Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Konszolidált éves beszámoló könyvvizsgálata

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Konszolidált éves beszámoló könyvvizsgálata"— Előadás másolata:

1 Konszolidált éves beszámoló könyvvizsgálata

2 Könyvvizsgálat területei
Konszolidáció általános előkészítése Teljeskörű konszolidáció előkészítése Teljeskörű konszolidáció végrehajtása Részesedés értékelés végrehajtása Konszolidált kiegészítő melléklet és üzleti jelentés

3 Általános előkészítés vizsgálati területei
Konszolidációs kötelezettség vizsgálata Konszolidációs kör vizsgálata Konszolidációs számviteli politika vizsgálata Vállalkozások és bevonási módszerek megfeleltetésének vizsgálata Adatszolgáltatás rendszerének vizsgálata Számviteli információs rendszer vizsgálata Tájékoztatási kötelezettség vizsgálata

4 Konszolidációs kötelezettség vizsgálata
Vizsgálandó kérdések: Létezik-e meghatározó befolyás? Fennáll-e a KOÉB készítési kötelezettség alóli mentesíthetőség: Nagyságrend alapján Mentesíthető anyavállalati státusz alapján Könyv szerinti értéken történő bevonás kizárólagossága alapján

5 Konszolidációs kötelezettség vizsgálata
Vizsgálati módszer: Feltételek teljesülésének tételes vizsgálata Független ellenőrző számítások elvégzése Anyavállalat tulajdonosi szerkezetének vizsgálata

6 Konszolidációs kötelezettség vizsgálata
A vizsgálat információs bázisa: Anyavállalat vizsgálati dokumentációja (eredmények, megállapítások) Tárgy üzleti évet megelőző két év egyedi éves beszámolói (anyavállalat, leányvállalatok, közös vezetésű vállalkozások Fölérendelt anyavállalat tájékoztatása

7 Konszolidációs kötelezettség vizsgálata
Fontosabb kockázatok: Indokolatlan mentesülés a KOÉB készítési kötelezettség alól KOÉB készítésre kötelezett anyavállalat könyvvizsgálójának kockázata (vezetői levél + tulajdonosok tájékoztatása)

8 Konszolidációs kör vizsgálata
Vizsgálandó kérdések: Milyen közvetlen tőkeérdekeltségekkel rendelkezik az anyavállalat? Milyen közvetett tőkeérdekeltségekkel rendelkezik az anyavállalat? Szavazati arány mellett figyelembe vették-e az egyéb, meghatározó befolyást eredményező feltételeket (kinevezési-visszahívási jogok, szerződés)

9 Konszolidációs kör vizsgálata
Vizsgálandó kérdések: Mely vállalkozások esetében jött létre meghatározó befolyás? Mely vállalkozások esetében jött létre mértékadó befolyás? A vállalkozások besorolása során történt-e lényeges tévedés?

10 Konszolidációs kör vizsgálata
Vizsgálati módszer: A befolyási típusok feltételeinek tételes vizsgálata Vállalkozások tulajdonosi szerkezetének vizsgálata Független számítások elvégzése Konzultáció a könyvvizsgálókkal Írásbeli nyilatkozat beszerzése az anyavállalat menedzsmentjétől

11 Konszolidációs kör vizsgálata
A vizsgálat információs bázisa: Létesítő okiratok, szindikátusi szerződések, taggyűlési, közgyűlési jegyzőkönyvek, határozatok könyve Vállalkozások éves beszámolói és könyvvizsgálói jelentései Anyavállalat dokumentációja Könyvvizsgálati dokumentációk

12 Konszolidációs kör vizsgálata
Fontosabb kockázatok: Befolyást eredményező jogosultságok nem teljeskörű vizsgálata Vállalkozások nem megfelelő besorolása, amely torzíthatja a KOÉB megbízható és valós összképét

13 Konszolidációs számviteli politika vizsgálata
Vizsgálandó kérdések: Elkészült-e írásos formában? Teljeskörű-e? Az előírások megfelelnek-e a jog-szabályoknak, illetve a vállalatcsoport sajátosságainak? Végrehajtása esetén a KOÉB-ban adódhat-e lényeges tévedés?

14 Konszolidációs számviteli politika vizsgálata
Vizsgálati módszer: Ellenőrző lista a számviteli politika tartalmi teljességére vonatkozóan Lényeges előírások tételes vizsgálata a jogszabályi megfelelés tekintetében Próbaszámítások elvégzése, az egyes előírások tesztelése Az egyedi és konszolidációs számviteli politikák összehasonlítása

15 Konszolidációs számviteli politika vizsgálata
A vizsgálat információs bázisa: Konszolidációs számviteli politika Szt. konszolidációs előírásai Ellenőrző lista Egyedi számviteli politikák Könyvvizsgálati dokumentációk

16 Konszolidációs számviteli politika vizsgálata
Fontosabb kockázatok: Lényegesség elvének nem megfelelő alkalmazása Indokolatlan mentesíthetőségi rendszer alkalmazása A számviteli politika valamely előírása(i) veszélyezteti(k) a KOÉB megbízható és valós összképét

17 Vállalkozások és bevonási mód-szerek megfeleltetésének vizsgálata
Vizsgálandó kérdések: Megfelelően alkalmazta-e és indokolta-e az anyavállalat a mentesítéseket (összhang a számviteli politikával)? Megfelelően alkalmazta-e a továbbmentesítéseket az anyavállalat? A végrehajtott mentesítések okozhatnak-e lényeges tévedéseket a KOÉB-ban?

18 Vállalkozások és bevonási mód-szerek megfeleltetésének vizsgálata
Vizsgálati módszer: A mentesítések indokainak tételes vizsgálata A mentesítések hatásainak vizsgálata a KOÉB-ra, próbaszámítások segítségével Nyilatkozat kérése a menedzsmenttől a bevonások megfelelőségére vonatkozóan

19 Vállalkozások és bevonási mód-szerek megfeleltetésének vizsgálata
A vizsgálat információs bázisa: Anyavállalat által készített kimutatás a bevonásról, valamint annak számítási anyagai Konszolidációs számviteli politika Mentesített vállalkozások egyedi éves beszámolói (hatásvizsgálathoz) Menedzsment nyilatkozata

20 Vállalkozások és bevonási mód-szerek megfeleltetésének vizsgálata
Fontosabb kockázatok: Konszolidációs számviteli politika előírásaitól eltérő, annak nem megfelelő mentesítések alkalmazása Az indokolatlanul alkalmazott mentesítés veszélyeztetheti a KOÉB megbízható és valós összképét

21 Az adatszolgáltatás rendszerének vizsgálata
Vizsgálandó kérdések: Alkalmaznak-e egységes adatszolgáltatási rendszert? Az adatszolgáltatás tartalmilag megfelel-e a konszolidációs követelményeknek? Az adatszolgáltatás kitér-e minden lehetséges kapcsolatra (teljeskörű-e, specifikus-e)? Hogyan biztosított az adatszolgáltatás valódisága, megbízhatósága?

22 Az adatszolgáltatás rendszerének vizsgálata
Vizsgálati módszer: Kérdőívek és konzultációk (menedzsment, könyvvizsgálók) segítségével a lényeges kapcsolatok megismerése Lényeges kapcsolatokat tartalmazó munkalapok tartalmának tételes vizsgálata, az információs tartalom tesztelése Az adatszolgáltatás véleményeztetése az adott vállalkozás könyvvizsgálójával

23 Az adatszolgáltatás rendszerének vizsgálata
A vizsgálat információs bázisa: Adatszolgáltatási (munkalap) csomag Belső szerződések, megállapodások, tevékenységi jegyzékek Transzferár nyilvántartás Kiemelt gazdasági események tételes dokumentációja

24 Az adatszolgáltatás rendszerének vizsgálata
Fontosabb kockázatok: Az adatszolgáltatási rendszer teljeskörűségének hiánya (információk nem válnak ismertté) A konkrétan teljesített adatszolgáltatás hiányosságai, pontatlanságai, megbízhatatlansága

25 Számviteli információs rendszer vizsgálata
Vizsgálandó kérdések: Alkalmas-e a teljeskörűen bevont vállalkozások számviteli információs rendszere arra, hogy minden adatot, információt határidőre és megbízhatóan szolgáltasson?

26 Számviteli információs rendszer vizsgálata
Vizsgálati módszer: Konzultáció a teljeskörűen bevont vállalkozások könyvvizsgálóival, a könyvvizsgálói dokumentációk áttekintése A teljeskörűen bevont vállalkozások számviteli információs rendszerének vizsgálata, tesztelése (számlarend, analitikák, stb.)

27 Számviteli információs rendszer vizsgálata
A vizsgálat információs bázisa: Könyvvizsgálói dokumentációk A teljeskörűen bevont vállalkozások számviteli dokumentációi (szabályzatok, renszerleírások, stb.)

28 Tájékoztatási kötelezettség vizsgálata
Vizsgálandó kérdések: Az anyavállalat időben eleget tett-e kötelezettségének? Vizsgálati módszer: Mintavételes kontrollinformációk beszerzése a bevont vállalkozások menedzsmentjétől, könyvvizsgálójától A vizsgálat információs bázisa: Anyavállalat által kiküldött értesítések

29 Teljeskörű konszolidáció előkészí-tésének vizsgálati területei
Mérlegadatok teljeskörűségének vizsgálata Értékelés-egységesítés vizsgálata Közös vezetésű vállalkozások adatai megosztásának vizsgálata Devizaátszámítás vizsgálata Mérlegek és eredménykimutatások szerkezeti átalakításának vizsgálata Végrehajtott könyvelések vizsgálata

30 Mérlegadatok teljeskörűségének vizsgálata
Vizsgálandó kérdések: Megtörtént-e a külföldi vállalkozások mérleg és EK adatainak tartalmi megfeleltetése számviteli szabályoknak? A megfeleltetés során történt-e lényeges tévedés? Belföldi vállalkozások esetében megtörtént-e a mérlegbeállítási választási lehetőségek egységesítése?

31 Mérlegadatok teljeskörűségének vizsgálata
Vizsgálati módszer: Külföldi és hazai számviteli szabályok egybevetése Eltérések kigyűjtése, a rendezések vizsgálata Egyedi és konszolidációs számviteli politikák egybevetése Belföldi vállalkozások esetében a rendezések vizsgálata

32 Mérlegadatok teljeskörűségének vizsgálata
A vizsgálat információs bázisa: Számviteli törvény, külföldi számviteli szabályok, nemzetközi standardok Egyedi és konszolidációs számviteli politikák Egyedi éves beszámolók Anyavállalat által készített dokumentáció

33 Értékelés-egységesítés vizsgálata
Vizsgálandó kérdések: A külföldi vállalkozások alkalmaztak-e a hazai számviteli szabályokkal ellentétes értékelési eljárásokat? A végrehajtott értékelés-egységesítés a konszolidációs számviteli politikában foglaltak szerint történt-e?

34 Értékelés-egységesítés vizsgálata
Vizsgálati módszer: Egyedi számviteli politikák értékelési előírásainak egybevetése a konszolidációs számviteli politika értékelési előírásaival A végrehajtott értékelés-egységesítés mintavételes ellenőrzése Becslés arra vonatkozóan, hogy az értékelés-egységesítés elhagyása okozhat-e jelentős tévedéseket KOÉB-ban

35 Értékelés-egységesítés vizsgálata
A vizsgálat információs bázisa: Konszolidációs és egyedi számviteli politikák Egyedi éves beszámolók Az anyavállalat által végrehajtott értékelés-egységesítés dokumentációja Könyvvizsgáló által készített vizsgálati dokumentációk

36 Közös vezetésű vállalkozások adatai megosztásának vizsgálata
Vizsgálandó kérdések: A megosztás az anyavállalatot megillető tulajdoni hányad arányában történt-e? Vizsgálati módszer: Tulajdoni hányadok tételes ellenőrzése Megosztások mintavételes ellenőrzése A vizsgálat információs bázisa: Egyedi mérlegek és eredménykimutatások Anyavállalati dokumentációk a megosztásról

37 Devizaátszámítás vizsgálata
Vizsgálandó kérdések: Az alkalmazott módszer megfelel-e a konszolidációs számviteli politikának? Az alkalmazott árfolyamok helyesek-e? Helyesen történt-e az átszámítási különbözetek beállítása (ide értve az előző évi különbözeteket is)?

38 Devizaátszámítás vizsgálata
Vizsgálati módszer: Az alkalmazott gyakorlat egybevetése a konszolidációs számviteli politikával Az alkalmazott árfolyamok helyességének mintavételes ellenőrzése Tételes ellenőrzés az átszámítási különbözetek összegére és elszámolásának helyességére vonatkozóan

39 Devizaátszámítás vizsgálata
A vizsgálat információs bázisa: Érintett egyedi éves beszámolók mérlegei és eredménykimutatásai Konszolidációs számviteli politika Közzétett árfolyamok listái Az anyavállalat által végzett átszámítások dokumentációja

40 Mérlegek és eredménykimutatások szerkezeti átalakításának vizsgálata
Vizsgálandó kérdések: Az alkalmazott tartalmi átsorolások elvei előre rögzítettek-e és helyesek-e? Megfelelően került-e végrehajtásra a szerkezeti átrendezés? Az anyavállalati beszámolóval nem kompatibilis tételek elkülönített bemutatása megtörtént-e?

41 Mérlegek és eredménykimutatások szerkezeti átalakításának vizsgálata
Vizsgálati módszer: A szerkezeti egységesítés elveinek tételes vizsgálata Jelentősebb összegű tételek átrendezésének tételes vizsgálata Konzultáció az érintett vállalkozások könyvvizsgálóival

42 Mérlegek és eredménykimutatások szerkezeti átalakításának vizsgálata
A vizsgálat információs bázisa: Konszolidációs számviteli politika Egyedi éves beszámolók mérlegei és eredménykimutatásai Anyavállalat által végrehajtott átrendezések dokumentációja

43 Végrehajtott könyvelések vizsgálata
Vizsgálandó kérdések: Az előkészítés szükséges korrekciói maradéktalanul és helyesen kerültek-e átvezetésre az egyedi éves beszámolókon? Figyelembe vételre kerültek-e a korábbi években végrehajtott előkészítő lépések hatásai? Helyesen történt-e felvételük?

44 Végrehajtott könyvelések vizsgálata
Vizsgálati módszer: A korábban már vizsgált tárgyévi tételek elszámolásának szúrópróbaszerű ellenőrzése A korábbi évek lépései felvételének mintavételes vagy tételes ellenőrzése

45 Végrehajtott könyvelések vizsgálata
A vizsgálat információs bázisa: Egyedi éves beszámolók és konszolidációra előkészített egyedi éves beszámolók Tárgyévi előkészítő lépések átvezetésének dokumentációja Kimutatás az előző évek lépéseinek összesített hatásairól

46 Teljeskörű konszolidáció végre-hajtásának vizsgálati területei
Tőkekonszolidáció végrehajtásának vizsgálata Adósságkonszolidáció végrehajtásának vizsgálata Közbenső eredmények kiszűrése végrehajtásának vizsgálata Bevétel-ráfordítás konszolidáció végrehajtásának vizsgálata

47 Tőkekonszolidáció vizsgálata
Vizsgálandó kérdések: Minden teljeskörűen bevonandó vállalkozás esetében elvégezték-e a tőkekonszolidációt? Az előző évi tőkekonszolidációs hatások felvétele megtörtént-e, helyes-e? Az első tőkekonszolidációhoz választott módszer megfelelő-e? (Követő konszolidációnál következetes-e az alkalmazása?)

48 Tőkekonszolidáció vizsgálata
Vizsgálandó kérdések: Az első tőkekonszolidációhoz választott bevonási időpont helyesen lett-e megválasztva? A tulajdoni hányadok helyesen kerültek-e meghatározásra? Első tőkekonszolidációnál a tőkekonszolidációs különbözet reális-e, felvétele helyes-e?

49 Tőkekonszolidáció vizsgálata
Vizsgálandó kérdések: Az első tőkekonszolidációnál az ismertté vált rejtett tételek feltárásra kerültek-e, helyes-e a felvételük? Követő tőkekonszolidáció esetében a korábban felvett tőkekonszolidációs különbözetek és rejtett tételek kezelése megfelelő-e?

50 Tőkekonszolidáció vizsgálata
Vizsgálandó kérdések: Követő tőkekonszolidáció esetében a tulajdoni hányad változáshoz kapcsolódó korrekciók és átvezetések összege és elszámolása helyes-e? Helyesen került-e végrehajtásra a tőkekonszolidáció zárása (a tárgyévtől már nem teljeskörűen bevont vállalkozásoknál)?

51 Tőkekonszolidáció vizsgálata
Vizsgálati módszer: A választott tőkekonszolidációs módszer és értékviszonyok tételes vizsgálata, egybevetése a konszolidációs számviteli politikával Korábbi évek tőkekonszolidációs hatásai felvételének mintavételes vagy teljeskörű ellenőrzése

52 Tőkekonszolidáció vizsgálata
Vizsgálati módszer: Jelentős vállalkozások tőkekonszolidációjának tételes vizsgálata (mind első, mind követő) A tőkekonszolidáció zárásának tételes vizsgálata minden körből kikerült vállalkozás esetében

53 Tőkekonszolidáció vizsgálata
Vizsgálati módszer: Az anyavállalat által végzett tőkekonszolidációs számítások független tesztelése, ezek egybevetése az anyavállalat számításaival Jelentős eltérések, hibák esetén Vizsgálati minta bővítése Javaslat a korrekcióra

54 Tőkekonszolidáció vizsgálata
A vizsgálat információs bázisa: Konszolidációra előkészített egyedi éves beszámolók Előző évek tőkekonszolidációs dokumentációja Saját tőkére és részesedésekre vonatkozó adatszolgáltató munkalapok Anyavállalat tőkekonszolidációs dokumentációja Konszolidációs számviteli politika

55 Adósságkonszolidáció vizsgálata
Vizsgálandó kérdések: Az adósságkonszolidáció végrehajtása alóli mentesítések helyesen kerültek-e alkalmazásra? Az előző évi adósságkonszolidációs hatások felvétele helyesen megtörtént-e? A jelentős kapcsolatok teljeskörűen feltárásra és kiszűrésre kerültek-e?

56 Adósságkonszolidáció vizsgálata
Vizsgálandó kérdések: A tárgyévi adósságkonszolidációs különbözetek meghatározása és elszámolása helyesen történt-e? A közös vezetésű vállalkozások esetében az adósságkonszolidációs kiszűrések kvóta arányában történtek-e? Az egyeztetések megtörténtek-e?

57 Adósságkonszolidáció vizsgálata
Vizsgálati módszer: A mentesítések tételes vizsgálata, egybevetése a konszolidációs számviteli politikával A korábbi évek adósságkonszolidációs hatásai felvételének, kezelésének mintavételes vagy tételes ellenőrzése Jellemző vagy nagy összegű kapcsolatok kiszűrésének tételes vizsgálata

58 Adósságkonszolidáció vizsgálata
Vizsgálati módszer: Anyavállalati számítások független tesztelése, egybevetése Az érintett mérlegtételek esetében a kiszűrés előtti és utáni értékek egybevetése, értékelése, elemzése Jelentős eltérések, hibák esetén Vizsgálati minta bővítése Javaslat a korrekcióra

59 Adósságkonszolidáció vizsgálata
A vizsgálat információs bázisa: Előző évi adósságkonszolidációs kiszűrések dokumentációja Konszolidációra előkészített egyedi éves beszámolók Adatszolgáltatási munkalapok Anyavállalat adósságkonszolidációs dokumentációja Konszolidációs számviteli politika

60 Közbenső eredmények kiszűrésének vizsgálata
Vizsgálandó kérdések: A közbenső eredmény kiszűrés végrehajtása alóli mentesítések helyesen kerültek-e alkalmazásra? Az előző évi közbenső eredmény kiszűrési hatások felvétele helyesen megtörtént-e? A jelentős közbenső eredmények teljeskörűen feltárásra és kiszűrésre kerültek-e?

61 Közbenső eredmények kiszűrésének vizsgálata
Vizsgálandó kérdések: A tárgyévi közbenső eredmények meghatározása és kiszűrése helyesen történt-e? A saját termelésű készletek konszernszintű értékelése helyes-e? A közös vezetésű vállalkozások esetében a közbenső eredmények kiszűrése kvóta arányában történt-e?

62 Közbenső eredmények kiszűrésének vizsgálata
Vizsgálati módszer: A mentesítések tételes vizsgálata, egybevetése a konszolidációs számviteli politikával A korábbi évek közbenső eredmény kiszűrés hatásai felvételének, kezelésének mintavételes vagy tételes ellenőrzése Jellemző vagy nagy összegű közbenső eredmény kiszűrések tételes vizsgálata

63 Közbenső eredmények kiszűrésének vizsgálata
Vizsgálati módszer: Anyavállalati számítások független tesztelése, egybevetése Az érintett mérlegtételek esetében a kiszűrés előtti és utáni értékek egybevetése, értékelése, elemzése Jelentős eltérések, hibák esetén Vizsgálati minta bővítése Javaslat a korrekcióra

64 Közbenső eredmények kiszűrésének vizsgálata
A vizsgálat információs bázisa: Előző évi közbenső eredmény kiszűrések dokumentációja Konszolidációra előkészített egyedi éves beszámolók Adatszolgáltatási munkalapok Anyavállalat közbenső eredmény kiszűrési dokumentációja Konszolidációs számviteli politika

65 Bevétel-ráfordítás konszolidáció vizsgálata
Vizsgálandó kérdések: A bevétel-ráfordítás konszolidáció végrehajtása alóli mentesítések helyesen kerültek-e alkalmazásra? A jelentős hozam-ráfordítás kapcsolatok teljeskörűen feltárásra és kiszűrésre kerültek-e? Az egyeztetések megtörténtek-e, az eltérések okai tisztázottak-e?

66 Bevétel-ráfordítás konszolidáció vizsgálata
Vizsgálandó kérdések: A teljeskörűen bevont vállalkozások közötti belső osztalékfizetések teljeskörűen és helyesen kerültek-e kiszűrésre? A közös vezetésű vállalkozások esetében a bevételek-ráfordítások kiszűrése kvóta arányában történt-e?

67 Bevétel-ráfordítás konszolidáció vizsgálata
Vizsgálati módszer: A mentesítések tételes vizsgálata, egybevetése a konszolidációs számviteli politikával Jellemző vagy nagy összegű közbenső eredmény kiszűrések tételes vizsgálata Belső osztalékok kiszűrésének tételes vizsgálata

68 Bevétel-ráfordítás konszolidáció vizsgálata
Vizsgálati módszer: Anyavállalati számítások független tesztelése, egybevetése Az érintett EK tételek esetében a kiszűrés előtti és utáni értékek egybevetése, értékelése, elemzése Jelentős eltérések, hibák esetén Vizsgálati minta bővítése Javaslat a korrekcióra

69 Bevétel-ráfordítás konszolidáció vizsgálata
A vizsgálat információs bázisa: Előző évi bevétel-ráfordítás konszolidáció dokumentációja Konszolidációra előkészített egyedi éves beszámolók Adatszolgáltatási munkalapok (EK) Anyavállalat tárgyévi bevétel-ráfordítás konszolidációs dokumentációja Konszolidációs számviteli politika

70 Részesedés értékelés végrehajtásának vizsgálata
Vizsgálandó kérdések: Az alkalmazott mentesítések összhangban állnak-e a konszolidációs számviteli politikával? Az alkalmazott mentesítések nem okoznak-e jelentős tévedéseket? Történt-e leányvállalat vagy közös vezetésű vállalkozás továbbmentesítése, az indokolt-e?

71 Részesedés értékelés végrehajtásának vizsgálata
Vizsgálandó kérdések: Az előző évi hatások felvétele helyesen megtörtént-e? Első konszolidáció esetében az alkalmazott módszer és időpont megfelelő-e (összhang a konszolidációs számviteli politikával)? Követő konszolidációnál a tőkekonszolidációs különbözetek és rejtett tételek kezelése megfelelően megtörtént-e?

72 Részesedés értékelés végrehajtásának vizsgálata
Vizsgálandó kérdések: Tulajdoni hányadok helyesek-e? Tulajdoni hányad változáshoz kapcsolódó korrekciók helyesek-e? Minden, a részesedés értékét befolyásoló tétel felvételre került-e, és helyes összegben? Záró részesedés értékelés helyesen került-e végrehajtásra?

73 Részesedés értékelés végrehajtásának vizsgálata
Vizsgálati módszer: A választott tőkekonszolidációs módszer és értékviszonyok tételes vizsgálata, egybevetése a konszolidációs számviteli politikával Korábbi évek konszolidációs hatásai felvételének mintavételes vagy teljeskörű ellenőrzése

74 Részesedés értékelés végrehajtásának vizsgálata
Vizsgálati módszer: Jelentős vállalkozások részesedés értékelésének tételes vizsgálata (mind első, mind követő) A részesedés értékelés zárásának tételes vizsgálata minden körből kikerült vállalkozás esetében

75 Részesedés értékelés végrehajtásának vizsgálata
Vizsgálati módszer: Az anyavállalat által végzett számítások független tesztelése, ezek egybevetése az anyavállalat számításaival Jelentős eltérések, hibák esetén Vizsgálati minta bővítése Javaslat a korrekcióra

76 Részesedés értékelés végrehajtásának vizsgálata
A vizsgálat információs bázisa: Érintett vállalkozások egyedi éves beszámolói Előző évek konszolidációs dokumentációja Saját tőkére, osztalékokra vonatkozó adatszolgáltató munkalapok Anyavállalat konszolidációs dokumentációja Konszolidációs számviteli politika

77 Látens adó vizsgálata Vizsgálandó kérdések:
Az előző évi látens adó felvétele helyesen megtörtént-e? A látens adó alapja helyesen került-e meghatározásra? Helyes-e az alkalmazott adókulcs? A tárgyévi látens adó összege helyes-e, megfelelő-e a felvétele?

78 Látens adó vizsgálata Vizsgálati módszer:
Az alkalmazott módszer és adókulcs egybevetése a konszolidációs számviteli politikával Az adóalap mintavételes ellenőrzése Független teszt az adóalap összegére Jelentős hiba esetén javaslat a korrekcióra

79 Látens adó vizsgálata A vizsgálat információs bázisa:
Előző évi látens adó meghatározás dokumentációja Az anyavállalat tárgyévi látens adó meghatározási dokumentációja Kimutatás a tárgyévi konszolidációs eredményhatásokról Könyvvizsgáló saját dokumentációja Konszolidációs számviteli politika

80 Konszolidált kiegészítő melléklet és üzleti jelentés vizsgálata
Vizsgálandó kérdések: A konszolidációs számviteli politikában rögzítésre került-e a kiegészítő melléklet és üzleti jelentés tartalma, információs köre, szerkezete? Alkalmas-e az érdekeltek maradéktalan tájékoztatására, informálására? Teljeskörűen tartalmazzák-e a jogszabály szerinti tételeket?

81 Konszolidált kiegészítő melléklet és üzleti jelentés vizsgálata
Vizsgálati módszer: A konszolidációs számviteli politika előírásainak tételes vizsgálata Ellenőrző lista a kiegészítő melléklet és üzleti jelentés teljeskörűségére vonatkozóan Tételes tartalmi vizsgálat Javaslat a szükséges kiegészítésekre, korrekciókra

82 Konszolidált kiegészítő melléklet és üzleti jelentés vizsgálata
A vizsgálat információs bázisa: Számviteli törvény konszolidációs előírásai Konszolidációs számviteli politika Konszolidált kiegészítő melléklet és üzleti jelentés A könyvvizsgáló saját dokumentációja


Letölteni ppt "Konszolidált éves beszámoló könyvvizsgálata"

Hasonló előadás


Google Hirdetések