Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Távol-keleti és belső-ázsiai vallások Sámánizmus és népvallás 2.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Távol-keleti és belső-ázsiai vallások Sámánizmus és népvallás 2."— Előadás másolata:

1 Távol-keleti és belső-ázsiai vallások Sámánizmus és népvallás 2.
Birtalan Ágnes

2 Aitológiai mítoszok (természet és társadalom) Forrás: Miért jön a nyárra a tél?
A tűzisten A tűzistent a mongolok On-gal kánnak nevezik. Ő a tűz lángja fölött lakik, kovakő az anyja, kemény vas az apja. Ezért a tűzáldozat szövege így hangzik: "Amikor Hangáj kán még kis domb volt, Kánasszony tenger csak pocsolya volt, a rezgőnyárfa még csak növekedett, a kánya madár fióka volt, a tarka vadkecskebak rókarőt gida volt, Kán urunk csiholta, Kánasszonyunk élesztette, kovakő az anyja, kemény vas az apja, csiszolt kő az anyja, csengő vas az apja, felhőn áthatoló könnyű párájú, Földanyán áthatoló hevű, selyem arcú, sárga vaj arcú, tüzes tűz anyának, tiszta faggyút és zsírt áldozunk..." Így szokták mondani.

3 Hogyan lett a boróka örökzöld?
Réges régen a Miszir nevű városban élt egy ezeréves ember, akit Szulharnajnak hívtak Ez az ember az éghez imádkozva az örök élet vizét kereste, s addig ment-mendegélt, míg egy sötét lyuk bejáratához nem ért. Ott egy láthatatlan ember vízzel teli csészét adott Szulharnajnak, s ezt mondta: - Te az Ég kegyelméből 3000 évet éltél. Ha ezt a vizet megiszod, míg világ a világ, nem halsz meg, örökéletű leszel. Vidd ki a barátaidhoz és mutasd meg nekik is! - Szulharnaj a vízzel teli csészét kivitte és kérdezte a barátait: - Megigyam ezt a vizet? - A barátainak egy része azt mondta: - Az ég kegyelméből kapott vizet helyes megin-ni. - A többiek kételkedtek ebben. Egyszer csak egy bölcs ember szólalt meg közülük: - Ha ezt a vizet megiszod, míg világ a világ, nem halsz meg, nagyon hosszú életet élhetsz meg, de ha rokonságod meghal, ha magod elpusztul, egyedüli élőlényként mi hasznod ebből? Ha ezt a vizet most megiszod, eljön az idő, hogy megbánod. Szulharnaj ezt hallva a csészét kezében fogta, s a vizet hátraöntötte. A víz a boróka levelére esett és ettől kezdve a boróka télen és nyáron nem változik, örökké zöld marad.

4 Hühedej mergen, az Égkék Íjász (3.)
Azt mesélik, hogy a Gurvan maralt, vagyis Három maralszarvast és az azt körülvevő néhány csillagot Hühedej mergen vette célba, s juttatta fel az égre. A Három maralszarvas vagy Három szarvas nevű csillagkép alatt ferdén álló három csillag Hühedej mergen három kutyája. Ugyanígy csillag lett Hühedej mergen lova is. Az előbbi csillagoktól jobbra levő vörös színű csillag Hühedej mergen kilőtt nyila. Ez a nyílvessző azért lett vérvörös, mert keresztüldöfte a középső maralszarvast. Hühedej mergen tulajdonképpen a Hühe Münhe Tengri az Örök Kék Ég fia, s az Ég azért eresztette le őt a földre, hogy megmentse az emberiséget a gonosztól. Abban az időben ugyanis a gonosz az összes élőlényt felfalta, s csak hét öregember maradt meg, akik felmentek egy magas hegy tetejére, és ott sírva imádkoztak az Éghez. Eszege Malán isten, a Kopasz Atyácska leküldte Hühedej mergent, s hála neki, ettől a hét öregtől származnak a mai emberek. Egy kudai burját sámán énekében így szólt Hühedej mergenről és hitveséről, Hültej nagyasszonyról: Hühedej mergen atya! Hültej nemes anya! Ezek a rossz fiaitok, Ezek a vásott lányaitok Vég nélkül mókáznak, Fekete követ dobálnak, Kék követ hajítanak! Isigen, burját sámán magyarázata szerint akkor mennydörög és villámlik az ég, mikor Hühedej mergen atya és Hültej nagyasszony kilenc vásott fia és kilenc neveletlen lánya saját kedvére játszadozik egymással.

5 A mandzsuk eredete Egyszer régen egy fehér hegyből egy másik hosszú fehér hegy keletkezett, amely kétszázszor ötszáz méter magas volt, s a csúcsán a Tamun nevű tó állt. Amikor az ég három lánya itt fürdőzött, egy szarka egy piros almát tett a tó partjára. Miután a három lány megette az almát, átváltozott s nem tudott az égbe visszarepülni. Az Északi Tajdzu kán születésekor is a tó mellett éltek. Tajdzut születése után, nem tudni meddig szoptatta a tigris, de miután hatéves lett, égi anyja bölcsőbe téve a fekete folyón úsztatta, majd az égbe távozott. Mikor a három család földjére ért Tajdzu kán, a folyó partján fűzfából derékaljat készített. Az ott élő három család vezetői egymással harcoltak. Valakit vízért küldött a kán, akihez Tajdzu így szólt: - Ne küzdjetek! Az Ég engem küldött, hogy az ellenségeiteket legyőzzem. - s mind abbahagyták a harcot, leborultak előtte, szentként tisztelték, s a Bejl rangjára emelték. A három törzs nem vetekedett többé a vezérségért, Tadzu kánban hittek, őt követték. Sok települést alapítottak, köztük Mukdent. A tó körül nyolcvan föld, a hegyből Dzalu, Huadun, Anihü nevezetű három folyó ered. A Fehér Hegy napkeleti oldalán az Omogoj puszta városában élt népet, akik a viszálynak véget vetettek mandzsunak nevezték el.

6 A Lúsz sárkány Ocsirváninak nagy volt a testi ereje, az alakja pedig így nézett ki: jobb lába térdben behajlítva, jobb kezével jogart markolva int, bal keze mellkasán, szája szóra nyitva. Réges-régen egy óriási vízikígyó, a lúsz, a világ minden táján sok bajt és kárt okozott az élőlényeknek, ezért az istenek Ocsirvánit küldték a földre, hogy megszelídítse. Ocsirváni ereje közben azonban meggyengült, így nem volt képes megbirkózni a Lússzal. Ekkor a földről felemelkedett az óriási Szümber-hegy tetejére, itt hét napon keresztül áldozatokat mutatott be, és imádkozott az istenekhez. A hetedik napra ereje óriásivá növekedett, teste Hangarid alakját vette fel, majd megragadta a Lúsz fejét, háromszor körbehúzta a Szümber-hegy körül, végül kövekkel leszorította. Így a Lúsz teste háromszor körbetekeredett a Szümber-hegy körül, a feje le volt szögezve a csúcshoz, míg a farka, mint régen, a vízben maradt. Ekkor a Lúsz azt kérdezte: - Ki vagy te? - Én Ocsirváni vagyok. - Hogy lettél ilyen soha nem látott erős? - Hét napig imádkoztam az istenekhez, s ilyen hatalmassá lettem - válaszolta, mire a Lúsz behódolt, s Ocsirvánihoz imádkozott. Ezután a Lúsz a vizek ura lett, Hangarid pedig a hegyen élt tovább.

7 Az első sámánasszony Amikor az égi ezer Buddha az embert teremtette, megalkotta a kányamadarat is, hogy óvja meg az embert a csötgör-ördög mesterkedésétől. Ha közeledne bármilyen ártó erő, a kányának jelentenie kell a Buddháknak. A kánya, a Buddhák parancsa szerint ült a kerítésen és figyelte az embereket. De az emberek gyermekei nyilazni kezdtek a kányára, nem hagytak békét neki, aki erre a Buddhákhoz ment: - Én nem tudom ezeket az embereket őrizni, mert lőnek rám és meg akarnak ölni. Erre a Buddhák így feleltek: -Akkor menj az emberekhez és add nekik a varázserődet! - A kánya visszarepült és meglátott egy juhterelés közben messzire tévedt lányt, leszállt mellé egy tuskóra és átadta neki a varázserejét. A lány fölébredt, körülnézett és gondolataiban minden tisztán, világosan tükröződött. Amikor hazaért, a bátyja kötekedve így szólt: - Te hová tűntél el három napra a nyájjal együtt? Most téged megöllek, elpusztítalak. - A lány megbántódott a bátyja ok nélküli kötekedésétől, s a báty abban a pillanatban ájultan esett össze, megbetegedett, s a vizeletét nem tudta kiüríteni. Akkor a lány így szólt: - Meggyógyítlak téged. Behívta a jurtába, egy fehér nemezre villásvégű jurta-tartóoszlopot (actai bagan) rakott, hassal arra fektette, majd így szólt: - Ami rád ragadt, gyorsan múljon el! Attól kezdve az a kislány sámánasszony lett. Ő volt Sosolok, az első sámánasszony.

8 Hogyan keletkezett a mongol írás?
A mongolok mindig keresték, kutatták, hogyan lehetne saját írásuk, Egyszer találkoztak egy birkabőrt kaparó öregemberrel. A lekapart birkabőr a fehér papírhoz, a rá tett kaparó pedig az íráshoz hasonlónak tűnt. Később ennek mintájára alkották meg a mongol írást. Az ojrát írás is a fentebbi írásból átvett betűírás lett.

9 A pálinka keletkezéséről
A pálinka - amit először Buddha mester készített - kilenc méregből készült mérgező ital. Amikor Buddha először elkészítette, ki akarta próbálni eme ital erejét, és lábnélküli, karnélküli, vak emberekkel itatta meg, aztán figyelt. Azt mondják, hogy a vak ember látni kezdett, a lábnélküli embernek lába lett. Ez idő után a pálinka nevű valami az embereket oroszlánná átváltoztató félelmetes itallá lett. Mivel kilenc méregből készítik és mérgező ital, ezért nő ki a lábnélküli ember lába, a karnélküli ember karja. Mivel a tevemén tajtékját is beleöntik, a részeg ember így a tevéhez hasonlóan csikorgatja a fogát. Mivel a veszett farkas pupilláját is beleteszik, a részeg ember szeme kivörösödik. Mivel a veszett kutya nyálát is beleöntik, a részeg ember mindig köpködi a nyálát.

10 A sámánizmus és a népvallás panteonja
Bibliográfia Birtalan Ágnes, Sámánok révülési eszköze, az ongon. In: Őseink nyomán Belső-Ázsiában. Tanulmányok a mongol népi hiedelemvilágról I. Szerk. Birtalan Ágnes, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest pp. 28–46. Birtalan, Ágnes – Sipos, János – J. Colō, “Talking to the Ongons”: The Invocation Text and Music of a Darkhad Shaman. In: Shaman Vol. 12:1–2 (Spring/Autumn 2004) pp. 25–62.

11 Alapfogalmak: lélek Animizmus, lélekhit
A lélekről alkotott hit, és hiedelmek jelentik a sámánizmust alkotó vallási képzeteknek alapját. Az élőlényeknek több (kettő, három vagy még több) lelkük van. A lélek típusai (népenként és területenként eltérő képzetek lehetségesek): 1. A testlélek (a halál után pl. 49 nap múlva) elenyészik, vagy újjászületik, a test másolata. 2. A szabadlélek: álomban elvándorol, alakváltó, csak a sámán tudja irányítani, megváltozott tudatállapotban ez a lélek hagyja el a testét. A lélekutazás is ehhez a típushoz kötődik. Betegség esetén ez a lélek kerül az ártó erők hatalmába. 3. Csontörző lélek: feladata a holttest őrzése az ártó démonoktól.

12 Szellemek és istenségek
Ambivalens szellemlények, közülük csak kevés a kifejezetten démoni. Szellemlény-típusok: Az ősök szellemei: ongon. A természeti helyek és a tárgyi világ szellemei: edzen, kán, nojan, vízi lények (khtonikus lények) Ártó szellemek (ambivalens jelleg!): lidércszerű lény, vámpírszerű lény („rossz madár”), betegségdémon (ada)

13

14 Alapfogalmak Ongon: A sámánok transzcendens segítőszellemei és azok ábrázolásai a lakhelyen (a tiszteleti helyen) és a természetben. A szó etimológiája: „eredeti, tiszta”. Ábrázolástípusok: amorf, zoomorf, antropozoomorf, antropomorf. Anyaga: állati bőr, szőr, nemez, szövet, fa, kő, papír.

15

16

17

18

19

20

21

22 Oltár A sámán lakhelyén, a tiszteleti helyen. Jurtában a bejárattal szemben (többnyire az É, ÉNY irányban. NB! Védelem a holtak birodalmának irányából.

23

24

25

26

27 Szinkretikus pantheon
Buddhista és sámánista elemek Dayan Dérh, önmagában egyesíti az animista, sámánista és buddhista jelleget.

28


Letölteni ppt "Távol-keleti és belső-ázsiai vallások Sámánizmus és népvallás 2."

Hasonló előadás


Google Hirdetések