Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

AAO Csink László 2008. november. AAO2 Egy n elemű sorozat csupa 0-ból és 1- ből áll. Rendezzük n-1 összehasonlítással! int i; int[] b = { 0,0,1,0,1,1,0,0,1,0,1,0,0,1,1,0.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "AAO Csink László 2008. november. AAO2 Egy n elemű sorozat csupa 0-ból és 1- ből áll. Rendezzük n-1 összehasonlítással! int i; int[] b = { 0,0,1,0,1,1,0,0,1,0,1,0,0,1,1,0."— Előadás másolata:

1 AAO Csink László 2008. november

2 AAO2 Egy n elemű sorozat csupa 0-ból és 1- ből áll. Rendezzük n-1 összehasonlítással! int i; int[] b = { 0,0,1,0,1,1,0,0,1,0,1,0,0,1,1,0 }; for (i = 0; i < b.Length; i++) Console.Write(b[i] + " "); Console.WriteLine(); int n = b.Length; int[] b1 = new int[n]; // b1 segédtömb for (i = 0; i < n - 1; i++) // b1 végére rakjuk az 1-ket if (b[i] ==1) b1[--n] =b[i]; // fontos, hogy --n és nem n-- if (b.Length > 0) b1[--n] = b[i]; // az utolsót már így is lehet! else Console.WriteLine("a tömb üres!"); for(i=0; i < b.Length; i++) Console.Write(b1[i]+" ");

3 AAO3 Egy n elemű sorozat csupa 0-ból és 1- ből áll. Rendezzük összehasonlítás nélkül! int szum = 0, i = 0; int[] b = { 0,0,1,0,1,1,0,0,1,0,1,0,0,1,1,0 }; // megszámoljuk, hány 1-es van for (i = 0; i < b.Length; i++) szum += b[i]; // b „elejét” kellő számú nullával feltöltjük for (i = 0; i < b.Length - szum; i++) b[i]=0; // b „végét” feltöltjük annyi 1-essel, amennyivel kell for (int j= i; j < b.Length; j++) b[j] = 1;

4 AAO4 A két megoldás összehasonlítása Az első változatban kellett egy n hosszú ciklus és n-1 összehasonlítás, valamint még egy tömb A második változatban nem kellett összehasonlítás és extra tömb, de több ciklusra volt szükség

5 AAO5 Geometriai feladat Legyen adott egy konvex sokszög a síkban, csúcsainak koordinátáival, melyek óramutató járása szerinti bejárási tömbben adottak egy tömbben: x0 y0 x1 y1 x2 y2 ….. Számítsuk ki a sokszög kerületét és területét!

6 AAO6 A kerületszámítás eleje Az egyik pont (x,y), a másik (xx,yy) koordinátájú A távolságot számító függvény: public static double tav(double x, double y, double xx, double yy) { return Math.Sqrt((x - xx) * (x - xx) + (y - yy) * (y - yy)); };

7 AAO7 Közepe (a Main() belseje) double[] tomb = new double[] { 1.0, 0.0, 0.0, 2.0, -1.0, 0.0, 0.0, -3.0 }; double x, y, xx, yy, d = 0.0; int i, n=tomb.Length; for (i = 0; i+3 < n; i=i+2) { // végig a pontokon x = tomb[i]; y = tomb[i+1]; xx = tomb[i+2]; yy = tomb[i+3]; d += tav(x, y, xx, yy); } d += tav(tomb[0], tomb[1], tomb[n - 2], tomb[n - 1]);

8 AAO8 Háromszög területe Heron képlettel A 3szög pontjai (x1,y1), (x2,y2), (x3,y3) public static double heron(double x1, double y1, double x2, double y2, double x3, double y3){ double s, d1, d2, d3 ; d1 = Math.Sqrt((x1 - x2)*(x1 - x2) + (y1 - y2)*(y1 - y2)); d2 = Math.Sqrt((x2 - x3) * (x2 - x3) + (y2 - y3) * (y2 - y3)); d3 = Math.Sqrt((x1 - x3) * (x1 - x3) + (y1 - y3) * (y1 - y3)); s = (d1 + d2 + d3) / 2.0; return Math.Sqrt(s * (s - d1) * (s - d2) * (s - d3)); }

9 AAO9 Konvex sokszög területszámítása double[] tomb = new double[] { 1.0, 0.0, 0.0, 2.0, -1.0, 0.0, 0.0, -3.0 }; double x, y, x1, y1, x2,y2, h = 0.0; int n = tomb.Length; x = tomb[0]; y = tomb[1]; for (int i = 2; i +3 < n; i = i+2) { x1 = tomb[i]; y1 = tomb[i+1]; x2 = tomb[i+2]; y2 = tomb[i+3]; h += heron(x, y, x1, y1, x2,y2); } Console.WriteLine("terulet: " + h);

10 AAO10 Miért kell a konvexitás? Amit számítunk: T=(sárga+lila+kék)+(lila+kék) +(lila+barna) Helyesen: T=(sárga+lila+kék) - (lila+kék) +(lila+barna)=sárga+lila+barna A konvexitás biztosítja, hogy a területek összeadhatók!

11 AAO11 Legnagyobb közös osztó 1. public static int euklidesz(int a, int b) { int t,a1,b1; a1 = Math.Max(a, b); b1 = Math.Min(a, b); while (a1 != b1) { if (a1 > b1) a1 = a1 - b1; else { t = a1; a1 = b1; b1 = t; } } return a1; }

12 AAO12 Legnagyobb közös osztó 2. public static int gcd(int a, int b) { int t; while (b != 0) { t = b; b = a % b; a = t; } return a; } tba 10 6 66 446 224 02 Hívás gcd(6,10)

13 AAO13 Legnagyobb közös osztó 3. function gcd(a, b) if b = 0 return a else return gcd(b, a mod b) public static int gcd(int a, int b) { return ( b == 0 ? a : gcd(b, a % b) ); } Rekurzív C# algoritmus Pszeudokódban

14 AAO14 Horner séma egy polinom adott x helyen vett értékének gyors kiszámítására Példa egy harmadfokú polinomra: P(x)=7x 3 – 2x 2 + 5 x - 8 = (7x 2 – 2x + 5) x - 8= ((7x-2) x +5) x - 8 Az együtthatókat jelöljük: a[3] = 7 a[2]= - 2 a[1]= 5 a[0]= - 5 N=3; POL= a[N]; for(i=n-1; i>=0; i--) POL = POL*x + a[i];

15 AAO15 A Fibonacci sorozat A Fibonacci számsorozatban minden szám az első kettő után - az azt megelőző kettő összege. Így tehát a számsorozat: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233 stb. Minél későbbi tagjait vesszük a sorozatnak, két egymást követő szám aránya annál inkább az aranymetszéshez fog közelíteni (ami megközelítőleg 1:1,618 vagy 0,618:1)

16 AAO16 Kiszámítás rekurzívan public static int fibo(int i){ if (i == 0) return 0; else if (i == 1) return 1; else return fibo(--i) + fibo(--i); } Beugrató kérdés: Ez ugyanaz-e, mint return 2*fibo(--i) ? return fibo(i-1) + fibo(i-2); A Fibonacci számok gyorsan nőnek, a long indokolt lehet

17 AAO17 Fibonacci tömbbel int i, n; Console.Write("n= "); n = int.Parse(Console.ReadLine()); long[] f = new long[n]; // Fibonacci számok gyorsan nőnek f[0]=0; f[1]=1; for( i=2;i { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.hu/9/2227130/slides/slide_17.jpg", "name": "AAO17 Fibonacci tömbbel int i, n; Console.Write( n= ); n = int.Parse(Console.ReadLine()); long[] f = new long[n]; // Fibonacci számok gyorsan nőnek f[0]=0; f[1]=1; for( i=2;i

18 AAO18 Fibonacci ArrayList-tel int i=0, value=0; Console.Write(„Keressük az első Fibonacci számot, amely nagyobb mint: "); int n = int.Parse(Console.ReadLine()); ArrayList fiblist = new ArrayList(); fiblist.Add(0); fiblist.Add(1); for (i = 2; value <= n; i++) { int[] tomb = new int[fiblist.Count]; fiblist.CopyTo(tomb); value = tomb[i - 1] + tomb[i - 2]; fiblist.Add(value); } Console.WriteLine(n+". fibo= " + fiblist[--i]);

19 AAO19 Volt-e szükség menetközben mindegyik Fibonacci számra? Ha a feladat úgy szól, hogy olvassunk be egy n számot, és ha az első n-nél nagyobb Fibonacci szám 5-tel osztható, akkor írjuk ki az eddigi Fibonacci számok számtani közepét, egyéb esetben pedig a mértani közepét, akkor szükség van az összes korábbi Fibonacci számra (avagy mégsem??) De ha csak az aktuális Fibonacci szám kell, akkor van a tömbhasználatnál egyszerűbb megoldás. A rekurzió, vagy…

20 AAO20 Fibonacci segédváltozókkal int i = 0, seged0 = 0, seged1 = 1, f=0; Console.Write("Keressük az n-dikFibonacci számot, ahol n= "); int n = int.Parse(Console.ReadLine()); if (n == 0) Console.WriteLine("A válasz 0"); else if (n==1) Console.WriteLine("A válasz 1"); else{ for (i = 2; i <= n; i++) { f =seged0 + seged1; seged0 = seged1; seged1 = f; } Console.WriteLine("f= "+f); } Gyors és memóriatakarékos! Csak a legutolsó Fibonacci számot adja meg.

21 AAO21 Fibonacci zárt alakban – a képlet Ekkor c 0 =0, c 1 =1, és n >=1 esetén (teljes indukcióval belátható)

22 AAO22 Fibonacci zárt alakban – a program int fib; Console.Write("Hanyadik Fibonacci számot számítsuk: "); double n = double.Parse(Console.ReadLine()); double gyot =Math.Sqrt(5.0); fib = (int) Math.Truncate( (1.0/gyot)*( Math.Pow(((1.0+gyot)/2.0),n) - Math.Pow(((1.0-gyot)/2.0),n) ) ); Console.WriteLine("Az eredmény:"+fib);

23 AAO23 Rendezések A rendezési algoritmus olyan algoritmus, amely egy lista vagy egy tömb elemeit egy meghatározott (növekvő vagy csökkenő) sorrendbe helyezi el. A rendezés lehet numerikus és lehet lexikografikus. A rendezés legtöbbször azért szükséges, hogy utána könnyebben lehessen keresni. Ezentúl, szűkebb értelemben vett rendezés alatt egy olyan algoritmust fogunk érteni, melynek inputja egy egészeket tartalmazó számsorozat, outputja a számsorozat növekvő sorrendben. Az output mindig egy permutációja az inputnak.

24 AAO24 A rendezési algoritmusok osztályozása Egy n elemű tömb esetében a szükséges összehasonlítások száma szerint Általános esetben (mi is az általános eset ?!) O(n*log n) összehasonlításnál kevesebb nem elég Számos ismert esetben (példák jönni fognak) O(n*n) összehasonlítás szükséges Néhány esetben (legutóbb tárgyalt eset, ahol csak 0 és 1 szerepelt) O(n) is elég Az O (ordó) jelölés magyarázatát ld. az Analízis tárgyban, vagy itt: http://en.wikipedia.org/wiki/Big_O_notation

25 AAO25 További szempontok Szokás vizsgálni a cserék (swap) számát is. Legyen a és b egészek. Cseréljük ki az értéküket! { int kesztyu = a; a = b; b = kesztyu; } Vizsgálható a memória takarékosság, vannak „helyben” rendező algoritmusok, és vannak olyanok, amelyek segéd tárterületeket igényelnek. Vannak rekurzív és nem rekurzív rendezések.

26 AAO26 Stabilitás Stabil rendezésnél az azonos kulcsú rekordok relatív sorrendje megmarad, nem stabil rendezésnél változhat. Tekintsünk egész koordinátájú pontokat a síkban, és bocsássunk merőlegeseket az x-tengelyre. Legyen az a feladat, hogy az így keletkezett szakaszokat rendezni kell az x-tengelyen vett korrdinátájuk szerint. Nevezzük az x-koordinátákat kulcsnak. Eszerint történnek az összehasonlítások, de csere esetén a teljes szakaszt (azaz pontpárt) kell cserélni. Legyen a pontsorozat (4, 2) (3, 7) (3, 1) (5, 6) Két sorrend is létrejöhet, ha vannak azonos x-koordinátájú (x=3) pontok: (3, 7) (3, 1) (4, 2) (5, 6) (eredeti sorrend marad, ez a stabil) (3, 1) (3, 7) (4, 2) (5, 6) (eredeti sorrend változik)

27 AAO27 Buborékrendezés A buborék rendezés a legrosszabb esetben (amikor az elemek csökkenő sorrendben vannak) valamint az átlagos esetben (amikor az elemek véletlenszerűen helyezkednek el) is O(n*n) komplexitású. Mivel sok O(n*log n) komplexitású rendezés van, nagy n esetén a buborék nem előnyös, kivéve, ha az elemek nagyjából eleve növekvően rendezettek.

28 AAO28 Buborék 1. (csere figyelésével) public static void bubbleSort(int[] A) { bool csereltunk; int i, kesztyu; do { csereltunk = false; for (i = 0; i < A.Length - 1; i++) { if (A[i] > A[i + 1]) { kesztyu = A[i]; A[i] = A[i + 1]; A[i + 1] = kesztyu; csereltunk = true; } } while (csereltunk); } // nem kezeltük, ha a tömb 0 vagy 1 hosszú

29 AAO29 Buborék 1. főprogram static void Main() { int[] A = new int[10]; int i; Random RandomClass = new Random(); for (i = 0; i < A.Length; i++) { A[i] = RandomClass.Next(10, 30); Console.Write(A[i] + " "); } Console.WriteLine(); bubbleSort( A ); for (i = 0; i < A.Length; i++) Console.Write(A[i] + " "); Console.ReadLine(); }

30 AAO30 Buborék 2. public static void bubbleSort(int[] A) { if (A.Length == 0) Console.WriteLine("A tömb üres!"); else if (A.Length == 1) Console.WriteLine("A tömb 1 elemű!"); else { int i, j, kesztyu; for (i = 0; i < A.Length - 1; i++) for (j = A.Length - 1; j > i; j--) if (A[ j – 1 ] > A[ j ]) { kesztyu = A[j]; A[j] = A[j - 1]; A[j - 1] = kesztyu; } }

31 AAO31 Kétirányú buborék – cocktail sort (C#) bottom = 0; top = n-1; bool csere_volt = true; while (csere_volt == true){ csere_volt = false; for (i = bottom; i < top; i++) if (a[i] > a[i + 1]) { csere_volt= true; cs = a[i]; a[i]=a[i+1]; a[i+1]=cs; } top = top - 1; for (i = top; i > bottom; i--) if (a[i] < a[i - 1]) { csere_volt = true; cs = a[i]; a[i] = a[i-1]; a[i-1] = cs; } bottom = bottom + 1; }

32 AAO32 Kerti törpe rendezés (C#) Wikipedia: The name comes from the supposed behavior of the Dutch garden gnome in sorting a line of flowerpots. It is conceptually simple, requiring no nested loops.garden gnome i = 1; while (i < n) { if (a[i - 1] <= a[i]) i++; // ha jó a sorrend, előre! else { int cs = a[i - 1]; a[i - 1] = a[i]; a[i] = cs; i--; if (i == 0) i = 1; } // else vége } // while vége

33 AAO33 Hogyan működik? Az algoritmus megkeresi az első olyan helyet, ahol két egymást követő elem rossz sorrendben van, és megcseréli őket. Ha egy ilyen csere után rossz sorrend keletkezik, az csak közvetlenül a legutolsó csere előtt lehet, így ezt is ellenőrizzük. Talán ez az elképzelhető legegyszerűbb rendezés.

34 AAO34 A buborék lényeges javítása: fésűs rendezés A fésűs rendezést (comb sort) eredetileg 1980-ban tervezték, majd újra felfedezték és 1991-ben publikálták a Byte magazinban. A buborék rendezés módosítása, sebességében közelít a híres quicksorthoz. Az alapötlet az, hogy a sorozat végén levő kicsi értékekre találjunk rá minél hamarabb, mert ezek lassítják jelentősen a buborékot. (A sorozat elején levő nagy értékek nem annyira lassítóak, mert ezekre hamar rátalálunk).

35 AAO35 A fésű kódja public static void combSort(int[] A) { int i; if (A.Length == 0) Console.WriteLine("A tömb üres!"); else if (A.Length == 1) Console.WriteLine("A tömb egyelemű!"); else { int gap = A.Length, cserevolt = 0, kesztyu; while ((gap >1) || (cserevolt !=0)) { if (gap > 1) // gap /1.3 lefelé kerekítve gap = (int)Math.Truncate((double)gap / 1.3); if ((gap == 10) || (gap == 11)) gap = 9; i = 0; cserevolt = 0; while (i + gap < A.Length) { if (A[i] > A[i+gap]){ kesztyu = A[i]; A[i]=A[i+1]; A[i+1] = kesztyu; cserevolt = 1; } i++; }

36 AAO36 Megjegyzések 10 ezer elemű tömbön végzett kísérletek szerint a fésűs rendezés alig rosszabb a quicksortnál (10 %-kal); a változtatás a buborékhoz képest nem nagy. Ugyanakkor nem kell gondoskodni az eleve rendezett esetről, ami a quicksortot nagyon lelassítja (látni fogjuk). A gap beállításával először a távollevő elemeket rendezzük. Ezután a gap csökken, míg végül egy lesz. Ez esetben azonos a program a buborékkal; következésképpen korrekt. Lacey és Richard Box megmutatták, hogy a gap minden lépésben 1.3-mal osztandó. Továbbá felfedezték, hogy 9 és 10 nem alkalmas gap-nek, és 11-gyel helyettesítendő.

37 AAO37 Combsort versus quicksort Quicksort0.00380.0038 sec Combsort0.00420.0042 sec Bubblesort1.361.36 sec 10 ezer egész szám rendezési kísérletének időeredményei Forrás:http://www.yagni.com/combsort/index.php [2008. nov. 16.]http://www.yagni.com/combsort/index.php

38 AAO38 Quicksort -rekurzívan static void csere( ref int x, ref int y) { int t= x; x = y; y = t; } static int partition (int[] a, int first, int last) { int pivot = a[first], lastS1 = first, firstUnknown = first + 1; while (firstUnknown <= last) { if (a[firstUnknown] < pivot) { lastS1++; csere( ref a[firstUnknown], ref a[lastS1]); } firstUnknown++; } csere( ref a[first], ref a[lastS1]); return lastS1; } static void quicksort (int[] a) { quicksort (a, 0, a.Length - 1); } static void quicksort (int[] a, int first, int last) { if (first < last) { int pivotIndex = partition (a, first, last); quicksort (a, first, pivotIndex - 1); quicksort (a, pivotIndex + 1, last); }

39 AAO39 Minimum kiválasztásos rendezés static void csere (ref int x, ref int y) { int cs =x; x=y; y=cs; } static void Main() { int i,min, n = 10; int[] a = new int[n]; Random RandomClass = new Random(); for (i = 0; i < n; i++) a[i] = RandomClass.Next(10, 26); for (i = 0; i < n; i++) { min = i; for (int j = i + 1; j < n; j++) if (a[j] < a[min]) min = j; csere(ref a[i], ref a[min]); }

40 AAO40 Beszúrásos rendezés static void csere (ref int x, ref int y) { int cs =x; x=y; y=cs; } static void Main() { int i,min, n = 10; int[] a = new int[n]; Random RandomClass = new Random(); for (i = 0; i < n; i++) a[i] = RandomClass.Next(10, 26); for (i = 1; i < n; i++) { j = i - 1; while ((j> -1) && (a[j] > a[j+1])) { csere(ref a[j], ref a[j+1]); j--; }

41 AAO41 Sorting demo http://www.cs.ubc.ca/~harrison/Java/sorting- demo.html http://www.cs.ubc.ca/~harrison/Java/sorting- demo.html

42 AAO42 Halmazműveletek: metszet A feladat most két tömb a[0..n-1] és b [0..m-1] azonos elemeinek kiválogatása c tömbbe. A feladat csak úgy értelmezhető pontosan, ha az egyes tömbökben egy elem nem szerepel kétszer. (Mivel most a matematikai halmazokat tömbként ábrázoljuk.) Az algoritmus lényege: menjünk végig az a tömb elemein, és válogassuk ki azokat (kiválogatás), melyek szerepelnek b-ben (eldöntés). Így a feladat a korábbi tételekre visszavezethetõ. c maximális elemszáma n és m közül a kisebbik. Feltételeztük, hogy egyik halmaz sem üres.

43 AAO43 Deklarációk a metszethez C# int n = 10, m=6, db =Math.Min(n,m); // tömbméretek int i,j,k; // ciklusváltozók int[] a = new int [n]; // a halmaz elemei 0..n-1 int[] b = new int [m]; // b halmaz elemei 0..m-1 int[] c = new int [db]; // a metszet elemei // db csak a maximális lehetséges tömbméret. Ha a metszet // üres, akkor nyilván nincs elem a metszetben.

44 AAO44 Metszet C# kód k = 0; for (i=0; i { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.hu/9/2227130/slides/slide_44.jpg", "name": "AAO44 Metszet C# kód k = 0; for (i=0; i

45 AAO45 Halmazműveletek: unió A feladat most két tömb a[0..n-1] és b [0..m-1] elemeinek egyesítése c tömbbe. Az egyes tömbökben egy elem nem szerepel kétszer. (mint az előbb) A legkézenfekvőbb megoldás: tegyük be c-be a összes elemét, majd b-ből azokat, melyek nem szerepelnek a- ban. c elemszáma legfeljebb n+m. Feltételeztük, hogy egyik halmaz sem üres.

46 AAO46 Unió C# kód for (i = 0; i < n; i++) c[i] = a[i]; //a-t áttöltjük c-be k = n; for (j = 0; j < m; j++){ // keressük azt a b-belit, ami nincs a-ban for (i = 0; (i< n) && (b[j] != a[i]); i++) ; if (i >= n) c[k++] = b[j]; // ha volt ilyen, c-be teszzük } for (i = 0; i < k; i++) Console.WriteLine(c[i]); // Futásidő n*m nagyságrendű!

47 AAO47 Unió speciális esetben (C#): az a és b (halmazokat reprezentáló) tömbök rendezettek (összefuttatás) i = 0; j = 0; k = 0; while(( i < n) && ( j < m)) if (a[i] { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.hu/9/2227130/slides/slide_47.jpg", "name": "AAO47 Unió speciális esetben (C#): az a és b (halmazokat reprezentáló) tömbök rendezettek (összefuttatás) i = 0; j = 0; k = 0; while(( i < n) && ( j < m)) if (a[i]


Letölteni ppt "AAO Csink László 2008. november. AAO2 Egy n elemű sorozat csupa 0-ból és 1- ből áll. Rendezzük n-1 összehasonlítással! int i; int[] b = { 0,0,1,0,1,1,0,0,1,0,1,0,0,1,1,0."

Hasonló előadás


Google Hirdetések