Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Készítette: Fehér Péter 1 Konstruktív pedagógia és számítógéppel segített tanulás A program megvalósulását az Apertus Közalapítvány támogatta.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Készítette: Fehér Péter 1 Konstruktív pedagógia és számítógéppel segített tanulás A program megvalósulását az Apertus Közalapítvány támogatta."— Előadás másolata:

1 Készítette: Fehér Péter 1 Konstruktív pedagógia és számítógéppel segített tanulás A program megvalósulását az Apertus Közalapítvány támogatta.

2 Készítette: Fehér Péter 2 Történeti áttekintés az ókor és középkor tanulásszemlélete Comenius didaktikája Reformpedagógiai irányzatok Konstruktív pedagógia

3 Készítette: Fehér Péter 3 A konstruktív pedagógia alapelvei Közvetlen felfedezés (direct exploration) Közvetlen (ön)kifejezés (direct expression) Közvetlen tapasztalat (direct experience) Multikulturális szemléletmód (multicultural) Többnyelvűség (multilingual) Multimodalitás (multimodal)

4 Készítette: Fehér Péter 4 Cél és eszköz 1. CÉL: eszközrendszer megteremtése, számítógépek, hozzáférés, tananyagok létrehozása. 2. ESZKÖZ: a számítógépek, az Internet felhasználása a mindennapi oktatásban, tanulásban, ismeretszerzésben.

5 Készítette: Fehér Péter 5 Kontruktív tanulási környezet „ Olyan hely, ahol a tanulók együtt dolgozhatnak és segíthetik egymást, változatos eszközöket és információs forrásokat használva a tanulási célok elérésére és a problémamegoldó tevékenységekhez” (Wilson)

6 Készítette: Fehér Péter 6 A konstruktív tanulási környezet elemei I. Problémakörnyezet Előzetes ismeretek, kapcsolódó tényelemek (related cases) Információforrások Kognitív eszközök Együttműködést segítő eszközök

7 Készítette: Fehér Péter 7 A konstruktív tanulási környezet elemei II. Komponensek: Információs bankok Szimbólum blokkok Jelenségtár (Phenomenaria) Konstrukciós eszközök Task managers (Perkins elemzése alapján)

8 Készítette: Fehér Péter 8 A tanulási környezetek csoportosítása Számítógépes mikrovilágok Virtuális környezetek Osztályterem alapú tanulási környezetek Hands-on típusú környezetek

9 Készítette: Fehér Péter 9 Hagyományos és konstruktivista osztálykörnyezetek I. A tananyag a részektől az egész irányában épül fel, az alapvető jártasságokra helyezve a hangsúlyt. A tantervhez való szigorú ragaszkodást, és annak betartását tekinti értéknek. A tanterv az egésztől a részek irányába épül, a fontos fogalmakra helyezve a hangsúlyt. A tanulói kérdéseket tekinti nagyon fontos értéknek.

10 Készítette: Fehér Péter 10 Hagyományos és konstruktivista osztálykörnyezetek II. A tantervben szereplő tevékenységek erősen támaszkodnak a rendelkezésre álló tankönyvekre és szöveggyűjteményekre. A tanárok viselkedése didaktikus, ilyen módon közvetítve az információkat a diákok felé. A tantervi tevékenység döntően az elsődleges adatforrásokra és manipulatív eszközökre támaszkodik A tanárok szerepe egy párbeszédre való törekvéssel jellemezhető, amellyel a diákok tanulásához megfelelő környezet létrehozását kívánják elérni.

11 Készítette: Fehér Péter 11 Hagyományos és konstruktivista osztálykörnyezetek III. A tanárok korrekt (zártvégű) kérdésekkel ellenőrzik a diákok tanulási tevékenységét. A diákok teljesítményének értékelése a tanulási folyamattól elválasztva történik, és jórészt tesztek alkalmazásával valósul meg. A tanárok a diákok nézőpontjait, gondolkodás módját próbálják felderíteni, kiismerni a későbbi órákon való felhasználás érdekében. A diákok tevékenységének értékelése összefonódik a tanulással, és a tanulók órai munkájának, gyűjtőmunkájának (szorgalmi tevékenységének, portfóliójának) tanári értékelésén keresztül történik.

12 Készítette: Fehér Péter 12 Szerepek változása A tanár szerepe:Tudásforrás - segítő - edző - tanulótárs A diákszerep: hallgató - tanuló - törekvő - érdeklődő

13 Készítette: Fehér Péter 13 Internetes és más számítógépes eszközök konstruktív módon való felhasználásának lehetőségei Kis terjedelmű szakértői rendszerek (expert system) létrehozása Hipertext-ek és multimédia alkalmazások tervezése és létrehozása Weblapok készítése Internetes kooperatív project-ekben való részvétel

14 Készítette: Fehér Péter 14 Internet-alapú kollaboratív tanulási környezetek CSILE-projekt (Computer-Supported Intentional Learning Environment) Knowledge Building project ThinkQuest weblap-készítő verseny Gyűjtsenek további példákat!


Letölteni ppt "Készítette: Fehér Péter 1 Konstruktív pedagógia és számítógéppel segített tanulás A program megvalósulását az Apertus Közalapítvány támogatta."

Hasonló előadás


Google Hirdetések