Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Krízisintervenciós feladatok ellátása katasztrófahelyzetek esetén

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Krízisintervenciós feladatok ellátása katasztrófahelyzetek esetén"— Előadás másolata:

1 Krízisintervenciós feladatok ellátása katasztrófahelyzetek esetén
Tisztelt Konferencia! Előadásomban a katasztrófahelyzetekre történő pszichológia felkészítéssel kívánok foglalkozni. Szeretnék néhány olyan területre rávilágítani, melyek a katasztrófahelyzeteket általánosan jellemzi. Néhány olyan pszichológiai jelenséggel, melyek ismerete és kezelése elengedhetetlenül szükségek a felkészülés során. Mielőtt azonban belekezdenék, szükségesnek tartok néhány dolgot a katasztrófák természetéről áttekinteni. Krízisintervenciós feladatok ellátása katasztrófahelyzetek esetén

2 A KATASZTRÓFA A katasztrófák nagyon komplex események, melyek azonnali egészségügyi problémákkal és hosszú távú közegészségügyi következ-ményekkel járnak. - A sürgősségi szolgálatok külső segítség nélkül nem tudnak megbirkózni a helyzettel. - Tömeges veszteséget (halált) eredményezhet. - Komoly hatással van az emberek életére és tulajdonára - Közösségi hatásai sokrétűek: Utak, kommunikációs vonalak Közellátás rendszer (étel, víz, energia stb.) A katasztrófák természete, hogy nagyon komplex események, melyek különböző formákban a legkülönbözőbb helyeken és időben jelenhetnek meg. Különbözőségükből ered, hogy igen sokféle katasztrófa definíciót ismerünk, melyek többnyire a természetre reflektálnak és fókuszukban az egyének vagy a közösségek, szervezetek állnak.

3 Minden katasztrófa a maga nemében különleges, mivel a világ bármely pontján következzen is be hatása különböző szociális, gazdasági és alapvető egészségi kondíciók tekintetében. Ugyanakkor a lefolyás tekintetében egy bizonyos séma szerint leírhatóak. Minden katasztrófa a maga nemében különleges, mert a világ bármely pontján következzen is be hatásában különbözik más katasztrófáktól, hiszen eltérő szociális, gazdasági és alapvető egészségi kondíciók között élőket fenyeget, illetve érint. Mindamellett van néhány hasonlóság, melyek tekintetében a katasztrófák egy általános sémát követnek a kialakulásukban és lefolyásukban.

4 Általános séma a katasztrófák lezajlásában
Az egyes fázisok időben jelentősen eltérőek, egymásba átcsúszhatnak, de jól jellemzik a katasztrófák ciklusos lefolyását. A nyugalmi szintről történő elmozdulás viszonylag hirtelen következik be és nagyon lassan áll csak vissza az eredeti szintjére.

5 A KATASZTRÓFÁK LÉLEKTANI FÁZISAI KIVÁLTOTT és ÉVFORDULÓS események
ÖSSZETARTÁS HŐSIES REKONSTRUKCIÓ Katasztrófa előtt CSALÓDÁS Fenyegetés KIVEZETŐ FÁZIS Figyelmeztetés Behatás KIVÁLTOTT és ÉVFORDULÓS események Készletek 1 – 3 nap IDŐ 1 – 3 év A Hősies fázis közvetlenül a bekövetkezés utáni időszak, mikor erős érzelmi reakciók, altruista viselkedés jellemzi az egyéneket, erőiket hősiesen vetik be különösen a szomszédok, családtagok és a mentőcsapatok érdekében. Összetartás fázisa 1 héttől 3-6 hónapig tarthat, mikor a katasztrófában egymásra talált emberek segítenek egymáson a talpra állásban, az események feldolgozásában. Csalódásnak nevezett fázisban, mely 2 hónaptól akár 1-2 évig is eltarthat saját életük rendbehozatalára fordítanak nagy hangsúlyt, önmarcangolás is jellemzi, mit tett rosszul mit tehetett volna jobban a katasztrófahelyzetben, vagy hogyan kerülhette volna el azt. Rekonstrukciós fázisban, mely akár évekig is eltarthat új életet igyekszenek felépíteni, új célokat tűznek ki maguk elé, de visszaesések is jellemzik a fázist. Bizonyos események vagy évfordulók újból negatív irányban vihetik el az épülő személyiséget.

6 Pszichés reakciók alakulása
kb % megőrzi higgadtságát kb % zavarodott lesz, figyelme beszűkül, automatikusan, szinte gondolkodás nélkül cselekszik kb % irracionális cselekvésre képes (üvölt, sír, össze-vissza szaladgál, lemerevedik, bepánikol)

7 A katasztrófák „szereplői”
KÖZVÉLEMÉNY (a népesség katasztrófával kapcsolatba nem kerülő része) Katasztrófa által érintett LAKOSSÁG Katasztrófahelyzetben közvetlenül érintett lakosság Katasztrófahelyzetben közvetve érintett lakosság Katasztrófahelyzetek kezelésével SZERVEZETILEG FOGLALKOZÓK (katasztrófavédelem, rendvédelmi szervek, katonaság, egyéb szervezetek): Beosztott állomány és vezető állomány Katasztrófahelyzetek kezelésében SEGÍTŐ ÖNKÉNTESEK Egyénileg és Szervezett formában (pl.: Máltai Szeretetszolgálat, vallási szervezetek) Helyi és országos szintű DÖNTÉSHOZÓK Nemzetközi közvélemény, államok, NEMZETKÖZI közösségek A katasztrófák szereplői, akikkel kapcsolatban a pszichológiai felkészítés kérdése felmerülhet a slideon láthatóak. Ha nagyon le akarjuk egyszerűsíteni, akkor azt mondhatjuk, hogy az áldozatok és a segítők.

8 A pszichológia szerepe
Segítők FELKÉSZÍTÉS TÁMOGATÁS Áldozatok FELKÉSZÍTÉS INTERVENCIÓ Pszichológia szerepe amennyiben a katasztrófákban érintett személyeket Áldozatokra és Segítőkre osztjuk a következőképpen kell megvalósulnia. Mindkét kategória szempontjából a legfontosabb a felkészítés az esetleges katasztrófa bekövetkezésére, ugyanakkor a bekövetkezés után az áldozatok részére azonnali beavatkozás szükségeltetik, valamint a segítők részére egy komoly pszichológiai támogatást kell biztosítani. Semmiképpen sem szabad megfeledkezni az időben elhúzódó esetleges utógondozásokról sem. Előtt Után A katasztrófa bekövetkezése

9 Krízisintervenciós tevékenység célja
Pszichológiai támogatást nyújtani a katasztrófa elhárításában, illetve következményei felszámo-lásában közreműködő állomány és hozzátar-tozóik, valamint lehetőség és szükség szerint az érintett civil lakosság részére, a negatív pszichés következmények felszámolása és a pszichés egyensúly helyreállítása érdekében. Mindenképpen fontos megjegyezni, hogy a sikeres katasztrófavédelmi tevékenység alapja a fizikailag és mentálisan egyaránt fitt beavatkozó állomány, ezért a legfontosabb feladatként a velük és hozzátartozóikkal való foglalkozás kell, hogy legyen. A civil lakosság irányába történő krízisintervenciós tevékenység a lehetőségek függvényében valósulhat meg.

10 Krízisintervenciós feladatokat ellátó szervezetek
Krízisintervenciós Csoport (KINCS) Katasztrófavédelem pszichológiai hálózata (és egészségügyi) P2P (peer-to-peer) hálózat Más segítő (Vöröskereszt, Magyar Máltai Szeretetszolgálat stb.) és önkéntes mentőszervezetek A saját állomány mentális egészsége a jövőben több pilléren nyugszik majd. Nem zárhatjuk ki - és nem is akarjuk - a tevékenységből a többi segítő szervezetet, de a hatékonyság érdekében a velük való együttműködésnek szervezettnek kell lennie.

11 KINCS Önkéntes vállaláson alapuló, szociális területen dolgozókból, krízisintervenciós feladatok ellátására szerveződő csoport. Alkalmazása az OKF, illetve megyei szervezeteinek szükségletei szerint. A rangidős parancsnok irányítása mellett. A Krízisintervenciós csoport szakmai sikerességét a Magyar Pszichológiai Társasággal kötött együttműködés alapozza meg. Szakmaisága megkérdőjelezhetetlen az együttműködésben a társaság szakmai szervezetei vállalnak kulcsszerepet. Hon- és rendvédelmi tagozat, Katasztrófapszichológiai szekció.

12 Alkalmazhatóság Tagjai olyan szakemberekből állnak,
akik fizikailag és mentálisan is készen állnak akár extrém körülmények között is szakmai feladat ellátására; akiknek a képességeik és készségeik biztosítják a magas fokú terhelhetőséget krízishelyzetekben is.

13 Utógondozás A KINCS egyik igen fontos feladata, hogy a katasztrófahelyzet elmúltával ne hagyja ma-gára az azt átélt személyeket. A krízis nem múlt el… Az érintettek utógondozás, támogatása kiemel-kedően fontos feladat.

14 A katasztrófavédelem pszichológiai hálózata
- Országos lefedettségű szervezet - Krízishelyzetben kiemelten a saját állomány pszichés jóllétével foglalkozik - Együtt élnek az állománnyal, ismerik azok mentális állapotát Egészségügyi és Pszichológiai Ellátó Központokban dolgozó kollégák. Területi lefedettség, több megye.

15 P2P (peer-to-peer) hálózat
- Olyan dolgozókból, kollégákból álló hálózat, akik a munkahelyi közösségek szocio-metriailag kiemelt pozícióban lévő tagja. - Empátiás és egyéb képességeik alapján számíthatunk rájuk az állomány monito-rozásában. - Tevékenységüket pszichológiai felkészítés alapozná meg. A hálózat a krízisészlelés egyik alapeleme lesz a közeli jövőben.

16 Más segítő szervezetek és önkéntes mentőszervezetek
Folyamatos együttműködés a katasztrófa helyszínén dolgozó többi segítő szervezettel, illetve önkéntes mentőszervezetekkel, akik a civil lakosság irányában tevékenykednek. Katasztrófahelyzetekben elengedhetetlenül szükséges más hazai és esetleg nemzetközi segítő szervezetekkel történő hatékony együttműködés.

17 Pszichológiai Szolgálat
ÖSSZEGZÉS A saját állomány mentális fittségének, a velük kap-csolatos krízisintervenciós feladatok ellátásának ( nem csak katasztrófahelyzetekben) a jövőben egy több lábon álló pszichés támogatás teremti meg az erős bázisát. Állomány Fontos hangsúlyozni, hogy a felálló krízisintervenciós tevékenységet biztosító szervezet nem csak katsztrófahelyzetekben tud és képes krízisintervenciós tevékenységet folytatni, hanem a mindennapok során jelentkező krízisek kezelésében is segítséget kíván és tud nyújtani. Pszichológiai Szolgálat Parancsnoki állomány Peer-to-Peer KINCS

18 KÖSZÖNÖM MEGTISZTELŐ FIGYELMÜKET!


Letölteni ppt "Krízisintervenciós feladatok ellátása katasztrófahelyzetek esetén"

Hasonló előadás


Google Hirdetések