Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A bio- és funkcionális élelmiszerek fogyasztói megítélése

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A bio- és funkcionális élelmiszerek fogyasztói megítélése"— Előadás másolata:

1 A bio- és funkcionális élelmiszerek fogyasztói megítélése
Dr. Troján Szabolcs Dr. Németh-T. Anett Dr. Vincze-Tóth Judit Dr. Gombkötő Nóra Kovács Ádám Teschner Gergely Mosonmagyaróvár 2012. december 06.

2 Vizsgálati módszer Országos kérdőíves felmérés Bolti kérdőív
Budapest Lábatlan Bolti interjúk 1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 65.

3 Vizsgálat helyszíne

4 Havi rendszerességgel Heti rendszerességgel Napi rendszerességgel
A funkcionális élelmiszerek fogyasztási gyakorisága (%) az országos kérdőíves megkérdezés adatai alapján Egyáltalán nem Alkalmanként Havi rendszerességgel Heti rendszerességgel Napi rendszerességgel TELJES SOKASÁG Fogyaszt-e funkcionális élelmiszert? 33 % 48 % 1 % 7,5 % 10,5 % 35 % 46 % 0,5 % 7% 11,5 % FÉRFI 31 % 50 % 1,5 % 8 % 9,5 % 82% A kérdőív következő részében a fogyasztási gyakoriság témakörének feltárása következett a teljes sokaságra vonatkozóan, majd pedig nemenkénti bontásban (1. táblázat). A vizsgálat adatai alapján megállapítható, hogy a megkérdezettek 81%-a nem tartozik a funkcionális élelmiszereket rendszeresen fogyasztók körébe, ezen belül az egyáltalán nem fogyasztók aránya 33%. Az eredmények alapján a nők nagyobb százalékban vallották magukat egyáltalán nem fogyasztóknak, míg a férfiak körében az alkalmankénti fogyasztás aránya a magasabb. Érdemes kiemelni azt a tényt is, hogy a napi rendszerességű fogyasztás csekély mértékben ugyan, de meghaladja a hetit, míg a havi fogyasztás jellemző a legkevésbé (1%). Aki bízik a funkcionális élelmiszerek kedvező élettani hatásaiban az heti, vagy akár napi rendszerességgel is fogyasztja az ilyen típusú élelmiszereket. Az eredmények nemenkénti bontásban történő vizsgálata alapján megállapítható, hogy a férfiak és a nők között a fogyasztás gyakoriságának tekintetében nem mutatható ki lényeges különbség

5 Havi rendszerességgel Heti rendszerességgel Napi rendszerességgel
A funkcionális élelmiszerek fogyasztási gyakorisága (%) a bio-bolti kérdőíves megkérdezés adatai alapján Egyáltalán nem Alkalmanként Havi rendszerességgel Heti rendszerességgel Napi rendszerességgel TELJES SOKASÁG Fogyaszt-e funkcionális élelmiszert? 34 % 42 % 5% 8 % 11 % 39 % 37 % 6 % 9 % FÉRFI 29 % 47 % 4% 7 % 13 % 81% A vizsgálat következő fázisában a bio-boltban vásárlók fogyasztási gyakoriságának feltárása következett a teljes sokaságra vonatkozóan, majd pedig nemenkénti bontásban (2. táblázat). A vizsgálat adatai alapján megállapítható, hogy a bio-bolti megkérdezettek 76%-a nem tartozik a funkcionális élelmiszereket rendszeresen fogyasztók körébe, ezen belül az egyáltalán nem fogyasztók aránya 34 %. Az országos vizsgálat eredményei harmonizálnak a 2. táblázat adataival, ahol ugyancsak a nők nagyobb százalékban vallották magukat egyáltalán nem fogyasztóknak, míg a férfiak körében az alkalmankénti fogyasztás aránya volt magasabb. A bolti eredmények hasonlóságot mutatnak továbbá abban is, hogy a napi rendszerességű fogyasztás csekély mértékben ugyan, de meghaladja a hetit, míg a havi fogyasztás jellemző a legkevésbé (5%). Az eredmények nemenkénti bontásban történő vizsgálata alapján megállapítható, hogy a nők és a férfiak esetében megegyezik az egyáltalán nem és az alkalmankénti fogyasztás aránya (76%), azonban a nőkre inkább az egyáltalán nem, míg a férfiakra az alkalmankénti fogyasztás a jellemzőbb a funkcionális élelmiszereket nem favorizálók körében.

6 A funkcionális élelmiszerek fogyasztását negatívan befolyásoló tényezők (%)
A fogyasztás gyakoriságának, rendszerességének feltérképezését követően a vásárlást és a fogyasztást negatívan befolyásoló tényezők feltárására került sor. A 8. ábra jól szemlélteti, hogy a megkérdezettek majd fele számára nem áll rendelkezésre elegendő információ a funkcionális élelmiszerekkel kapcsolatban, ez alapján megállapítható, hogy az alacsony ismertség az elsődleges gátja a funkcionális termékek fogyasztásbővülésének. Ezt a következtetést a fogyasztási gyakoriság elemzésével nyert adatok is alátámasztják, mely szerint aki ismeri, az fogyasztja is ezeket a termékeket.

7 A fogyasztást befolyásoló főbb motiváló információforrások (teljes %)
A következő három ábra (9., 10., 11.) - a saját bevallásuk szerint - funkcionális termékeket fogyasztó megkérdezettek által megnevezett információforrásokat mutatja be, az országos vizsgált teljes sokaságára, majd külön-külön a nőkre és a férfiakra. A teljes sokaság esetében a megkérdezettek mintegy harmada a saját késztetést nevezte meg motivációként, nemenkénti bontásban vizsgálva (10. és 11. ábra) szintén hasonló eredményeket kaptunk, ahol is a funkcionális élelmiszereket fogyasztó nők 35-, a férfiak 33%-a teszi ezt saját késztetésből Az ismerős ajánlása, mint referencia csoport a második helyen van mind a teljes adatbázis (24,5%), mind a nemenkénti bontás esetében, azonban a hölgyek (26%) inkább adnak az ismerős véleményére, mint az urak (23%). A környezet befolyása a harmadik a teljes sokaság (14%) és a nők (17%) esetében, míg a férfiak számára a negyedik legfontosabb tényező csupán (11%), mivel náluk a média hatása az erősebb (18%).

8 A funkcionális élelmiszerek fogyasztását befolyásoló tényezők (%) a bio-bolti kérdőíves megkérdezés adatai alapján Az országos kérdőíves vizsgálat eredményeinek bemutatását követően a bio-bolti vásárlók motivációinak taglalása következik (12. ábra). Az „országos” eredményekhez hasonlóan a bolti megkérdezettek esetében is a saját késztetés dominál, melynek keretében az egészségtudatos - (90%) és a környezettudatos életmód (71%), a betegség megelőzés (72%), továbbá a gyógyulás elősegítése (37%) szerepeltek. A funkcionális termékek esetében a megkérdezett számára a legfontosabb referencia csoport az ismerős (40%), amit a természetgyógyász követ (26%). Meglepő, de az orvos (18%) és a dietetikus (16%) szakember ajánlása lényegesen elmarad a két korábbi ajánláscsoport értékeitől. A megkérdezettekre hatást gyakorló véleményvezetők körében a család (26%) van az első helyen, melyet a média követ (9%) és a divat hatása a legelhanyagolhatóbb. Ezek alapján megállapítható, hogy az egészségtudatos életmódot folytatók a funkcionális élelmiszerek esetében a leginkább potenciális fogyasztói réteg. A környezettudatos életmód, a már kialakult betegség és annak megelőzése szintén fontos motivációk. A vizsgálatban résztvevő bio-bolti vásárlók a táplálkozással kapcsolatos információt az ismerőseiktől és a természetgyógyásztól fogadják a legszívesebben, és érzik a leghitelesebbnek. A funkcionális élelmiszer feldolgozottsági foka alapján a teljes országos sokaságra vonatkozóan elmondható, hogy annak 72%-a feldolgozott -, míg 28%-a feldolgozatlan formában fogyasztja a funkcionális termékeket. Az adott kérdéskört nemenkénti bontásban elemezve megállapítható, hogy a hölgyek (32%) az urakhoz (20%) képest inkább preferálják a feldolgozatlan formát.

9 Funkcionális élelmiszerek vásárlását befolyásoló tényezők a bio-bolti kérdőíves megkérdezés alapján
A fogyasztás vizsgálata során a komplex adatbázisra és az egyes fázisokra vonatkozó eredmények részletes és összehasonlító elemzését követően, a vásárlás témakörében nyert adatok prezentálása kerül sor. A 13. ábra a vásárlást befolyásoló tényezőket szemlélteti a bio-boltban megkérdezettek véleménye alapján. A válaszadók nagytöbbsége számára az egészséges életmód (83%), az elérhetőség és beszerezhetőség (68%), az információ a csomagoláson (64%), illetve a választék (62%) a leginkább vásárlást ösztönző tényezők. A kiszerelés nagysága (57%), a szezonalitás (49%) és a csomagolás (45%) esetében az igen és nem válaszok aránya közel azonos, tehát ezek inkább közömbös paramétereknek tekinthetőek a vizsgált sokaságra vonatkozóan. A megkérdezetteket kevésbé, illetve egyáltalán nem befolyásolja a funkcionális élelmiszerek vásárlása esetén a speciális íz világ (67%) és a családi szokások (73%). A speciális íz világ az eredmények alapján nem befolyásolja a válaszadókat, tehát elfogadhatónak tartják, hogy lehet egy funkcionális élelmiszernek a megszokottól, a hagyományostól eltérő íze.

10 A megkérdezettek által vásárolt élelmiszer típusa a bio-bolti kérdőíves megkérdezés összesített adatbázisa alapján A vizsgálat során lehetőség nyílt arra, hogy közvetlenül a vásárlás helyén rögzítésre kerüljön a vásárolt termék típusa a bio-bolti megkérdezés keretében. A megkérdezés több helyszínen zajlott és az eredmények ismertetése során először az összesített (19. ábra), majd az egyes helyszínek adatai külön-külön (20. és 21. ábra) is bemutatásra kerülnek. Az eredmények értelmezése szempontjából fontos információ, hogy a kérdés nyílt formában került megfogalmazásra, így egy személy több terméket is megnevezhetett, ennek okán a megkérdezettek száma (fő) vonatkozásában szemléltetjük a kapott válaszokat.

11 Köszönöm a megtisztelő figyelmet!


Letölteni ppt "A bio- és funkcionális élelmiszerek fogyasztói megítélése"

Hasonló előadás


Google Hirdetések