Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Magyar műveltségterület Hefop 3. vs. Ketif Kozmács István.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Magyar műveltségterület Hefop 3. vs. Ketif Kozmács István."— Előadás másolata:

1 Magyar műveltségterület Hefop 3. vs. Ketif Kozmács István

2 HEFOP 3. A TANTÁRGY CÉLJA olyan pedagógusok kibocsátása, akik az iskolai oktatás bevezető, kezdő és alapozó szakaszában alkalmasak a magyar nyelv és irodalom struktúrájának és természetének megfelelően az oktató–nevelő munkára; az iskolai oktatás bevezető, kezdő és alapozó szakaszában alkalmasak a magyar nyelv és irodalom struktúrájának és természetének megfelelően az oktató–nevelő munkára; rendelkeznek azokkal az ismeretekkel, amelyek az 1–6. osztály nyelvi és irodalmi anyagának szaktudományi hátteréül szolgálnak; rendelkeznek azokkal az ismeretekkel, amelyek az 1–6. osztály nyelvi és irodalmi anyagának szaktudományi hátteréül szolgálnak; képesek a 6–12 évesek körében szakszerű ismeretközlésre és szabatos tanulásirányításra a nyelvtan–helyesírás, a beszédművelés–beszédfejlesztés és a szövegszerkesztés területén; képesek a 6–12 évesek körében szakszerű ismeretközlésre és szabatos tanulásirányításra a nyelvtan–helyesírás, a beszédművelés–beszédfejlesztés és a szövegszerkesztés területén; képesek az irodalom egyetemes és nemzeti értéket közvetítő, valamint kommunikációs képességeket, önkifejezést fejlesztő szerepének érvényesítésére; képesek az irodalom egyetemes és nemzeti értéket közvetítő, valamint kommunikációs képességeket, önkifejezést fejlesztő szerepének érvényesítésére; képesek a művekben megjelenített erkölcsi tartalmak, magatartások, eszmék, esztétikai és pedagógiai értékek egyéni megítélésére és közvetítésére; képesek a művekben megjelenített erkölcsi tartalmak, magatartások, eszmék, esztétikai és pedagógiai értékek egyéni megítélésére és közvetítésére; képesek olvasóvá nevelni tanítványaikat; képesek olvasóvá nevelni tanítványaikat; képesek tiszteletben tartani a gyermeki személyiség véleménynyilvánításait; képesek tiszteletben tartani a gyermeki személyiség véleménynyilvánításait; képesek nyelvi, művelődési szokásokat és ízlést alakítani; képesek nyelvi, művelődési szokásokat és ízlést alakítani; képesek a gyermek nyelvi–kommunikációs és érzelmi fejlődése érdekében a gyermek környezetével együttműködni; képesek a gyermek nyelvi–kommunikációs és érzelmi fejlődése érdekében a gyermek környezetével együttműködni; képesek az önálló, kritikai gondolkodásra, valamint szakterületük integratív és komplex szemléletű fejlesztésére; képesek az önálló, kritikai gondolkodásra, valamint szakterületük integratív és komplex szemléletű fejlesztésére; képesek közvetíteni a magyar nyelv és kultúra elválaszthatatlanságát. képesek közvetíteni a magyar nyelv és kultúra elválaszthatatlanságát.

3 KETIF A 10-12 éves gyermekek anyanyelvi nevelésének elméleti, gyakorlati és módszertani elemeinek megismertetése a hallgatókkal. A 10-12 éves gyermekek anyanyelvi nevelésének elméleti, gyakorlati és módszertani elemeinek megismertetése a hallgatókkal. A tantárgy egyrészt a nyelvtudomány és az irodalomtudomány szükséges ismereti hátterét foglalja magában, másrészt az anyanyelvi nevelés tervezésének, irányításának a képességét hivatott fejleszteni. A tantárgy egyrészt a nyelvtudomány és az irodalomtudomány szükséges ismereti hátterét foglalja magában, másrészt az anyanyelvi nevelés tervezésének, irányításának a képességét hivatott fejleszteni.

4 A TANTÁRGY CÉLJA olyan pedagógusok kibocsátása, akik az iskolai oktatás bevezető, kezdő és alapozó szakaszában alkalmasak a magyar nyelv és irodalom struktúrájának és természetének megfelelően az oktató–nevelő munkára; ÁLTALÁNOS az iskolai oktatás bevezető, kezdő és alapozó szakaszában alkalmasak a magyar nyelv és irodalom struktúrájának és természetének megfelelően az oktató–nevelő munkára; ÁLTALÁNOS rendelkeznek azokkal az ismeretekkel, amelyek az 1–6. osztály nyelvi és irodalmi anyagának szaktudományi hátteréül szolgálnak; ÁLTALÁNOS, miért 1–6? 1–4. mindenkinek, itt 5–6! rendelkeznek azokkal az ismeretekkel, amelyek az 1–6. osztály nyelvi és irodalmi anyagának szaktudományi hátteréül szolgálnak; ÁLTALÁNOS, miért 1–6? 1–4. mindenkinek, itt 5–6! képesek a 6–12 évesek körében szakszerű ismeretközlésre és szabatos tanulásirányításra a nyelvtan–helyesírás, a beszédművelés–beszédfejlesztés és a szövegszerkesztés területén; UA. képesek a 6–12 évesek körében szakszerű ismeretközlésre és szabatos tanulásirányításra a nyelvtan–helyesírás, a beszédművelés–beszédfejlesztés és a szövegszerkesztés területén; UA. képesek az irodalom egyetemes és nemzeti értéket közvetítő, valamint kommunikációs képességeket, önkifejezést fejlesztő szerepének érvényesítésére; TANÍTÓ ÁLTALÁBAN! képesek az irodalom egyetemes és nemzeti értéket közvetítő, valamint kommunikációs képességeket, önkifejezést fejlesztő szerepének érvényesítésére; TANÍTÓ ÁLTALÁBAN! képesek a művekben megjelenített erkölcsi tartalmak, magatartások, eszmék, esztétikai és pedagógiai értékek egyéni megítélésére és közvetítésére; TANÍTÓ ÁLTALÁBAN! képesek a művekben megjelenített erkölcsi tartalmak, magatartások, eszmék, esztétikai és pedagógiai értékek egyéni megítélésére és közvetítésére; TANÍTÓ ÁLTALÁBAN! képesek olvasóvá nevelni tanítványaikat; TANÍTÓ ÁLTALÁBAN! képesek olvasóvá nevelni tanítványaikat; TANÍTÓ ÁLTALÁBAN! képesek tiszteletben tartani a gyermeki személyiség véleménynyilvánításait; TANÍTÓ ÁLTALÁBAN! képesek tiszteletben tartani a gyermeki személyiség véleménynyilvánításait; TANÍTÓ ÁLTALÁBAN! képesek nyelvi, művelődési szokásokat és ízlést alakítani; TANÍTÓ ÁLTALÁBAN! képesek nyelvi, művelődési szokásokat és ízlést alakítani; TANÍTÓ ÁLTALÁBAN! képesek a gyermek nyelvi–kommunikációs és érzelmi fejlődése érdekében a gyermek környezetével együttműködni; TANÍTÓ ÁLTALÁBAN! képesek a gyermek nyelvi–kommunikációs és érzelmi fejlődése érdekében a gyermek környezetével együttműködni; TANÍTÓ ÁLTALÁBAN! képesek az önálló, kritikai gondolkodásra, valamint szakterületük integratív és komplex szemléletű fejlesztésére; TANÍTÓ ÁLTALÁBAN! képesek az önálló, kritikai gondolkodásra, valamint szakterületük integratív és komplex szemléletű fejlesztésére; TANÍTÓ ÁLTALÁBAN! képesek közvetíteni a magyar nyelv és kultúra elválaszthatatlanságát. TANÍTÓ ÁLTALÁBAN! képesek közvetíteni a magyar nyelv és kultúra elválaszthatatlanságát. TANÍTÓ ÁLTALÁBAN!

5 HEFOP 3. A Magyar nyelv és irodalom műveltségterület a tantárgy óra- és vizsgatervben meghatározott tantárgyelemeiben a következő ismeretanyagot tartalmazza: A magyar nyelv struktúrája, működési mechanizmusa, az igényes nyelvhasználat, a nyelvi kompetenciák. A magyar nyelv struktúrája, működési mechanizmusa, az igényes nyelvhasználat, a nyelvi kompetenciák. A nyelv és a társadalom kölcsönhatásának következményei; pozitív és negatív jelenségek a mindennapi nyelvhasználatban. A nyelv és a társadalom kölcsönhatásának következményei; pozitív és negatív jelenségek a mindennapi nyelvhasználatban. A múlt nyelvtörténeti és irodalomtörténeti tényezői; a történeti ismeretek tanításba integrálásának lehetőségei. A múlt nyelvtörténeti és irodalomtörténeti tényezői; a történeti ismeretek tanításba integrálásának lehetőségei. Az írásbeli és szóbeli megnyilatkozások normái, a tanítói megszólalás és magatartás minősége. Az írásbeli és szóbeli megnyilatkozások normái, a tanítói megszólalás és magatartás minősége. Irodalmunk klasszikus értékei. Irodalmunk klasszikus értékei. A legújabb jelenségek és értékelésük a kortárs irodalomban, s ezen belül a gyermekirodalomban. A legújabb jelenségek és értékelésük a kortárs irodalomban, s ezen belül a gyermekirodalomban. Az irodalom és társművészetei; az adaptáció kérdései; az irodalom és a tömegkommunikáció kapcsolata. Az irodalom és társművészetei; az adaptáció kérdései; az irodalom és a tömegkommunikáció kapcsolata. Új, korszerű és alternatív nyelvtan- és irodalomtanítási módszerek; RWCT. Új, korszerű és alternatív nyelvtan- és irodalomtanítási módszerek; RWCT. Napjaink szaktudományi, kritikai és egyéb kiadványai. Napjaink szaktudományi, kritikai és egyéb kiadványai. Tanítási gyakorlatok. Tanítási gyakorlatok.

6 KETIF Nekünk nincs ilyen a leírásunkban, az egészet változtatás nélkül átvehetjük: a megvalósuló munka megfelel ennek. Nekünk nincs ilyen a leírásunkban, az egészet változtatás nélkül átvehetjük: a megvalósuló munka megfelel ennek.

7 HEFOP 3. KÖVETELMÉNYEK: A végzett hallgatók az elsajátítandó ismeretek szintjén rendelkezzenek a szakterületnek megfelelő alapos és korszerű tárgyi ismerettel; rendelkezzenek a szakterületnek megfelelő alapos és korszerű tárgyi ismerettel; nagy biztonsággal ismerjék a Magyar nyelv és irodalom 1–6. osztályos tanterveit, ismeretanyagát, követelményrendszerét; nagy biztonsággal ismerjék a Magyar nyelv és irodalom 1–6. osztályos tanterveit, ismeretanyagát, követelményrendszerét; ismerjék az 1–6. osztály nyelvi és irodalmi tananyagának szaktudományos hátterét; ismerjék az 1–6. osztály nyelvi és irodalmi tananyagának szaktudományos hátterét; ismerjék az irodalomtudomány által kanonizált legfontosabb alkotókat, műveket és korstílusokat; ismerjék az irodalomtudomány által kanonizált legfontosabb alkotókat, műveket és korstílusokat; ismerjék a tárgyhoz kapcsolódó hagyományos, ill. alternatív programokat, új oktatási technikákat; ismerjék a tárgyhoz kapcsolódó hagyományos, ill. alternatív programokat, új oktatási technikákat; ismerjék a 6–12 évesek általános olvasási és sajtótermék-olvasási szokásait; ismerjék a 6–12 évesek általános olvasási és sajtótermék-olvasási szokásait; az alkalmazás szintjén rendelkezzenek azokkal a képességekkel, amelyek birtokában képesek fejleszteni és továbbfejleszteni a tanulók korábban kialakult szóbeli és írásbeli képességeit: a beszédértést, a szóbeli önkifejezést, a szóbeli és az írásos szövegműfajok megértését, az írást, a sokirányú kreativitást; rendelkezzenek azokkal a képességekkel, amelyek birtokában képesek fejleszteni és továbbfejleszteni a tanulók korábban kialakult szóbeli és írásbeli képességeit: a beszédértést, a szóbeli önkifejezést, a szóbeli és az írásos szövegműfajok megértését, az írást, a sokirányú kreativitást; rendelkezzenek tudatos és igényes helyesírási, nyelvi, nyelvhasználati és irodalmi kompetenciával; rendelkezzenek tudatos és igényes helyesírási, nyelvi, nyelvhasználati és irodalmi kompetenciával; legyenek tájékozottak a magyar és világirodalom történetében és elméleti kérdéseiben; legyenek tájékozottak a magyar és világirodalom történetében és elméleti kérdéseiben; legyenek birtokában azoknak a poétikai, stilisztikai és retorikai ismereteknek, amelyek képessé teszik őket művek, irodalmi és nyelvi jelenségek esztétikai szempontú értelmezésére és ennek közvetítésére; legyenek birtokában azoknak a poétikai, stilisztikai és retorikai ismereteknek, amelyek képessé teszik őket művek, irodalmi és nyelvi jelenségek esztétikai szempontú értelmezésére és ennek közvetítésére; legyenek tájékozottak a kiskamaszkor fázis tipikus irodalmi érdeklődésében; legyenek tájékozottak a kiskamaszkor fázis tipikus irodalmi érdeklődésében; ösztönözzenek kulturált nyelvi magatartásra; ösztönözzenek kulturált nyelvi magatartásra; sajátítsák el és mélyítsék azokat az intellektuális képességeket, etikai mintákat, amelyek a tanítói hivatás gyakorlásához szükségesek. sajátítsák el és mélyítsék azokat az intellektuális képességeket, etikai mintákat, amelyek a tanítói hivatás gyakorlásához szükségesek.

8 KETIF Követelmények: Legyen képes a hallgató a gyerekek igényeinek, életkori sajátosságainak megfelelő anyanyelvi és irodalmi foglalkozást tervezni és tartani, valamint legyen képes az adott korosztály anyanyelvi és irodalmi érdeklődésének a felkeltésére. Ismerje az anyanyelvi és irodalmi nevelés tudományos, elméleti alapjait. Követelmények: Legyen képes a hallgató a gyerekek igényeinek, életkori sajátosságainak megfelelő anyanyelvi és irodalmi foglalkozást tervezni és tartani, valamint legyen képes az adott korosztály anyanyelvi és irodalmi érdeklődésének a felkeltésére. Ismerje az anyanyelvi és irodalmi nevelés tudományos, elméleti alapjait.

9 KÖVETELMÉNYEK: A végzett hallgatók az elsajátítandó ismeretek szintjén rendelkezzenek a szakterületnek megfelelő alapos és korszerű tárgyi ismerettel; KETIFben benne rendelkezzenek a szakterületnek megfelelő alapos és korszerű tárgyi ismerettel; KETIFben benne nagy biztonsággal ismerjék a Magyar nyelv és irodalom 1–6. osztályos tanterveit, ismeretanyagát, követelményrendszerét; ÁLTALÁNOS, miért 1–6? 1–4. mindenkinek, itt 5–6! nagy biztonsággal ismerjék a Magyar nyelv és irodalom 1–6. osztályos tanterveit, ismeretanyagát, követelményrendszerét; ÁLTALÁNOS, miért 1–6? 1–4. mindenkinek, itt 5–6! ismerjék az 1–6. osztály nyelvi és irodalmi tananyagának szaktudományos hátterét; KETIFben benne, miért 1–6? 1–4. mindenkinek, itt 5–6! ismerjék az 1–6. osztály nyelvi és irodalmi tananyagának szaktudományos hátterét; KETIFben benne, miért 1–6? 1–4. mindenkinek, itt 5–6! ismerjék az irodalomtudomány által kanonizált legfontosabb alkotókat, műveket és korstílusokat; KETIFben benne ismerjék az irodalomtudomány által kanonizált legfontosabb alkotókat, műveket és korstílusokat; KETIFben benne ismerjék a tárgyhoz kapcsolódó hagyományos, ill. alternatív programokat, új oktatási technikákat; KETIFben benne ismerjék a tárgyhoz kapcsolódó hagyományos, ill. alternatív programokat, új oktatási technikákat; KETIFben benne ismerjék a 6–12 évesek általános olvasási és sajtótermék-olvasási szokásait; KETIFben benne, miért 1–6? 1–4. mindenkinek, itt 5–6! ismerjék a 6–12 évesek általános olvasási és sajtótermék-olvasási szokásait; KETIFben benne, miért 1–6? 1–4. mindenkinek, itt 5–6! az alkalmazás szintjén ez a KETIFben leírtak részletes kifejtése, áttehető a saját dokumentumba rendelkezzenek azokkal a képességekkel, amelyek birtokában képesek fejleszteni és továbbfejleszteni a tanulók korábban kialakult szóbeli és írásbeli képességeit: a beszédértést, a szóbeli önkifejezést, a szóbeli és az írásos szövegműfajok megértését, az írást, a sokirányú kreativitást; rendelkezzenek azokkal a képességekkel, amelyek birtokában képesek fejleszteni és továbbfejleszteni a tanulók korábban kialakult szóbeli és írásbeli képességeit: a beszédértést, a szóbeli önkifejezést, a szóbeli és az írásos szövegműfajok megértését, az írást, a sokirányú kreativitást; rendelkezzenek tudatos és igényes helyesírási, nyelvi, nyelvhasználati és irodalmi kompetenciával; rendelkezzenek tudatos és igényes helyesírási, nyelvi, nyelvhasználati és irodalmi kompetenciával; legyenek tájékozottak a magyar és világirodalom történetében és elméleti kérdéseiben; legyenek tájékozottak a magyar és világirodalom történetében és elméleti kérdéseiben; legyenek birtokában azoknak a poétikai, stilisztikai és retorikai ismereteknek, amelyek képessé teszik őket művek, irodalmi és nyelvi jelenségek esztétikai szempontú értelmezésére és ennek közvetítésére; legyenek birtokában azoknak a poétikai, stilisztikai és retorikai ismereteknek, amelyek képessé teszik őket művek, irodalmi és nyelvi jelenségek esztétikai szempontú értelmezésére és ennek közvetítésére; legyenek tájékozottak a kiskamaszkor fázis tipikus irodalmi érdeklődésében; legyenek tájékozottak a kiskamaszkor fázis tipikus irodalmi érdeklődésében; ösztönözzenek kulturált nyelvi magatartásra; ösztönözzenek kulturált nyelvi magatartásra; sajátítsák el és mélyítsék azokat az intellektuális képességeket, etikai mintákat, amelyek a tanítói hivatás gyakorlásához szükségesek. sajátítsák el és mélyítsék azokat az intellektuális képességeket, etikai mintákat, amelyek a tanítói hivatás gyakorlásához szükségesek.

10 HEFOP 3. A MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS SZEMPONTJAI: Magasan minősített, nagy szakmai felkészültségű szakembereket kell bevonni a képzésbe. Magasan minősített, nagy szakmai felkészültségű szakembereket kell bevonni a képzésbe. A tananyagok tartalmának összeállításakor – szakmai szűrés mellett – figyelembe kell venni a tudományterület új eredményeit. A tananyagok tartalmának összeállításakor – szakmai szűrés mellett – figyelembe kell venni a tudományterület új eredményeit. A szakirodalom megfelelő példányban elérhető legyen a hallgatók számára. A szakirodalom megfelelő példányban elérhető legyen a hallgatók számára. Ajánlott időközönként felmérni a hallgatók szaktárgyi (pl. műelemzési, helyesírási, stilisztikai, nyelvhasználati stb.) tudását s a tapasztalatokat beépíteni a napi gyakorlatba. Ajánlott időközönként felmérni a hallgatók szaktárgyi (pl. műelemzési, helyesírási, stilisztikai, nyelvhasználati stb.) tudását s a tapasztalatokat beépíteni a napi gyakorlatba. A tantárgy egyes elemeiben speciális infrastrukturális igényekkel is felléphet (szakterem, kézikönyvtár, informatikai kiépítettség, együttműködés múzeumokkal, kiállítótermekkel, színházzal stb.), törekedni kell a szükséges infrastruktúra folyamatos fejlesztésére. A tantárgy egyes elemeiben speciális infrastrukturális igényekkel is felléphet (szakterem, kézikönyvtár, informatikai kiépítettség, együttműködés múzeumokkal, kiállítótermekkel, színházzal stb.), törekedni kell a szükséges infrastruktúra folyamatos fejlesztésére. A tantárgyelemek ellenőrzését biztosítani kell. A tantárgyelemek ellenőrzését biztosítani kell. Igénybe kell venni az irodalom közvetítő, alkalmazott jellegét (a szövegkorpuszok művészi, esztétikai értéktelítettségét), amely lehetőséget nyújt heterogén gyermekcsoportok együttoktatására, együttnevelésére (a toleranciának, a másság tiszteletben tartásának, az empátiának, a szociális érzékenységnek stb. a kialakítására). Igénybe kell venni az irodalom közvetítő, alkalmazott jellegét (a szövegkorpuszok művészi, esztétikai értéktelítettségét), amely lehetőséget nyújt heterogén gyermekcsoportok együttoktatására, együttnevelésére (a toleranciának, a másság tiszteletben tartásának, az empátiának, a szociális érzékenységnek stb. a kialakítására). Építeni kell az önálló hallgatói munkára (kutatási, szervezési, művészi tevékenység), széleskörű konzultálására, az oktató–nevelő munkában megnyilvánuló hasznosítására. Építeni kell az önálló hallgatói munkára (kutatási, szervezési, művészi tevékenység), széleskörű konzultálására, az oktató–nevelő munkában megnyilvánuló hasznosítására. Sok szempontból ellenőrizni kell a tantárgyhoz kapcsolódó gyakorlatokat. Sok szempontból ellenőrizni kell a tantárgyhoz kapcsolódó gyakorlatokat. Törekedni kell az egyes tantárgyak elemei közötti kapcsolatok feltárására és a közös ismeretanyag integratív felhasználására (irodalom–vizualitás–zene, nyelvtörténet–irodalomtörténet–történelem, természetkultúra–nyelvi kultúra stb.). Törekedni kell az egyes tantárgyak elemei közötti kapcsolatok feltárására és a közös ismeretanyag integratív felhasználására (irodalom–vizualitás–zene, nyelvtörténet–irodalomtörténet–történelem, természetkultúra–nyelvi kultúra stb.). Teret kell adni a hallgatók kreatív, önálló gondolkodásból fakadó megnyilvánulásainak. Teret kell adni a hallgatók kreatív, önálló gondolkodásból fakadó megnyilvánulásainak. Lehetőséget kell adni a hallgatók szabad véleménynyilvánítására. Lehetőséget kell adni a hallgatók szabad véleménynyilvánítására.

11 A tantárgyfejlesztés módszerei (minőségfejlesztés): A hallgatók rendszeres megkérdezése a kurzusok hatékonysága, a közvetített ismeretek felhasználhatósága tekintetében. (Kérdőív.) A tantárgyfejlesztés egyéb módszereiről az év végén tartott tanszéki értekezletek döntenek. A tantárgyfejlesztés módszerei (minőségfejlesztés): A hallgatók rendszeres megkérdezése a kurzusok hatékonysága, a közvetített ismeretek felhasználhatósága tekintetében. (Kérdőív.) A tantárgyfejlesztés egyéb módszereiről az év végén tartott tanszéki értekezletek döntenek.

12 HEFOP 3. első hét elem nyelvészet első hét elem nyelvészet a 8-9. ttp a 8-9. ttp a kilencediktől a tizennegyedikig irodalom a kilencediktől a tizennegyedikig irodalom az utolsó a szigorlat az utolsó a szigorlat azaz NY/TTP/IR = azaz NY/TTP/IR = 7/2/6 7/2/6 Magyar nyelv V. Helyesírás I-II. Nyelvtörténet Szociolingvisztika Nyelvművelés Retorika Anyanyelvi tantárgy-pedagógia V-VI. Stilisztika Poétika Irodalomtörténet I-II. Gyermekirodalom III. Irodalom és társművészetei Magyar nyelv és irodalom szigorlat

13 KETIF az első három elem nyelvészet az első három elem nyelvészet a negyediktől a nyolcadikig irodalom a negyediktől a nyolcadikig irodalom 9-10. ttp 9-10. ttp az utolsó a szigorlat az utolsó a szigorlat azaz NY/TTP/IR = azaz NY/TTP/IR = 3/2/5 3/2/5 Általános és alkalmazott nyelvészet Komplex nyelvtani elemzés A magyar nyelv eredete és története Magyar irodalom 1. Magyar irodalom 2. Világirodalom 1. Világirodalom 2. Világirodalom 3. A nyelvtantanítás módszertana Az irodalomtanítás módszertana Műveltségterületi szigorlat

14 Összevetés HEFOP 3. NY/TTP/IR = 7/2/6 = 15 HEFOP 3. NY/TTP/IR = 7/2/6 = 15 = 23 KREDIT Nyelvészet túlsúlyos HEFOP 3. Nyelvészet túlsúlyos HEFOP 3. NY/TTP/IR = 3/2/5 = 10 NY/TTP/IR = 3/2/5 = 10 = 22 KREDIT Irodalomtúlsúlyos KETIF Irodalomtúlsúlyos KETIF Tükröződés: Tükröződés: HEFOP 3.: a szigorlat csak nyelvészet HEFOP 3.: a szigorlat csak nyelvészet KETIF: a szigorlat csak irodalom KETIF: a szigorlat csak irodalom

15 HEFOP 3. Magyar nyelv és irodalom műveltségterület és tantárgy-pedagógiája I.II.III.IV.V.VI.VII.VIII. Magyar nyelv V.1 0+1 gyj Helyesírás I.1 0+1 gyj Helyesírás II.1 0+1 gyj Szociolingvisztika1 0+1 gyj Nyelvművelés1 0+1 gyj Irodalomtörténet II.1 2+0 k Gyermekirodalom III.1 1+0 k Korunk irodalma II.1 1+0 k Irodalom és társművészetei 1 0+1 gyj

16 HEFOP 3. Magyar nyelv és irodalom műveltségterület és tantárgy-pedagógiája I.II.III.IV.V.VI.VII.VIII. Nyelvtörténet2 1+ 1 gyj Retorika2 0+2 gyj Anyanyelvi tantárgy- pedagógia V. Irodalomtanítás 2 1+1 gyj Anyanyelvi tantárgy- pedagógia VI. A magyar nyelv tantanítása 2 1+1 k Stilisztika2 0+2 gyj Poétika2 0+2 gyj Irodalomtörténet I.2 1+1 gyj

17 KETIF Magyar nyelv és irodalom műveltségterület és tantárgy-pedagógiája I.II.III.IV.V.VI.VII.VIII. Komplex nyelvtani elemzés20+2 gyj Általános és alkalmazott nyelvészet 21+0 K A magyar nyelv eredete és története 22+0 K Magyar irodalom 1.20+2 gyj Magyar irodalom 2.20+2 gyj Világirodalom 1.20+2 gyj Világirodalom 2.20+2 gyj Világirodalom 3.20+1 gyj A nyelvtantanítás módszertana20+2 gyj Az irodalomtanítás módszertana 20+2 gyj

18 Az egyes tantárgyelemek tartalmaira részletesen nem térünk ki. A két program valójában ugyanazt tartalmazza, azzal lényeges különbséggel, hogy a kari program erőteljesen támaszkodik az általános tanítóképzésre, és számos esetben a HEFOP-ban műveltségterületi tartalomként megjelenő anyagot az általános tanítóképzés már tartalmazza (például Helyesírás). Az egyes tantárgyelemek tartalmaira részletesen nem térünk ki. A két program valójában ugyanazt tartalmazza, azzal lényeges különbséggel, hogy a kari program erőteljesen támaszkodik az általános tanítóképzésre, és számos esetben a HEFOP-ban műveltségterületi tartalomként megjelenő anyagot az általános tanítóképzés már tartalmazza (például Helyesírás).

19 A legfontosabb eltérések: A legfontosabb eltérések: 1. A HEFOP-program a nagyszámú tantárgyelemet kevés hozzárendelt kredittel 1 kontaktórás keretben valósítja meg. Ez egyrészt nem felel meg a MAB által adott ajánlásoknak és a nemzetközi sztenderdnek (legalább két kontaktórányi munka egyhuzamban a hallgatóval közösen), másrészt kétségessé teszi a kitűzött célok megvalósításának lehetőségét. A kari program két kontaktórás keretekkel, ezekhez rendelt 2 kreditekkel ezeket a normákat kielégíti és a célokat elérhetővé teszi. 1. A HEFOP-program a nagyszámú tantárgyelemet kevés hozzárendelt kredittel 1 kontaktórás keretben valósítja meg. Ez egyrészt nem felel meg a MAB által adott ajánlásoknak és a nemzetközi sztenderdnek (legalább két kontaktórányi munka egyhuzamban a hallgatóval közösen), másrészt kétségessé teszi a kitűzött célok megvalósításának lehetőségét. A kari program két kontaktórás keretekkel, ezekhez rendelt 2 kreditekkel ezeket a normákat kielégíti és a célokat elérhetővé teszi.

20 2. Bár mindkét program az anyanyelvi nevelésen keresztül megvalósítandó általános műveltségfejlesz- tésre való felkészítést tekinti alapvető céljának, azt eltérő módon teszi. 2. Bár mindkét program az anyanyelvi nevelésen keresztül megvalósítandó általános műveltségfejlesz- tésre való felkészítést tekinti alapvető céljának, azt eltérő módon teszi. A HEFOP-program abból a – szerintünk – téves alapállásból indul ki, hogy ezt a direkt anyanyelvi (= nyelvtan) oktatása és számonkérése keretében lehet eredményesen végezni. A HEFOP-program abból a – szerintünk – téves alapállásból indul ki, hogy ezt a direkt anyanyelvi (= nyelvtan) oktatása és számonkérése keretében lehet eredményesen végezni. A kari program ezzel szemben abból indul ki, hogy általános műveltségfejlesztésre való felkészítést a nyelvhasználat fejlesztésén keresztül (= irodalom) lehet eredményesen megvalósítani. A kari program ezzel szemben abból indul ki, hogy általános műveltségfejlesztésre való felkészítést a nyelvhasználat fejlesztésén keresztül (= irodalom) lehet eredményesen megvalósítani.

21 Végső következtetés: A HEFOP-program korlátozottan felel meg valós kari igényeknek. Annak általános megfogalmazásait javasoljuk a kari programban való alkalmazásra, teljes átvételét és adaptálást azonban nem (részletesen nem tértünk ki rá, de az egyes tantárgyelemek tartalma és korszerűsége is kétségeket hagy maga után). A HEFOP-program korlátozottan felel meg valós kari igényeknek. Annak általános megfogalmazásait javasoljuk a kari programban való alkalmazásra, teljes átvételét és adaptálást azonban nem (részletesen nem tértünk ki rá, de az egyes tantárgyelemek tartalma és korszerűsége is kétségeket hagy maga után).

22 ANGOL/NÉMET Az ismeretekhez kapcsolódó kompetenciáknál (a nyelvismeret foka) – vannak kisebb gondok, sok múlik azon, hogy milyen előképzettséggel jön a hallgatók zöme. Az ismeretekhez kapcsolódó kompetenciáknál (a nyelvismeret foka) – vannak kisebb gondok, sok múlik azon, hogy milyen előképzettséggel jön a hallgatók zöme. Az idegen nyelvi műveltségterület összekapcsolása az SI-005-tel (idegen nyelvi képességfejlesztés, azaz a nyelvvizsgára való felkészítés) sokat segít, mert a leendő műveltségterületes hallgatók szintre hozása a célnyelvből itt történik meg. Az idegen nyelvi műveltségterület összekapcsolása az SI-005-tel (idegen nyelvi képességfejlesztés, azaz a nyelvvizsgára való felkészítés) sokat segít, mert a leendő műveltségterületes hallgatók szintre hozása a célnyelvből itt történik meg. Ugyanakkor ez az egyetlen műveltségterület, ahol bejutási követelmények vannak — ha nem tud angolul, nem veheti fel a tárgyat. (közel közép fok). Ugyanakkor ez az egyetlen műveltségterület, ahol bejutási követelmények vannak — ha nem tud angolul, nem veheti fel a tárgyat. (közel közép fok).

23 NATBA-MT-AN Angol műveltségterület NATBA-MT-AN-505Angol leíró nyelvtan 1.2 k NATBA-MT-AN-506Angol leíró nyelvtan 2.2 k NATBA-MT-AN-543Amerikai országismeret1 k NATBA-MT-AN-551Bevezetés az angol nyelvtanítás módszertanába 1 k1 k NATBA-MT-AN-552Angol módszertan 1. 3k3k NATBA-MT-AN-553Angol módszertan 2.3 k NATBA-MT-AN-554Angol módszertan 3.3 k NATBA-MT-AN-561Angol nyelvű gyermekirodalom 1. 2k2k NATBA-MT-AN-562Angol nyelvű gyermekirodalom 2.3 k NATBA-MT-AN-571Angol irodalom2 k NATBA-MT-AN-599Angol műveltségterületi szigorlat0 k

24 NATBA-MT-NE Német műveltségterület NATBA-MT-NE-504Német leíró nyelvtan 1.2 k NATBA-MT-NE-505Német leíró nyelvtan 2.2 k NATBA-MT-NE-543Német/osztrák országismeret 1.2 k NATBA-MT-NE-544Német/osztrák országismeret 2.2 k NATBA-MT-NE-551Német módszertan 1. 1 k1 k NATBA-MT-NE-552Német módszertan 2. 2k2k NATBA-MT-NE-553Német módszertan 3.1 k NATBA-MT-NE-554Német módszertan 4.2 k NATBA-MT-NE-561Német/osztrák gyermekirodalom 1. 1k1k NATBA-MT-NE-562Német/osztrák gyermekirodalom 2.2 k NATBA-MT-NE-563Német/osztrák gyermekirodalom 3.2 k NATBA-MT-NE-571Német-osztrák irodalom 1. 1k1k NATBA-MT-NE-572Német-osztrák irodalom 2.2 k NATBA-MT-NE-599Német műveltségterületi szigorlat

25 A/N tantárgyelemek A fonetika nem külön tantárgyelem nálunk. A fonetika nem külön tantárgyelem nálunk. A stílusgyakorlat és a nyelvtan egy része beépül az idegen nyelvi képességfejlesztésbe (SI-OO5) – így lehetett óraszámát megőrizni. A stílusgyakorlat és a nyelvtan egy része beépül az idegen nyelvi képességfejlesztésbe (SI-OO5) – így lehetett óraszámát megőrizni. Az országismereti és kultúrtörténeti kurzust összevontuk, a brit országismeret a SI-005-ben van, az amerikai külön Az országismereti és kultúrtörténeti kurzust összevontuk, a brit országismeret a SI-005-ben van, az amerikai külön Angol irodalom van, de valóban nem akadémikus irodalomtörténet, hanem irodalmi művek elemzése kapcsán irodalmi „beszélgetések”--- ezért is nem kell irodalmár, bár jobb lenne ha az tanítaná, mint pl. a németeseknél Angol irodalom van, de valóban nem akadémikus irodalomtörténet, hanem irodalmi művek elemzése kapcsán irodalmi „beszélgetések”--- ezért is nem kell irodalmár, bár jobb lenne ha az tanítaná, mint pl. a németeseknél A kurzust a módszertan és a gyermekirodalom uralja, ami lehetővé teszi, hogy a célkorosztályra fókuszálva minden tantárgyelemből bevihessünk plusz anyagot. A kurzust a módszertan és a gyermekirodalom uralja, ami lehetővé teszi, hogy a célkorosztályra fókuszálva minden tantárgyelemből bevihessünk plusz anyagot.

26 A/N Általános vélemény: Általános vélemény: 1200 óráról csökkent le az óraszám a többi műveltségterületéhez hasonlóan. 1200 óráról csökkent le az óraszám a többi műveltségterületéhez hasonlóan. Gondok lehetnek a nyelvi szinttel hosszabb távon. Gondok lehetnek a nyelvi szinttel hosszabb távon.


Letölteni ppt "Magyar műveltségterület Hefop 3. vs. Ketif Kozmács István."

Hasonló előadás


Google Hirdetések