Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az olvasástanítás módszertana előkészítés, betű és hangtanítás.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az olvasástanítás módszertana előkészítés, betű és hangtanítás."— Előadás másolata:

1 Az olvasástanítás módszertana előkészítés, betű és hangtanítás

2 Vázlat: 1. Az olvasás tanítása és a tanterv 2. Az olvasástanítás módszerei 3. Az olvasástanítás folyamata 4. Az írás-olvasástanítás előkészítése 5. Hangtanítás, betűtanítás 6. Az összeolvasás tanítása 7. Az olvasástechnika fejlesztése

3 Olvasás a kerettantervben 1. o.Az olvasás és az írás előkészítése, az olvasás jelrendszerének meg-tanítása (család) 2. o.A folyamatos olvasás fejlesztése (kisebb közösségek) 3. o.Helyes tagolás és hangsúlyozás. Értelmező olv., folyamatolvasás. (nagy tört.-i eseményeink, jelképei, ünnepeink 4. o.A kifejező olv. előkészítése (ua.+ XX.sz. híres emberi, példaképeink)

4 Az olvasástanítás egyszerű modellje: Íráskép látása Szöveg kimondása Jelentés megértése

5 II. Az olvasástanítás módszerei: 1.Szintetikus (építkező) módszer Hang-betű-szótag-szó 2.Analitikus (lebontó) módszer Szavak globálisan-szófelbontás 3.Analitikus-szintetikus (kombinált módszer Program kiválasztása: Kiegyensúlyozottság, gyermek- központúság, több érzékszervre építés, következetesség, esztétikus megjelenés

6 III. Az olvasástanítás folyamata: I. Az olvasás-írás előkészítése II. Hangtanítás, betűtanítás III. Az összeolvasás tanítása IV. Az olvasástechnika fejlesztése V. A szövegértő olvasás fejlesztése

7 IV. Az olvasás-írás előkészítése

8 V. Hangtanítás, betűtanítás Lépései: 1. Képolvasás 2. Hangtanítás 2/a. Analízis: mondat, szó, hang 2/b. Hangfelismerési gyakorlatok 2/c. Szintézis: hangösszevonás 3. Betűtanítás 3/a. Analízis: ismeretlen betű kiválasztása (pozíció-, szeriális analízis) 3/b. nyomtatott kisbetű alakjának elmagyarázása

9 V. Hangtanítás, betűtanítás 3/c. A betű felismerése, hangoztatása 3/d. A betű kapcsolása

10

11

12

13

14 Az összeolvasás tanítása A legnehezebb feladat A beszédszervek igazodása (tö, ta, ti…) Lépései: 1. Szótagolvasás 2. Szóolvasás Hangoztatás jelentősége A jelentés felismerése

15 Az olvasástechnika fejlesztése Napi gyakorlás (hangos és néma) A másfél óra elve Csak előre kiválasztott, céljainknak megfelelő, érthető szövegek A gyerekeknek tisztában kell lenni a gyakorlás pontos céljával 1. A hangos olvasás fejlesztése Helyesejtés gyakorlása is Egyéni, páros, kórus Stafétaolvasás

16 Az olvasástechnika fejlesztése Egyéni gyakorlás: Stafétaolvasás Versenyolvasás Javító olvasás (következő gyerek) Szótagnyelő, kihagyásos, töredékes, transzformáló olvasás Csaliolvasás: „Peti belenyúlt kabátja festésébe.”

17 Az olvasástechnika fejlesztése Válogató olvasás Szerepek szerinti olvasás Kórusban gyakorlás: Különböző csoportok Apasztó-dagasztó Ütemezett (gyorsított, lassított) rádiózó

18 Az olvasástechnika fejlesztése 2. A néma olvasás gyakorlása Követő olvasás (szubvokáció segítése) Kérdések az olvasott szövegre Szövegértés ellenőrzése Bemutató olvasás Szintetizáló és részenkénti olvasás

19 Az olvasás gyakoroltatásának egyéb ajánlott módszerei: 1. Páros vagy segítő olvasás: két vagy több gyerek egyszerre olvas (hasznos a nehézséggel küzdő gyerekeknek is) 2. Dörmögő olvasás (Cunnigham 1978) 3. Suttogó olvasás: gondosan ejtjük ki a szavakat, de suttogva (egy gyerek hangosan, a többi így követi) 4. Utánzó olvasás: a tanár felolvas egy rövid részt, a szöveghez illeszkedő, megváltoztatott hangon, a kiválasztott gyereknek, gyerekeknek ezt kell utánozni a bemutatott módon és tempóban 5. Olvasás kórusban: segít fokozni a szöveg izgalmát, hangsúlyozni egyes részeket 6. Cloze-féle hangos olvasás A tanár olvas, a gyerekek követik. Amikor a tanár elhallgat a gyerekek hangosan kimondják a hiányzó szót, szavakat

20 Az olvasástechnikai hibák javítása Tolerancia, türelem!!! Hang- és tetűtévesztés : jelentés értése Betű- vagy tagszórecse Fehérlófia- fehérfólia : figyelem, sorrend, irány, (írás?) Betű- és szótagkigyás, betololdás: szóanalízis, lassabb tempó, figyelem A már olvasni-írni tudók helyzete

21 Kérdések 1. Mutassa be, értelmezze az olvasástanítás egyszerű modelljét! 2. Melyek az olvasástanítás alapvető módszerei? 3. Mely területeken zajlik az olvasás-írás előkészítése? 4. Melyek a hangtanítás lépései? 5. Melyek a betűtanítás lépései? 6. Mi a különbség a pozíció- és a szeriális analízis között? 7. Hogyan történik az összeolvasás tanítása? 8. Ismertesse az olvasástechnika fejlesztésének módszereit! 9. Melyek a legtipikusabb olvasástechnikai hibák és hogyan javítjuk ezeket?


Letölteni ppt "Az olvasástanítás módszertana előkészítés, betű és hangtanítás."

Hasonló előadás


Google Hirdetések