Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Módszertan Andorka: Bevezetés a szociológiába 99-118 Példák: Cialdini: A befolyásolás lélektana Dr. Skrabski Árpád.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Módszertan Andorka: Bevezetés a szociológiába 99-118 Példák: Cialdini: A befolyásolás lélektana Dr. Skrabski Árpád."— Előadás másolata:

1 Módszertan Andorka: Bevezetés a szociológiába 99-118 Példák: Cialdini: A befolyásolás lélektana Dr. Skrabski Árpád

2 Emil Durkheim: a társadalmi tények: a szociológia mérhető tényekkel foglalkozik mint a fizika. A szociológiai vizsgálat lépései: 1. A probléma megfogalmazása 2. Elméleti hipotézisek 3. Operacionalizálás

3 4. Adatgyűjtési módszerek Publikált statisztikai adatok másodelemzése Dokumentumok (sajtó közlemények, naplók, levelek) elemzése Megfigyelés: külső vagy résztvevő Esettanulmány Kísérlet: kísérleti helyzetben, kontrolcsoporttal Mélyinterjú, életrajzi módszer: előre meghatározott szempontok szerint irányított beszélgetés Kérdőíves adatfelvétel: utcán, iskolában, munkahelyen, otthton (telefonon, levél útján, kérdezőbiztossal)

4 5.Mintavétel Ha nem tudjuk megkérdezni a teljes vizsgálni kívánt populációt, reprezentatív mintát kell vennünk. Például a népesség nyilvántartás vagy népszámlálás adataiból, választói névjegyzékből véletlenszerűen választjuk ki a mintát. A számítógépben vannak ehhez programok. A mintanagyság (n) arányos a megbízhatósági szint négyzetével (t 2 ), a sokaság szórásának négyzetével (δ 2 ), fordítva arányos a hibahatár négyzetével (Δ 2 ) n = t 2 * δ 2 Δ 2 Közölni kell a válaszmegtagadás és a meg nem talált személyek %-os arányát.

5 6. Kérdőív készitése (1) 1. A kérdések lehetnek nyitottak és zártak (előre kódolt válaszokkal) 2. A kérdések egyértelműek kell legyenek. Például magyar majd OECD vizgálatokban is rákérdeztek a magyarok szociális bizalmatlanságára: „Az emberek általában aljasak, önzőek és csak ki akarják használni a másikat” a magyar vizsgálat szerint a megkérdezettek kevéssé voltak bizalmatlanok. „Az emberek csak ki akarják használni a másikat avagy nem lehetünk elég óvatosak ha másokkal találkozunk” az OECD kérdés szerint a magyarok nagyon bizalmatlanok. Az ok, hogy az OECD vizsgálatban egyszerre két kérdést tettek fel és nem lehet tudni, a megkérdezett melyikre válaszol. SÚLYOS HIBA!

6 Kérdőív készítése (2) 3. Skálázás Bogardus skála: valamely attitűd intenzitásának mérése kérdések sorával. (közeli rokonság, barátság, szomszédság, munkatárs, honfitárs, turista) Lickert skála: teljesen egyetértektől egyáltalán nem értek egyet. 5 vagy 7 fokozatú (lehet 4 is). 4. Mérési szintek: Nominális (férfi,nő), Ordinális (Az értékek közötti távolság nem feltétlen azonos)

7 Mérési szintek Nominális szint: két vagy több különböző típus (hentes, fűszeres, pék) Ordinális szint: fokozatok, amelyek között a távolságok nem feltétlen azonosak Intervallum szint: A válaszok között azonosak a távolságok, de nincs zérus Aránymérő szint: Intervallum szint, ahol van zérus is

8 7. Elemzés Táblázatok, diagram készítése. Statisztikai mutatók. Átlag, szórás stb. Két vagy többváltozós módszerek. Példa kétváltozós regresszió számítás Két vagy többváltozós módszerek nominális szint esetén. Példa Chi négyzet

9 Példa diagram készítésre A társas támogatás változása a rendszerváltás idején

10 Kétváltozós regresszió A többvál- tozós mód- szerek többségük- ben lineárisak A pontok közé elhelyezünk egy egyenest y=ax+b

11 A lineáris módszerek sokszor nagyon pontatlanok, vjszont a nonlineáris modellek használata több változó esetén körülményes, jelen esetben az 1 jelű Bp elhagyásával a lineáris modell jobbnak látszik Y= ax 2 +bx+c

12 Nominális szintű elemzésre példa 1. Van-e a foglalkozások és betegségek között összefüggés? hentesfüszereszöldséges Rák betegség 51220 Szív betegség 2325 Emésztő rendszeri 15105 Chi 2 =43,02 gyakoriságokok közötti eltérést méri Sig=0.000 KITALÁLT PÉLDA!

13 Nominális szintű elemzésre példa 2. A példában nagyobb mint 0,999 valószínűsége van annak, hogy a foglalkozások szoros kapcsolatban vannak a betegségekkel. Ezt jelenti a 0.000 szignifikancia szint. Ami nem szignifikáns az Sig>0.05

14 Példa többváltozós regressziós elemzésre Kistérségek összehasonlítása Y=középkorú férfi halandóság szempontjából, számított átlagok alapján változó megnevezése β p Adjusted R 2 iskolában töltött évek -0,58 0,00 0,618 közösségi hatékonyság -0,29 0,00 0,641 egy főre SzJA alap -0,16 0,00 0,660 szociális bizalmatlanság 0,07 0,00 0,671 napi cigaretta szám 0,41 0,00 0,674 versengő attitűd 0,19 0,00 0,679 civil szervezeti tagság -0,09 0,00 0,679 kölcsönösség -0,02 0,00 0,680. A kistérségek közöt a középkorú férfi halandóság eltérésének magyarázatához a hozzájárulást az Adjusted R 2 mutatja. Az iskolában töltött évek száma 61%-ban védőfaktor. A napi cigarettaszám 0,003%- ban veszélyeztető tényező.


Letölteni ppt "Módszertan Andorka: Bevezetés a szociológiába 99-118 Példák: Cialdini: A befolyásolás lélektana Dr. Skrabski Árpád."

Hasonló előadás


Google Hirdetések