Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Sámánizmus és népvallás

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Sámánizmus és népvallás"— Előadás másolata:

1 Sámánizmus és népvallás
Birtalan Ágnes

2 Bibliográfia Voigt Vilmos, A vallási élmény története. Bevezetés a vallástudományba. Timp Kiadó 2004. Diószegi Vilmos, Sámánok nyomában Szibéria földjén. Budapest, Terebess Kiadó 1998. Diószegi Vilmos, Samanizmus. Budapest, Terebess Kiadó 1998. Hoppál Mihály, Sámánok. Lelkek és jelképek. Budapest, Helikon 1994. Hultkranz, Åke, A Definition on Shamanism. In: Temenos 9 (1973) pp. 25–37. Johansen, Ulla, Zur Geschichte des Schamanismus. In: Synkretismus in den Religionen Zentralasiens. Hrsg. W. Heissig – H. J. Klimkeit. Wiesbaden, Otto Harrassowitz pp

3

4 A sámánizmus A sámánizmus mint jelenség fogalma (a vallási és mágikus jelenségek összessége; vallássá alakul?) Őskultusz Helyszellemek kultusza (hegyek, vizek, növények, állatok kultusza) Lélekhit (a többes lélek képzete), halottkultusz A sámánizmus időbeli és térbeli kiterjedése idő (neolit  ) tér (tágabb értelemben vett Belső-Ázsia)

5 Népvallás Többnyire szinkretikus jelenség, valamely tételes vallás és az annak megjelenése előtti hiedelmek, kultuszok, vallási jelenségek keveredése. A népi hiedelmek szóbeli hagyománya keveredik a tételes vallás írott hagyományával, megjelennek az írott szakrális szövegek is.

6 A sámánizmus és a hozzákapcsolódó vallási és kultikus jelenségek mitológiai háttere Bibliográfia
Okladnyikov, A. P. - Martinov, A. I., Szibériai sziklarajzok. Budapest, Corvina Kiadó 1983. Birtalan Ágnes, Miért jön a nyárra tél? Mongol eredetmítoszok, mondák. Budapest, Terebess Collection 1998. Birtalan, Ágnes, Die Mythologie der mongolischen Volksreligion. In: Wörterbuch der Mythologie. Stuttgart, Klett-Cotta Verlag pp Harva, Uno, Die religiösen Vorstellungen der altaischen Völker. Provoo - Helsinki 1938.

7 A sámánizmus és a hozzákapcsolódó vallási és kultikus jelenségek mitológiai háttere
Világképek, világkeletkezés, világteremtés 1. A „világ” a vadászterület, a gyakorlati hasznossággal bíró terület (Georgi feljegyzése) 2. A világ mitológiai felosztása: függőleges és vízszintes tagolás 3. A föld és az ég formája (kerek és szögletes), analógiák: például üst, jurta 4. Égtájak, jeles irányok (4, 8, 10), tájolás (K-re és D-re, az ellenkező irány a halottak birodalma)

8 Aitológiai mítoszok Forrás: Miért jön a nyárra a tél?
A tűzisten A tűzistent a mongolok On-gal kánnak nevezik. Ő a tűz lángja fölött lakik, kovakő az anyja, kemény vas az apja. Ezért a tűzáldozat szövege így hangzik: "Amikor Hangáj kán még kis domb volt, Kánasszony tenger csak pocsolya volt, a rezgőnyárfa még csak növekedett, a kánya madár fióka volt, a tarka vadkecskebak rókarőt gida volt, Kán urunk csiholta, Kánasszonyunk élesztette, kovakő az anyja, kemény vas az apja, csiszolt kő az anyja, csengő vas az apja, felhőn áthatoló könnyű párájú, Földanyán áthatoló hevű, selyem arcú, sárga vaj arcú, tüzes tűz anyának, tiszta faggyút és zsírt áldozunk..." Így szokták mondani.

9 Hühedej mergen, az Égkék Íjász (3.)
Azt mesélik, hogy a Gurvan maralt, vagyis Három maralszarvast és az azt körülvevő néhány csillagot Hühedej mergen vette célba, s juttatta fel az égre. A Három maralszarvas vagy Három szarvas nevű csillagkép alatt ferdén álló három csillag Hühedej mergen három kutyája. Ugyanígy csillag lett Hühedej mergen lova is. Az előbbi csillagoktól jobbra levő vörös színű csillag Hühedej mergen kilőtt nyila. Ez a nyílvessző azért lett vérvörös, mert keresztüldöfte a középső maralszarvast. Hühedej mergen tulajdonképpen a Hühe Münhe Tengri az Örök Kék Ég fia, s az Ég azért eresztette le őt a földre, hogy megmentse az emberiséget a gonosztól. Abban az időben ugyanis a gonosz az összes élőlényt felfalta, s csak hét öregember maradt meg, akik felmentek egy magas hegy tetejére, és ott sírva imádkoztak az Éghez. Eszege Malán isten, a Kopasz Atyácska leküldte Hühedej mergent, s hála neki, ettől a hét öregtől származnak a mai emberek. Egy kudai burját sámán énekében így szólt Hühedej mergenről és hitveséről, Hültej nagyasszonyról: Hühedej mergen atya! Hültej nemes anya! Ezek a rossz fiaitok, Ezek a vásott lányaitok Vég nélkül mókáznak, Fekete követ dobálnak, Kék követ hajítanak! Isigen, burját sámán magyarázata szerint akkor mennydörög és villámlik az ég, mikor Hühedej mergen atya és Hültej nagyasszony kilenc vásott fia és kilenc neveletlen lánya saját kedvére játszadozik egymással.

10 Alapfogalmak Rituális áldozati hely, világmodell: Obó (halha owoo) a természetben állított oltár. Világmodellek: a szállás, a ember maga, a rituális tárgyak: sámándob, sámánbot, a sámánviselet.

11

12

13

14

15

16 Állaltalakú lények a mitológiában
Tipikus totemisztikus jelenségek (több népcsoportnál előfordulnak, térben és időben is nagyszámú emlék maradt fenn), etnogenetikus mítoszok Szarvas(félék) Farkas, kutya, róka, mitikus ragadozók Ragadozó madarak Vízi madarak

17 A Lúsz sárkány Ocsirváninak nagy volt a testi ereje, az alakja pedig így nézett ki: jobb lába térdben behajlítva, jobb kezével jogart markolva int, bal keze mellkasán, szája szóra nyitva. Réges-régen egy óriási vízikígyó, a lúsz, a világ minden táján sok bajt és kárt okozott az élőlényeknek, ezért az istenek Ocsirvánit küldték a földre, hogy megszelídítse. Ocsirváni ereje közben azonban meggyengült, így nem volt képes megbirkózni a Lússzal. Ekkor a földről felemelkedett az óriási Szümber-hegy tetejére, itt hét napon keresztül áldozatokat mutatott be, és imádkozott az istenekhez. A hetedik napra ereje óriásivá növekedett, teste Hangarid alakját vette fel, majd megragadta a Lúsz fejét, háromszor körbehúzta a Szümber-hegy körül, végül kövekkel leszorította. Így a Lúsz teste háromszor körbetekeredett a Szümber-hegy körül, a feje le volt szögezve a csúcshoz, míg a farka, mint régen, a vízben maradt. Ekkor a Lúsz azt kérdezte: - Ki vagy te? - Én Ocsirváni vagyok. - Hogy lettél ilyen soha nem látott erős? - Hét napig imádkoztam az istenekhez, s ilyen hatalmassá lettem - válaszolta, mire a Lúsz behódolt, s Ocsirvánihoz imádkozott. Ezután a Lúsz a vizek ura lett, Hangarid pedig a hegyen élt tovább.

18

19

20

21

22

23

24 Alapfogalmak: lélek Animizmus, lélekhit
A lélekről alkotott hit, és hiedelmek jelentik a sámánizmust alkotó vallási képzeteknek alapját. Az élőlényeknek több (kettő, három vagy még több) lelkük van. A lélek típusai (népenként és területenként eltérő képzetek lehetségesek): 1. A testlélek (a halál után pl. 49 nap múlva) elenyészik, vagy újjászületik, a test másolata. 2. A szabadlélek: álomban elvándorol, alakváltó, csak a sámán tudja irányítani, megváltozott tudatállapotban ez a lélek hagyja el a testét. A lélekutazás is ehhez a típushoz kötődik. Betegség esetén ez a lélek kerül az ártó erők hatalmába. 3. Csontörző lélek: feladata a holttest őrzése az ártó démonoktól.

25 Szellemek és istenségek
Ambivalens szellemlények, közülük csak kevés a kifejezetten démoni. Szellemlény-típusok: Az ősök szellemei: ongon. A természeti helyek és a tárgyi világ szellemei: edzen, kán, nojan, vízi lények (khtonikus lények) Ártó szellemek (ambivalens jelleg!): lidércszerű lény, vámpírszerű lény („rossz madár”), betegségdémon (ada)

26 Alapfogalmak Ongon: A sámánok transzcendens segítőszellemei és azok ábrázolásai a lakhelyen (a tiszteleti helyen) és a természetben. A szó etimológiája: „eredeti, tiszta”. Ábrázolástípusok: amorf, zoomorf, antropozoomorf, antropomorf. Anyaga: állati bőr, szőr, nemez, szövet, fa, kő, papír.

27

28

29

30 Terminológiai kérdések
Mandzsu-tunguz šaman, saman, haman Mongol böge, iduγan, mai formája böö, udgan; jairan Török qam, kazak, kirgiz stb. baqši, jakut oyuu Koreai mudang Kínai wu Japán itako

31 Tipológia Fekete sámán, a fekete irány sámánjai
Fehér sámán, a fehér irány sámánjai Fekete-fehér vagy fehér-fekete sámánok Sárga sámán Nappali szertartás (yawgan böölöx) Lapockacsont-jóslás (dalaar mergelex) Ongon (védőszellem)

32

33

34

35

36

37 A sámánnáválás I. Örökletes tudás II. Szellemektől kapott elhívás
Születési jelek: fölös csont (több ujj, fog), szőrör hát, burok stb. Sámánbetegség: Mely életkorban? Milyen tünetek? A tanulási folymat: beavatás és mesterek

38 A sámán tevékenysége A sámán és közössége kapcsolata Feladatai:
Nappali és éjszakai szertartások gyógyítás, jóslás, áldozatok bemutatása, halottkísérés, vadászmágia A sámán tárgyi világa

39 A sámán mágikus tárgyai
A sámán tárgyi világa lakóhely használati tárgyak A sámán mágikus tárgyai ongonok doromb dob viselet maszk

40

41

42


Letölteni ppt "Sámánizmus és népvallás"

Hasonló előadás


Google Hirdetések