Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

REGIONÁLIS SZAKKÉPZÉSI FÓRUM

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "REGIONÁLIS SZAKKÉPZÉSI FÓRUM"— Előadás másolata:

1 REGIONÁLIS SZAKKÉPZÉSI FÓRUM
Dr. SEDIVINÉ BALASSA ILDIKÓ: SZEMLÉLETVÁLTÁS A SZAKMAI TANÁRTOVÁBBKÉPZÉSBEN A TANÁROK FELKÉSZÍTÉSE AZ INNOVATÍV PEDAGÓGIAI MÓDSZEREK ÉS ESZKÖZÖK ALKALMAZÁSÁRA REGIONÁLIS SZAKKÉPZÉSI FÓRUM 2008. IX.15. DEBRECEN

2 SZEMLÉLETVÁLTÁS A SZAKMAI TANÁRTOVÁBBKÉPZÉSBEN - ELŐADÁSVÁZLAT
AZ ELŐADÁS TARTALMI STRUKTÚRÁJA: Miért van szükség szemléletváltásra a tanártovábbképzésben ? - Indokok a változások figyelembe vétele mellett Melyek azok az kompetenciák, amelyek fejlesztendők a tanártovábbképzésben ? – Amit minden oktatónak tudnia és alkalmaznia szükséges Mit kell tenni az eredményes oktatás érdekében ? - Javaslat az új OKJ informatikai szakmáinak oktatásához

3 MIÉRT VAN SZÜKSÉG SZEMLÉLETVÁLTÁSRA A SZAKMAI TANÁRTOVÁBBKÉPZÉSBEN ?
A VÁLASZOK KÖZÜL A LEGFONTOSABBAK: Megrendelői oldal A „megrendelők” és a szakembereket alkalmazó piac (EU és hazai) igényeinek és szükségleteinek megfelelő tudással rendelkezőket kell kibocsátani Oktatási rendszer A szakképzési rendszer fejlesztésének eredményeképpen létrejött követelményrendszer figyelembe veszi a megrendelői szükségleteket, melynek teljesítése nem lehetséges a tanártovábbképzés innovációja nélkül (ez a tanárképzésre is vonatkozik ! ) A közoktatásban is tanítók, a szakképzésben tanulók (szakiskolai képzés, a szakközépiskolákban a szakmai alapozás) már rendelkeznek tapasztalatokkal az új módszerek, eszközök alkalmazását illetően

4 MIÉRT VAN SZÜKSÉG SZEMLÉLETVÁLTÁSRA A SZAKMAI TANÁRTOVÁBBKÉPZÉSBEN ?
A VÁLASZOK KÖZÜL A LEGFONTOSABBAK: EU ajánlások - Oktatás és képzés 2010 A kulcskompetenciák fejlesztéséről A digitális tudás megszerzése, az eszközökhöz való hozzáférés és azok alkalmazása a képzésben, továbbképzésben Pedagógiai módszerek változása A tanítás-tanulási módszerek, a tanulási folyamat résztvevőinek szerepváltozása. A pedagógiai mérési, értékelési módszerek innovációja Eszközkörnyezet változása Az eszközkörnyezet gyors fejlődése az oktatásban, a munkahelyeken, környezetünkben

5 MIÉRT VAN SZÜKSÉG SZEMLÉLETVÁLTÁSRA A SZAKMAI TANÁRTOVÁBBKÉPZÉSBEN
MIÉRT VAN SZÜKSÉG SZEMLÉLETVÁLTÁSRA A SZAKMAI TANÁRTOVÁBBKÉPZÉSBEN ? - ÖSSZEFÜGGÉSEK EU-irányelvek PEDAGÓGIAI MÓDSZEREK OKTATÁSI RENDSZER TANÁRKÉPZÉS TANÁRTOVÁBB- KÉPZÉS ESZKÖZ- RENDSZER Gyors változás MEGRENDELŐK FELHASZNÁLÓK PIAC OKTATÓ,TANÁR MEGLÉVŐ KOMPETENCIÁJA

6 MILYEN TANÁRI KOMPETENCIÁK SZÜKSÉGESEK ?
AMIT AZ OKTATÓNAK TUDNIA KELL: Mik az új OKJ jellemzői ? Hogyan lehet az abban előírt szakmai követelményekre eredményesen felkészíteni ? Mit jelent az új tanári szerep, az új tanítási, mérési és értékelési módszerek ? Elektronikus eszközök alkalmazási lehetőségei az oktatásban (IKT eszközök) Melyek a kulcskompetenciák ? Hogyan lehet a különböző kompetenciákat fejleszteni és továbbfejleszteni ? Mit jelent a PLA ? Mit kell tudni az EKKR-ről (EQF) ?

7 MILYEN TANÁRI KOMPETENCIÁK SZÜKSÉGESEK ?
AMIT AZ OKTATÓNAK ALKALMAZNI KELL TUDNI: Az új OKJ szerinti szakmák modulrendszerben történő szervezését, a követelménymoduloknak megfelelő kimenetre történő felkészítést, mely jelenti: Szakmai kompetenciáknak megfelelő felkészítést Egyéni-, társas és módszerkompetenciákra történő fejlesztést Tradicionális oktatás + új módszerek és eszközök alkalmazásával a szükséges (előírt) kompetenciák fejlesztése Alkalmaznia kell az előzetes tudás, továbbá a pedagógiai mérés és értékelés legkorszerűbb módszereit és eszközeit A tudásmérésnek és értékelésnek az utóbbi 15 évben új módszerei és eszköztára alakult ki, melyeknek alkalmazási tudása fontos !

8 MILYEN TANÁRI KOMPETENCIÁK SZÜKSÉGESEK ?
AMIT AZ OKTATÓNAK ALKALMAZNI KELL TUDNI: Megtanulni a pedagógus, oktató új szerepköréből eredő „tanulásirányítás” módszerét és eszközrendszerét és alkalmazni azt eredményesen Tutorként, mentori szerepben írányítani a tanulási folyamatot manuálisan és számítógéppel egyaránt folyamatosan segítséget nyújtani Alkalmazni olyan innovatív módszereket, melyekkel a gyakorlati képzés eredményesebb Problémaközpontú csoportmunka, tanulási célú projekt, egyéni és társas kompetenciák fejlesztése Az új tanári szerepekben megfelelni az új feladatoknak E-learning, blended képzéshez tananyagfejlesztés, vagy meglévő fejlesztések felhasználása a tanításban.

9 MILYEN MÓDSZER ÉS ESZKÖZTUDÁS ELEGENDŐ ?
MÓDSZERTANI TUDÁS - Tanítás, tanulásirányítás PROJEKTMUNKA (egyéni, kiscsoportos, probléma- központú, tanulási célú) EGYÉNI FEJLESZTÉSI CÉLÚ – Tanítás-tanulási folyamat egyéni dokumentációja - PORTFÓLIÓ E-LEARNING, BLENDED KÉPZÉS - Tutorálás, mentorálás virtuális tanulási térben Menedzselés és segítségnyújtás egyéni tanulási folyamatban (egyéni tanulási utak)

10 TANÍTÁS-TANULÁSI ÉS A MÉRÉS- ÉRTÉKELÉSI MÓDSZEREK ÖSSZEFÜGGÉSEI
„A TANÍTÁS-TANULÁS ÉS AZ ÉRTÉKELÉS EGYSÉGET KÉPEZ… AZ ÉRTÉKELÉS FOLYAMATA ÉS FUNKCIÓJA ELSŐSORBAN NEM A TÁRSADALMI, CSOPORT ÉS – VAGY ISKOLAI SZELEKCIÓ, HANEM A VISSZA-CSATOLÁSI MECHNIZMUS EGYIK SZÜKSÉGES ELEME A FOLYAMATBAN. „(Bábosik, Olechowski, 2002) AZ ÉRTÉKELÉS TEHÁT EBBŐL A NÉZŐPONTBÓL ELSŐSORBAN FEJLESZTÉS, KOOPERÁCIÓ AZ EGYÉN, A CSOPORT ÉS A TANÁR (tutor, mentor) KÖZÖTT A TANULÓ(K) TUDÁSGYARAPODÁSÁNAK KOMPETENCIA KIALAKULÁSÁNAK, ALAKÍTÁSÁ-NAK FOLYAMATÁBAN.

11 MILYEN MÓDSZER, ÉS ESZKÖZTUDÁS ELEGENDŐ ?
MÓDSZERTANI TUDÁS – mérés, értékelés ÖNÉRTÉKELÉSRE TANÍTÁS, TANÁCSADÁS TÁRSÉRTÉKELÉSBEN TANÁCSADÁS KOMPLEX ÉRTÉKELÉS (TÖBB ÉRTÉKELŐ, ELŐRE KIDOLGOZOTT SZEMPONTRENDSZEREK) ÉRTÉKELÉSI PORTFÓLIÓ ELEKTRONIKUS ÉRTÉKELÉS MÉRÉSEK ÉS ÉRTÉKELÉSEK A TANULÁSI FOLYAMATBAN (DIAGNOSZTIKUS, FORMATÍV, SZUMMATÍV) FEJLESZTŐ ÉRTÉKELÉS ELŐZETES TUDÁS MÉRÉSE, ÉRTÉKELÉSE

12 PEDAGÓGIAI, PSZICHOLÓGAI KOMPETENCIÁK FEJLESZTÉSE
PEDAGÓGAI, PSZICHOLÓGAI TUDÁS – MIÉRT VAN SZÜKSÉG A TANÁROK TOVÁBBKÉPZÉSÉRE ? SOKKAL KOMPLEXEBBEK A TANÁRI/OKTATÓI SZEREPEK MULTIDISZCIPLINÁLIS EGYÜTTMŰKÖDÉS A KOLLÉGÁKKAL AZ ELMÉLET ÉS A GYAKORLAT NÖVEKVŐ KÖLCSÖNHATÁSA ÚJ TANULÁSI KÖRNYEZET (VIRTUÁLIS TÉR) ÚJ TANULÁSI STRATÉGIÁK A TANULÓCSOPORTOK HETEROGENITÁSA (HH, SNI ÉS A TEHETSÉGES TANULÓK FEJLESZTÉSE)

13 HOGYAN ALKALMAZZA AZ OKTATÓ MÓDSZER ÉS ESZKÖZTUDÁSÁT A TANÍTÁSBAN ?
Melyik kompetencia hogyan fejleszthető ? - Felkészítés a gyakorlatra - PÉLDÁK AZ INFORMATIKAI KÉPZÉSBŐL SZAKMAI IDEGENNYELVI SZÖVEGÉRTÉS – SZAKMAI ANGOL NYELVI TEMATIKUS TANANYAG SEGÍTSÉGÉVEL (EGYÉNI FEJLESZTÉS, PORTFÓLIÓ ÉRTÉKELÉS) TÁRSAS KOMPETENCIA – EGYŰTTMŰKÖDÉSI KÉSZSÉG, TOLERANCIA, CSOPORTMUNKÁRA VALÓ ALKALMASSÁG (PROJEKTMUNKA, KOMPLEX ÉRTÉKELÉS) - PROGRAMOZÁS SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK FEJLESZTÉSE CSOPORTBAN - PROBLÉMAMEGOLDÁS, ALGORITMIKUS GONDOLKODÁS (ÍRÁNYÍTOTT KISCSOPORTOS PROBLÉMAMEGOLDÁS PROJEKTEKBEN) - ADATBÁZISTERVEZÉS

14 HOGYAN ALKALMAZZA AZ OKTATÓ MÓDSZER-, ÉS ESZKÖZTUDÁSÁT A TANÍTÁSBAN ?
Melyik kompetencia hogyan fejleszthető ? - Felkészítés a gyakorlatra - PÉLDÁK AZ INFORMATIKAI KÉPZÉSBŐL (2) MUNKAVÁLLALÓI KOMPETENCIÁK: KOMMUNIKÁCIÓ ÉS TÁRGYALÁSTECHNIKA, TANULÁS TANULÁSA (TRÉNING) ALKALMAZÁSI GYAKORLATOK - PROJEKTMUNKÁBAN CSOPORTÁRSAKKAL (KÜLSŐ CÉGNÉL „IDEGEN” CSOPORTBAN) - IRÁNYÍTOTT GYAKORLAT – TÖBB ÉRTÉKELŐ - KOMPLEX ÉRTÉKELÉS E-LEARNING /BLENDED KÉPZÉS ESETÉN – PLA, EGYÉNI TANULÁSI UTAK MEGHATÁROZÁSA, EGYÉNI ÉS CSOPORTOS KONZULTÁCIÓK (ELEKTRONIKUS KOMMUNIKÁCIÓ, WEB-2-ES KÖZÖSSÉGI FUNKCIÓK) – ELEKTONIKUS GYAKOROL-TATÁS, ÖNÉRTÉKELÉS, E-VIZSGA - TUTORÁLÁS.

15 ÖSSZEFOGLALÓ: MIT JELENT A SZEMLÉLETVÁLTÁS A SZAKMAI TANÁRTOVÁBBKÉPZÉSBEN?
KIEMELT CÉL: TANTÁRGYKÖZPONTÚ KÉPZÉS HELYETT SZEMÉLY- ÉS KÉPESSÉGKÖZPONTÚ KÉPZÉS A SZAKMAI TANÁRKÉPZÉSBEN FENTIEKNEK MEGFELELŐEN CÉL: A TANÁR/OKTATÓ GONDOLKODÁSÁNAK, ATTITŰDJÉNEK VÁLTOZÁSA KOMPLEXEBB SZEREPEKRE VALÓ FELKÉSZÜLÉS A SZAKMAI ELMÉLETI TUDÁSÁNAK FEJLESZTÉSE MÓSZERTANI GYAKORLATI TUDÁSÁNAK TOVÁBBFEJLESZTÉSE FELKÉSZÍTÉS AZ INNOVÁCIÓK ALKALMAZÁSÁRA ESZKÖZTUDÁSÁNAK FEJLESZTÉSE ÚJ TANULÁSI KÖRNYEZETBEN (IKT) VALÓ OKTATÁS, FEJLESZTÉS MINIMUM FELTÉTELEK: A SZAKMAI TANÁRKÉPZÉS TARTALMI, METODIKAI MEGÚJÍTÁSA AZ ISKOLÁK, KÉPZŐ INTÉZMÉNYEK VEZETÉSÉNEK SZEMLÉLETVÁLTOZÁSA

16 Köszönöm megtisztelő figyelmüket. balassa@szamalk
Köszönöm megtisztelő figyelmüket ! Ajánlott webcímek: REGIONÁLIS SZAKKÉPZÉSI FÓRUM IX.15. DEBRECEN


Letölteni ppt "REGIONÁLIS SZAKKÉPZÉSI FÓRUM"

Hasonló előadás


Google Hirdetések