Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

ÚMFT TÁMOP 2.2.1-08/1-2008-0002 „A képzés minőségének és tartalmának fejlesztése” Juhászné Víg Éva programvezető 2009. április 27.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "ÚMFT TÁMOP 2.2.1-08/1-2008-0002 „A képzés minőségének és tartalmának fejlesztése” Juhászné Víg Éva programvezető 2009. április 27."— Előadás másolata:

1 ÚMFT TÁMOP 2.2.1-08/1-2008-0002 „A képzés minőségének és tartalmának fejlesztése” Juhászné Víg Éva programvezető 2009. április 27.

2 2 1. alprojekt: Pályakövetés rendszere 1.Célok –A szak- és felnőttképzés, valamint a felsőoktatás teljes vertikumára vonatkozóan, országosan egységes elvek alapján kerüljön kidolgozásra és bevezetésre egy teljes körű pályakövetési rendszer –Egy multifunkciós adatbázis létrehozása, mely a pályakövetés adatainak összegyűjtésével és feldolgozásával minden szakképzésben érdekelt partnert megbízható, tényekkel alátámasztott, képzési- és munkaerő-piaci információval lát el.

3 3 1. alprojekt: Pályakövetés rendszere 2.Aktivitások –A fejlesztési környezet elemzése. –A pályakövetés módszertanának kidolgozása. –Informatikai fejlesztés: adatbázis és hozzá kapcsolódó „Pályakövetési honlap” létrehozása; riporting rendszer kifejlesztése –A rendszer bevezetésének támogatása. –A rendszerfejlesztéshez kapcsolódó munkaerő- piaci vizsgálat elvégzése. –A rendszer továbbfejlesztési irányainak meghatározása.

4 4 1. alprojekt: Pályakövetés rendszere 3.Indikátorok –Output indikátor: 1 db pályakövetési tartalommal létrehozott honlap (amely a Pályakövetési Rendszer adatbázisára épül) –Eredmény indikátor: A Pályakövetési Rendszerben regisztráltak létszáma el kell hogy érje a 25.000 főt

5 5 2. Alprojekt: Minőségbiztosítás 1.Célok –Egységes minőségirányítási keretrendszer (modell, módszertan, szoftver- és adatbázis) létrehozása, mely a szak- és felnőttképzést folytató intézmények ön- és külső értékelését is magában foglalja, az európai minőségbiztosítási keretrendszerhez illeszkedik, erősíti a hazai szakképzés átláthatóságát és fejlesztését.

6 6 2. Alprojekt: Minőségbiztosítás 2.Aktivitások –Szakmai módszertan kidolgozása –Minőségbiztosítási hálózat kialakítása, működtetése –Szoftver- és adatbázis fejlesztés –Intézmények felkészítése –A rendszer bevezetése

7 7 2. Alprojekt: Minőségbiztosítás 3.Indikátorok –1000 szak- és felnőttképzést folytató intézmény felkészítése az egységes minőségirányítási keretrendszer alkalmazására. –Az intézmények 95%-a használja a kifejlesztett minőségirányítási rendszert.

8 8 3. alprojekt: Vizsgarendszer fejlesztése 1.Célok –A vizsgaellenőrzési rendszer létrehozása, amely kiterjed a szakmai vizsgát szervező intézménynek a vizsgaszervezési tevékenységére, egy-egy szakmai vizsga előkészítésének és lebonyolításának – beleértve a vizsgabizottság működését is – ellenőrzésére. –A bemeneti kompetenciák mérési, értékelési módszertanának, eszközrendszerének kialakítása.

9 9 3. alprojekt: Vizsgarendszer fejlesztése 2.Aktivitások –A fejlesztést megalapozó tanulmányok, módszertani dokumentumok elkészítése. –A vizsgaellenőrzési kézikönyv kidolgozása. –A vizsgaellenőrzési informatikai rendszer létrehozása. –A vizsgaellenőrzésre vállalkozó szakértők felkészítése. –A próbaellenőrzések elvégzése. –A folyamatos ellenőrzések lebonyolítása.

10 10 4. alprojekt: Tananyagfejlesztés 1.Célok –A korábban megkezdett fejlesztést folytatva és annak eredményeire alapozva készüljenek tanulást-tanítást segítő tananyagok.

11 11 4. alprojekt: Tananyagfejlesztés 2.Aktivitások –Szükségletelemzés, ágszerkezet-elemzés és ütemterv készítése. –A team-munka módszertanának kialakítása. –Módszertani útmutató készítése a tananyagfejlesztéshez. –Tananyagfejlesztéshez teamek létrehozása, szakértők felkészítése. –Tartalomelem-fejlesztés az alap-, páros és páros- többes modulokra, valamint néhány saját modulra. –Tartalomelemek fejlesztéséhez és adatbázisának létrehozásához informatikai rendszer fejlesztése, weblapon való hozzáférés biztosítása. –Tartalomelemek kipróbálása szakképző iskolákban.

12 12 4. alprojekt: Tananyagfejlesztés 3.Indikátorok –3000 darab, az alap-, páros és páros-többes modulokhoz kifejlesztett tartalomelem. –Az összes tartalomelem 1%-ának kipróbálása.

13 13 5. alprojekt: Mérés-értékelés 1.Célok  javuljon a munkaerő alkalmazkodóképessége, munkába állásának lehetősége,  a képzés kibocsátása rugalmasan alkalmazkodjon a munkaerő-piaci kereslethez,  feladatbankba szervezett, a tanulói teljesítmény mérését és a felkészülést is segítő, az új OKJ szerinti kompetenciáknak megfelelő mérési- értékelési eszközök készítése.

14 14 5. alprojekt: Mérés-értékelés 2.Aktivitások  A feladatbank tartalmának mennyiségi arányait meghatározó szükségletelemzés készítése.  A mérés-értékelést segítő eszközrendszer kidolgozása: Nyílt feladatbank létrehozása, feltöltése, kipróbálása. Módszertani anyagok (pl. fogyatékkal élők szakképzéséhez), eljárásrendek készítése.

15 15 5. alprojekt: Mérés-értékelés 3.Indikátorok –Az elkészített mintafeladatok 10%-ának kipróbálása. –A kompetencia leírásokból 2000 darab elkészítése.

16 16 6. alprojekt: Szakmai tanárok, oktatók, szakoktatók szakmai ismereteinek fejlesztése 1.Célok –A szakmai elméleti és gyakorlati oktatók számára a továbbképzési rendszerbe illeszthető munkahelyi körülmények között végezhető tapasztalatszerzés rendszerének kiépítése.

17 17 6. alprojekt: Szakmai tanárok, oktatók, szakoktatók szakmai ismereteinek fejlesztése 2.Aktivitások -Alapozás Előkutatás (régiók feltérképezése) Tanulmányírás -Továbbképzési rendszerfejlesztés -Tanácsadók felkészítése, terepmunkája -Pilot szervezése és ellenőrzése -Nyilvántartási rendszer létrehozása

18 18 6. alprojekt: Szakmai tanárok, oktatók, szakoktatók szakmai ismereteinek fejlesztése 3.Indikátorok –50 fő munkahelyi tapasztalatszerzésben részt vett szakmai oktató.

19 19 7. alprojekt: Szakmai tanárok, szakoktatók idegen nyelvi kompetenciáinak fejlesztése 1.Célok –A szakképzésben oktató szakmai tanárok és szakoktatók nyelvismeretének fejlesztése háromhetes hazai háromhetes külföldi nyelvtanfolyam keretében –Szakmai nyelvi tananyagsegédletek létrehozása

20 20 7. alprojekt: Szakmai tanárok, szakoktatók idegen nyelvi kompetenciáinak fejlesztése 2.Aktivitások –Terepfelmérések a lehetséges partnereknél. (Egyesült Királyság, Írország, Németország) –A Pilot projekt I. előkészítése és kipróbálása. –Tájékoztató konferenciák szervezése. –Szintfelmérők bonyolítása.

21 21 7. alprojekt: Szakmai tanárok, szakoktatók idegen nyelvi kompetenciáinak fejlesztése 3. Indikátorok –132 fő idegen nyelvi alapismeretekkel rendelkező szakmai tanár, oktató és szakoktató szakmai idegen nyelvi kompetenciáinak fejlesztése. – A képzést követően mintegy 3,8%-ra emelkedik a szakmai idegen nyelvi ismerettel rendelkezők száma.

22 22 8. alprojekt: Munkahelyi gyakorlati képzés ösztönzése 1.Célok –A tanulószerződéses munkahelyi gyakorlati képzés modernizációja. –Innovatív tananyagok, eszközök, módszerek a munkahelyi gyakorlati oktatók és a tanulók személyes és szakmai kompetenciáinak javításához. –A munkahelyi gyakorlati képzés új formáinak azonosítása. –Kiterjesztési koncepció megalkotása a fentiek gyakorlati alkalmazására. –A tanulószerződések számának növelése (közvetetten).

23 23 8. alprojekt: Munkahelyi gyakorlati képzés ösztönzése 2.Aktivitások –A tanulószerződés szerződés intézményének fejlesztését megalapozó felmérés készítése, tanulmányok készítése; –A tanulók gyakorlati oktatására – tanulószerződéssel - vállalkozó szakemberek képzéséhez szükséges programfejlesztés. –A tanulók gyakorlati oktatását tanulószerződéssel végzők képzési rendszerének kialakítása. –A tanulók gyakorlati oktatására tanulószerződéssel vállalkozók vállalati szakemberek képzése. –Szakmai koncepció a tanulószerződéses rendszer kiterjesztésének segítésére.

24 24 8. alprojekt: Munkahelyi gyakorlati képzés ösztönzése 3.Indikátorok –200 fő képzésben részesített - gazdálkodó szervezetnél munkahelyi gyakorlati képzéssel foglalkozó – szakember. –A tanuló és hallgatói szerződések folyamatos bővülése, előirányozva azok 10% bővülését a 2013-ra a 2008 év adataihoz, mint bázisadathoz képest.

25 25 9. alprojekt: Képzési kereslet növelése 1.Célok –Elsődleges cél a széleskörű tájékoztatás. Lokális szinten a szakmaiság hangsúlyozása, Globális szinten populárisabb eszközökkel történő szemléletformálás a cél.

26 26 9. alprojekt: Képzési kereslet növelése 2.Aktivitások –Weblap és webfórum ( http://tamop.nive.hu)http://tamop.nive.hu –Információs felkészítő csomagInformációs felkészítő csomag –27 fős országos lefedettségű disszeminációs hálózat a munkaerőpiac szempontjából hátrányos helyzetű emberek munkaerő-piacra való belépésének vagy visszailleszkedésének segítése, tájékoztató tevékenység a Projekt eredményeiről. –Komplex kommunikációs tevékenység, amelynek célja a szakképzés, a „kétkezi” szakmák presztízsének emelése. –Módszertani filmsorozat készítése a projekt megvalósításának filmes eszközökkel történő bemutatása, amely időben végigköveti és archiválja a fejlesztés teljes folyamatát.

27 27 Köszönöm megtisztelő figyelmüket! juhaszne.eva@nive.hu


Letölteni ppt "ÚMFT TÁMOP 2.2.1-08/1-2008-0002 „A képzés minőségének és tartalmának fejlesztése” Juhászné Víg Éva programvezető 2009. április 27."

Hasonló előadás


Google Hirdetések