Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Iskoláztatási támogatás a gyermekvédelem rendszerében

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Iskoláztatási támogatás a gyermekvédelem rendszerében"— Előadás másolata:

1 Iskoláztatási támogatás a gyermekvédelem rendszerében
dr. Lantai Csilla Nemzeti Erőforrás Minisztérium Gyermekvédelmi és Gyámügyi Főosztály

2 A tanköteles gyermekek iskolába járását ösztönző új jogintézmény
A gyermek elsődleges érdeke: a tankötelezettségének eleget tegyen. Megfelelő iskolai végzettség hiányában esélye sem lesz arra, hogy munkába álljon, és később rendszeres munkajövedelemre tegyen szert. Célja: azon gyermekek, fiatalok tanuláshoz való jogának érvényesülését kívánja elősegíteni, akik – akár önszántukból, akár családjuk, környezetük hatására – az iskolába járási kötelezettségüknek (igazolatlan mulasztásaik okán) nem megfelelően tesznek eleget. Különösen fontos : a hátrányos helyzetű gyermekek számára a tanulást, mint kiemelkedési lehetőséget biztosítottá tegye.

3 A jogintézmény lényege
Nem egyszerűen az iskolakerülés szankcionálása, hanem a gyermek és családja nevelési, oktatási és gyermekvédelmi szakemberek általi segítéséből, iskolába járásra, iskoláztatásra ösztönzéséből áll. Azt szükséges elérni, hogy a gyermekek rendszeresen járjanak iskolába. Ennek érdekében a gyermekjóléti szolgálatnak – a közoktatási intézmény bevonásával – - fel kell tárnia az igazolatlan mulasztások okait és javaslatot kell tennie a jegyzői gyámhatóság felé a tankötelezettség teljesítésének előmozdítására.

4 A jogintézmény indokoltsága
A tankötelezettség megszegése miatt 2007-ben 25 433 feljelentés érkezett, 2009-ben már 44 361. 2007-ben 8 823 ügyben szabtak ki pénzbírságot, 2009-ben már 14 620 esetben került erre sor. Megállapítható, hogy némiképp magasabb a községekben élő kiskorú népességhez (2,6%), mint a városokban élő kiskorú népességhez (2,3%) viszonyított ügyek száma. A jegyzői gyámhatóság által védelembe vett gyermekek száma mintegy 20 ezer fő, ebből 4 131 esetben a gyermeknek felróható magatartási ok, míg 9 091 esetben a szülőnek felróható magatartási ok volt az intézkedés háttere.

5 A 2010. augusztus 30-án hatályba lépett törvényi rendelkezések:
Ha a gyermek nem teljesíti tankötelezettségét és összegyűlik 10 igazolatlan órája, az iskola ezt jelzi a jegyzői gyámhatóságnak. A jegyzői gyámhatóság végzésben figyelmezteti a szülőt. Amennyiben a gyermek továbbra sem teljesíti tankötelezettségét és 50 igazolatlan órája összegyűlik, a jegyzői gyámhatóság – az iskola jelzése alapján – felfüggeszti az iskoláztatási támogatást és védelembe veszi a gyermeket. A jegyzői gyámhatóságnak e körben mérlegelési lehetősége nincsen: az 50 igazolatlan óra az iskoláztatási támogatás felfüggesztésével és a gyermek védelembe vételével jár- mindig együtt alkalmazva!

6 Az iskoláztatási támogatás felfüggesztésének következményei
A gyermek után járó iskoláztatási támogatást családtámogatási folyószámlára utalja át a kincstár települési önkormányzat részére és nem a szülőnek. Az iskoláztatási támogatás felhasználásáról a jegyzői gyámhatóság által kirendelt eseti gondnok gondoskodik. Egy eseti gondnok egyidejűleg legfeljebb 10 gyermek vonatkozásában láthatja el feladatait.

7 2010. szeptember 16-án hatályba lépett kormányrendelet rendelkezései :
Az iskoláztatási támogatás felfüggesztése - határozatlan időre Háromhavonként és a tanév végén – felülvizsgálat A felfüggesztés megszüntetése - ha a gyermek egy óráról sem hiányzott igazolatlanul! A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek számára - a felfüggesztés időtartama alatt - az iskoláztatási támogatás teljes összegét természetben kell nyújtani. Más esetben a felfüggesztés megszüntetésekor az összegyűlt iskoláztatási támogatás – az eseti gondnok közreműködésével – természetben kell a gyermek számára biztosítani, de nem egyszerre, hanem a felfüggesztés időtartamával megegyező számú hónapra elosztva, részletekben kell nyújtani.

8 2011. január 1-jén hatályba lépett jogszabály-módosítások
A gyermekvédelmi szakellátásban nevelkedő gyermek érdekében : a közoktatási intézmény igazgatójának jelzését a jegyzőnek meg kell küldenie a területi gyermekvédelmi szakszolgálat számára a gyámi tevékenység szakmai segítése, ellenőrzése érdekében. A tanköteles, de nagykorú tanulók érdekében: védelembe vétel fenntartható lett a nagykorúság elérését követően a tankötelezettség végéig, Vétkességre tekintet nélkül felel a települési önkormányzat az eseti gondnok által okozott kárért, kivéve, ha azt a gyermek vagy családja felróható magatartása okozta. Azonban az önkormányzat kérheti az eseti gondnoktól a kár megtérítését.

9 A végrehajtásról I. A jegyző eseti gondnokul elsősorban az alábbi személyeket rendelheti ki (zárójelben a április 30-áig kirendelt eseti gondnokok személyének százalékos megoszlása) a családsegítő szolgálat vagy a gyermekjóléti szolgálat családgondozóját (61%), a gyermek arra alkalmas más közeli hozzátartozóját (13%), a polgármesteri hivatal – nem gyermekvédelmi, illetve gyámhatósági feladatokat ellátó – ügyintézőjét (10%). az iskolai gyermek- és ifjúságvédelmi felelőst (7%), a védőnőt (4%), az átmeneti gondozást nyújtó intézmény családgondozója, szakmai munkakörben foglalkoztatott alkalmazottja – amennyiben a gyermek családok, vagy gyermekek átmeneti otthonában tartózkodik (0,2%), A fennmaradó esetekben (4,8%) egyéb személy került kirendelésre.

10 A végrehajtásról II. adatok az iskoláztatási támogatás folyósításának felfüggesztéséről
a gyermekek száma 10 órás jelzés +185% % 50 órás jelzés +155% % tám. jogerős felfüggesztése +751% % folyamatban lévő eljárások +80% % felfügg. (nem rgyk-s gyermek) +541% % felfügg. (rgyk-s gyermek) +892% %

11 Adatok értékelése I. Összességében pozitívumként értékelhető, hogy a 10 órát igazolatlanul mulasztó tanulók 49 százaléka éri el az 50 órás hiányzást, tehát a figyelmeztetés preventív hatással bír. A folyósítás felfüggesztésével érintett összes gyermek 70 százaléka szociálisan rászoruló, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek. Megfigyelhető, hogy a tankötelezettséget nem megfelelően teljesítőknek igen nagy részét teszik ki a felnőttkor küszöbén lévő, vagy azon éppen átlépő tanulók.

12 Adatok értékelése II. nagykorúvá válás – 42%,
A felfüggesztés megszüntetésének indokai nagykorúvá válás – 42%, szülői kérelemre magántanulóvá válás- 30%, tankötelezettség teljesítése iskolába járással – 10%, felülvizsgálatok 14%-a, egyéb ok – 18% . A nagykorúság elérése volt a felfüggesztés megszüntetésének leggyakoribb oka!

13 50 órás jelzés aránya (%-ban) jogerős fel-függesztés
megye kiskorúak száma 10 órás jelzés 10 órás jelzés aránya (%-ban) 50 órás jelzés 50 órás jelzés aránya (%-ban) jogerős fel-függesztés jogerős ff. aránya (%-ban) Budapest 2 759 1,1 1 051 0,4 444 0,2 Bács 97 808 1 373 1,4 542 0,6 275 0,3 Baranya 70 146 1 075 1,5 411 245 Békés 65 167 537 0,8 217 124 Borsod 3 728 2,6 1 536 852 Csongrád 74 347 704 0,9 219 Fejér 79 469 855 326 158 Győr-M-S 80 798 671 214 139 Hajdú-B 1 954 1,8 707 0,7 369 Heves 57 738 1 240 2,1 802 292 0,5

14 Jász-N-Sz megye kiskorúak száma 10 órás jelzés 10 órás jelzés aránya
(%-ban) 50 órás jelzés 50 órás jelzés aránya (%-ban) jogerős fel-függesztés jogerős ff. aránya (%-ban) Jász-N-Sz 74 711 1 729 2,3 669 0,9 385 0,5 Komárom-E 57 658 794 1,4 290 147 0,3 Nógrád 37 933 939 2,5 376 1,0 183 Pest 2 106 0,8 862 419 0,2 Somogy 58 213 720 1,2 299 154 Szabolcs 2 662 2,2 1 113 555 0,4 Tolna 42 018 529 1,3 214 117 Vas 45 163 365 112 61 0,1 Veszprém 63 362 563 225 109 Zala 47 842 459 212 113


Letölteni ppt "Iskoláztatási támogatás a gyermekvédelem rendszerében"

Hasonló előadás


Google Hirdetések