Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A személyes tudat és a tudattalan határán zajló fiziológiai folyamatok

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A személyes tudat és a tudattalan határán zajló fiziológiai folyamatok"— Előadás másolata:

1 A személyes tudat és a tudattalan határán zajló fiziológiai folyamatok
Ádám György egyetemi tanár, a MTA rendes tagja SEMMELWEIS EGYETEM BARÁTI KÖRE, február 22.

2 1. KORAI SZAKASZ 2. KÉSŐBBI SZAKASZ
SAJÁT UTAM A TUDATTALAN, NEM VERBÁLIS KOGNÍCIÓ TERÉN ELMÉLETI VONAL: 1. KORAI SZAKASZ SIGMOND FREUD ( ) IRRACIONÁLIS, SZIMBOLIKUS ÖSZTÖN-KÖRÖK ÉN-KÉP: KONFLIKTUSOS HENRI BERGSON ( ) SAJÁTOS ABSZTRAKCIÓ INTUICIÓK ÉN-KÉP: HARMÓNIKUS 2. KÉSŐBBI SZAKASZ IVAN PAVLOV ( ) majd BURRHUS SKINNER ( ) BEHAVIORISTA ELVEIVEL SZEMBENI KOGNITIV ELVEK VIGOTSZKIJ, PIAGET, ANOCHIN, STB.

3 „A sajátos érzékelésfajták szervei fölött áll egy
ARISZTOTELÉSZ: „A sajátos érzékelésfajták szervei fölött áll egy közös érzék (koinon aiszthetérion), amelyben az aktuális érzetek állandóan összetalálkoznak” „Valamennyi vérrel rendelkező állatban a szívben található a vezető érzékszerv. Itt kell lennie a minden érzékszervvel közös érzéknek (koinon aiszthetérion)” ARISZTOTELÉSZ: LÉLEKFILOZÓFIAI ÍRÁSOK, BUDAPEST,1988. pp.202,i Fordította Steiger Kornél.

4 SIGMUND FREUD (1856-1939) fellépése fordulat a 19.sz. végén !
Szigorúan a klinikumból merít, Jean Charcot és Pierre Janet tanítványa és követője, Kora „biologizáló” elmeorvosa, Népszerű szimbólumokat kreál. Két ösztönkör: „élet” (libido) és „halál” (önpusztítás) Korai gyermeki determinizmus Tagolás: tudat-előttes tudat-alatti (ösztön) felettes „én” (ráció) A tudatrahozás (feltárás) terápiája (pszichoanalízis) Kifejezett konfliktus a rejtőző, elfojtott ösztön és a domináló ráció („én”) között

5 HENRI BERGSON (1859-1941) fellépése új „szépírói” lélektan
Az irracionális filozófiákból merít, de biológiai igénnyel, Szépirodalmi becsvágy, távol a klinikumtól (Irodalmi Nobel-díj: 1927), Szimbólumok a művészet elemzésében („élan vitat”). A tudattalan és a tudatos kiegészítik egymást, a tudattalan a forrás, a nagy háttér, amelyből az alkotás merít. Egyben minden intuíció eredete !

6 TUDATTALAN-TÖRTÉNETI TÖREDÉKEK
RACIONÁLIS, JOBBÁRA KOGNITÍV HISTÓRIA: DESCARTES: „PASSIONS DE L'ÂME” LEIBNIZ: „PETITES PERCEPTIONS” HELMHOLTZ: TUDATTALAN ÉSZLELÉS WUNDT: TUDATI FÓKUSZ-ELV BERGSON: KREATIV INTUICIO POLÁNYI: ÚJ HEURISZTIKA IRRACIONÁLIS, JOBBÁRA PATOLÓGIÁS HISTÓRIA: FICHTE: ROMANTIKUS SZABADSÁG MESMER: AZ UNIVERZÁLIS HIPNÓZIS VON HARTMANN: „UNBEWUSSTSEIN” CHARCOT: HISZTÉRIA-MODELL FREUD: ÉLET-KONTRA HALÁLÖSZTÖN JUNG: DETERMINÁLT ARCHETÍPUSOK

7 A 19. SZÁZAD VIVMÁNYA: A KÍSÉRLETI PSZICHOLÓGIA.
FŐ CÉLJA: A TUDATI ÁLLAPOT ÉS A BELSŐ ÉLMÉNY MEGISMERÉSE. (Németek: HeImhoItz, Wundt, stb. Amerikaiak: W. James, stb.). 20. SZÁZADI ELLENÁRAMLAT: OBJEKTÍV BEHAVIORIZMUS ! FŐ CÉLJA: MINDEN SZUBJEKTÍV ELEM ELVETÉSE, A VISELKEDÉS TÁRGYILAGOS, PONTOS LEÍRÁSA. (Amerikaiak: Thorndike, Watson, Skinner. Oroszok: Szecsenov, Pavlov. )

8 A BEHAVIORISTA ÁLLÁSPONT: A TUDAT CSUPÁN VERBALIZÁCIÓ!
„A TUDAT A GÉGÉNEK AZ A SAJÁTOS VISELKEDÉS-FORMÁJA, MELYET AZ EMBER MINDEN MÁS VISELREDÉS JELZÉSÉRE SZOKOTT HASZNÁLNI.” (LASHLEY)

9 KONZERVATÍV, BEHAVIORISTA ÉRVEK A TUDAT-FOGALOM ELLEN
A PARSZIMÓNIA ELVE, A RACIONALIZMUS IGÉNYE, AZ INTROSPEKCIÓ ELLEN.

10 A SZEMÉLYES TUDAT ISMÉRVEI:
A TUDAT TÉRI ÉS IDŐ EGYSÉGE AZ ÉN-TUDAT ÉS A TÁRGY-TUDAT KÜLÖNVÁLÁSA A TUDAT HÁRMAS TARTALMA: BEMENETI (ÉRZÉKELÉSI) KIMENETI (CSELEKVÉSI) KÖZPONTI (MEGISMERÉSI, TÁROLÁSI, STB.) KATEGÓRIA A TUDAT DISSZOCIÁCIÓJA A TUDATTARTALOM VERBALIZÁCIÓJA

11 TUDATTALAN FOLYAMATOK HÁRMAS TAGOLÓDÁSA:
BEMENETI (ÉRZÉKELÉSI ÉS HORMONÁLIS) KIMENETI (AUTOMATIZMUS ÉS BEÁLLÍTÓDÁS) KÖZPONTI (TANULÁS, TÁROLÁS, MEGISMERÉS) ÁDÁM GYÖRGY: ÉRZÉKELÉS, TUDAT, EMLÉKEZÉS MEDICINA, BP

12 SAJÁT UTAM AZ ÖNKÉNTELEN TANULÁS ELEMZÉSE TERÉN
KÍSÉRLETI VONAL: FELTÉTELES KIVÁLTOTT POTENCIÁL (FKP) EMBEREN, ÉBREN ÉS HIPNÓZISBAN (MÉSZÁROS ISTVÁNNAL) HABITUÁCIÓS DISZKRIMINÁCIÓS EEG-TESZT AZ EMBERI BÉLBŐL BÉL-ÉRZÉKELÉSI BECSLÉSEK A SZIGNÁL-DETEKCIÓS TESZT (SDT) ALKALMAZÁSÁVAL

13

14 KLASSZIKUS (KUTYA) ÉS INSTRUMENTÁLIS (MAJOM) KONDICIONÁLÁS

15

16 HABITUÁCIÓS DISZKRIMINÁCIÓ

17 A SZIGNÁL DETEKCIÓS ALAPMÓDSZER (SWETS)
A KÍSÉRLETVEZETŐ A KÍSÉRLETI SZEMÉLY VÁLASZA JELZŐ INGERT AD AD INGERT IGEN! „HIT” (TALÁLAT) NEM! „MISSED” (TÉVESZTÉS) NEM AD „FALSE ALARM” (TÉVES RIASZTÁS) „CORRECT REJECTION” (HELYES ELUTASÍTÁS”

18 ZSIGERI TUDATOSULÁSI GÖRBÉK
VÉKONYBÉL MÉHNYAK

19 DIXON-FÉLE RANGSOR

20

21 VÁRAKOZÁSI GÖRBÉK

22 ELSŐDLEGES (PRIMÉR) HAJTÓERŐ (MOTIVÁCIÓ) A SZERVEZETBEN:
A KIBILLENT „ÉN-EGYENSÚLY" HELYREÁLLÍTÁSA. WALTER CANNON SZERINT (1928)

23 AZ EMBERI AGY LEGFŐBB MOTIVÁCIÓS TÖREKVÉSE:
AZ ÖNMAGA EGÉSZSÉGES SZEMÉLYISÉGÉRŐL TANULÁS ÁLTAL AZ ÉVEK SORÁN ALKOTOTT ÉN-KÉP FENNTARTÁSA ÉS ÁLLANDÓ ÁPOLÁSA, KONZERVÁLÁSA. BÁRMELY VÉLT, VAGY VALÓDI SZER VAGY ELJÁRÁS ALKALMAS AZ EGÉSZSÉGES „ÉN-EGYENSÚLY" HELYREÁLLÍTÁSÁRA!

24

25

26

27 AZ EMÓCIÓ: ÉLMÉNYSZERŰ BELSŐ TAPASZTALAT (ÉRZELEM)
KÉTPOLUSÚ SKÁLA (WUNDT) MENTÉN: VONZ (KELLEMES), TASZÍT (KELLEMETLEN). HÁROM JELENSÉGCSOPORTOT ÍRNAK LE = MOZGÁSI MINTÁZATOK DARWIN ÓTA: MIMIKA, TAGLEJTÉSEK,TESTTARTÁS, VEGETATÍV ZSIGERI REAKCIÓK: POLIGRÁF-MÉRÉSEK, EGALITÁRIUS ELV, SZUBJEKTÍV ÉLMENYÉK: BÉKÉSY­SKÁLÁN HUMÁN MERÉSEK, OLDS-FÉLE ÖNINGERLÉS ÁLLATKÍSÉRLETBEN. LÉTREJÖTTÉNEK ÉRVÉNYES ELMÉLETEI, MELYEK KIEGÉSZÍTIK EGYMÁST: A FIZIOLÓGIAI ELMÉLET W.JAMES-K.LANGE: MÁSODIK ÉRZÉKELÉS „AZÉRT FÉLÜNK, MERT ELFUTUNK” A KOGNITÍV ELMÉLET SCHACHTER-SINGER: KÖRNYEZETI HÁTÁS „A TÁROLT EMLÉKEZET BEFOLYÁSA DÖNT” AZ ANATÓMIAI ELMÉLET (W.CANNON) A LIMBIKUS RENDSZER (AMYGDALA, STB.)

28 AZÉRT FÉLÜNK, MERT ELFUTUNK (WILLIAM JAMES)

29 AZ ÉRZELMI NEVELÉS ÉS INTELLIGENCIA ELŐTÉRBEN
ÉRZELMEINK KEZELÉSE; ÖNMAGUNK ELFOGADÁSA; EMPÁTIA ÉS TOLERANCIA; KONFLIKTUSMEGOLDÁS; FELELŐSSÉGÉRZET; CSOPORTDINAMIKA.

30

31 „KÉSZENLÉTI POTENCIÁLOK” (KORNHUBER)

32

33 A TUDATTALAN: HETEROGÉN LELKI FOLYAMATOK ERNYŐJE
1. BEMENETI = ÉRZÉKELÉSI ÉSZLELÉSI = HUMORÁLIS = MAGASABB MŰVÉSZETI = TÁRSAS ÉLMÉNY 2. KIMENETI = MOZGÁSTERVEK = BEÁLLÍTÓDÁS = TÁNC, SPORT, STB. = AUTOMATIZMUSOK = MIMIKA, GESZTUS 3. KÖZPONTI AGYI = IMPLICIT TANULÁS = NÉMA TÁROLÁS = TORZ FELIDÉZÉS = DŐNTÉS ELŐTTI MÉRLEGELÉS = TÁRSAS KOGNITÍV DISSZONANCIÁK FELOLDÁSA

34 TÁVOLABB A FIZIOLÓGIÁTÓL !
Az evolúció kikényszeríti a racionalitást ! A kisgyermeki elme: tudattalan ráció ! A KANT-féle „a priori”: ma genetikai elv ! A heurisztika: a tudattalan ráció terepe ! A logika és a heurisztika kiegészítik egymást ! Az intuíció a kognitív tudattalan terméke !

35 A MAI NÉZET A REJTETT KOGNÍCIÓRÓL: FOLYAMATOSAN MŰKÖDIK ELMÉNKBEN
TUDATTALAN TANULÁS, KÜSZÖBALATTI ÉRZÉKELÉS, TUDATON KÍVÜLI MÉRLEGELÉS DÖNTÉS ELŐTT A TÁRSAS KÖRNYEZET REJTETT BEFOLYÁSA, KREATÍV (INTUITÍV) KOHERENCIA TUDAT-MOZAIKKOCKÁKBÓL

36 A TUDATTALAN KOGNÍCIÓ EVOLÚCIÓS JELENTŐSÉGE
A TUDATI SZFÉRA MEGJELENÉSÉVEL AZ EMBERI FAJ FÖLÉNYE A TUDAT-MENTES DÖNTÉSI ELŐKÉSZÍTÉSBEN IS MEGNYILVÁNULT ! A TUDATOS EMBER SZÁMÁRA A TUDAT HIÁNYA TEHERMENTÉSÍT ÉS SZELEKCIÓS FÖLÉNYT BIZTOSÍT !

37 A KÖZELJÖVŐ NÉHÁNY KUTATÁSI LEHETŐSÉGE A TUDATTALAN SZFÉRÁBAN:
KÜSZÖBALATTI ÉRZÉKELÉS IMPLICIT MEMÓRIA-VIZSGÁLATOK A TUDATRAHOZÁS STRATÉGIÁI HORMONÁLIS BEFOLYÁSOK ÉRZELMI REAKCIÓK ELEMZÉSE TUDATI HATÁRÁLLAPOTOK A HIPNÓZIS KÍSÉRLETI ELEMZÉSE A TÁRSAS KÖRNYEZET BEFOLYÁSA MÉRLEGELÉS, DÖNTÉSELŐKÉSZÍTÉS FŐ VIZSGÁLATI LEHETŐSÉGEK: = KÍSÉRLETI PSZICHOLÓGIAI TESZTEK = AGYI ELEKTROFIZIOLÓGIA = AGYI KÉPALKOTÁSI TECHNIKÁK


Letölteni ppt "A személyes tudat és a tudattalan határán zajló fiziológiai folyamatok"

Hasonló előadás


Google Hirdetések