Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

„Érték a mérték” Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán 2008. November 17. EMIR azonosító szám: HEFOP-3.3.3-08/1.-2008-06-0021/1.0.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "„Érték a mérték” Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán 2008. November 17. EMIR azonosító szám: HEFOP-3.3.3-08/1.-2008-06-0021/1.0."— Előadás másolata:

1 „Érték a mérték” Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán 2008. November 17. EMIR azonosító szám: HEFOP-3.3.3-08/1.-2008-06-0021/1.0 Dr. Kadocsa László projekt szakmai vezető általános és tudományos rektorhelyettes Varga Anita projektmenedzser főiskolai adjunktus Harazin Tibor projektmenedzser minőségirányítási vezető

2 „Érték a mérték” Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán EMIR azonosító szám: HEFOP-3.3.3-08/1.-2008-06-0021/1.0 2 A tájékoztatás tartalma Pályázati kiírás tartalma A pályázati kiírás céljaA pályázati kiírás célja A képzések témakörei Kötelezően megvalósítandó tevékenységek a pályázatban A Dunaújvárosi Főiskola pályázatának bemutatása Projekt tevékenységek áttekintése Az előadások tartalma A projekt célcsoportjai Projektmenedzsment tagjai, elérhetőségük

3 „Érték a mérték” Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán EMIR azonosító szám: HEFOP-3.3.3-08/1.-2008-06-0021/1.0 3 Pályázati kiírás tartalma HEFOP 3.3.3 „A felsőoktatás rendszer szintű változásához kapcsolódó rövid ciklusú képzések” Előzmények „A felsőoktatás szerkezeti és tartalmi fejlesztése” című HEFOP 3.3.1 konstrukció a 2004-2008 közötti időszakban nagy mértékben hozzájárult, illetve hozzájárul a felsőoktatási képzés bolognai típusú átalakításához, továbbá a felsőfokú végzettséggel rendelkezők át- és továbbképzéséhez, valamint a felsőoktatási intézmények minőségközpontú működésének támogatásához. A „Kompetencia-alapú tanítási-tanulási programok elterjesztése a pedagógusképzésben” című HEFOP 3.3.2 konstrukció a pedagógusképzés tartalmi fejlesztését segítette elő.

4 „Érték a mérték” Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán EMIR azonosító szám: HEFOP-3.3.3-08/1.-2008-06-0021/1.0 4 A pályázati kiírás célja Jelen pályázati kiírás célja, hogy a fenti HEFOP konstrukciók támogatásából, illetve saját forrásból a „felsőoktatás szerkezeti és tartalmi fejlesztése”, továbbá a „kompetencia-alapú tanítási- tanulási programok elterjesztése a pedagógusképzésben” témakörökben megvalósuló fejlesztések tapasztalatainak disszeminációját tegye lehetővé az érintett intézményben dolgozó munkatársak számára rövid ciklusú képzések keretében. Ezekkel a képzésekkel elősegítik a tapasztalatok integrálódását a felsőoktatási intézmények tevékenységébe.

5 „Érték a mérték” Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán EMIR azonosító szám: HEFOP-3.3.3-08/1.-2008-06-0021/1.0 5 A képzések témakörei Információk átadása a felsőoktatási intézményekkel munkaviszonyban vagy szerződéses jogviszonyban álló munkatársaknak az alábbiakról: a Bolognai-folyamat, a Bolognai-folyamat keretében kifejlesztett, új típusú képzésekkel, képzési szintek, a bevezetett minőségbiztosítási rendszerrel kapcsolatos képzés, át- és továbbképzés (nem beleértve a tananyagfejlesztést, amely a HEFOP 3.3.1 3. komponensben már megtörtént) a kompetencia-alapú pedagógusképzés.

6 „Érték a mérték” Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán EMIR azonosító szám: HEFOP-3.3.3-08/1.-2008-06-0021/1.0 6 Kötelezően megvalósítandó tevékenységek a pályázatban Rövid ciklusú (maximum 30 órás) képzések kifejlesztése és megtartása a következő témákban: A HEFOP 3.3.1-es és 3.3.2-es projektek fejlesztéseinek eredményeként létrejött a Bolognai-folyamat keretében kifejlesztett, új típusú képzések, képzési szintek. A HEFOP 3.3.1-es projektek fejlesztéseinek eredményeként bevezetett minőségbiztosítási rendszer. A HEFOP 3.3.2-es projektek fejlesztéseinek eredményeként létrejött kompetencia-alapú pedagógusképzés. A Bologna-folyamat. A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósulnak meg.

7 „Érték a mérték” Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán EMIR azonosító szám: HEFOP-3.3.3-08/1.-2008-06-0021/1.0 7 A Dunaújvárosi Főiskola pályázatának bemutatása „Érték a mérték” Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán Projekt időtartama: 2008. szeptember 1. – 2008. november 25 Projekt weboldala: www.duf.hu/hefop333 Vállalt tevékenységek: Megtartott rövid ciklusú (gyakorlatorientált) előadás: 3 nap 6 (2x2 órás) előadás, 12 előadó Megtartott rövid ciklusú előadásokon részt vett személyek száma: 90 fő

8 „Érték a mérték” Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán EMIR azonosító szám: HEFOP-3.3.3-08/1.-2008-06-0021/1.0 8 Projekt tevékenységek áttekintése Tevékenység Sorszáma Tevékenység megnevezése Megvalósítási periódus 1 Projektmenedzsment működési keretének kialakítása 1. periódus 2 A feladat felelősség hatáskör mátrix kialakítása 3 Szerződéskötés a projekt szakmai megvalósításában közreműködő felekkel 4 A célcsoport tagok felkérése 5 Projekt honlap kereteinek elkészítése 6 Előadások szakmai anyagainak véglegesítése 7Sajtóanyag készítése 9 Nyitó sajtótájékoztató megszervezése 2. periódus 10 Gyakorlatorientált előadás megtartása 11 Záró sajtótájékoztató megszervezése és az oklevelek ünnepélyes átadása 12Elégedettségfelmérés lebonyolítása 3. periódus 13Hatékonyságfelmérés lebonyolítása 14Projektmonitoring megvalósítása 15 Projekt pénzügyi és szakmai lezárása

9 „Érték a mérték” Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán EMIR azonosító szám: HEFOP-3.3.3-08/1.-2008-06-0021/1.0 9 Az előadások tartalma: 1. Az új felsőoktatási törvény hatása a Dunaújvárosi Főiskola képzési programjaira, gyakorlati tapasztalatok, tanulságok 2. A bolognai - folyamat hatása a Dunaújvárosi Főiskola működésére 3. A HEFOP 3.3.2-es projektek fejlesztéseinek eredményeként létrejött kompetencia-alapú pedagógusképzésről általában 4. A HEFOP 3.3.1-es projektek fejlesztéseinek eredményeként létrejött a Bolognai-folyamat keretében kifejlesztett, új típusú képzések, képzési szintek. 5. Az önértékelés helye és szerepe az intézményi akkreditációban 6. A Dunaújvárosi Főiskola minőségirányítási tevékenységének fejlesztése az intézményi önértékelések hatása, eredményei

10 „Érték a mérték” Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán EMIR azonosító szám: HEFOP-3.3.3-08/1.-2008-06-0021/1.0 10 1. Az új felsőoktatási törvény hatása a Dunaújvárosi Főiskola képzési programjaira, gyakorlati tapasztalatok, tanulságok Előadók: Dr. Gyarmati Mariann, főtitkár (DF); Farkas Beáta THIH vezető (DF) 1; A Felsőoktatási Törvény általános rendelkezéseinek áttekintése 2; A felsőoktatási rendszer intézményeinek működésére vonatkozó áttekintés 3, A felsőoktatási intézmény felépítése (Szenátus, Gazdaságit Tanács, Rektor, a DF szervezeti egységei) 4; A DF képzési rendszere - Hallgatói jogviszony, jogok és kötelességek 5, A DF alkalmazottainak helye szerepe a felsőoktatás rendszerében 6; A Felsőoktatás szervezése irányítása 7; Adatkezelés a Dunaújvárosi Főiskolán – információs rendszerek 8; Államilag támogatott és költségtérítéses képzés áttekintése 2005-2008 9; Tehetséggondozás (TDK, szakkollégiumok) 10; Fegyelmi és kártérítési felelősség 11; Jogorvoslat

11 „Érték a mérték” Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán EMIR azonosító szám: HEFOP-3.3.3-08/1.-2008-06-0021/1.0 11 2. A bolognai - folyamat hatása a Dunaújvárosi Főiskola működésére Előadók: Dr. Kadocsa László általános és tudományos rektorhelyettes (DF) Dr. Veress Gábor, egyetemi tanár (Pannon Egyetem, MAB) 1. Európai trendek 2. A felsőoktatás szerepe az európai integrációs folyamatban 3. A felsőoktatási rendszerek harmonizálásának lépései 3. Erősségek – gyengeségek 4. Intézményrendszer feltételei 5. Közvetítő szervezete

12 „Érték a mérték” Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán EMIR azonosító szám: HEFOP-3.3.3-08/1.-2008-06-0021/1.0 12 3. A HEFOP 3.3.2-es projektek fejlesztéseinek eredményeként létrejött kompetencia-alapú pedagógusképzésről általában Előadók: Dr. Kelemen Gyula, főiskolai tanár (DF) Dr. Pais Ella, főiskolai tanár (PTE) 1. Tanárok és oktatók továbbképzése – Az életen át tartó tanulás programja 2. A ciklusos képzés sajátosságai / az oktatás, mint tudásmenedzsment része 3. Tudáselemek – master szint jellemzői (innováció) 4. Európai trendek / új kihívások 5. Szakmai tanárképzés és a Bolognai folyamat kapcsolata (teamek kollaboratív munkamódszerek) 6. Konkrét gyakorlati példa bemutatása

13 „Érték a mérték” Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán EMIR azonosító szám: HEFOP-3.3.3-08/1.-2008-06-0021/1.0 13 4. A HEFOP 3.3.1-es projektek fejlesztéseinek eredményeként létrejött a Bolognai-folyamat keretében kifejlesztett, új típusú képzések, képzési szintek. Előadók: Dr. Kadocsa László általános és tudományos rektorhelyettes (DF) Dr. Kiss Endre, főiskolai tanár (DF) 1. Társadalomtudományi szakcsoport Pl: A bölcsész alapképzési kínálat átalakítása a bolognai folyamatnak megfelelően 2. Műszaki szakcsoport Pl: „Környezetmérnök B.Sc. szak indításához kapcsolódó egységes tananyagfejlesztés és az illeszkedő F.Sz. kialakítása” 3. Gazdasági szakcsoport

14 „Érték a mérték” Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán EMIR azonosító szám: HEFOP-3.3.3-08/1.-2008-06-0021/1.0 14 5. Az önértékelés helye és szerepe az intézményi akkreditációban Előadók: Dr. Bíró Zoltán főiskolai docens (Miskolci Egyetem) Sződi Sándor, minőségszakértő (IFKA - Minőségfejlesztési központ) 1, Az akkreditáció célja, alapelemei, tárgya 2, Az akkreditáció feladata, folyamata, célja 3, Az intézmények társadalmi megítélése 4, A belső fejlődés megítélése 5, Az önértékelés sajátosságai

15 „Érték a mérték” Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán EMIR azonosító szám: HEFOP-3.3.3-08/1.-2008-06-0021/1.0 15 6. A Dunaújvárosi Főiskola minőségirányítási tevékenységének fejlesztése az intézményi önértékelések hatása, eredményei Előadók: Varga Anita, főiskolai adjunktus (DF) Harazin Tibor, minőségirányítási vezető (DF) Az önértékelési folyamat bemutatása a Dunaújvárosi Főiskolán: 1. szint: HEFOP 3.3.1. projekt tapasztalatai 2. szint: Felsőoktatási Minőségi Díj tapasztalatai 3. szint: Regionális Minőségi Díj tapasztalatai 4. szint: Az önértékelések és az intézményi akkreditáció közös sarokpontjai

16 „Érték a mérték” Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán EMIR azonosító szám: HEFOP-3.3.3-08/1.-2008-06-0021/1.0 16 A projekt célcsoportjai, a Dunaújvárosi Főiskola munkatársai Intézményi vezetők, akik: elkötelezettek a partnerközpontú szemlélet iránt elkötelezettek a minőségirányítási / fejlesztési szemlélet iránt jelenleg és várhatóan felsővezetők vagy potenciális felsővezetők lesznek elkötelezettek az új vezetési módszerek iránt vállalni tudják a projektben való aktív részvétel terhelését vállalják, hogy saját tevékenységében az előadások gyakorlati elemeit alkalmazzák szerződésszerűen vállalják a multiplikátor szerepkört

17 „Érték a mérték” Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán EMIR azonosító szám: HEFOP-3.3.3-08/1.-2008-06-0021/1.0 17 A projekt célcsoportjai, a Dunaújvárosi Főiskola munkatársai Oktatók, akik: elkötelezettek a partnerközpontú szemlélet iránt elkötelezettek a minőségirányítási szemlélet iránt elkötelezettek az új pedagógiai módszerek alkalmazása iránt legalább 3 év oktatói tapasztalattal rendelkeznek vállalni tudjá a projektben való aktív részvétel terhelését szerződésszerűen vállalják a multiplikátor szerepkört

18 „Érték a mérték” Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán EMIR azonosító szám: HEFOP-3.3.3-08/1.-2008-06-0021/1.0 18 A projekt célcsoportjai, a Dunaújvárosi Főiskola munkatársai Intézmény munkatársai: elkötelezettek a partnerközpontú szemlélet iránt elkötelezettek a minőségirányítási szemlélet iránt elkötelezettek az új módszerek alkalmazása iránt legalább 1 éves szakmai tapasztalattal rendelkeznek vállalni tudják a projektben való aktív részvétel terhelését szerződésszerűen vállalják a multiplikátor szerepkört

19 „Érték a mérték” Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán EMIR azonosító szám: HEFOP-3.3.3-08/1.-2008-06-0021/1.0 19 Projektmenedzsment tagjai, elérhetőségük projekt szakmai vezető Dr. Kadocsa László általános és tudományos rektorhelyettes Elérhetőség: 06-25-551-174 kadocsa@mail.duf.hu projektmenedzser Varga Anita főiskolai adjunktus Elérhetőség: 06-25-551-116 vargaa@mail.duf.hu projektmenedzser Harazin Tibor minőségirányítási vezető Elérhetőség: 06-25-551-187 minoseg@mail.duf.hu Projekt pénzügyi munkatárs Kadványné Szilágyi Gabriella gazdasági előadó Elérhetőség: 06-25-551-143 gkadvany@mail.duf.hu Projekt adminisztratív munkatárs Szendrey Miklósné gazdasági előadó Elérhetőség: 06-25-551-143 szendrey.miklosne@mail.duf.h u

20 „Érték a mérték” Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán EMIR azonosító szám: HEFOP-3.3.3-08/1.-2008-06-0021/1.0 20 Projektmenedzsment központi elérhetősége Postacím: Dunaújvárosi Főiskola, 2401 Dunaújváros, Táncsics Mihály u. 1/A Pf. 152 Tel.: 06 (25) 551-116 Fax: 06(25) 551-231 E-mail: vargaa@mail.duf.hu

21 „Érték a mérték” Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán EMIR azonosító szám: HEFOP-3.3.3-08/1.-2008-06-0021/1.0 21 Köszönjük Megtisztelő Figyelmüket!


Letölteni ppt "„Érték a mérték” Partnerközpontú szemlélet disszeminációja a Dunaújvárosi Főiskolán 2008. November 17. EMIR azonosító szám: HEFOP-3.3.3-08/1.-2008-06-0021/1.0."

Hasonló előadás


Google Hirdetések