Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Fogyasztóvédelem – legfrissebb jogszabályi változások

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Fogyasztóvédelem – legfrissebb jogszabályi változások"— Előadás másolata:

1 Fogyasztóvédelem – legfrissebb jogszabályi változások
Országos Kereskedelmi Szövetség Budapest, április 25. Dr. Lenner Áron Márk Nemzetgazdasági Minisztérium belgazdaságért felelős helyettes államtitkár

2 A fogyasztóvédelem területére vonatkozó kormányzati célkitűzések 2010-2014
A kormányzatnak a fogyasztóvédelemre vonatkozó célkitűzéseit a 2011-ben jóváhagyott, 2014-ig szóló IV. középtávú fogyasztóvédelmi politika határozta meg. Fogyasztóvédelmi politikai szemléletváltás: Következetes állami fellépés és szerepvállalás erős, jól működő állami fogyasztóvédelmi hatósággal. Ennek lényeges elemeként a vállalkozásokat segítő, a preventív eszközöket előtérbe helyező hatósági gyakorlat bevezetése. Az állami beavatkozásnak elsősorban a kiszolgáltatott fogyasztói rétegek helyzetének javítására kell irányulnia. Az állami szerepvállalás mellett elengedhetetlen a tudatosabb fogyasztói magatartás ösztönzése is.

3 A fogyasztóvédelem megjelenése Magyarország Alaptörvényében
Magyarország Alaptörvényének M) cikk (2) bekezdése: „Magyarország biztosítja a tisztességes gazdasági verseny feltételeit. Magyarország fellép az erőfölénnyel való visszaéléssel szemben és védi a fogyasztók jogait.”

4 Magyarország 2014-ig szóló IV. középtávú fogyasztóvédelmi politikája
A fogyasztóvédelmi politika három területen írt elő kormányzati intézkedéseket: A fogyasztóvédelem állami intézményrendszerének fejlesztése. A békéltető testületek erősítése. A fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületekkel való együttműködés új alapokra helyezése.

5 Magyarország 2014-ig szóló IV. középtávú fogyasztóvédelmi politikája
A kormányzati célok az alábbi fő területekre irányultak: hatósági szemléletváltás, valamint új ellenőrzési és szankcionálási rendszer (elsőre figyelmeztetés elve), alternatív ösztönző eszközök bevezetése és továbbfejlesztése (pozitív lista), a piacfelügyeleti munka kiemelt szerepe (veszélyes termékek kiszorítása), új, innovatív kezdeményezések a vállalkozások ösztönzése, valamint a tudatos fogyasztóvá válás érdekében (Fogyasztóbarát Tanúsítási Rendszer, Nemzeti Fogyasztói Termékkosár) A 2014-ig szóló fogyasztóvédelmi politika teljes körűen végrehajtásra került.

6 A fogyasztóvédelmi törvény 2012. évi átfogó módosítása
Az elfogadott módosítások – a fogyasztóvédelmi politikával összhangban – elsősorban: a békéltető testületi eljárásra a panaszkezelési és ügyfélszolgálati szabályokra a közérdekű keresetindításra, valamint a fogyasztóvédelmi hatóság eljárására vonatkozó rendelkezéseket érintették.

7 A fogyasztóvédelmi törvény 2012. évi átfogó módosítása
KKV-k esetében a bírságok összege alacsonyabb sávban került meghatározásra. Békéltető testületek eljárásában a civil szervezetek, egyházak, társasházak, lakásszövetkezetek, KKV-k is fogyasztóként léphetnek fel (ha gazdasági tevékenységi körükön kívül járnak el).

8 Az NFH vállalkozásokat partnernek tekintő jogalkalmazási politikája
A fogyasztóvédelmi hatóság által kiszabott bírságok összegének alakulása:

9 A fogyasztóvédelmi törvény 2013. évi módosítása
A törvénymódosítás fókuszába a kiszolgáltatott fogyasztói rétegek helyzetének javítása került: ennek megvalósításaként a fogyasztóvédelmi hatóság már első esetben bírságot szabjon ki, ha például idősekkel vagy fogyatékossággal élőkkel szemben tapasztal jogsértést – ezzel hatékonyabbá vált például a termékbemutatókon tapasztalt jogsértések visszaszorítása, évtizedes adósságot törlesztve kimondta az újabb fogyasztói csoportok létrehozásának általános tilalmát, előírta azt is, hogy a közszolgáltatási tevékenységet folytató vállalkozásoknak biztosítaniuk kell a telefonos ügyfélszolgálatok ügyintézőinek öt percen belüli bejelentkezését.

10 A fogyasztóvédelmi törvény 2013. évi módosítása
A törvénymódosítás további jogintézményekkel egészítette ki a fogyasztóvédelem rendszerét: A fogyasztóvédelmi rezsipontok létrehozása - Minden (megyei és a fővárosi) fogyasztóvédelmi felügyelőségen működnek. - Feladatuk a fogyasztók tájékoztatása a közszolgáltatásokat érintő kérdésekben. A fogyasztóvédelmi referens foglalkoztatásának előírása.

11 A fogyasztóvédelmi referens tisztség bevezetése
A fogyasztóvédelmi referens tisztséget a fogyasztóvédelmi törvény módosítása február 1-jei hatállyal vezette be. Az előírt képzettségi követelményeket augusztus 1-jéig kell teljesíteni. A fogyasztóvédelmi referens feladata: a vállalkozás fogyasztókat érintő tevékenységének figyelemmel kísérése, a vállalkozás alkalmazottai részére fogyasztóvédelmi tárgyú oktatás, képzés szervezése. kapcsolattartás a fogyasztóvédelmi szervekkel, békéltető testületekkel. A fogyasztóvédelmi referens előírásával elérni kívánt célok: A vállalkozások fogyasztóvédelmi szemléletének megalapozása. A vállalkozások és fogyasztóvédelmi hatóság szorosabb együttműködése révén lehetőség nyílik a preventív hatósági fellépésre.

12 Mely vállalkozásoknak kell fogyasztóvédelmi referenst alkalmazniuk?
Fogyasztóvédelmi referenst azon nagyobb vállalkozásnak (beleértve a közszolgáltatókat is) kell foglalkoztatnia, amely: összes foglalkoztatotti létszáma 250 fő, vagy annál több, vagy éves nettó árbevétele az 50 millió eurónak megfelelő forintösszeget, vagy mérlegfőösszege legfeljebb 43 millió eurónak megfelelő forintösszeget meghaladja, vagy tulajdonosai között az állam, vagy az önkormányzat legalább 25%-ban tulajdonosként jelenik meg. Ez alól kivételt képez azon eset, amikor a tulajdonos helyi önkormányzat az évi 10 millió eurót, illetve az annak megfelelő forintösszeget meg nem haladó költségvetéssel és kevesebb, mint 5000 lakossal rendelkezik.

13 A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság által kidolgozott alternatív és preventív hatósági eszközök
A fogyasztóvédelem terén kiemelt célkitűzés a jogalkalmazási gyakorlat átalakítása, alternatív és preventív eszközökkel történő kiegészítése. Pozitív lista A vállalkozás az ellenőrzés során a jogszabályi rendelkezéseknek maradéktalanul eleget tett, amiről az NFH igazolást állít ki, ez az üzletben kifüggeszthető, és az NFH honlapjára is felkerül. A vállalkozás vállalja az utóellenőrzést, ennek során ha az NFH jogsértést tár fel, akkor a vállalkozás lekerül a pozitív listáról. Nemzeti Fogyasztói Termékkosár Célja, hogy összegyűjtse a Magyarországon előállított és forgalmazott minőségi termékeket, amelyek a fogyasztók értékelése alapján ár-érték arányban kiemelkednek a hasonló termékek közül.

14 A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság által kidolgozott alternatív és preventív hatósági eszközök
Fogyasztóbarát Tanúsítási Rendszer A vállalkozás a jogszabályi rendelkezések betartásán túl további, a fogyasztói elégedettséget növelő vállalásokat tesz. Ilyen például az értékesítési-kiszolgálási színvonal javítása, a békéltető testületi eljárásokban való részvétel. A fogyasztóbarát minősítésre vonatkozó követelmények folyamatos ellenőrzése, visszavonhatósága.

15 A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság fogyasztói tudatosság növelésére irányuló új kezdeményezései
NFH Okoskosár A program célja a fogyasztóvédelmi ismeretek játékos formában történő átadása az óvodás és az iskolás korosztály részére.

16 A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság fogyasztói tudatosság növelésére irányuló új kezdeményezései
NFH Okosotthon A kezdeményezés célja játékos formában felhívni a figyelmet a háztartásokban keletkező költségek csökkentésének lehetőségére, amihez hozzájárul a törvényileg biztosított rezsicsökkentés mértéke is.

17 A fogyasztóvédelmet érintő további lényeges jogszabályi változások
2014. március 15-én hatályba lépett az új Polgári Törvénykönyv. Ehhez kapcsolódóan megtörtént a kötelező jótállásról szóló Korm. rendeletek módosítása. 2014 júniusában hatályba lép a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló Korm. rendelet.

18 Az elmúlt időszak értékelése
A fogyasztóvédelem magasabb szintjének elérésére irányuló törekvések az elmúlt időszakban eredményesek voltak. A fogyasztók alapvető – termékbiztonsághoz, megfelelő tájékoztatáshoz, vagyoni érdekeik védelméhez vagy jogorvoslathoz fűződő – jogai több lényeges ponton további megerősítést nyertek.

19 Köszönöm a figyelmüket!


Letölteni ppt "Fogyasztóvédelem – legfrissebb jogszabályi változások"

Hasonló előadás


Google Hirdetések