINDEN EGYES MÉRLEGTÉTELNEK LEGALÁBB EGY FŐKÖNYVI SZÁMLA FELELTETHETŐ MEG. ÁLLOMÁNYI ADATOKON TÚL TARTALMAZZA A VÁLTOZÁSOKAT IS.

28 28 A főkönyvi számla TARTOZIK OLDAL KÖVETEL OLDAL

29 29 TARTOZIK KÖVETEL TER- HE- LÉS NYITÓEGYENLEG IDŐSZAKI TARTOZIK FORGALOM TARTOZIK FORGALOM: EGYENLEG: IDŐSZAKI KÖVETEL FORGALOM KÖVETEL FORGALOM: ZÁRÓ EGYENLEG 300 (NY) 200 (1) 500 (4) 400 (6) 700 (7) 2100 1000 400 (2) 500 (3) 200 (5) 1100 1000 HIVATKOZÁS JÓ- VÁ- IRÁS ÁLLOMÁNYVÁLTOZÁS (ÁV) = ZÁRÓ-NYITÓ 700= 1000-300 A KÖNYVELÉSI SZÁMLÁVAL KAPCSOLATOS FOGALMAK

30 30 A GAZDASÁGI ESEMÉNYEK NYOMON KÖVETÉSE A BESZÁMOLÓIG GAZDASÁGI ESEMÉNY BIZONYLATKÖNYVVEZETÉS ÖSSZESÍTÉS, ELLENŐRZÉS BESZÁMOLÓ INFORMÁCIÓK NYILVÁNTARTÁS

31 31 T 2. KÉSZLETEK K A MÉRLEGTŐL AZ ESZKÖZ-FORRÁS SZÁMLÁKIG A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK IMMATERIÁLIS JAVAK TÁRGYI ESZKÖZÖK BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK B) FORGÓESZKÖZÖK KÉSZLETEK KÖVETELÉSEK ÉRTÉKPAPÍROK PÉNZESZKÖZÖK C) AKTIV IDÕBELI ELHATÁROLÁS ESZKÖZÖK ÖSSZESEN D) SAJÁT TÕKE JEGYZETT TŐKE JEGYZETT, DE BE NEM FIZETETT TŐKE TŐKETARTALÉK EREDMÉNYTARTALÉK LEKÖTÖTT TARTALÉK ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY E) CÉLTARTALÉK F) KÖTELEZETTSÉGEK HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK G) PASSZIV IDÕBELI ELHATÁROLÁS FORRÁSOK ÖSSZESEN ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)FORRÁSOK (PASSZIVÁK) MÉRLEG 20X1. DECEMBER 31. T ESZKÖZ SZÁMLÁK KT FORRÁS SZÁMLÁK K T 4. JEGYZETT TŐKE KT 1. INGATLANOK K T 4. KÖTELEZETTSÉGEK K T 4. STB… K T STB… K

32 32 Eszköz számlák TARTOZIK OLDAL KÖVETEL OLDAL A SZÁMLA ÉRTÉKE NŐ HA A VAGYONOM (PL. A PÉNZEM) NÖVEKSZIK - FIZETÉS KAPOK, - KÖLCSÖNT KAPOK, - NYEREK A LOTTÓN, - STB. A SZÁMLA ÉRTÉKE CSÖKKEN HA A VAGYONOM (PL. A PÉNZEM) CSÖKKEN - FIZETEK A BOLTBAN, A BENZINKÚTNÁL, A FODRÁSZNAK - VISSZAFIZETEM A TARTOZÁSOMAT - BEFIZETEM A CSEKKEIMET A POSTÁN, - STB.

33 33 Forrás számlák TARTOZIK OLDAL KÖVETEL OLDAL A SZÁMLA ÉRTÉKE CSÖKKEN HA A VAGYONOM FORRÁSA (PL. A KI NEM FIZETETT TARTOZÁSOM) CSÖKKEN - TÖRLESZTEM A DIÁKHITELT, - MEGADOM A TARTOZÁSOMAT A HAVEROMNAK, - STB. A SZÁMLA ÉRTÉKE NŐ HA A VAGYONOM FORRÁSA (PL. A KI NEM FIZETETT TARTOZÁSOM) NŐ - DIÁKHITELT VESZEK FEL - KÖLCSÖNKÉREK A HAVEROMTÓL A HÉTVÉI BULIRA, - STB.

34 34 ALAPVETŐ GAZDASÁGI ESEMÉNYEK FŐKÖNYVI ELSZÁMOLÁSA (összefoglalás) T ESZKÖZ SZÁMLÁK K T FORRÁS SZÁMLÁK K 1. 2. 4. 1.E + ÉS E – 2.F + ÉS F – 3. E + ÉS F + 4. E - ÉS F – 3.

35 35 A Mérlegszámlákon minden gazdasági esemény nyomon követhető 1. TÍPUSÚ GAZDASÁGI ESEMÉNYEK ESZKÖZ SZÁMLÁK FORRÁS SZÁMLÁK ÁRUSZÁMLA TARTOZIK OLDALA KÖVETEL OLDALA PÉNZSZÁMLA TARTOZIK OLDALA KÖVETEL OLDALA 2000 FT ÉRTÉKŰ ÁRUT VÁSÁROLUNK KÉSZPÉNZÉRT JANUÁR 02-ÉN. 1.TIPUSÚ ALAPVETŐ GAZDASÁGI ESEMÉNY: EGY VAGY TÖBB ESZKÖZSZÁMLA NŐ, EGY VAGY TÖBB MÁSIK ESZKÖZSZÁMLA CSÖKKEN MÉRLEGFŐÖSSZEG NEM VÁLTOZIK E. …..  2000

36 36 A beszámolórészek összefüggése MÉRLEG A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I.Immateriális javak II.Tárgyi eszközök III.Befektetett pénzügyi eszközök B) FORGÓESZKÖZÖK I.Készletek II.Követelések III.Értékpapírok IV.Pénzeszközök C) AKTIV IDŐBELI ELHATÁROLÁS ESZKÖZÖK ÖSSZESEN D) SAJÁT TŐKE I.Jegyzett tőke II.Jegyzett, de be nem fizetett tőke (-) III. Tőketartalék IV.Eredménytartalék V.Lekötött tartalék VI.Értékelési tartalék VII.Mérleg szerinti eredmény E) CÉLTARTALÉK F) KÖTELEZETTSÉGEK I.Hátrasorolt kötelezettségek II.Hosszú lejáratú kötelezettségek III.Rövid lejáratú kötelezettségek G) PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁS FORRÁSOK ÖSSZESEN MÉRLEG ESZKÖZÖK FORRÁSOK - 2000 + 2000 HATÁSA: 0

37 37 A Mérleg számlákon minden gazdasági esemény nyomon követhető 2. TÍPUSÚ GAZDASÁGI ESEMÉNYEK ESZKÖZ SZÁMLÁK FORRÁS SZÁMLÁK SZÁLLÍTÓK SZÁMLA TARTOZIK OLDALA KÖVETEL OLDALA HITELSZÁMLA TARTOZIK OLDALA KÖVETEL OLDALA 3000 FT ÉRTÉKŰ TARTOZÁSUNK TÖRLESZTÉSÉRE A RÖVIDLEJÁRATÚ HITELÜNKBŐL KERÜLT SOR JANUÁR 12-ÉN. 2. TIPUSÚ ALAPVETŐ GAZDASÁGI ESEMÉNY: EGY VAGY TÖBB FORRÁS SZÁMLA NŐ, EGY VAGY TÖBB MÁSIK FORRÁS SZÁMLA CSÖKKEN MÉRLEGFŐÖSSZEG NEM VÁLTOZIK E. …..  3000

38 38 A beszámolórészek összefüggése MÉRLEG A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I.Immateriális javak II.Tárgyi eszközök III.Befektetett pénzügyi eszközök B) FORGÓESZKÖZÖK I.Készletek II.Követelések III.Értékpapírok IV.Pénzeszközök C) AKTIV IDŐBELI ELHATÁROLÁS ESZKÖZÖK ÖSSZESEN D) SAJÁT TŐKE I.Jegyzett tőke II.Jegyzett, de be nem fizetett tőke (-) III. Tőketartalék IV.Eredménytartalék V.Lekötött tartalék VI.Értékelési tartalék VII.Mérleg szerinti eredmény E) CÉLTARTALÉK F) KÖTELEZETTSÉGEK I.Hátrasorolt kötelezettségek II.Hosszú lejáratú kötelezettségek III.Rövid lejáratú kötelezettségek G) PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁS FORRÁSOK ÖSSZESEN MÉRLEG ESZKÖZÖK FORRÁSOK - 2000+ 2000 HATÁSA: 0

39 39 A Mérleg számlákon minden gazdasági esemény nyomon követhető 3. TÍPUSÚ GAZDASÁGI ESEMÉNYEK ESZKÖZ SZÁMLÁK FORRÁS SZÁMLÁK ÁRUSZÁMLA TARTOZIK OLDALA KÖVETEL OLDALA SZÁLLÍTÓSZÁMLA TARTOZIK OLDALA KÖVETEL OLDALA SZÁLLÍTÓNKTÓL 4000 FT ÉRTÉKŰ ÁRUT VÁSÁROLUNK JANUÁR 14-ÉN. 3. TIPUSÚ ALAPVETŐ GAZDASÁGI ESEMÉNY: EGY VAGY TÖBB ESZKÖZ SZÁMLA NŐ, EGY VAGY TÖBB FORRÁS SZÁMLA NŐ MÉRLEGFŐÖSSZEG NŐ  4000

40 40 A beszámolórészek összefüggése MÉRLEG A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I.Immateriális javak II.Tárgyi eszközök III.Befektetett pénzügyi eszközök B) FORGÓESZKÖZÖK I.Készletek II.Követelések III.Értékpapírok IV.Pénzeszközök C) AKTIV IDŐBELI ELHATÁROLÁS ESZKÖZÖK ÖSSZESEN D) SAJÁT TŐKE I.Jegyzett tőke II.Jegyzett, de be nem fizetett tőke (-) III. Tőketartalék IV.Eredménytartalék V.Lekötött tartalék VI.Értékelési tartalék VII.Mérleg szerinti eredmény E) CÉLTARTALÉK F) KÖTELEZETTSÉGEK I.Hátrasorolt kötelezettségek II.Hosszú lejáratú kötelezettségek III.Rövid lejáratú kötelezettségek G) PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁS FORRÁSOK ÖSSZESEN MÉRLEG ESZKÖZÖK FORRÁSOK + 4000 NŐ: 4000-rel

41 41 A Mérleg számlákon minden gazdasági esemény nyomon követhető 4. TÍPUSÚ GAZDASÁGI ESEMÉNYEK ESZKÖZ SZÁMLÁK FORRÁS SZÁMLÁK BANKSZÁMLA TARTOZIK OLDALA KÖVETEL OLDALA SZÁLLÍTÓSZÁMLA TARTOZIK OLDALA KÖVETEL OLDALA SZÁLLÍTÓI TARTOZÁSUNKBÓL 2500 FT-OT ÁTUTALTUNK A BANKSZÁMLÁNKRÓL JANUÁR 20-ÁN. 4. TIPUSÚ ALAPVETŐ GAZDASÁGI ESEMÉNY: EGY VAGY TÖBB ESZKÖZ SZÁMLA CSÖKKEN, EGY VAGY TÖBB FORRÁS SZÁMLA CSÖKKEN MÉRLEGFŐÖSSZEG CSÖKKEN E……  2500 NY. 4000

42 42 A beszámolórészek összefüggése MÉRLEG A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I.Immateriális javak II.Tárgyi eszközök III.Befektetett pénzügyi eszközök B) FORGÓESZKÖZÖK I.Készletek II.Követelések III.Értékpapírok IV.Pénzeszközök C) AKTIV IDŐBELI ELHATÁROLÁS ESZKÖZÖK ÖSSZESEN D) SAJÁT TŐKE I.Jegyzett tőke II.Jegyzett, de be nem fizetett tőke (-) III. Tőketartalék IV.Eredménytartalék V.Lekötött tartalék VI.Értékelési tartalék VII.Mérleg szerinti eredmény E) CÉLTARTALÉK F) KÖTELEZETTSÉGEK I.Hátrasorolt kötelezettségek II.Hosszú lejáratú kötelezettségek III.Rövid lejáratú kötelezettségek G) PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁS FORRÁSOK ÖSSZESEN MÉRLEG ESZKÖZÖK FORRÁSOK - 2500 CSÖKKEN: 2500-zal CSÖKKEN 2500-zal

43 43 KÖNYVELJÜK LE A KÖVETKEZŐEKET! 1. Január 3-án a bank értesítése szerint a vevőktől befolyt 3.000.000 Ft követelés. 2. Január 5-én anyagot vásároltak 4.000.000 Ft-ért az egyik szállító vállalattól, a számla és az anyag megérkezett. 3. Január 8-án kifizették a munkavállalókkal szembeni tartozást, mely 2.000.000 Ft. 4. Január 16-án kiegyenlítésre került a legutóbbi anyagbeszerzésből eredő szállítókkal szembeni tartozás. 5. Január 20-án a vállalatnál rövid lejáratú hitel felvétele történt 500.000 Ft értékben. 6. Január 29-én a bank értesítése szerint kiegyenlítésre került a rövid lejáratú hitelek törlesztő részlete, melynek összege 50.000 Ft.

44 44 Beosztó Béla pénzügyi feljegyzései 2008. szeptember 0. Nyitó pénzkészlet: 0 09-05 Diákhitel az Erste Banktól + 25 000 09-06 nyelvtanfolyam díja (kp) - 5 000 09-08 Tankönyv vásárlás (kp) - 15 000 09-12 Különmunka (kp) + 15 000 09-15 Mobilfeltöltés (bankkártya) - 5 000 09-20 BKV bírság (kp) - 6 000 09-25 Hétvégi buli (kp) - 3 000 --------------------------------------------------------------------------- Záró pénzkészlet (pénzmaradvány): + 6 000

45 45 Beosztó Béla pénzügyi feljegyzései könyvelő módra, IDŐSOROSAN 2008. szeptember 0. Nyitó pénzkészlet: 0 09-05 Diákhitel az Erste Banktól 25 000 09-06 nyelvtanfolyam díja (kp) 5 000 09-08 Tankönyv vásárlás (kp) 15 000 09-12 Különmunka (kp) 15 000 09-15 Mobilfeltöltés (bankkártya) 5 000 09-20 BKV bírság (kp) 6 000 09-25 Hétvégi buli (kp) 3 000 ---------------------------------------------------------------------------- Bevétel összesen: 40 000 Kiadás összesen: 34 000 Záró pénzkészlet (pénzmaradvány): 6 000

46 46 Beosztó Béla pénzügyi feljegyzései pénztárnaplóban - 2008. szeptember – BEVÉTELEK 0. Nyitó pénzkészlet: 0 1. 09-05 Diákhitel az Erste Banktól 25 000 4. 09-12 Különmunka (kp) 15 000 ------------------------------------------------------- BEVÉTELEL ÖSSZESEN: 40 000 Záró pénzkészlet (pénzmaradvány): 6 000 KIADÁSOK 2. 09-06 nyelvtanfolyam díja (kp) 5 000 3. 09-08 Tankönyv Vásárlás (kp) 15 000 5. 09-15 Mobilfeltöltés (bankkártya) 5 000 6. 09-20 BKV bírság (kp) 6 000 7. 09-25 Hétvégi buli (kp) 3 000 --------------------------------------------------------------- KIADÁS ÖSSZESEN: 34 000 Beosztó Béla pénzügyi feljegyzései könyvelő módra, pénztárnaplóban 2008. szeptember

47 47 Beosztó Béla pénzügyi feljegyzései pénztárnaplóban - 2008. szeptember – Beosztó Béla pénzügyi feljegyzései SZÁMLASOROSAN, KETTŐS KÖNYVELÉSSEL ERSTE BANKI FOLYÓSZÁMLA T (+) K (-) KÉSZPÉNZ T (+) K (-) (3) 5000 (4) 15000 KAPOTT BEVÉTEL T (-) K (+) (1) 25000 (6) 6000 (1) 25000 ( 7 ) 3000 (5) 5000 KIFIZETETT KÖLTSÉGEK T (+) K (-) (3) 5000 (5) 5000 (6) 6000 ( 7) 3000 (4) 15000 PÉNZ (ESZKÖZ) SZÁMLÁK EREDMÉNY SZÁMLÁK (2a) 20000 (2) 15000 25000 E: 0 35000 29000 E: 6000 34000 40000 40000-34000=6000 2008. szeptember

48 48 Gazdasági események jellemzői Mérhető Értékben kifejezett Bizonylattal alátámasztott

49 49 Gazdasági események Négy alaptípus

50 50 Gazdasági események Négy alaptípus Eszközökre és forrásokra gyakorolt hatás Mérlegfőösszegre gyakorolt hatás

51 51 Gazdasági események Négy alaptípus Eszközökre és forrásokra gyakorolt hatás Mérlegfőösszegre gyakorolt hatás Eszközök Források Mindkét oldal

52 52 Gazdasági események Négy alaptípus Eszközökre és forrásokra gyakorolt hatás Mérlegfőösszegre gyakorolt hatás Eszközök+E, -ENincs Források Mindkét oldal

53 53 Gazdasági események Négy alaptípus Eszközökre és forrásokra gyakorolt hatás Mérlegfőösszegre gyakorolt hatás Eszközök+E, -ENincs Források+F, -FNincs Mindkét oldal

54 54 Gazdasági események Négy alaptípus Eszközökre és forrásokra gyakorolt hatás Mérlegfőösszegre gyakorolt hatás Eszközök+E, -ENincs Források+F, -FNincs Mindkét oldal+E, +FVan Mindkét oldal

55 55 Gazdasági események Négy alaptípus Eszközökre és forrásokra gyakorolt hatás Mérlegfőösszegre gyakorolt hatás Eszközök+E, -ENincs Források+F, -FNincs Mindkét oldal+E, +FVan Mindkét oldal-E, -FVan

56 56 A gazdasági események mérlegre gyakorolt hatása EszközökForrások Nyitó mérleg, 2001. január 1. (eFt)

57 57 A gazdasági események mérlegre gyakorolt hatása EszközökForrások Tárgyi eszközök10000 Nyitó mérleg, 2001. január 1. (eFt)

58 58 A gazdasági események mérlegre gyakorolt hatása EszközökForrások Tárgyi eszközök10000 Anyagok2000 Nyitó mérleg, 2001. január 1. (eFt)

59 59 A gazdasági események mérlegre gyakorolt hatása EszközökForrások Tárgyi eszközök10000 Anyagok2000 Vevők1000 Nyitó mérleg, 2001. január 1. (eFt)

60 60 A gazdasági események mérlegre gyakorolt hatása EszközökForrások Tárgyi eszközök10000 Anyagok2000 Vevők1000 Pénztár100 Nyitó mérleg, 2001. január 1. (eFt)

61 61 A gazdasági események mérlegre gyakorolt hatása EszközökForrások Tárgyi eszközök10000 Anyagok2000 Vevők1000 Pénztár100 Elszámolási betétszámla1900 Nyitó mérleg, 2001. január 1. (eFt)

62 62 A gazdasági események mérlegre gyakorolt hatása EszközökForrások Tárgyi eszközök10000 Anyagok2000 Vevők1000 Pénztár100 Elszámolási betétszámla1900 Eszközök összesen15000 Nyitó mérleg, 2001. január 1. (eFt)

63 63 A gazdasági események mérlegre gyakorolt hatása EszközökForrások Tárgyi eszközök10000Jegyzett tőke12000 Anyagok2000 Vevők1000 Pénztár100 Elszámolási betétszámla1900 Eszközök összesen15000 Nyitó mérleg, 2001. január 1. (eFt)

64 64 A gazdasági események mérlegre gyakorolt hatása EszközökForrások Tárgyi eszközök10000Jegyzett tőke12000 Anyagok2000Rövid lejáratú hitelek2000 Vevők1000 Pénztár100 Elszámolási betétszámla1900 Eszközök összesen15000 Nyitó mérleg, 2001. január 1. (eFt)

65 65 A gazdasági események mérlegre gyakorolt hatása EszközökForrások Tárgyi eszközök10000Jegyzett tőke12000 Anyagok2000Rövid lejáratú hitelek2000 Vevők1000Szállítók1000 Pénztár100 Elszámolási betétszámla1900 Eszközök összesen15000 Nyitó mérleg, 2001. január 1. (eFt)

66 66 A gazdasági események mérlegre gyakorolt hatása EszközökForrások Tárgyi eszközök10000Jegyzett tőke12000 Anyagok2000Rövid lejáratú hitelek2000 Vevők1000Szállítók1000 Pénztár100 Elszámolási betétszámla1900 Eszközök összesen15000Források összesen15000 Nyitó mérleg, 2001. január 1. (eFt)

67 67 1. alaptípus: E+, E- EszközökForrások Tárgyi eszközök10000Jegyzett tőke12000 Anyagok2000Rövid lejáratú hitelek2000 Vevők -5001000Szállítók1000 Pénztár100 Elszámolási betétszámla +500 1900 Eszközök összesen15000Források összesen15000 Nyitó mérleg, 2001. január 1. (eFt) Az egyik vevő átutalt 500.000 Ft-ot a vállalkozás bankszámlájára.

68 68 1. alaptípus: E+, E- EszközökForrások Tárgyi eszközök10000Jegyzett tőke12000 Anyagok2000Rövid lejáratú hitelek2000 Vevők 1000 -500500Szállítók1000 Pénztár100 Elszámolási betétszámla 1900+500 2400 Eszközök összesen15000Források összesen15000 Nyitó mérleg, 2001. január 1. (eFt) Az egyik vevő átutalt 500.000 Ft-ot a vállalkozás bankszámlájára.

69 69 2. alaptípus: F+, F- EszközökForrások Tárgyi eszközök10000Jegyzett tőke12000 Anyagok2000Rövid lejáratú hitelek +3002000 Vevők 1000 -500500Szállítók -3001000 Pénztár100 Elszámolási betétszámla 1900+500 2400 Eszközök összesen15000Források összesen15000 Nyitó mérleg, 2001. január 1. (eFt) A szállítói kötelezettségből 300.000 Ft-ot kifizettek rövid lejáratú hitelfelvétel segítségével.

70 70 2. alaptípus: F+, F- EszközökForrások Tárgyi eszközök10000Jegyzett tőke12000 Anyagok2000 Rövid lejáratú hitelek 2000 +3002300 Vevők 1000 -500500Szállítók 1000 -300700 Pénztár100 Elszámolási betétszámla 1900+500 2400 Eszközök összesen15000Források összesen15000 Nyitó mérleg, 2001. január 1. (eFt) A szállítói kötelezettségből 300.000 Ft-ot kifizettek rövid lejáratú hitelfelvétel segítségével.

71 71 3. alaptípus: E+, F+ EszközökForrások Tárgyi eszközök10000Jegyzett tőke12000 Anyagok +10002000Rövid lejáratú hitelek2300 Vevők500Szállítók +1000700 Pénztár100 Elszámolási betétszámla2400 Eszközök összesen15000Források összesen15000 Nyitó mérleg, 2001. január 1. (eFt) 1.000.000 Ft értékben anyagot vásároltak, fizetési határidő 8 nap.

72 72 3. alaptípus: E+, F+ EszközökForrások Tárgyi eszközök10000Jegyzett tőke12000 Anyagok 2000 +10003000Rövid lejáratú hitelek2300 Vevők500Szállítók 700+10001700 Pénztár100 Elszámolási betétszámla2400 Eszközök összesen +100016000 Források összesen +100016000 Nyitó mérleg, 2001. január 1. (eFt) 1.000.000 Ft értékben anyagot vásároltak, fizetési határidő 8 nap.

73 73 4. alaptípus: E-, F- EszközökForrások Tárgyi eszközök10000Jegyzett tőke12000 Anyagok 2000 +10003000Rövid lejáratú hitelek -20002300 Vevők500Szállítók 700+10001700 Pénztár100 Elszámolási betétszámla -2000 2400 Eszközök összesen +100016000 Források összesen +100016000 Nyitó mérleg, 2001. január 1. (eFt) 2.000.000 Ft tőketörlesztést átutaltak a rövid lejáratú hitelekből, az elszámolási betétszámláról.

74 74 4. alaptípus: E-, F- EszközökForrások Tárgyi eszközök10000Jegyzett tőke12000 Anyagok 2000 +10003000 Rövid lejáratú hitelek 2300-2000300 Vevők500Szállítók 700+10001700 Pénztár100 Elszámolási betétszámla 2400-2000400 Eszközök összesen +1000-200014000 Források összesen +1000-2000 14000 Nyitó mérleg, 2001. január 1. (eFt) 2.000.000 Ft tőketörlesztést átutaltak a rövid lejáratú hitelekből, az elszámolási betétszámláról.

75 75 A FŐKÖNYVI RENDSZER az alábbi tartalmú feladást kapja 2001.február 1-jén. A feladás a januári adatokat tartalmazza: EGYSÉG: ESZKÖZANALITIKA BIZONYLAT SZÁMA: 123456 FŐKÖNYVI FELADÁS DÁTUM: 2001. JANUÁR 31. FŐKÖNYVI SZÁM FŐKÖNYVI SZÁMLA MEGNEVEZÉSEFORGALOM TARTOZIKKÖVETEL 143 161 384 454 466 Számítástechnikai eszközök Befejezetlen beruházások Elszámolási betétszámla Szállítók Előzetesen felszámított áfa 505 000 500 000 5 000 630 000 125 000 505 000 630 000 500 000 5 000 125 000

76 76 Töltsük ki a főkönyvi számlalapok és a naplók fejrovatait, egyúttal nyissuk is meg a számlalapokat! Nyitóadatok 2001. január 1-jén: 143-T=0 161-T=0 384-T=900 000 411-T=900 000 454-K=0 466-K=0 Naplók: 1 = banknapló 3 = szállítónapló 5 = vegyesnapló Könyveljünk a főkönyvi számlalapokra és naplókra a megadott feladás alapján, végül állítsuk össze január 31-i zárónappal a főkönyvi kivonatot!

77 77 NAPLÓKÓD: 5 FŐKÖNYVI SZÁMLALAP ÉV: 2001 FŐKÖNYVI SZÁM: 143 FŐKÖNYVI SZÁMLA MEGNEVEZÉSE: SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ESZKÖZÖK KÖNYVELÉS DÁTUMABIZONYLATFORGALOM SZÁMLADÁTUMATK Nyitó érték 01. 02. 01.12345601. 01. 31. 0 505 000

78 78 NAPLÓKÓD: 5 FŐKÖNYVI SZÁMLALAP ÉV: 2001 FŐKÖNYVI SZÁM: 161 FŐKÖNYVI SZÁMLA MEGNEVEZÉSE: BEFEJEZETLEN BERUHÁZÁSOK KÖNYVELÉS DÁTUMABIZONYLATFORGALOM SZÁMLADÁTUMATK Nyitó érték 01.02. 01 123456 01.01.31 0 500 000 5 000 505 000

79 79 NAPLÓKÓD: 1 FŐKÖNYVI SZÁMLALAP ÉV: 2001 FŐKÖNYVI SZÁM: 384 FŐKÖNYVI SZÁMLA MEGNEVEZÉSE: ELSZÁMOLÁSI BETÉTSZÁMLA KÖNYVELÉS DÁTUMABIZONYLATFORGALOM SZÁMLADÁTUMATK Nyitó érték 01.02. 0112345601.01. 31 900 000 630 000

80 80 NAPLÓKÓD: 5 FŐKÖNYVI SZÁMLALAP ÉV: 2001 FŐKÖNYVI SZÁM: 411 FŐKÖNYVI SZÁMLA MEGNEVEZÉSE: JEGYZETT TŐKE KÖNYVELÉS DÁTUMABIZONYLATFORGALOM SZÁMLADÁTUMATK Nyitó érték900 000

81 81 NAPLÓKÓD: 3 FŐKÖNYVI SZÁMLALAP ÉV: 2001 FŐKÖNYVI SZÁM: 454 FŐKÖNYVI SZÁMLA MEGNEVEZÉSE: SZÁLLÍTÓK KÖNYVELÉS DÁTUMABIZONYLATFORGALOM SZÁMLADÁTUMATK Nyitó érték 01.02. 01 123456 01.01. 31 630 000 0 500 000 5 000 125 000

82 82 NAPLÓKÓD: 3 FŐKÖNYVI SZÁMLALAP ÉV: 2001 FŐKÖNYVI SZÁM: 466 FŐKÖNYVI SZÁMLA MEGNEVEZÉSE: ELŐZETESEN FELSZÁMÍTOTT ÁFA KÖNYVELÉS DÁTUMABIZONYLATFORGALOM SZÁMLADÁTUMATK Nyitó érték 01.02. 0112345601.01. 31125 000 0

83 83 NAPLÓ NAPLÓKÓD: 1NAPLÓ MEGNEVEZÉSE: BANKNAPLÓ KÖNYVELÉS DÁTUMABIZONYLATFŐKÖNYVI SZÁMFORGALOM SZÁMADÁTUMATK 01.01. 01 01.02. 01 NYITÓ ÉRTÉK 12345601.01. 31 384 900 000 630 000

84 84 NAPLÓ NAPLÓKÓD: 3NAPLÓ MEGNEVEZÉSE: SZÁLLÍTÓNAPLÓ KÖNYVELÉS DÁTUMABIZONYLATFŐKÖNYVI SZÁMFORGALOM SZÁMADÁTUMATK 01.01. 01 01.02. 01 NYITÓ ÉRTÉK 123456 01.01. 31 454 630 000 125 000 0 500 000 5 000 125 000

85 85 NAPLÓ NAPLÓKÓD: 5NAPLÓ MEGNEVEZÉSE: VEGYESNAPLÓ KÖNYVELÉS DÁTUMABIZONYLATFŐKÖNYVI SZÁMFORGALOM SZÁMADÁTUMATK 01.01. 01 01.02. 01 NYITÓ ÉRTÉK 123456 01.01. 31 143 161 411 143 161 0 505 000 500 000 5 000 900 000 505 000

86 86 FŐKÖNYVI KIVONAT DÁTUM: 2001. 01. 31. FŐKÖNYVI SZÁM FŐKÖNYVI SZÁMLA MEGNEVEZÉSEFORGALOMEGYENLEG TKTK 143 161 384 411 454 466 Számítástechnikai eszközök Befejezetlen beruházások Elszámolási betétszámla Jegyzett tőke Szállítók Előzetesen felszámított áfa 505 000 900 000 630 000 125 000 505 000 630 000 900 000 630 000 505 000 0 270 000 125 000 900 000 0

87 87 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!


Letölteni ppt "1 Könyvvitel alapjai. 2 Számlakeret (1) Számlák törvényben meghatározott egységesen és következetesen felépített rendje Cél: összehasonlíthatóság."

Hasonló előadás


Google Hirdetések