Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Funkciói, feladatai és területei

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Funkciói, feladatai és területei"— Előadás másolata:

1 Funkciói, feladatai és területei
Projektmenedzsment Funkciói, feladatai és területei

2 Projektmenedzsment funkciói és területei
A projektmenedzsment a projektfeladatok elvégzésére létrejött teamek szervezésével és irányításával foglalkozik A kifejezést a projektet közvetlenül irányító munkacsoportra is használják Tagjai általában: projektvezető szakmai feladatok szakértői konzorciumi partnerek képviselői pénzügyi szakértő

3 Projektmenedzsment A projekt céljainak megvalósítása érdekében kifejtett tevékenységek irányítására koordinálására dokumentálására ellenőrzésére étékelésére szolgáló eszközök és technikák összességét is jelenti. Ezeket a tevékenységeket a projekt teljes életcik-lusára vonatkoztatva végzik el

4 Projektmenedzsment hatáskörébe tartozó feladatok
Projekt definiálása célok kitűzése, keretek meghatározása a költség-idő-minőség egyensúlyt figyelembe véve feladatok kiosztása kommunikációs utak meghatározása ellenőrzési folyamatok meghatározása projektszabályzat elkészítése

5 Projektmenedzsment hatáskörébe tartozó feladatok
Projekttervezés (becslési és tervezési módszerekkel) munka-erőforrás-költség tervezése kockázatelemzés A projekt irányítása nyomon követés kommunikáció korrekció

6 Projektmenedzsment kulcsfeladatai
Ötletek generálása, tervezése Időütemezés Erőforrások összehangolt felhasználásának biztosítása Megvalósítás folyamatos nyomon követése, monitorozása, felügyelete Megvalósítás állapotának vizsgálata

7 Projektmenedzsment területei
A projektmenedzsment az erőforrások szervezésével és azok irányításával foglalkozó szakterület célja: erőforrások által végzett munka eredményeként adott idő- és költségkereteken belül sikeresen teljesüljenek a projekt céljai

8 Projektmenedzsment kihívásai
Az eredményt adott, előre meghatározott korlátok figyelembe vételével kell elérnie A projekt az előre definiált célok eléréséhez a szükséges eszközöket optimálisan és integrált módon használja fel

9 Projektmenedzsment területei
Integrációmenedzsment: feladata: projekt különböző elemeinek összehango-lása végrehajtását ún. projektmenedzsment-standardok segítik Terjedelem-menedzsment: biztosítja, hogy csakis a kitűzött célok valósuljanak meg feladata: nemcsak eredeti cél szem előtt tartása, hanem a végrehajtás során felmerülő új vagy megváltozó célokat azonosítása, beépítése a projektbe és a szükséges újratervezések elvégzése

10 Projektmenedzsment területei
Ütemezés-menedzsment: feladata: eredeti ütemezés betartása, mely során kommunikációs eszközként a projekt ütemezését használja (projektterv) Költségmenedzsment: feladata: költségvetés keretein belül történő végrehajtást biztosítsa, felismerje a költségtúllépést és ha szükséges, korrekciót hajtson végre Minőségmenedzsment: feladata: biztosítja a projekt eredményeinek az elvárt és specifikált paraméterekkel (minőséggel) történő leszállítását

11 Projektmenedzsment területei
Emberierőforrás-menedzsment: emberi erőforrások képességének és rendelkezésre állásának figyelembe vételével történő optimális felhasználás; erőforrások képzés és fejlesztése is Kommunikáció-menedzsment: feladata: projektben résztvevő összes érdekelt személy és szervezet megfelelő mennyiségű, minőségű és rendszerességű tájékoztatást adni

12 Projektmenedzsment területei
Kockázatmenedzsment: feladata: minőségi és mennyiségi kockázatelemzés, elkerülési és tartaléktervek kidolgozása Beszerzésmenedzsment: feladata: beszállítókkal és partnerekkel történő együttműkődés és integráció szabályozása nem sorolják a 9 területhez, de mivel a projekt során több változással kell számolni, ezért külön területe van ennek is, a változásmenedzsment.

13 Változásmenedzsment lépései
Változásmenedzsment tárgyának azonosítása Elérhető eredmények létrehozása Stakeholder értékelés Hivatalos jóváhagyás Változási kérelmek feljegyzése Változások kiértékelése Folyamatos stakeholder értékelés/módosítás Hivatalos elfogadás

14 Változásmenedzsment megvéd a hirtelen döntésektől és annak rossz követelményeitől része a konfiguráció-menedzsment, amely korlátozza a szabályozó dokumentumok és a projekt részeredményeinek megváltozását feladata: a jóváhagyott változtatások végrehajtása a kiírás szerint lépései: szabályozandó elem/termék azonosítása szabályozás szerkezetének kialakítása szabályozásért felelős személy kijelölése

15 Nagyvállalati projektmenedzsment (EPM)
EPM = Enterprise Project Management a folyamatok, technológiák, szervezeti struk-túra és az emberek tudatos integrálását jelenti 3 szintje van: Programmenedzsment: korlátozott erőforrások elosztása a projektek között, kapcsolatok feltárása, projekttől független feladatok menedzselése Projektportfólió-menedzsment: összekötő kapocs a stratégiai tervezés és a költségtervezés között Projektmenedzsment


Letölteni ppt "Funkciói, feladatai és területei"

Hasonló előadás


Google Hirdetések