Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Konstruktív pedagógia és számítógéppel segített tanulás

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Konstruktív pedagógia és számítógéppel segített tanulás"— Előadás másolata:

1 Konstruktív pedagógia és számítógéppel segített tanulás
A program megvalósulását az Apertus Közalapítvány támogatta.

2 Történeti áttekintés az ókor és középkor tanulásszemlélete
Comenius didaktikája Reformpedagógiai irányzatok Konstruktív pedagógia

3 A konstruktív pedagógia alapelvei
Közvetlen felfedezés (direct exploration) Közvetlen (ön)kifejezés (direct expression) Közvetlen tapasztalat (direct experience) Multikulturális szemléletmód (multicultural) Többnyelvűség (multilingual) Multimodalitás (multimodal)

4 Cél és eszköz 1. CÉL: eszközrendszer megteremtése, számítógépek, hozzáférés, tananyagok létrehozása. 2. ESZKÖZ: a számítógépek, az Internet felhasználása a mindennapi oktatásban, tanulásban, ismeretszerzésben.

5 Kontruktív tanulási környezet
„Olyan hely, ahol a tanulók együtt dolgozhatnak és segíthetik egymást, változatos eszközöket és információs forrásokat használva a tanulási célok elérésére és a problémamegoldó tevékenységekhez” (Wilson)

6 A konstruktív tanulási környezet elemei I.
Problémakörnyezet Előzetes ismeretek, kapcsolódó tényelemek (related cases) Információforrások Kognitív eszközök Együttműködést segítő eszközök

7 A konstruktív tanulási környezet elemei II.
Komponensek: Információs bankok Szimbólum blokkok Jelenségtár (Phenomenaria) Konstrukciós eszközök Task managers (Perkins elemzése alapján)

8 A tanulási környezetek csoportosítása
Számítógépes mikrovilágok Virtuális környezetek Osztályterem alapú tanulási környezetek Hands-on típusú környezetek

9 Hagyományos és konstruktivista osztálykörnyezetek I.
A tananyag a részektől az egész irányában épül fel, az alapvető jártasságokra helyezve a hangsúlyt. A tantervhez való szigorú ragaszkodást, és annak betartását tekinti értéknek. A tanterv az egésztől a részek irányába épül, a fontos fogalmakra helyezve a hangsúlyt. A tanulói kérdéseket tekinti nagyon fontos értéknek.

10 Hagyományos és konstruktivista osztálykörnyezetek II.
A tantervben szereplő tevékenységek erősen támaszkodnak a rendelkezésre álló tankönyvekre és szöveggyűjteményekre. A tanárok viselkedése didaktikus, ilyen módon közvetítve az információkat a diákok felé. A tantervi tevékenység döntően az elsődleges adatforrásokra és manipulatív eszközökre támaszkodik A tanárok szerepe egy párbeszédre való törekvéssel jellemezhető, amellyel a diákok tanulásához megfelelő környezet létrehozását kívánják elérni.

11 Hagyományos és konstruktivista osztálykörnyezetek III.
A tanárok korrekt (zártvégű) kérdésekkel ellenőrzik a diákok tanulási tevékenységét. A diákok teljesítményének értékelése a tanulási folyamattól elválasztva történik, és jórészt tesztek alkalmazásával valósul meg. A tanárok a diákok nézőpontjait, gondolkodás módját próbálják felderíteni, kiismerni a későbbi órákon való felhasználás érdekében. A diákok tevékenységének értékelése összefonódik a tanulással, és a tanulók órai munkájának, gyűjtőmunkájának (szorgalmi tevékenységének, portfóliójának) tanári értékelésén keresztül történik.

12 Szerepek változása A tanár szerepe: Tudásforrás - segítő - edző - tanulótárs A diákszerep: hallgató - tanuló - törekvő - érdeklődő

13 Kis terjedelmű szakértői rendszerek (expert system) létrehozása
Internetes és más számítógépes eszközök konstruktív módon való felhasználásának lehetőségei Kis terjedelmű szakértői rendszerek (expert system) létrehozása Hipertext-ek és multimédia alkalmazások tervezése és létrehozása Weblapok készítése Internetes kooperatív project-ekben való részvétel

14 Internet-alapú kollaboratív tanulási környezetek
CSILE-projekt (Computer-Supported Intentional Learning Environment) Knowledge Building project ThinkQuest weblap-készítő verseny Gyűjtsenek további példákat!


Letölteni ppt "Konstruktív pedagógia és számítógéppel segített tanulás"

Hasonló előadás


Google Hirdetések