Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1 A Szolvencia II. csoport vonatkozásai Szakál Gyöngyvér PSZÁF Szabályozási és jogalkotási főosztály.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1 A Szolvencia II. csoport vonatkozásai Szakál Gyöngyvér PSZÁF Szabályozási és jogalkotási főosztály."— Előadás másolata:

1 1 A Szolvencia II. csoport vonatkozásai Szakál Gyöngyvér PSZÁF Szabályozási és jogalkotási főosztály

2 2 Bevezető Előzőek (3 pillér): egyedi intézményi szint Milyen kérdések merülnek fel a Szolvencia II. kapcsán a biztosítói csoportok tekintetében? Miért fontos a csoport vonatkozások ismerete? -sok magyarországi biztosító része valamilyen csoportnak (leányvállalat, vagy maga is irányító intézmény) Technikai információk

3 3 A csoport fogalma EU pénzügyi terminológia: Intézmény + a leányvállalati/anyavállalati, illetve részesedési viszony (20%-nál nagyobb tulajdoni hányad) révén összetartozó vállalkozások összessége Tiszta csoportok: hitelintézeti/befektetési vállalkozási csoportok, biztosítói csoportok Biztosítói csoport: biztosító, viszontbiztosító, biztosítói holding társaság Vegyes csoportok: pénzügyi konglomerátumok (hitelintézetek, befektetési vállalkozások, biztosítók)

4 4 Szabályozás EU irányelvek rögzítik kik tartoznak a csoporthoz, mire terjed ki a csoport szintű felügyelet, a Felügyeletek közötti együttműködés kérdéseit: - 2000/12 bankdirektíva a hitelintézeti csoportok konszolidált felügyeletéről -98/78/EK irányelv a biztosítói csoportok biztosítóintézeteinek kiegészítő felügyeletéről -2002/87/EK irányelv a pénzügyi konglomerátumok kiegészítő felügyeletéről Magyarország: a fenti irányelvek harmonizációja megtörtént

5 5 Eltérő filozófiai háttér (1) Bankcsoportok: konszolidált felügyelet - a számviteli konszolidációra épülő un. felügyeleti konszolidációt követel meg az intézményektől és a felügyeletektől, -konszolidált felügyelet kiterjed: prudenciális limitek (nagykockázati, befektetési limitek, tőkemegfelelés) csoport szinten történő számítására, -anyavállalat felelős a csoport egészének működéséért, -felügyelet: kitüntetett szerep jut az anyavállalat felügyeleti hatóságának

6 6 Eltérő filozófiai háttér (2) Biztosítói csoportok: solo plus felügyelet (egyedi szinthez képest kiegészítő) - kiegészítő felügyelet: a csoporton belüli ügyletekre, tőkemegfelelésre terjed ki, -a csoport szintű tőkemegfelelés számítására 3 módszer, melyből csak az egyik a konszolidálás, -nincs kitüntetett szerepű intézmény a csoporton belül, -a felügyeletek közötti együttműködés jellege: horizontális (Helsinki protokoll alapján, un. co- cokon keresztül).

7 7 Biztosítói csoportok és a Szolvencia II. A Szolvencia II. folyamat kapcsán szükséges-e a biztosítói csoportok szabályozásának módosítása, ha igen mely területeken? A Szolvencia II. biztosítói csoportok felügyelete és a szektorok közötti konzisztencia munkacsoport feladata a fenti kérdés megválaszolása.

8 8 Követendő célok A Szolvencia II. csoport szintű szabályainak megfogalmazása során törekedni szükséges: -a konglomerátumok szabályozásával (időben későbbi, tőkemegfelelés mellett a kockázatkezelés, belső ellenőrzés is felügyelendő csoport szinten, könnyebb átjárás biztosítói csoportok és pénzügyi konglomerátumok között), -az új banki tőkeszabályozással (Bázel II) való összhang megteremtésére. A biztosítói szektort olyan sajátosságok jellemzik (lásd előzőek), amelyek miatt ezek nem könnyen megvalósítható célok.

9 9 Szolvencia II. vs Basel II. (1) Különbözőségek - Bázel II.: gyakorlatilag lezárult, Szolvencia II.: kicsivel túl a folyamat elején. -Bázel II.: EU és nem EU intézményekre, Szolvencia II.: csak EU intézményekre. -Bázel II.: alapvetően csoport szintre koncentrál, Szolvencia II.: a tervek szerint továbbra is az egyedi intézményi alapú megfelelés marad a kiindulópont.

10 10 Szolvencia II. vs Basel II. (2) Hasonlóságok -három pillér, -kockázat orientált megközelítés.

11 11 A Felkérések 2. szakaszában megválaszolandó kérdések (1) A csoport szintű tőkeszámítás alapelvei a biztosítói csoportoknál (a 18. számú Felkérés alapján) -MCR-t, SCR-t kell-e csoport szinten számítani? -Adható-e felmentés az egyedi alapú megfelelés alól, ha a biztosító csoport szinten megfelel a tőkemegfelelési előírásoknak? -Követelmény legyen-e a szubkonszolidált szintű megfelelés?

12 12 A Felkérések 2. szakaszában megválaszolandó kérdések (2) -Figyelembe vehetők-e a diverzifikációs hatások (hasznok/költségek) a csoport szintű tőkemegfelelés számítása során? (Bázel II. nem engedi meg az előnyök elismerését a tőkeszámításban.) -Legyenek-e szabályozási szinten hozzárendelve felügyeleti lépések a csoport szintű tőkemegfelelésre vonatkozó előírások megsértésének egyes szintjeihez?

13 13 A Felkérések 2. szakaszában megválaszolandó kérdések (3) - Hogyan történjen a csoport szintű modellek validálása? - Mire kell kiterjednie csoport szinten a felügyeleti felülvizsgálati folyamatnak? A Bázel II. szabályozáshoz hasonlóan megkövetelhető legyen-e például többlet tőke tartása, ha a csoport szintű tőkeelőírások nem kerülnek betartásra?

14 14 További munkálatok -A Felkérések 2. szakaszában az előző kérdések munkacsoporti megválaszolása a végéhez közeledik. -Ezt követően: véleményezés, CEIOPS plenáris ülés, Bizottság -A Bizottság a Felkérések 3. szakaszában a felügyeleti hatóságok közötti együttműködés kérdéseinek megválaszolására kérte a munkacsoportot.


Letölteni ppt "1 A Szolvencia II. csoport vonatkozásai Szakál Gyöngyvér PSZÁF Szabályozási és jogalkotási főosztály."

Hasonló előadás


Google Hirdetések