Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Iskoláztatási támogatás a gyermekvédelem rendszerében dr. Lantai Csilla Nemzeti Erőforrás Minisztérium Gyermekvédelmi és Gyámügyi Főosztály.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Iskoláztatási támogatás a gyermekvédelem rendszerében dr. Lantai Csilla Nemzeti Erőforrás Minisztérium Gyermekvédelmi és Gyámügyi Főosztály."— Előadás másolata:

1 Iskoláztatási támogatás a gyermekvédelem rendszerében dr. Lantai Csilla Nemzeti Erőforrás Minisztérium Gyermekvédelmi és Gyámügyi Főosztály

2 A tanköteles gyermekek iskolába járását ösztönző új jogintézmény A gyermek elsődleges érdeke: a tankötelezettségének eleget tegyen. Megfelelő iskolai végzettség hiányában esélye sem lesz arra, hogy munkába álljon, és később rendszeres munkajövedelemre tegyen szert. Célja: azon gyermekek, fiatalok tanuláshoz való jogának érvényesülését kívánja elősegíteni, akik – akár önszántukból, akár családjuk, környezetük hatására – az iskolába járási kötelezettségüknek (igazolatlan mulasztásaik okán) nem megfelelően tesznek eleget. Különösen fontos : a hátrányos helyzetű gyermekek számára a tanulást, mint kiemelkedési lehetőséget biztosítottá tegye.

3 A jogintézmény lényege Nem egyszerűen az iskolakerülés szankcionálása, hanem a gyermek és családja nevelési, oktatási és gyermekvédelmi szakemberek általi segítéséből, iskolába járásra, iskoláztatásra ösztönzéséből áll. Azt szükséges elérni, hogy a gyermekek rendszeresen járjanak iskolába. Ennek érdekében a gyermekjóléti szolgálatnak – a közoktatási intézmény bevonásával – - fel kell tárnia az igazolatlan mulasztások okait és - javaslatot kell tennie a jegyzői gyámhatóság felé a tankötelezettség teljesítésének előmozdítására.

4 A jogintézmény indokoltsága A tankötelezettség megszegése miatt 2007-ben 25 433 feljelentés érkezett, 2009-ben már 44 361. 2007-ben 8 823 ügyben szabtak ki pénzbírságot, 2009-ben már 14 620 esetben került erre sor. Megállapítható, hogy némiképp magasabb a községekben élő kiskorú népességhez (2,6%), mint a városokban élő kiskorú népességhez (2,3%) viszonyított ügyek száma. A jegyzői gyámhatóság által védelembe vett gyermekek száma mintegy 20 ezer fő, ebből 4 131 esetben a gyermeknek felróható magatartási ok, míg 9 091 esetben a szülőnek felróható magatartási ok volt az intézkedés háttere.

5 A 2010. augusztus 30-án hatályba lépett törvényi rendelkezések: Ha a gyermek nem teljesíti tankötelezettségét és összegyűlik 10 igazolatlan órája, az iskola ezt jelzi a jegyzői gyámhatóságnak. A jegyzői gyámhatóság végzésben figyelmezteti a szülőt. Amennyiben a gyermek továbbra sem teljesíti tankötelezettségét és 50 igazolatlan órája összegyűlik, a jegyzői gyámhatóság – az iskola jelzése alapján – felfüggeszti az iskoláztatási támogatást és védelembe veszi a gyermeket. A jegyzői gyámhatóságnak e körben mérlegelési lehetősége nincsen: az 50 igazolatlan óra az iskoláztatási támogatás felfüggesztésével és a gyermek védelembe vételével jár- mindig együtt alkalmazva!

6 Az iskoláztatási támogatás felfüggesztésének következményei A gyermek után járó iskoláztatási támogatást családtámogatási folyószámlára utalja át a kincstár települési önkormányzat részére és nem a szülőnek. Az iskoláztatási támogatás felhasználásáról a jegyzői gyámhatóság által kirendelt eseti gondnok gondoskodik. Egy eseti gondnok egyidejűleg legfeljebb 10 gyermek vonatkozásában láthatja el feladatait.

7 2010. szeptember 16-án hatályba lépett kormányrendelet rendelkezései : Az iskoláztatási támogatás felfüggesztése - határozatlan időre Háromhavonként és a tanév végén – felülvizsgálat A felfüggesztés megszüntetése - ha a gyermek egy óráról sem hiányzott igazolatlanul! A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek számára - a felfüggesztés időtartama alatt - az iskoláztatási támogatás teljes összegét természetben kell nyújtani. Más esetben a felfüggesztés megszüntetésekor az összegyűlt iskoláztatási támogatás – az eseti gondnok közreműködésével – természetben kell a gyermek számára biztosítani, de nem egyszerre, hanem a felfüggesztés időtartamával megegyező számú hónapra elosztva, részletekben kell nyújtani.

8 2011. január 1-jén hatályba lépett jogszabály-módosítások A gyermekvédelmi szakellátásban nevelkedő gyermek érdekében : a közoktatási intézmény igazgatójának jelzését a jegyzőnek meg kell küldenie a területi gyermekvédelmi szakszolgálat számára a gyámi tevékenység szakmai segítése, ellenőrzése érdekében. A tanköteles, de nagykorú tanulók érdekében: védelembe vétel fenntartható lett a nagykorúság elérését követően a tankötelezettség végéig, Vétkességre tekintet nélkül felel a települési önkormányzat az eseti gondnok által okozott kárért, kivéve, ha azt a gyermek vagy családja felróható magatartása okozta. Azonban az önkormányzat kérheti az eseti gondnoktól a kár megtérítését.

9 A végrehajtásról I. A jegyző eseti gondnokul elsősorban az alábbi személyeket rendelheti ki (zárójelben a 2011. április 30-áig kirendelt eseti gondnokok személyének százalékos megoszlása) a családsegítő szolgálat vagy a gyermekjóléti szolgálat családgondozóját (61%), a gyermek arra alkalmas más közeli hozzátartozóját (13%), a polgármesteri hivatal – nem gyermekvédelmi, illetve gyámhatósági feladatokat ellátó – ügyintézőjét (10%). az iskolai gyermek- és ifjúságvédelmi felelőst (7%), a védőnőt (4%), az átmeneti gondozást nyújtó intézmény családgondozója, szakmai munkakörben foglalkoztatott alkalmazottja – amennyiben a gyermek családok, vagy gyermekek átmeneti otthonában tartózkodik (0,2%), A fennmaradó esetekben (4,8%) egyéb személy került kirendelésre.

10 A végrehajtásról II. adatok az iskoláztatási támogatás folyósításának felfüggesztéséről a gyermekek száma 2010. 11. 15. 2011. 01. 31. 2011. 04. 30. 10 órás jelzés 5474 15580 25762 +185% +65% 50 órás jelzés 2379 6075 12745 +155% +110% tám. jogerős felfüggesztése 273 2322 5316 +751% +128% folyamatban lévő eljárások 2106 3795 3032 +80% -20% felfügg. (nem rgyk-s gyermek) 110 705 1596 +541% +126% felfügg. (rgyk-s gyermek) 163 1617 3720 +892% +130%

11 Adatok értékelése I. Összességében pozitívumként értékelhető, hogy a 10 órát igazolatlanul mulasztó tanulók 49 százaléka éri el az 50 órás hiányzást, tehát a figyelmeztetés preventív hatással bír. A folyósítás felfüggesztésével érintett összes gyermek 70 százaléka szociálisan rászoruló, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek. Megfigyelhető, hogy a tankötelezettséget nem megfelelően teljesítőknek igen nagy részét teszik ki a felnőttkor küszöbén lévő, vagy azon éppen átlépő tanulók.

12 Adatok értékelése II. A felfüggesztés megszüntetésének indokai nagykorúvá válás – 42%, szülői kérelemre magántanulóvá válás- 30%, tankötelezettség teljesítése iskolába járással – 10%, felülvizsgálatok 14%-a, egyéb ok – 18%. A nagykorúság elérése volt a felfüggesztés megszüntetésének leggyakoribb oka!

13 megye kiskorúak száma 10 órás jelzés 10 órás jelzés aránya (%-ban) 50 órás jelzés 50 órás jelzés aránya (%-ban) jogerős fel- függesztés jogerős ff. aránya (%-ban) Budapest 262 524 2 7591,11 0510,4444 0,2 Bács 97 808 1 3731,45420,6275 0,3 Baranya 70 146 1 0751,54110,6245 0,3 Békés 65 167 5370,82170,3124 0,2 Borsod 143 146 3 7282,61 5361,1852 0,6 Csongrád 74 347 7040,92190,3124 0,2 Fejér 79 469 8551,13260,4158 0,2 Győr-M-S 80 798 6710,82140,3139 0,2 Hajdú-B 108 585 1 9541,87070,7369 0,3 Heves 57 738 1 2402,18021,4292 0,5

14 megye kiskorúak száma 10 órás jelzés 10 órás jelzés aránya (%-ban) 50 órás jelzés 50 órás jelzés aránya (%-ban) jogerős fel- függesztés jogerős ff. aránya (%-ban) Jász-N-Sz 74 711 1 7292,36690,9385 0,5 Komárom-E 57 658 7941,42900,5147 0,3 Nógrád 37 933 9392,53761,0183 0,5 Pest 250 227 2 1060,88620,3419 0,2 Somogy 58 213 7201,22990,5154 0,3 Szabolcs 123 584 2 6622,21 1130,9555 0,4 Tolna 42 018 5291,32140,5117 0,3 Vas 45 163 3650,81120,261 0,1 Veszprém 63 362 5630,92250,4109 0,2 Zala 47 842 4591,02120,4113 0,2


Letölteni ppt "Iskoláztatási támogatás a gyermekvédelem rendszerében dr. Lantai Csilla Nemzeti Erőforrás Minisztérium Gyermekvédelmi és Gyámügyi Főosztály."

Hasonló előadás


Google Hirdetések