Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

! ! OPSZONIZÁLÁS Megkönnyíti a patogén felismerését a természetes immunrendszer sejteinek Befolyásolja a válaszreakciót. OPSZONINNAL OPSZONIN NÉLKÜL Legfőbb.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "! ! OPSZONIZÁLÁS Megkönnyíti a patogén felismerését a természetes immunrendszer sejteinek Befolyásolja a válaszreakciót. OPSZONINNAL OPSZONIN NÉLKÜL Legfőbb."— Előadás másolata:

1 ! ! OPSZONIZÁLÁS Megkönnyíti a patogén felismerését a természetes immunrendszer sejteinek Befolyásolja a válaszreakciót. OPSZONINNAL OPSZONIN NÉLKÜL Legfőbb opszoninok: Ellenanyag Komplement fragmensek Akut fázis fehérjék IDŐ IDŐ fagocitózis Fc vagy komplement receptor fagocitózis

2 Felismerő receptor típusok TLR RIG szerű receptorok NOD
Scavanger receptorok C típusú lektin receptorok Mannóz felismerő receptorok Monocita/makrofág DC Hízó Sejt Granu locita NK sejt B-sejt T-sejt Komp lement Felis merés Mintázat felsimerő Opszo-ninok Mintázat felismerő Opszoninok Mintázat felsimerő receptorok Több féle aktiváló receptor Saját ‘jelző’ gátló receptorok Opszonin Mannóz, ellen-anyag Saját(sziálsav)

3 Közvetlen a patogénre irányuló:
Effektor funkciók: Közvetlen a patogénre irányuló: Fagocitózis, szolubilis mediátorok NK sejt Komplement komplement A fertőzőtt sejt elpusztítása: Monocita/makrofág DC Hízó Sejt Granu locita NK sejt B-sejt T-sejt Komp lement Felis merés kommunikáció Effektor funkció Fagocitózis, szolubilis mediátorok (ROS, NO, proteáz) szolubilis mediátorok Citotoxikus ADCC Komplement mediált lizis Kék—az opszonizáció (ellenanyag/koplement) által fokozott effektor funkciók

4 DC Hízó Sejt Granu locita NK sejt B-sejt T-sejt Komp lement Felis
Monocita/makrofág DC Hízó Sejt Granu locita NK sejt B-sejt T-sejt Komp lement Felis merés kommunikáció APC Akut gyulladás Effektor funkció

5 Az MHC polimorfizmusa (Major histocompatibility complex) Polimorf gén--- több változat (allél) előfordulása az adott génszakaszon (lokuszon) Az MHC a legpolimorfabb fehérjénk, a legtöbb féle változatban jelenik meg a populációban

6 MHC

7 Gén: fehérjék szabályozásához és előállításához szükséges információkat tartalmazó DNS szakasz (ez egy tág definíció) Lókusz: a gén helye a kromszómán Allél: Az adott lókuszon elhelyezkedő gén variáns (az egyedben) Allotípus (immunológiában): Az egyedben kifejeződő allél(ok) típusa

8 HUMAN LEUKOCYTE ANTIGEN
A három legfontosabb MHCI, illetve MHCII gén HUMAN LEUKOCYTE ANTIGEN

9 ! ! Az MHCI molekulák az összes magvas sejten kifejeződnek.
Az expresszió mértéke változó, szabályozott, az immunválasz vagy egyes fertőzések befolyásolhatják a sejtfelszínen megjelenő molekulák számát. PEPTID 1 3 2 2m

10 Az MHCII molekulák csak a hivatásos antigénperzentáló sejteken fejeződnek ki.
Dendritikus sejt Makrofág B-sejt Az expresszió mértéke változó, szabályozott, az immunválasz vagy egyes fertőzések befolyásolhatják a sejtfelszínen megjelenő molekulák számát. ! ! 2 1 2 1

11 A polimorfizmus (allélek) száma
AZ EMBERI MHC (HLA) POLIMORFIZMUSA AZ EMBERI POPULÁCIÓBAN Pl. a HLA-A lokuszon 218 változat fejeződhet ki 439 I osztály 218 96 A polimorfizmus (allélek) száma A B C a b 2 269 19 89 20 42 II osztály 492 allél DR DP DQ

12 MHCI ! Három I-es típusú polimorf génről (HLA-A,HLA-B,HLA-C) íródnak át fehérjék. HLA-C HLA-B HLA-A MHCI- A sejtjeink személyi száma?!

13 077-298-32------------------218-329-10
HLA-C HLA-A HLA-B HLA-B HLA-A HLA-C anyai apai

14 ~6 x 1015 lehetséges egyedi kombináció
Minden egyed, minden magvas sejtje 6 féle MHCI molekulát fejez ki a sejtfelszínen ! HLA-C HLA-A HLA-B HLA-B HLA-A HLA-C anyai apai ~6 x 1015 lehetséges egyedi kombináció 10milliárd 1010

15 AZ MHC MOLEKULÁK POLIMORFIZMUSA AZ EMBERI POPULÁCIÓBAN
FELTÉTELEZÉS • Az összes MHC allotípus elvileg véletlenszerűen oszlik el a populációban • Az különböző allél bármely másik alléllal együttesen fordulhat elő ~6 x 1015 egyedi kombináció Csak az egypetéjű ikrek HLA lókuszai megegyezőek Az emberi populáció nagyon kevert (outbred) Az MHC genetika nagyon összetett POLIGENITÁS, POLIMORFIZMUS

16 Az allélek a fajták és a vonalak között haplotípusokban szegregálódnak
15.18 28.65 13.38 4.46 0.02 5.72 18.88 8.44 9.92 1.88 4.48 24.63 2.64 1.76 0.01 CAU AFR ASI Frekvencia (%) HLA-A1 HLA- A2 HLA- A3 HLA- A28 HLA- A36 Allél csoportok A valóságban az MHC allélek NEM véletlenszerűen oszlanak el a populációban Az allélek a fajták és a vonalak között haplotípusokban szegregálódnak

17 ! AZ I TÍPUSÚ MHC MOLEKULA TÉRSZERKEZETE
Egy polimorf α lánc (immungolbulin domének) és egy nem polimorf β2 mikroglobulin 1 3 2 2m MINDEN MAGVAS SEJTEN KIFEJEZŐDIK

18 AZ II TÍPUSÚ MHC MOLEKULA TÉRSZERKEZETE
! Egy polimorf α lánc és egy szintén polimorf β lánc. (immungolbulin domének) 2 1 2 1 A HIVATÁSOS ANTIGÉN PREZENTÁLÓ SEJTEKEN (DC, makrofág, B-sejt ) JELENIK MEG

19 Az MHCII öröklődése szintén kodomináns. (Mivel egy allélon (pl
Az MHCII öröklődése szintén kodomináns. (Mivel egy allélon (pl. DP) mindkét lánc polimorf, a kifejeződő fehérjén az anyai α lánc az apai β lánccal is párba állhat, ez a variációk számát tovább növeli. Kb különféle MHCII molekula jelenik meg az egyes sejtek felszínén.) transz transz a b a b 1 1 2 2 cisz transz cisz DP DQ

20 Az MHC molekulák peptid kötése

21 Proteaszóma fehérje ubiqutin oligopeptidek
A sejt összes fehérjéje lebomolhat/lebomlik a proteaszómák által Az MHC molekulák a keletkező rövid peptideket kötik meg Az MHC felszínére a sejten belül kapcsolódnak a peptidek

22 ! AZ I TÍPUSÚ MHC MOLEKULA TÉRSZERKEZETE
Egy polimorf α lánc (immungolbulin domének) és egy nem polimorf β2 mikroglobulin PEPTID PEPTID 1 3 2 2m Stabilizálja a konformációt A peptid kötésért az α1 és α2 domének együttesen felelősek MINDEN MAGVAS SEJTEN KIFEJEZŐDIK

23 AZ I TÍPUSÚ MHC MOLEKULA PEPTID KÖTŐ HELYE
Az alfa lánc 1-es és 2-es doménje együtt alakítja ki a peptid kötő zsebet

24 AZ II TÍPUSÚ MHC MOLEKULA TÉRSZERKEZETE
! Egy polimfor α lánc és egy szintén polimorf β lánc. (immungolbulin domének) 2 1 2 1 PEPTID PEPTIDE A peptid kötésért az α1 és β1 domének együttesen felelősek A HIVATÁSOS ANTIGÉN PREZENTÁLÓ SEJTEKEN (DC, makrofág, B-sejt ) JELENIK MEG

25 AZ II TÍPUSÚ MHC MOLEKULA PEPTID KÖTŐ HELYE
Az alfa illetve a béta lánc 1-es doménja együtt alakítja ki a peptd kötő zsebet PEPTID

26 A PEPTIDKÖTŐ HELY GEOMETRIÁJA
b2m a-lánc Peptid a-lánc b-lánc Peptid Az MHC-I molekula 8-10 aminosav hosszúságú peptideket köt Az MHC-II molekula >13 aminosav hosszúságú peptideket köt

27 A sejtfelszínen nem (alig) található üres, peptid nélküli MHC I
! A sejtfelszínen nem (alig) található üres, peptid nélküli MHC I • A peptidkötést követően az MHC a sejt felszínére vándorol, ha a peptidkötés sikertelen, az MHC nem juthat ki a felszínre.

28 ! A bekötődött peptid fixálta a konformációt, azaz nem cserélődik le
A sejten belül az MHC-re kötődőtt peptid megjelenik a sejtfelszínen

29 A PEPTIDKÖTŐ HELY SZERKEZETE
A „törzs” régió aminosav oldalláncai egyenletesen elosztott zsebekbe illeszkednek P2 és P9 nagy hidrofób zsebbe illeszkednek

30 Egy MHC molekulákról leoldott peptidek eltérő szekvenciákkal rendelkeznek de közös motívumokat tartalmaznak Egy adott MHC I molekulához kötődő peptidek néhány pozicióban állandó aminosav mintázatot mutatnak,de egy MHC sok különböző peptid megkötésére képes ! A közös szekvencia részlet a MOTIF (motívum) R T Y Q L V N C A sok peptidre jellemző közös aminosavak illeszkednek az MHC molekula szerkezetéhez HORGONYZÓ AMINOSAVAK P E I Y S F H A V T Y K Q L P S A Y I K Nem azonosak de hasonlók Y & F aromás V, L & I hidrofób A horgonyzó aminosavak oldalláncai a zsebekbe illeszkednek

31 ! N C R T Y Q L V P E I Y S F H A V T Y K Q L P S A Y I K R G Y V Q L
Egy adott MHC I molekulához kötődő peptidek néhány aminosav pozicióban állandó mintázatot mutatnak,de Az eltérő (allotípusú) MHC molekulák különböző (horgonyzó aminosavakat) peptideket képesek megkötni ! R T Y Q L V N C Az eltérő (polimorf) MHC molekulák különboző horgonyzó aminosavakat igényelnek) P E I Y S F H A V T Y K Q L P S A Y I K R G Y V Q L S I F N E K L A P G Y N L

32 ! Egy MHC molekula egy peptidet köt, de a sejtfelszínen levő azonos MHC molekulák egyidőben is többféle peptidet kötnek. Az MHC a sejten belüli peptidek közül nem mindet, de számosat képes megkötni A bemutatásra kerülő peptidek aránya a molekulák sejten belüli koncentrációjától, és az MHC/peptid kapcsolat affinitástól függ. peptid fehérje Pl. vírus fertőzés/szaporodás Az adott MHC által nem bemuatatott fehérje

33 Flexibilis kötőhely? Laza, rugalmas Zárt
A kötőhely kialakulásának kezdeti, intracelluláris szakaszában a peptid irányítja az MHC molekula térszerkezetét Laza, rugalmas Zárt Egy adott MHC molekula számára lehetővé teszi, hogy • sok különböző peptiddel lépjen kapcsolatba • a peptidet a sejtfelszínen nagy affinitással kösse • stabil komplexeket képezzen a sejtfelszínen • csak olyan molekulákat szállítson a sejtfelszínre, amelyek intracellulárisan peptidet kötöttek

34 MHC molekulák • Amíg a peptid kötés nem történik meg, flexibilis konformációt vesznek fel • A peptidkötést konformáció változás kíséri, ami növeli a komplex stabilitását • A peptid „befogására” kevés horgonyzó aminosav szolgál - a horgonyzó aminosavak közt különböző szekvenciák lehetnek - különböző hosszúságú peptidek kötődhetnek

35 Sejtfelszíni MHC-peptid komplex
A T-SEJTEK MHC MOLEKULÁKAT HORDOZÓ ANTIGÉN PREZENTÁLÓ SEJTEK JELENLÉTÉBEN A SEJTFELSZÍNEN MEGJELENŐ ANTIGÉN EREDETŰ PEPTID – MHC KOMPLEXEKET ISMERNEK FEL AZ ! ! Nincs T-sejt válasz T-sejt válasz T Sejtfelszíni MHC-peptid komplex oldott Ag Peptid antigének Sejtfelszíni natív Ag Sejt felszíni peptidek APC

36 ! Egyféle MHC sok különböző peptid megkötésére képes
Nem különbözteti meg a saját illetve idegen peptideket (mindent egyaránt prezentál-bemutat ) A sejtfelszínen egy típusú MHC egy időben sok féle petidet prezentál. Vsz csak néhány MHC mutatja be az immunválaszt kiváltó peptidet T-sejtek jelenléte nem szükséges a peptidkötéshez

37 Az allélikus polimorfizmus és a peptid kötés következményei:

38 Az allélikus polimorfizmus a peptid kötő helyre koncentrálódik
Class I Class II (HLA-DR) 1 3 2 2m 2 1 2 1 Az MHC polimorfizmus befolyásolja a peptid kötő képességet A TCR általi felismerést Az allelikus vairánsok 20 aminosavban is eltérhetnek

39 A citoszólból és a sejtmagból származó adott méretű peptidek
AZ MHC MOLEKULÁK SAJÁT VAGY ANTIGÉN EREDETŰ PEPTIDEKET KÖTVE JELENNEK MEG A SEJTFELSZÍNEN Vese epitél sejt Bemutatják a sejt belső környezetét I. típusú MHC A citoszólból és a sejtmagból származó adott méretű peptidek

40 De egy típusú MHC sok féle peptidet köt egy időben, 6-szor sokféle petid prezentálódik. (kb MHCI jelenhet meg a sejtfelszínen. Stimulus függő) Az immunválaszt kiváltó peptid a bemutatott peptidek kis százaléka csupán.

41 Mi az előnye az MHC típusok sokféleségének?
• A patogén mikroorganizmusok osztódása lényegesen gyorsabb, mint az emberi reprodukció • Adott idő alatt a patogén gének sokkal gyakrabban mutálódnak, mint az emberi gének és ezáltal gyakran kikerülhetik az MHC gének változásait • Az egy sejten kifejeződő MHC típusok száma korlátozott • A populációban nagy számú MHC allél-kombináció van jelen, sok variáns A variánsok eltérő peptideket képesek bemutatni, azaz eltérő kórokozók ellen jelentenek hatásos védelmet • Ezek a variánsok nem feltétlenül nyújtanak védelmet az egyes egyed számára, de védik a populációt a kihalástól !

42 A FERTŐZÉSEK KIMENETELE EGY ÉS TÖBB POLIMORF MHC GÉN ESETÉN
Példa: Ha csak egyféle MHC molekula (MHC X) lenne a populációban A patogén kikerüli az MHC X általi felismerést MHC XX Többféle MHC-Gén v A populáció védett v A populációt a kihalás fenyegetné V – vírus fertőzés által okozott kár

43 Példák a polimorfizmus következményeire:
HIV HLA-B14-es allotípus megléte lassú betegség fejlődés HLA-A gyors Lisztérzékenység: A betegek több, mint 95%-ánál megtalálható a HLA DQ2 és a DQ8 kombinációja.

44 A VÍRUSSAL FERTŐZÖTT SEJTEK FELISMERÉSE TERMÉSZETES ÖLŐ SEJTEK ÁLTAL
! Sejt KAR KIR KIR – Killer Inhibitory Receptor MHC I kötődés KAR – Killer Activatory Receptor NK Target MHC+ NK KAR KIR Target MHC- Az NK sejteket alap aktivitását citokinek, aktiváló receptorok fokozzák A saját sejteken megjelenő gátló receptorok megakadályozzák a saját sejt lízisét Lízis gátlása Sejt lízise Az NK sejtek működését a célsejten jelenlévő MHC molekulák gátolhatják. (saját jelzése)

45 Nem polimorf MHC allélek:
MHC E, F,G Az MHC G Magzat—anyai+apai!! MHC Ezért a placenta nem fejez ki MHC I-et.--- NK aktiváció A HLA G a trophoblast felszínén található, nem köt peptidet. Szerepe a magzat védelme az anya immunrendszerével szemben. MHC-E más MHC fehérjék N terminális peptidjeit prezentálják – MHC fehérjék szintézisének gátlása esetén elfogynak a sejt felszínéről, jelezve, hogy a sejt működése megváltozott---nem gátolja az NK sejtek működését


Letölteni ppt "! ! OPSZONIZÁLÁS Megkönnyíti a patogén felismerését a természetes immunrendszer sejteinek Befolyásolja a válaszreakciót. OPSZONINNAL OPSZONIN NÉLKÜL Legfőbb."

Hasonló előadás


Google Hirdetések