Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

III. előadás: Írásbeliség, egyén, társadalom

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "III. előadás: Írásbeliség, egyén, társadalom"— Előadás másolata:

1 III. előadás: Írásbeliség, egyén, társadalom

2 Vázlat Írott nyelv-beszélt nyelv Társadalom és írásbeliség
Egyén és írásbeliség Funkcionális analfabetizmus

3 Írott nyelv-beszélt nyelv
Nyelv, beszéd, írás Primátus Írás: többszöri lehetőség, tervezhetőség, elvárások, nem verbalizálható jelek, mesterséges folyamat, nominális jelleg Saussure: az írás feladata a nyelv ábrázolása Az írás magához ragadja a főszerepet A tekintély oka az objektivitás látszata (lsd. Az ir-i nyelv presztizse) Az írás változatlan akar maradni, a nyelv változni akar

4 Más a kommunikációs, társadalmi feladat, funkció
Flusser: Csak a történészeknek kell majd tudni írni McLuhan: Gutenberg Galaxy (1962)

5 Társadalom és írásbeliség
Írástípus és társ-i funkció Történelem, vallás, mítosz, gondolkodásmód Kumulatív és lineáris szemlélet Adminisztráció, bürokrácia Befogadó és kirekesztő írásbeliség

6 Egyén és írásbeliség Képesség, készség, VISELKEDÉS Ismereti háttér
Út a társadalomba Hozzáférés a kultúrához Domináns és vernakuláris írásbeliség Az írott nyelv kutatása Integrált megközelítés: Társ-i tevékenység, több formában jelenik meg (számítógépes, politikai, média…) társadalmi szerepekhez igazodik, a világ szimbolikus leírásának az eszköze

7 Funkcionális analfabetizmus (illiteráció)
UNESCO, 1956: „Funkcionálisan írástudó az a személy, aki az olvasás, írás azon képességének és ismereteinek a birtokában van, amelyek alkalmassá teszik arra, hogy részt vegyen minden olyan cselekvésben, amelyhez az írásbeliség az ő kultúrájában és kis közösségében alapvetően szükséges”

8 UNESCO, 1999: „Az a személy funkcionálisan írástudó, aki birtokában van mindannak a szükséges tudásnak és képességnek, amely képessé teszi őt arra, hogy gyakorolhassa mindazokat a tevékenységeket, amelyekhez az írástudás szükséges ahhoz, hogy hatékonyan közreműködhessen az adott csoportban és közösségben, valamint az a személy, akinek az olvasás-, írás- és matematikai tudása lehetővé teszi, hogy használhassa ezeket a tevékenységeket a saját és közössége fejlődése érdekében.”

9 Définition de l’ANLCI (2003):
Az illiteráció az olyan 16 éven felüli személyek helyzetét jelöli, akik bár jártak iskolába, mégsem képesek elolvasni és megérteni a mindennapi életszituációjukhoz kapcsolódó szövegeket, vagy nem képesek egyszerű információkat írásban közvetíteni. Sokuknál ezek az írási, olvasási nehézségek kombinálódhatnak különböző méretékben olyan alapképességek hiányával, mint a szóbeli kommunikáció, logikai műveletek, számok és műveletek használata, térbeli és időbeli tájékozódás stb. A felsorolt deficitek ellenére az illiterációs helyzetben lévő személyek elérhetnek a gyakorlás során egy olyan kultúrát és olyan kompetencia tőkét, amely nem, vagy csak alig támaszkodik az írás , olvasás képességére. Sokan közülük így képesek integrálódni a társadalomba és a munkát vállalhatnak, de ez az egyensúly törékeny, és a marginalizáció veszélye folyamatos. Mások a kirekesztettség helyzetébe kerülnek, ahol az illiteráció egyéb tényezőkkel súlyosbodik.

10 „Funkcionális analfabéta az, aki a szűkebb és tágabb értelemben vett környezete által a számára támasztott olyan követelményeknek, amelyekhez az olvasás, illetve írás képességére van szükség minimálisan sem tud eleget tenni”.

11

12

13 Mit tehet egy tanító? Tények ismerete Felelősségtudat Funkcionális nyelvszemlélet A társadalmi elvárásoknak és a gyerekek érdekének a figyelembe vétele!

14 Kérdések: Mutassa be a nyelv, beszéd, írás közti összefüggéseket.
Mit jelent a kumulatív és lineáris szemlélet, mi köze ennek az írásbeliséghez? Értelmezze a befogadó és kirekesztő írásbeliség fogalmát. Miért mondhatjuk, hogy az írásbeliség út a társadalomba? Mit jelent a domináns és vernakuláris írásbeliség? Mit értünk analfabetizmus, félanalfabetizmus alatt? Mit jelent a funkcionális analfabetizmus? Milyen programokat ismer a funkcionális analfabetizmus felszámolására, visszaszorítására? Mit kell figyelembe vennünk az írásbeliség integrált szemléletének kialakításakor? Mit jelent a funkcionális nyelvszemlélet, hogyan tudjuk kialakítani a gyerekeknél? Mit tehet egy tanító a funkcionális analfabetizmus visszaszorítása érdekében?


Letölteni ppt "III. előadás: Írásbeliség, egyén, társadalom"

Hasonló előadás


Google Hirdetések