Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Személyiségváltozók szerepe a kapcsolati hálózatok szerveződésében Info - ERA 2007 Király Zoltán Debreceni Egyetem Pszichológiai Intézet.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Személyiségváltozók szerepe a kapcsolati hálózatok szerveződésében Info - ERA 2007 Király Zoltán Debreceni Egyetem Pszichológiai Intézet."— Előadás másolata:

1 Személyiségváltozók szerepe a kapcsolati hálózatok szerveződésében Info - ERA 2007 Király Zoltán Debreceni Egyetem Pszichológiai Intézet

2 2 Személyváltozók szerepe a kapcsolati hálózatok szerveződésében Megközelítések:  Csoportszintű  Egocentrikus  Diádikus Szociometriai megközelítések (Network Analysis)

3 3 Vizsgált kérdéskör: Mi befolyásolhatja a társas szerveződést serdülőkorban? Életkori sajátosságok Nemi preferencia Kognitív tényezők (intelligencia, kreativitás) Közös időtöltés, érdeklődés, hobby Közösség szempontjából „hasznos” személyiségjegyek Közösség szempontjából „hasznos” specifikus tudás, képesség Versengés

4 4 Mért személyváltozók Nem, életkor IQ (Raven-pontszám) Szociális intelligencia (Guilford-féle SIT-teszt) Kreativitás (Torrance és Klein-Barkóczy) Tanulmányi teljesítmény (átlag) Big-Five személyiségfaktorok:  Extroverzió  Neuroticitás  Együttműködés  Lelkiismeretesség  Nyitottság

5 5 Egocentrikus megközelítés A személyek individuális és szociometriai jellemzői közötti összefüggések feltárása Kétféle adat: szociometriai + individuális Például: centralitás ~ nem, életkor, IQ, Szoc Int. Eredmény:  nem  Szoc Int

6 6 Centralitás Leggyakrabban a kölcsönös kapcsolatok száma (fokszám centralitás):

7 7 SIT-A példaitem:

8 8 A főnök a titkárnőjének azt mondja, hogy „Kérem szépen!" A feladat az, hogy a felkínált három válaszlehetőség közül kiválasszuk a „kakukktojást”, vagyis azt az egy helyzetet, ahol a megadott kifejezés más értelmet nyerne, vagy más szándékkal mondják. 1. Koldus egy idegennek 2. Tanár a diáknak 3. Sofőr a főnökének SIT-C példaitem:

9 9 Lányok jobbak a szociális képességek terén:  SIT-A: Fiú= 14,8, Lány=16,7 p=0,002*  SIT-C: Fiú= 13,0, Lány=14,3 p=0,061 A barátok (kölcsönös választások = fokszám centralitás ) számát meghatározza a szociális intelligencia verbális faktora  r(SIT-C,centr)= 0.28, p=0,006) Parciális korreláció a nem hatását kiküszöbölve:  r(SIT-C,centr) = 0.46, p=0,001 Egocentrikus megközelítés, Eredmények:

10 10 Diádikus megközelítés A vizsgálat tárgya a személyek közötti kapcsolat (nem az egyén) Két személy közötti:  Hasonlóság/különbözőség ~ kapcsolat

11 11 A hálózati résztvevők hasonlósága (homofília-heterofília) Az emberek keresik egymás társaságát (megfigyelhető már a főemlősöknél is) Bizonyos tulajdonságok fontossá válnak, és e tulajdonságok mentén szerveződik a csoport Cél: megkeresni, hogy a kapcsolatban levő csomópontok miben hasonlítanak egymásra (homofília), illetve miben térnek el (heterofília)

12 12 Network-vizsgálat (diádikus módszer) A csoporton belül a személyek közötti kapcsolódások nem véletlenszerűek Az egyes tulajdonságok hatása nem egyenértékű, bizonyos preferenciák erősebbek míg mások kevésbé jelentősek Nem azt kérdezzük, hogy a személyek mit tartanak fontosnak, hanem azt, hogy a mért változók közül mi az ami tényleg hat a struktúrára

13 13 Heterofília : Negatív autokorreláció (az ellentétek vonzzák egymást)

14 14 Homofília : Pozitív autokorreláció (a hasonlók vonzzák egymást)

15 15 A p*-modell Többváltozós logisztikus regresszión alapuló módszer A kapcsolódó személyek mely tulajdonságok mentén hasonlítanak egymásra, v. különböznek A vizsgált változók egyszerre is tesztelhetők, így nem „húzzák el” egymást, így megállapítható minden egyes tulajdonság relatív súlya

16 16 A vizsgált személyváltozók hatását a hozzájuk tartozó Z-érték fejezi ki:  Ha a Z negatív  Heterofília  Ha a Z pozitív  Homofília Akkor erős (szignifikáns) a vizsgált paraméter, ha a Z-értéke nagyobb, szélsőségesebb mint ±1,96 (~ 2) A p*-modell paramérereinek értelmezése

17 17 9-dik osztály (8 fiú, 28 lány) homofília vizsgálat p* -modellel: Homofília: - Nem - együttműködés

18 18 9-dik osztály (8 fiú) homofília vizsgálat p* -modellel:

19 19 9-dik osztály (28 lány) homofília vizsgálat p* -modellel: Homofília: - IQ - Lelkiismeretesség

20 20 9-dik osztály (8 fiú, 28 lány) szociogram: nem+IQ

21 21 9-dik osztály (8 fiú, 28 lány) szociogram: nem+lelkiismeretesség

22 22 10-dik osztály (14 fiú, 18 lány) homofília vizsgálat p* -modellel: Homofília: - nem - extroverzió

23 23 10-dik osztály (14 fiú) homofília vizsgálat p* -modellel:

24 24 10-dik osztály (18 lány) homofília vizsgálat p* -modellel:

25 25 10-dik osztály (14 fiú, 18 lány) szociogram: nem+extroverzió

26 26 11-dik osztály (13 fiú, 23 lány) homofília vizsgálat p* -modellel: Homofília: - nem - kreativitás

27 27 11-dik osztály (13 fiú) homofília vizsgálat p* -modellel:

28 28 11-dik osztály (23 lány) homofília vizsgálat p* -modellel: Homofília: - kreativitás

29 29 11-dik osztály (13 fiú, 23 lány) szociogram: nem+kreativitás

30 30 Összegzés: Egocentrikus módszer: centralitás ~ verbális SIQ Diádikus módszer: Nemenkénti elkülönülés: (fiú  lány) Kognitív tényezők:  IQ  kreativitás Személyiségváltozók (Big-Five):  extroverzió  együttműködés  lelkiismeretesség

31 31 A diádikus módszer előnye Gyakran végzünk értékvizsgálatokat úgy, hogy a „mennyire tartod fontosnak…” vagy „rangsorold az alábbi tulajdonságokat…” -típusú skálákkal mérjük egy adott értékkomponens, teljesítmély-, személyiségváltozó szerepét egy csoport életében A diádikus elemzéssel a felszínes válaszok „mögé” tudunk nézni és csoportszinten vizsgálni lehet az egyes tényezők fontosságát

32 32 Implikációk Új csoportban a szociometriailag centrális személyek valószínűleg jó vezetők lesznek:  Értékközvetítésre alkalmas pozíció, ami  fejlett társas készségekkel jár együtt A csoportmunka megszervezése:  Alapozni lehet a csoportban jelenlevő értékrendre (homofília) pl. kreativitás, Fejlesztőtréningek hatásvizsgálata


Letölteni ppt "Személyiségváltozók szerepe a kapcsolati hálózatok szerveződésében Info - ERA 2007 Király Zoltán Debreceni Egyetem Pszichológiai Intézet."

Hasonló előadás


Google Hirdetések