Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Projektmenedzsment Funkciói, feladatai és területei.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Projektmenedzsment Funkciói, feladatai és területei."— Előadás másolata:

1 Projektmenedzsment Funkciói, feladatai és területei

2 Projektmenedzsment funkciói és területei A projektmenedzsment a projektfeladatok elvégzésére létrejött teamek szervezésével és irányításával foglalkozik A projektmenedzsment a projektfeladatok elvégzésére létrejött teamek szervezésével és irányításával foglalkozik A kifejezést a projektet közvetlenül irányító munkacsoportra is használják A kifejezést a projektet közvetlenül irányító munkacsoportra is használják Tagjai általában: Tagjai általában: projektvezet ő projektvezet ő szakmai feladatok szakért ő i szakmai feladatok szakért ő i konzorciumi partnerek képvisel ő i konzorciumi partnerek képvisel ő i pénzügyi szakért ő pénzügyi szakért ő

3 Projektmenedzsment A projekt céljainak megvalósítása érdekében kifejtett tevékenységek A projekt céljainak megvalósítása érdekében kifejtett tevékenységek irányítására irányítására koordinálására koordinálására dokumentálására dokumentálására ellen ő rzésére ellen ő rzésére étékelésére étékelésére szolgáló eszközök és technikák összességét is jelenti. Ezeket a tevékenységeket a projekt teljes életcik- lusára vonatkoztatva végzik el Ezeket a tevékenységeket a projekt teljes életcik- lusára vonatkoztatva végzik el

4 Projektmenedzsment hatáskörébe tartozó feladatok 1. Projekt definiálása célok kit ű zése, keretek meghatározása a költség- id ő -min ő ség egyensúlyt figyelembe véve célok kit ű zése, keretek meghatározása a költség- id ő -min ő ség egyensúlyt figyelembe véve feladatok kiosztása feladatok kiosztása kommunikációs utak meghatározása kommunikációs utak meghatározása ellen ő rzési folyamatok meghatározása ellen ő rzési folyamatok meghatározása projektszabályzat elkészítése projektszabályzat elkészítése

5 Projektmenedzsment hatáskörébe tartozó feladatok 2. Projekttervezés (becslési és tervezési módszerekkel) munka-er ő forrás-költség tervezése munka-er ő forrás-költség tervezése kockázatelemzés kockázatelemzés 3. A projekt irányítása nyomon követés nyomon követés kommunikáció kommunikáció korrekció korrekció

6 Projektmenedzsment kulcsfeladatai Ötletek generálása, tervezése Ötletek generálása, tervezése Időütemezés Időütemezés Erőforrások összehangolt felhasználásának biztosítása Erőforrások összehangolt felhasználásának biztosítása Megvalósítás folyamatos nyomon követése, monitorozása, felügyelete Megvalósítás folyamatos nyomon követése, monitorozása, felügyelete Megvalósítás állapotának vizsgálata Megvalósítás állapotának vizsgálata

7 Projektmenedzsment területei A projektmenedzsment az er ő források szervezésével és azok irányításával foglalkozó szakterület A projektmenedzsment az er ő források szervezésével és azok irányításával foglalkozó szakterület célja: er ő források által végzett munka eredményeként adott id ő - és költségkereteken belül sikeresen teljesüljenek a projekt céljai célja: er ő források által végzett munka eredményeként adott id ő - és költségkereteken belül sikeresen teljesüljenek a projekt céljai

8 Projektmenedzsment kihívásai 1. Az eredményt adott, el ő re meghatározott korlátok figyelembe vételével kell elérnie 2. A projekt az el ő re definiált célok eléréséhez a szükséges eszközöket optimálisan és integrált módon használja fel

9 Projektmenedzsment területei 1. Integrációmenedzsment: feladata: projekt különböz ő elemeinek összehango- lása feladata: projekt különböz ő elemeinek összehango- lása végrehajtását ún. projektmenedzsment-standardok segítik végrehajtását ún. projektmenedzsment-standardok segítik 2. Terjedelem-menedzsment: biztosítja, hogy csakis a kit ű zött célok valósuljanak meg biztosítja, hogy csakis a kit ű zött célok valósuljanak meg feladata: nemcsak eredeti cél szem el ő tt tartása, hanem a végrehajtás során felmerül ő új vagy megváltozó célokat azonosítása, beépítése a projektbe és a szükséges újratervezések elvégzése feladata: nemcsak eredeti cél szem el ő tt tartása, hanem a végrehajtás során felmerül ő új vagy megváltozó célokat azonosítása, beépítése a projektbe és a szükséges újratervezések elvégzése

10 Projektmenedzsment területei 3. Ütemezés-menedzsment: feladata: eredeti ütemezés betartása, mely során kommunikációs eszközként a projekt ütemezését használja (projektterv) feladata: eredeti ütemezés betartása, mely során kommunikációs eszközként a projekt ütemezését használja (projektterv) 4. Költségmenedzsment: feladata: költségvetés keretein belül történ ő végrehajtást biztosítsa, felismerje a költségtúllépést és ha szükséges, korrekciót hajtson végre feladata: költségvetés keretein belül történ ő végrehajtást biztosítsa, felismerje a költségtúllépést és ha szükséges, korrekciót hajtson végre 5. Min ő ségmenedzsment: feladata: biztosítja a projekt eredményeinek az elvárt és specifikált paraméterekkel (min ő séggel) történ ő leszállítását feladata: biztosítja a projekt eredményeinek az elvárt és specifikált paraméterekkel (min ő séggel) történ ő leszállítását

11 Projektmenedzsment területei 6. Emberier ő forrás-menedzsment: emberi er ő források képességének és rendelkezésre állásának figyelembe vételével történ ő optimális felhasználás; er ő források képzés és fejlesztése is emberi er ő források képességének és rendelkezésre állásának figyelembe vételével történ ő optimális felhasználás; er ő források képzés és fejlesztése is 7. Kommunikáció-menedzsment: feladata: projektben résztvev ő összes érdekelt személy és szervezet megfelel ő mennyiség ű, min ő ség ű és rendszeresség ű tájékoztatást adni feladata: projektben résztvev ő összes érdekelt személy és szervezet megfelel ő mennyiség ű, min ő ség ű és rendszeresség ű tájékoztatást adni

12 Projektmenedzsment területei 8. Kockázatmenedzsment: feladata: min ő ségi és mennyiségi kockázatelemzés, elkerülési és tartaléktervek kidolgozása feladata: min ő ségi és mennyiségi kockázatelemzés, elkerülési és tartaléktervek kidolgozása 9. Beszerzésmenedzsment: feladata: beszállítókkal és partnerekkel történ ő együttm ű k ő dés és integráció szabályozása feladata: beszállítókkal és partnerekkel történ ő együttm ű k ő dés és integráció szabályozása nem sorolják a 9 területhez, de mivel a projekt során több változással kell számolni, ezért külön területe van ennek is, a változásmenedzsment. nem sorolják a 9 területhez, de mivel a projekt során több változással kell számolni, ezért külön területe van ennek is, a változásmenedzsment.

13 Változásmenedzsment lépései Változásmenedzsment tárgyának azonosítása Változásmenedzsment tárgyának azonosítása Elérhet ő eredmények létrehozása Elérhet ő eredmények létrehozása Stakeholder értékelés Stakeholder értékelés Hivatalos jóváhagyás Hivatalos jóváhagyás Változási kérelmek feljegyzése Változási kérelmek feljegyzése Változások kiértékelése Változások kiértékelése Folyamatos stakeholder értékelés/módosítás Folyamatos stakeholder értékelés/módosítás Hivatalos elfogadás Hivatalos elfogadás

14 Változásmenedzsment megvéd a hirtelen döntésekt ő l és annak rossz követelményeit ő l megvéd a hirtelen döntésekt ő l és annak rossz követelményeit ő l része a konfiguráció-menedzsment, amely korlátozza a szabályozó dokumentumok és a projekt részeredményeinek megváltozását része a konfiguráció-menedzsment, amely korlátozza a szabályozó dokumentumok és a projekt részeredményeinek megváltozását feladata: a jóváhagyott változtatások végrehajtása a kiírás szerint feladata: a jóváhagyott változtatások végrehajtása a kiírás szerint lépései: lépései: szabályozandó elem/termék azonosítása szabályozandó elem/termék azonosítása szabályozás szerkezetének kialakítása szabályozás szerkezetének kialakítása szabályozásért felel ő s személy kijelölése szabályozásért felel ő s személy kijelölése

15 Nagyvállalati projektmenedzsment (EPM) EPM = Enterprise Project Management EPM = Enterprise Project Management a folyamatok, technológiák, szervezeti struk- túra és az emberek tudatos integrálását jelenti a folyamatok, technológiák, szervezeti struk- túra és az emberek tudatos integrálását jelenti 3 szintje van: 3 szintje van: 1. Programmenedzsment: korlátozott er ő források elosztása a projektek között, kapcsolatok feltárása, projektt ő l független feladatok menedzselése 2. Projektportfólió-menedzsment: összeköt ő kapocs a stratégiai tervezés és a költségtervezés között 3. Projektmenedzsment


Letölteni ppt "Projektmenedzsment Funkciói, feladatai és területei."

Hasonló előadás


Google Hirdetések