Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Pedagógiai antropológia V.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Pedagógiai antropológia V."— Előadás másolata:

1 Pedagógiai antropológia V.
A reneszánsz vitalista világképe

2 reneszánsz korszakolása
civilizációs stílus új világkép humanista embertípus univerzális hozzáértés (polihisztorok) autonóm személyiségek világkép- emberkép- gyermekkép polgárság hatalma (autonóm értékrendje)

3 Vitalista világkép

4 A humanizmus antik szerzők ismételt felfedezése studia humanitas (humaniórák) fejlesztése kizárólagosan = tágan felfogott irodalom világi férfiak a közhivatalokban (= literátusok) ehhez szükséges ismeretek megszerzésének módját biztosítani kell ars humanitatis megteremtéséhez tudományok művészetek az esztétikai élmény jellemformáló hatása! egyéniség érvényesítésének joga skolasztikusok organikus világképének átértelmezése (ember hely immár nem fix a létezés láncolatában) Giovanni Pico della Mirandola (l ) személyes jellegű vallásosság klasszikus művek közkincsé tétele (tudás ismételt felhalmozása) könyvnyomtatás (Gutenberg, 1450) olvasási szokások megváltozása természetbölcselet előtérbe kerülése univerzális személyiségekre való igény

5 A humanizmus antik szerzők ismételt felfedezése studia humanitas (humaniórák) fejlesztése kizárólagosan = tágan felfogott irodalom világi férfiak a közhivatalokban (= literátusok) ehhez szükséges ismeretek megszerzésének módját biztosítani kell ars humanitatis megteremtéséhez tudományok művészetek az esztétikai élmény jellemformáló hatása! egyéniség érvényesítésének joga skolasztikusok organikus világképének átértelmezése (ember hely immár nem fix a létezés láncolatában) Giovanni Pico della Mirandola (l ) személyes jellegű vallásosság klasszikus művek közkincsé tétele (tudás ismételt felhalmozása) könyvnyomtatás (Gutenberg, 1450) olvasási szokások megváltozása természetbölcselet előtérbe kerülése univerzális személyiségekre való igény

6 William Sellynge előadásán készített hallgatói jegyzet (15. sz.)

7 Petrarca a studiolójában (15. sz., miniatúra)

8 Rotterdami Erasmus (1469 - 1536)
északi humanisták: a kereszténység eredetéhez fordulnak középkorias hordalékok lefejtése kereszténység és antik kultúra összeegyeztetése Újszövetség görög változatát latinra fordítja Ptoleimaiosz műveit görögül teszi közzé az első teljes Arisztotelész-kiadás sajtó alá rendezi az egyházatyákat (Ambrus, Jeromos, Ágoston) "két pápa engedélyezi a papi ruha letételét" neki "s a böjt elhagyását" Baselben telepedett le hitvitákban nem csatlakozik egyik félhez sem ("a kompromisszumkereső") pacifista az ember eredendően jó

9 Holbein: Desiderius Erazmus (1523)

10 pedagógiai kérdésekkel is foglalkozik
latin és görög nyelvtankönyveket ír gyermeknevelés elméleti és gyakorlati kérdéseiről értekezik A tanulás, az elemzés és a magyarázat módszere (1512) A gyermek korai erkölcsös és tudományos nevelése (1529) a gyerekkor = potenciális alaktalanság tudás és az erény ekkor sajátítandó el szülők felelőssége a kisgyermekek nevelésében másra át nem ruházható nagyobb gyereket iskolába kell küldeni (Quintilianus -intézményes nevelés) figyelembe kell venni a gyerekkori sajátosságokat és az egyéni adottságokat

11 pedagógiai kérdésekkel is foglalkozik
latin és görög nyelvtankönyveket ír gyermeknevelés elméleti és gyakorlati kérdéseiről értekezik A tanulás, az elemzés és a magyarázat módszere (1512) A gyermek korai erkölcsös és tudományos nevelése (1529) a gyerekkor = potenciális alaktalanság tudás és az erény ekkor sajátítandó el szülők felelőssége a kisgyermekek nevelésében másra át nem ruházható nagyobb gyereket iskolába kell küldeni (Quintilianus -intézményes nevelés) figyelembe kell venni a gyerekkori sajátosságokat és az egyéni adottságokat

12 A gyermek illő magatartásáról (1530)
Nyájas beszélgetések gyűjteménye (1522) illemtankönyv (dialógus) úri gyermekeknek ajánlja tökéletes latin nyelven ír gyermeknevelés feladatai: vallásos érzület szabad tudományok elsajátítása praktikus ismeretanyag illendő magatartás "Általában ki kell mondani: Apitiusok szokása minden tálból kiragadni azt, ami az ember ínyének kedves. Amit félig megettél, másnak odanyújtani , tisztességtelen szokás, a már lerágott kenyeret újból a mártásba meríteni parasztos dolog. Éppoly ízléstelen, ha a megrágott ételt kiveszed a torkodból és ismét a tányérodra teszed. Ha netán olyat vettél ki a tálból amit nem lehet egykönnyen lenyelni, félre fordulva tedd le valahová ... Vannak akik inkább falnak, mint esznek, nem másképpen, mintha kevés vártatva börtönbe vezetnék őket. Latrok szoktak így habzsolni... Tel szájjal enni vagy beszélni se nem illő, se nem bátorságos. A folytonos evést szakassza félbe időnként a közbeszőtt beszélgetés... Műveletlenség gondokba merülve az asztalra könyökölni."

13 Gyerekkép XV. századig a gyerekkor 6-7 éves korig korlátozódik a gyermek nem igazán érteles lény rögtön a felnőttek világába kerül oktatják és fegyelmezik reneszánsz gyerekkor az ártatlanság kora de a gyerekélet nem nagyon értékes gyerek védelemre szorul ismeret és erkölcs átadásának kora (számos XX. sz.-i eszmény megjelenésének időpontja) az emberibb bánásmód csak egyes családokban van gyerekkor tisztelete

14 Domenico Ghirlandaio: Öregember kisfiúval (1480 k.)


Letölteni ppt "Pedagógiai antropológia V."

Hasonló előadás


Google Hirdetések