Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A közvetlen környezet Környezetpszichológia III..

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A közvetlen környezet Környezetpszichológia III.."— Előadás másolata:

1 A közvetlen környezet Környezetpszichológia III.

2 A közvetlen környezet za háttérben van záltalában tudattalan, a kezdeti tudatosság után habituálódik zhatással van az arousal szintre, az érzelmekre és a figyelmi folyamatokra

3 Arousal és figyelem zmely ingerekre figyelünk fel? xa csatornák száma xa csatornák típusa xintenzitás xinformációérték xaz információ relevanciája xmintázat és bejósolhatóság xbefolyásolhatóság

4 Az arousal jelei zperiferiális: szívritmus, vérnyomás, légzés stb. zközponti: kérgi arousal zszubjektív tapasztalat: izgalom, feszültség zarousal és teléjesítmény zZuckermann: SSS

5 Az érzelmek za környezet külső információ forrás, amellyel állandó kapcsolatban vagyunk za környezet értékelése az érzelmeken keresztül történik (pl. szeretem, nem szeretem) zaz emberek ki is használják a környezetek érzelmet kiváltó hatásait

6 Mit nevezünk érzelemnek? zszemantikai elemzés: öröm/kellemetlenség kognitív kiértékelés pszichológiai alkalmazkodás nyilvánvaló és célirányos viselkedési mintázat zvizsgálati irányok: tipizálás a kiértékelési folyamat (kognitív) az egyes érzelmek közti különbségek az érzelmek kifejezése az érzelmeket kiváltó ingerek jellemzői az érzelmek célja (adaptivitás, drive, motiváció)

7 Mit nevezünk érzelemnek? zterminológiai különbségek: feeling - érzés emotion - érzelem mood - hangulat preferenciák és esztétikai ítéletek affekció: általános kifejezés, az emberi kognitív és fiziológiai működést lefedő fogalom zfiziológiai komponensek: adrenalin vérnyomás légzés izomfeszülés hümérséklet emésztés

8 Mit nevezünk érzelemnek? zidegi struktúra: limbikus rendszer az agy legősibb része életfunkciók és érzelmek hipotalamusz és limbikus kortex amygdala za fiziológiai változások mindig devianciát jeleznek a normális testi funkciókhoz képest (homeosztázis) zszimpatikus és paraszimpatikus idegrendszer

9 Kísérletek zJames-Lange féle elmélet (22) fiziológiai változás=érzelem zCannon féle kritikák (27) túl lassú nem specifikus mesterségesen nem váltható ki zSchachter és Singer (62) az érzelmi élmény és a fiziológiai változások közti kapcsolat a heylzet címkézése különleges fontosságú

10 Kognitív hatások zpárhuzamosak a fiziológiai változással z a helyzet határozza meg az átélt érzelem jellegét za mentális állapot értelmezése zaz értelmezési folyamatban részt vevő funkciók: memória figyelem logika

11 Hogyan különböztetjük meg az érzelmeket? zértékelés: az észlelet tárgyak és személyek ránk való lehetséges hatásai alapján helyzet  észlelés  értékelés  érzelem  fiziológiai változás - emlékezés hasonló helyzetekre -újabb helyzetek anticipációja -a jelen helyzet hatásának anticipációja za memória hatása

12 A fiziológiai és a kognitív elmélet összekapcsolása zLyons, 80: a fiziológiai válaszok és a kognitív kiértékelés párhuzamosan zajlanak  fiziológiai válaszok helyzet  kognitív kiértékelés  érzelmi élmény  érzelmi kifejezés

13 A környezet és az érzelmek zaz érzelmi élmények biztosan köthetők bizonyos környezeti helyzetekhez zRivlin, Proshansky és Ittelson (74): a helyzetek, a szociális környezethez hasonlóan, érzelmeket váltanak ki

14 Mehrabrian és Russell (74) zaz érzelmi élményt befolyásolja: a környezet ingerei személyiségvonások aktuális állapot zaz érzelmek kategorizálása: kellemesség (hedonizmus) arousal (intenzitás) dominancia (kontroll) zaz egyéni különbségek az SS szintjén jelennek meg

15 Ulrich (83) zha látjuk a tárgyat, az érzelmi értékelés elkerülhetetlen zZajonc (80): szublimális percepció zönfenntartó folyamat: erős érzelem, erős arousal zadaptív jellemzők: exploráció és elkerülés, amely a túlélést szolgálják

16 Érzelmek és PEB zkogníció és arousal zaz érzelmek átélése a jelenlegi információktól és a korábbi tapasztalatoktól függ zaz érzelmek meghatározzák a viselkedés módját zkülső és belső információk za normák hatása: konzisztencia, pluralizmus vs. tradicionalizmus zközvetlen következmények: társas viselkedés, tanulás stb.

17 Az esztétikai ítéletek záltalában csak vizuális tényezőkhöz kapcsolódik, de valójában a teljes organizmus válaszait tükrözi zabszolút függés a környezettől: homeosztázis za stressz gazdag környezetben az egyensúly megtartása bizonyos határok közt automatikus és tudattalan


Letölteni ppt "A közvetlen környezet Környezetpszichológia III.."

Hasonló előadás


Google Hirdetések