Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

AZ ETNOCENTRIZMUS ÉRVÉNYESÜLÉSE A FOGYASZTÓI DÖNTÉSEKNÉL AZ ÉLELMISZEREK PIACÁN A Magyar Agrárközgazdaságtudományi Egyesület II. konferenciája Hámori Judit.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "AZ ETNOCENTRIZMUS ÉRVÉNYESÜLÉSE A FOGYASZTÓI DÖNTÉSEKNÉL AZ ÉLELMISZEREK PIACÁN A Magyar Agrárközgazdaságtudományi Egyesület II. konferenciája Hámori Judit."— Előadás másolata:

1 AZ ETNOCENTRIZMUS ÉRVÉNYESÜLÉSE A FOGYASZTÓI DÖNTÉSEKNÉL AZ ÉLELMISZEREK PIACÁN A Magyar Agrárközgazdaságtudományi Egyesület II. konferenciája Hámori Judit tudományos segédmunkatárs, KÉKI Szabó Erzsébet tudományos főmunkatárs, KÉKI Horváth Ágnes egyetemi docens, SZIE MI Budapest 2013. május 3.

2 A téma aktualitása Globalizáció Lokalizáció Az élelmiszerlánc lokalizációja  termelő és fogyasztó közötti elkülönülés csökkenése Élelmiszerek  Minőségüket jelentős mértékben meghatározzák a termőhelyi adottságok, a fizikai környezet (klíma, termőföld, domborzat stb.), az adott helyhez köthető kulturális tényezők, élelmiszer előállítási, feldolgozási folyamatok, étkezési szokások, tradíciók. A termékek származási helyének marketingeszközként való alkalmazása  Kínálat: Differenciáló tényező  Fogyasztók: minőségjelző A magyar élelmiszer előállítók helyzete az elmúlt húsz évben:  A rendszerváltást követően a kelet-európai piacokat elvesztettük.  EU tagság: egyre élesebb verseny a külföldi és hazai eredetű élelmiszerek közt, amihez a hazai vevők etnocentrizmusának gyengesége is társult.  Az etnocentrizmus felértékelődésének jelentősége:  A hazai élelmiszerek iránt nagyobb keresletet. 2012 szeptemberétől: „egyes önkéntes megkülönböztető jelölések élelmiszereken történő használatáról szóló” rendelet (magyar termék rendelet).  Célja a fogyasztók jobb tájékoztatása, valamint a magyar termékek piaci pozíciójának a segítése.

3 A téma aktualitása - a fogyasztói magatartásban megjelenő trendek Élvezeti tényezők Egészségügyi tényezők Etikai Tényezők Hazai termék preferencia Kényelmi tényezők Az élelmiszerfogyasztói megatrendek összetevői Forrás: Szakály et al. (2010) A vevők preferenciarendszerében megnő a jelentősége az élelmiszerek élvezeti értéke mellett a kényelmi, egészségügyi értékeknek. A fenntartható fejlődéshez és fogyasztáshoz kapcsolódó etikai értékek felértékelődnek (pl. méltányos kereskedelem érvényesítése).

4 A hazai élelmiszer preferencia oka és a fogyasztói etnocentrizmus egyes dimenzióinak kapcsolata Hazai élelmiszer preferencia okaA fogyasztói etnocentrizmus dimenziói Élelmiszer-biztonság, minőség, élvezeti érték Élelmiszer, mint értékrend, életstílus, kulturális identitás kifejezője Hazai gazdaság támogatása Kognitív dimenzió  A hazai élelmiszerekkel kapcsolatos hiedelmek és attitűdök Affektív dimenzió  Patrióta érzelmek kifejezése Normatív dimenzió  Morális megítélés Forrás: Skuras-Dimara 2004, Szakály-Szente-Szigeti 2005, Chambers et al., 2007, Amilien 2005, Philippidis - Sanjuan 2002, Alvensleben - Schrader 1998, Jaffe és Nebenzahl (2001), Shimp (1984); Brodowsky (1998), Verlegh és van Ittersum (2001), Lehota (2001)

5 A hazai élelmiszerek iránti attitűdöt és vásárlási szándékot leíró elméleti modell -„A származási hely hatása a termékmegítélésre” (Sauer et al. 2004) -„A kombinált halo és összegző országimázs modell” (Jaffe és Nebenzahl 2011) -„A származási ország befolyásolási szintjei” (Lebrenz 1996) Az élelmiszerfogyasztói megatrendek értékösszetevői (Szakály et al. 2010) Shepherd- féle élelmiszer- fogyasztói és vásárlói modell

6 Anyag és módszer Magyarország (Szent István Egyetem, 2009 tavasz) N=484 Lengyelország (Varsói Élettudományi Egyetem 2008 tél): másik poszt-szocialista, az EU-hoz újonnan (2004-ben) csatlakozott ország N=518 Németország (Hohenheimi Egyetem 2009 tavasz): fejlettebb nyugat-európai, régi Európai Uniós tagállamban, mely hazánk legjelentősebb kereskedelmi partnere. N=415 Standardizált kérdőív témakörei:  információ keresés, hazai élelmiszer preferencia, fogyasztói etnocentrizmus, élelmiszer választási kritériumok, élelmiszerbiztonság helyzetének megítélése, kockázatredukciós módok, országimázs (belső), hazai élelmiszer imázs, demográfiai kérdések. Mintavételi módként az önkényes, nem véletlen mintavétel. A mintámat képező fiatal egyetemista felnőtteket kor, végzettség szempontjából homogén fogyasztói csoportnak tekintem. Nem reprezentatív

7 Anyag és módszer - A élelmiszerekre vonatkozó fogyasztói etnocentrizmus mérésére használt állításlista Kognitív dimenzió – Hazai élelmiszer iránti attitűd Véleményem szerint a hazai élelmiszerek jobb minőségűek, mint a külföldiek. A hazai élelmiszerek kevésbé lehetnek ártalmasak a fogyasztók egészségére, mint a külföldről importált élelmiszerek. Akkor is a hazai termékeket preferálom, ha azok drágábbak, mint a külföldiek. Affektív dimenzió – Érzelmi tényező Fontosnak tartom, hogy a magyar vásárlók előnyben részesítsék a magyar termékeket. Hazafias dolognak tartom a magyar termékek vásárlását. Kedvelem a tradicionális márkákat, termékeket. Normatív dimenzió – Hazai gazdaság támogatása Csak olyan termékeket szabadna importálni a Magyarországra, amelyeket az itteni termelők nem tudnak előállítani. Mindig Magyarországon előállított termékeket kellene vásárolnunk, a helyett, hogy hagyjuk, hogy más országok gazdagodjanak meg általunk. A külföldi termékek vásárlása hátrányos helyzetbe hozza a hazai gazdaságot és munkanélküliséghez vezet. Nem helyes külföldi élelmiszert vásárolni, mert ez magyar emberek munkahelyeinek megszűnéséhez vezet. Normatív dimenzió – Környezetvédelmi szempont A hazai termékek vásárlása a környezetvédelem szempontjából is fontos. A rövidített Consumer Ethnocentric Tendencies Scale (Cetscale) (Lindquist et al. 2001) és a hazai élelmiszerek preferenciájára vonatkozó szakirodalmak alapján

8 Anyag és módszer - Az elemzés statisztikai módszerei Az élelmiszerfogyasztás értékösszetevői Útmodell; Főkomponens elemzés (kommunalitások > 0,25; összes magyarázott variancia>33%), Cronbach-alfa (>0,7); (Székelyi-Barna, 2008)

9 Eredmények A fogyasztói etnocentrizmusra vonatkozó állításlista validálása Állítások MagyarLengyelNémet Mindig Magyarországon előállított termékeket kellene vásárolnunk, a helyett, hogy hagyjuk, hogy más országok gazdagodjanak meg általunk. (Hazai gazdaság támogatása) 0,7940,739 (1)0,738 (1) Nem helyes külföldi élelmiszert vásárolni, mert ez magyar emberek munkahelyeinek megszűnéséhez vezet. (Hazai gazdaság támogatása) 0,7320,660 (2)0,666 (5) Csak olyan termékeket szabadna importálni Magyarországra, amelyeket az itteni termelők nem tudnak előállítani. (Hazai gazdaság támogatása) 0,7130,530 (10)0,642 (6) Fontosnak tartom, hogy a magyar vásárlók előnyben részesítsék a magyar termékeket. (Érzelmi tényező) 0,7130,610 (5)0,736 (2) Akkor is a hazai termékeket preferálom, ha azok drágábbak, mint a külföldiek. (Hazai élelmiszer iránti attitűd) 0,7060,566 (7)0,711 (3) Véleményem szerint a hazai élelmiszerek jobb minőségűek, mint a külföldiek. (Hazai élelmiszer iránti attitűd) 0,6510,638 (3)0,499 (10) A hazai élelmiszerek kevésbé lehetnek ártalmasak a fogyasztók egészségére, mint a külföldről importált élelmiszerek. (Hazai élelmiszer iránti attitűd) 0,6380,572 (6)0,507 (9) Hazafias dolognak tartom a magyar termékek vásárlását. (Érzelmi tényező) 0,6370,622 (4) A külföldi termékek vásárlása hátrányos helyzetbe hozza a hazai gazdaságot és munkanélküliséghez vezet. (Hazai gazdaság támogatása) 0,6250,559 (8)0,599 (7) A hazai termékek vásárlása a környezetvédelem szempontjából is fontos. (Környezetvédelmi szempont) 0,5420,548 (9)0,538 (8) Kedvelem a tradicionális márkákat, termékeket. (Érzelmi tényező) 0,668 (4) Összes megőrzött variancia (%) 46,0236,9140,52 Cronbach -alfa 0,8670,8060,832 33%< 0,7<

10 Az útmodell elemeinek kialakítása – Az etnocentrizmus dimenziói Forrás: Saját kutatás (2008-2009) Skála: 1-5 Likert (1= egyáltalán nem ért egyet; 5= teljes mértékben egyetért); Módszer: Főkomponens elemzés, kommunalitások: >0,25; értékek=főkomponens-súlyok Érzelmi tényező Gazdaság támogatása (normatív dimenzió) Hazai élelmiszerek megítélése (kognitív dimenzió)

11 Az útmodell elemeinek kialakítása – Az élelmiszer választás kritériumai Egészségügyi tényező Etikai tényező Élvezeti/ kényelmi tényező Forrás: Saját kutatás (2008-2009) Skála: 1-5 Likert (1= egyáltalán nem ért egyet; 5= teljes mértékben egyetért); Módszer: Főkomponens elemzés, kommunalitások: >0,25; értékek=főkomponens-súlyok

12 Az útmodell elemeinek kialakítása – Belső országimázs, hazai élelmiszer imázs Saját ország imázsa Hazai élelmiszerek imázsa Modern imázs Forrás: Saját kutatás (2008-2009) Skála: 1-5 Likert (1= egyáltalán nem ért egyet; 5= teljes mértékben egyetért); Módszer: Főkomponens elemzés, kommunalitások: >0,25; értékek=főkomponens-súlyok

13 Útmodell a magyar fiatalok esetén Összes magyarázott hányad 30%

14 Útmodell a lengyel fiatalok esetén Összes magyarázott hányad 13%

15 Útmodell a német fiatalok esetén Összes magyarázott hányad 22%

16 Következtetések A szakirodalom alapján összeállított élelmiszerekkel kapcsolatos fogyasztói etnocentrizmusra vonatkozó állításlista az egyes országoknak megfelelő korrekcióval alkalmazható a fogyasztói etnocentrizmus mérésére. A kutatási modell validálására használt útmodell elemzés rámutatott, hogy a fogyasztói etnocentrizmus egyes dimenziói eltérő mértékben hatnak a vásárlási szándékra, valamint egymással is kölcsönhatásban állnak. A magyar válaszadók esetében a hazai élelmiszer preferencia és a hazai élelmiszerek iránti attitűd inkább érzelmi és normatív tényezők által befolyásolt, mint a magyar élelmiszerek tulajdonságaira alapozott pozitív termékmegítélésből.  Inkább érzelmi, vagy morális alapú, mint tudatos termékválasztás.  Fontos lenne, hogy magyar élelmiszer megfelelő alternatívát jelentsen a magyar fogyasztók számára, ha jó minőségű, megbízható terméket akarnak vásárolni. Német válaszadók: elkülönül az általános német élelmiszer imázs és a tradicionális német élelmiszer imázs.  évtizedekre visszanyúló hatékony közösségi agrármarketing pozitív hozadéka  a német fiatalok tudatosabb élelmiszer választása és tradicionális élelmiszerek iránti elkötelezettség.

17 Köszönöm a megtisztelő figyelmet!


Letölteni ppt "AZ ETNOCENTRIZMUS ÉRVÉNYESÜLÉSE A FOGYASZTÓI DÖNTÉSEKNÉL AZ ÉLELMISZEREK PIACÁN A Magyar Agrárközgazdaságtudományi Egyesület II. konferenciája Hámori Judit."

Hasonló előadás


Google Hirdetések