Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Vizuális nevelés tantárgypedagógia

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Vizuális nevelés tantárgypedagógia"— Előadás másolata:

1 Vizuális nevelés tantárgypedagógia
A tantárgyi tanítás tervezése – óratervezés A vizuális kultúra óra jellemzői Vizuális nevelés tantárgypedagógia Sándor Zsuzsa

2 AZ ÓRA ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI
a TANÍTÓ (vizuális nevelő) a TANÍTVÁNY VIZUÁLIS és (vizuális) ESZTÉTIKAI MEGISMERŐ (közlő - befogadó) KÉPESSÉGEIT FEJLESZTI úgy, hogy VIZUÁLIS ÉLMÉNYT AD számára és VIZUÁLIS GONDOLKODÁSRA SERKENTI miközben VIZUÁLIS ALKOTÓ és ELEMZŐ TEVÉKENYSÉGEKRE KÉSZTETI.

3 A LEGFONTOSABB TEVÉKENYSÉGEK
A VIZUÁLIS KULTÚRA ÓRÁN TANÍTÓ elemző és alkotófeladatokkal vizuális kultúra tananyagot tanít vizuálisan szemléltet  javaslatokat tesz, magyaráz, korrigál, elemez és értékel, indokol; motivál, segít, tolerál…  dicsér, biztat, …  szervez, előkészít, … TANÍTVÁNY   vizuálisan alkot ábrázol és kifejez síkon, térben egyszemélyben, csoportban  elemez megfigyel, képet olvas, ítéletet hoz, értékel, véleményez, indokol  szervez, … az egész órát áthatja

4 ÓRATÍPUSOK a) az egyik tevékenység jellemzi: ALKOTÓ a) KIFEJEZŐ
a típusokat a tevékenységfajták eredményezik a) az egyik tevékenység jellemzi: ALKOTÓ a) KIFEJEZŐ b) ÁBRÁZOLÓ ELEMZŐ = MŰELEMZŐ b) alkotás és elemzés egyaránt hangsúlyosan történik: KOMPLEX (kifejező és ábrázoló alkotás, látványelemzés és műelemzés) a gyakorló iskolában általában alkotás dominanciájú vagy komplex vizuális kultúra órák folynak

5 Az ALKOTÓ és a KOMPLEX vizuális kultúra óra
ÁLTALÁNOS FELÉPÍTÉSE a tanítási gyakorlatokon / az óráról órára történő tanítási ütemezésnél felépítés - feladatsornál AZ ÓRA SZERKEZETI SÉMÁJA o előkészületek A) AZ ALKOTÓ TANANYAG MEGKÖZELÍTÉSE ELEMZÉSEKKEL; AZ ELEMZŐ TANANYAG FELDOLGOZÁSA A TANÁR IRÁNYÍT  B) AZ ALKOTÓ FELADAT TANÁRI MEGFOGALMAZÁSA ÉS TANÁRI-TANULÓI MEGBESZÉLÉSE (magyarázatok, kérdések, alternatívák, elképzelések a megoldásra)  C) AZ ALKOTÓ TANANYAG TANULÓI FELDOLGOZÁSA AZ ALKOTÓ TEVÉKENYSÉGBEN, TANÁRI KORRIGÁLÁS (ahány tanuló, annyiféle megoldás)  D) AZ ALKOTÁSOK TANULÓI - TANÁRI ELEMZÉSE, ÉRTÉKELÉSE  rendteremtés az alkotó vagy alkotás dominanciájú órában nincs óra eleji elemzés vagy csak néhány perc időtartamú a komplex órában az elemzés akár az óra időtartamának felét is kitöltheti

6  A) A TANANYAG MEGKÖZELÍTÉSE TANULÓI ELEMZÉSEKKEL; A TANÁR IRÁNYÍT
ALKOTÓ VAGY KOMPLEX VIZUÁLIS KULTÚRA ÓRA szemléltetés és motiváció o előkészületek  A) A TANANYAG MEGKÖZELÍTÉSE TANULÓI ELEMZÉSEKKEL; A TANÁR IRÁNYÍT  B) AZ ALKOTÓ FELADAT TANÁRI MEGFOGALMAZÁSA ÉS TANÁRI-TANULÓI MEGBESZÉLÉSE (ábrázolási téma; magyarázatok, kérdések, alternatívák, elképzelések a megoldásban)  C) A TANANYAG TANULÓI FELDOLGOZÁSA AZ ALKOTÓ TEVÉKENYSÉGBEN, TANÁRI KORRIGÁLÁS (ahány tanuló, annyiféle megoldás)  D) AZ ALKOTÁSOK (KÉPI MEGOLDÁSOK) TANULÓI - TANÁRI ELEMZÉSE, ÉRTÉKELÉSE  rendteremtés órafelépítés (feladatsornál) szervezés

7

8 ÓRAFELÉPÍTÉSEK PROJEKT GONDOLKODÁSNÁL
vizuális kultúra (kommunikáció) projekt mint témaköri folyamat előkészítő szakasz a projektfeladat feldolgozása (megoldása) záró szakasz A PROJEKTELŐKÉSZÍTŐ VIZUÁLIS KULTÚRA ÓRA ÁLTALÁNOS FELÉPÍTÉSE az új témakör felvetése vagy tanítványokkal közös kitalálása; betekintés a képi világába tanári szemléltetéssel a projektfeladat és a feltételek értelmezése megoldási ötletek, elgondolások; alkotótechnikák, kutatási feladatok-gyűjtőmunkák megbeszélése [ha erre a szakaszra órát tervezünk – a terv nem tükrözheti, de az órán az egyénre szabott elképzelések, értelmezések bontakoznak ki] A PROJEKTZÁRÓ VIZUÁLIS KULTÚRA ÓRA általános jellemzőit és felépítését a zárás módja határozza meg (pl. kiállítás, csoportos vagy egyénenkénti bemutatás az osztály vagy a szülők előtt) tartalma: elemzés, bemutatás, beszámoló (önelemzés, társak és a tanító elemzései) felépítés - projekt

9 A VIZUÁLIS KULTÚRA ÓRA ÁLTALÁNOS FELÉPÍTÉSE A PROJEKT FELDOLGOZÁSI SZAKASZÁBAN
A) TANÁRI HELYZETELEMZÉS (TEVÉKENYSÉGFÉLÉK SZERINT); A MÁR ELVÉGZETT MUNKÁRA ÉS A MÉG HÁTRALÉVŐRE IRÁNYUL egyénekre figyelés az óra elején minden tanulót egyénenként késztetünk helyzetelemzésre B) A TOVÁBBLÉPÉSEK, A MEGKEZDETT MUNKA FOLYTATÁSI LEHETŐSÉGEINEK MEGGONDOLÁSA az órán minden tanulót arra késztetünk, hogy a tennivalóiról döntéseket hozzon C) AZ EGYÉNI FELADATOK VÉGZÉSE, FELDOLGOZÁSA, MEGOLDÁSA (óratervben: milyen problémákra lehet számítani az egyes műveleteknél és az egyes tanulóknál?) az órán az alkotómunka tanári szervezési segítséggel és szükség szerinti tartalmi javaslatokkal zajlik [záró értékelés a projekt végén történik]

10 MŰELEMZŐ ÓRA szerkezetét az elemzésre kerülő művek sajátosságai és a tanulói tevékenységek egymásutánisága határozza meg - a tanító széleskörűen tájékozódik: művek adatai (szerző, dátum, technika, méret), források (könyv, internet), de a gyerekeknek kevés ismeretet mond - lehetőségek: múzeumi/kiállítási óra (eredeti művek), szemléltetés könyvekkel, vetítéssel - olyan oldott légkört teremt, hogy a tanulók spontán megnyilatkozhassanak - a tanulók figyelmét feladatokkal és kérdésekkel is irányítja - kapcsolódó cselekvéses és alkotó tevékenységeket is beépít (pl. festmény színeinek legyűjtése, reprodukció átalakítása) felépítés - projekt és feladatsor


Letölteni ppt "Vizuális nevelés tantárgypedagógia"

Hasonló előadás


Google Hirdetések