Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

DR. SARKADY ILDIKÓ MIBEN LENNE MÁS AZ ÚJ MÉDIATÖRVÉNY MIBEN KELLENE MÁSNAK LENNIE AZ ÚJ MÉDIATÖRVÉNYNEK „ÚJRAOSZTÓDIK-E A MÉDIAPIAC?” NAPI GAZDASÁG KONFERENCIA.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "DR. SARKADY ILDIKÓ MIBEN LENNE MÁS AZ ÚJ MÉDIATÖRVÉNY MIBEN KELLENE MÁSNAK LENNIE AZ ÚJ MÉDIATÖRVÉNYNEK „ÚJRAOSZTÓDIK-E A MÉDIAPIAC?” NAPI GAZDASÁG KONFERENCIA."— Előadás másolata:

1 DR. SARKADY ILDIKÓ MIBEN LENNE MÁS AZ ÚJ MÉDIATÖRVÉNY MIBEN KELLENE MÁSNAK LENNIE AZ ÚJ MÉDIATÖRVÉNYNEK „ÚJRAOSZTÓDIK-E A MÉDIAPIAC?” NAPI GAZDASÁG KONFERENCIA HILTON BUDAPESTWEST-END 2009. ÁPRILIS 9.

2 Tartalom -Előzmények: - 2006-től: átfogó médiaszabályozási reform - Az új tervezet értékelése: - a jogalkotás folyamata - érdemi kérdések

3 Előzmények: 2006-től átfogó médiaszabályozási reform Digitális átállás Az Rttv. jogharmonizációs módosítása NAMS –jogalkotási koncepció

4 Előzmények: digitális átállás DÁS átdolgozása, nyilvános vitája  MEH honlapon véleményezés  Szolgáltatói Fórum  Piaci szereplőkkel és civilszervezetekkel bilaterális egyeztetések DÁS véglegesítése, kormányhatározattal történő elfogadása (1014/2007.(III.13.) Korm. hat. A műsorterjesztés és digitális átállás szabályairól szóló 2007. évi LXXIV. törvény (Dtv.) kidolgozása elfogadva: 2007. június 18. a parlamenti képviselők 98%-ával Dtv. módosítása a 2007. évi CLIV. törvénnyel Lakossági kommunikációs stratégia kidolgozása Dtv. végrehajtási rendeleteinek megszövegezése ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- MUX pályáztatás lebonyolítása

5 Előzmények: az Rttv jogharmonizációs módosítása  Vételkörzet korlátozás eltörlése  EGT fogalmának átvezetése  Fogyasztóvédelmi hatáskörök ORTT-hez telepítése 2007. évi LXVII. törvény: elfogadva 2007. június 18-án

6 Előzmények: NAMS – jogalkotási koncepció Közreműködés az Audiovizuális Médiaszolgáltatásokról szóló Irányelv kidolgozásában NAMS kidolgozása NAMS nyilvános vitája  MEH honlapon véleményezés  Szolgáltatói Fórumok  Piaci szereplőkkel és civilszervezetekkel bilaterális egyeztetések NAMS véglegesítése Jogalkotási koncepció kidolgozása Politikai pártok részére tárgyalási menetrend összeállítása az Msztv. politikai releváns kérdései tekintetében

7 Értékelés: a jogalkotás folyamata „SZAKMAI JAVASLAT A MÉDIASZOLGÁLTATÁSOKRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY EGY LEHETSÉGES TERVEZETÉHEZ” SZAKMAI JAVASLAT I. 2008. NOVEMBER 4. SZAKMAI JAVASLAT II. 2008. DECEMBER 23. SZAKMAI JAVASLAT III. 2009. FEBRUÁR 10. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SZAKMAI JAVASLAT IV. 2009. MÁRCIUS-ÁPRILIS ?

8 Értékelés: a jogalkotás folyamata  Háttéralkuk helyett NYILVÁNOSSÁG  Közmeghallgatás helyett szakmai PÁRBESZÉD  Szívességi alapú politikai paktum helyett SZAKMAI MEGEGYEZÉS  Jogalkotási törvény rendelkezéseinek betartása  Jogalkotás kormányzati feladat  Közigazgatási egyeztetés  Társadalmi szervezetek véleményének kikérése

9 Értékelés: érdemi kérdések Tartalomszabályozás Versenyszabályozás Közszolgálatiság Intézményrendszer Finanszírozás

10 Értékelés: érdemi kérdések Tartalomszabályozás: - Rádiózás differenciált kezelése - Háromosztatú médiarendszer (közösségi médiumok) - Alkotmányos értékek, alapelvek védelme - Az audiovizuális reklám és az általános reklámszabályozás összhangja, új reklámtechnikák kezelése - A tartalmi követelmények liberalizációja (MVK médiaszolgáltatók, mint többletkötelezettségek alanyai) DE - Az AVM Irányelv csupán töredékes átültetése (a lekérhető szolgáltatás nem felel meg a kiegészítő digitális szolgáltatásnak) - A médiaoktatás, tudatos médiahasználat elősegítése nem cél - Ön-és társszabályozás hiánya

11 A versenyszabályozás: - A véleménybefolyásoló képesség, mint központi kategória - Egyszerűsített adminisztráció a piacra lépésnél - A kereszttulajdonlási korlátok eltörlése DE - JPE - MVK kettősség: indokolatlan - Indokolatlan versenyhatósági jogkörök a médiahatóságnál - A küszöbértékek önkényes meghatározása, hatástanulmányok hiánya - A nézettségmérés „államosítása” Értékelés: érdemi kérdések

12 Közszolgálatiság: - A közszolgálat: prioritás - Többlépcsős feladat meghatározás - Normatív, feladatokhoz rendelt finanszírozási rendszer -A kereskedelmi média mentesítése a közszolgálati feladatok alól - Fokozatos „reklámtalanítás” DE - Eltúlzott intézményi szemlélet - Politikai kinevezésen alapuló intézményrendszer - Hiányzó garanciák a szakmaiság érvényesülésére Értékelés: érdemi kérdések

13 Intézményrendszer: - Új médiahatóság, kilátásba helyezett konvergencia - Hatékonyabb szankcióalkalmazás - Együttműködés a társhatóságokkal DE - Hiányoznak a szakmaiság és a politikai függetlenség garanciái - Differenciálatlan struktúra, nincs külön hely a fogyasztói panaszok kezelésére (NAMS - JK: Média Fogyasztási Jogok Képviselője) Értékelés: érdemi kérdések

14 Finanszírozás: - Célhoz rendelt finanszírozási rendszer - A piaci szereplők egyenletes terhelésének esélye DE - Hiányoznak (vagy csak nem nyilvánosak) a megalapozó hatástanulmányok, számítások - Szolgáltatói kötelezettségek nem válthatók ki külön befizetéssel Értékelés: érdemi kérdések

15 Összefoglalás - Előrelépés: - A médiapiac megváltozott szerkezetének figyelembe vétele, tartalmi liberalizáció - A közszolgálati feladatok megfogalmazása - A közvélemény-formáló erő szabályozási alapként történő elismerése - NAMS jogalkotási koncepció szakmai kérdésekre adott megoldásainak továbbvitele DE - Az 1996-os Médiatörvény hibáinak megismétlése: - Átpolitizált - Túlzott hangsúly az intézményrendszeren (vízfej!) - Hiányzó garanciák a szakmaiság érvényesülésére - „Karbantartás” (éves felülvizsgálat) nélkül nem működőképes rendszer - Az AVM irányelv elégtelen átültetése (nemlineáris szolgáltatások) - Belső jogharmonizáció hiánya (Sajtótörvény, El. Ker. törvény)

16 Köszönöm figyelmüket!


Letölteni ppt "DR. SARKADY ILDIKÓ MIBEN LENNE MÁS AZ ÚJ MÉDIATÖRVÉNY MIBEN KELLENE MÁSNAK LENNIE AZ ÚJ MÉDIATÖRVÉNYNEK „ÚJRAOSZTÓDIK-E A MÉDIAPIAC?” NAPI GAZDASÁG KONFERENCIA."

Hasonló előadás


Google Hirdetések