Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Horváth Ágnes dr. főiskolai tanár

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Horváth Ágnes dr. főiskolai tanár"— Előadás másolata:

1 Horváth Ágnes dr. főiskolai tanár
Ifjúságsegítő felsőfokú szakképzés „A pedagógusképzés tartalmi és szerkezeti fejlesztése” című projekt eredményeinek disszeminációja a Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Karának oktatói körében HEFOP Horváth Ágnes dr. főiskolai tanár

2 Vázlat: HEFOP megújító folyamat Az FSZ képzés megújítása
Az Ifjúságsegítő FSZ jellemzői Az SZVK struktúrája, elemei A KPPR struktúrája, tartalmai A TF-TFK Ifjúságsegítő képzése

3 Előzmények: Az ifjúságsegítő felsőfokú szakképzést az ELTE Tanító és Óvóképző Kara kezdeményezte a 90-es évek második felében A hivatalos OKJ azonosító 2001-es keltezésű ( ), a szakmai és vizsgakövetelményeket tartalmazó rendelet: (7/2002. (V. 25.) ISM – OM együttes rendelet) A rendelet a szakképesítéssel betölthető foglalkozásokat az „egyéb pedagógus” (FEOR szám 3419), a „kulturális szervező munkatárs” (3713) és a „szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző” (3715) munkaterületekben határozta meg.

4 Ifjúságsegítő képzés a HEFOP pályázatban:
Az ifjúságsegítő felsőfokú szakképzés hátterét, struktúráját és tartalmát sokoldalúan elemző tanulmány hosszú távra érvényes dokumentum. Az itt megszületett dokumentumok (héttér-elemzések, tantárgy-leírások) mindenképpen hasznosíthatók a következő időszakban induló képzések esetében is. Bár a struktúra és a tantervi háló bemutatása elsősorban az ELTE képzési tapasztalataira épít, a dokumentumban szerepelnek azok az egyeztetett tematikák, amelyeket a különböző képzési helyek képviselői bocsátottak a projektvezető rendelkezésére. A dokumentum tantárgyleírásai és irodalomjegyzékei különösen értékesek.

5 NSZFI – HEFOP a szakképzés megújítása
Alapelvek: Moduláris rendszer Szakmacsoportonkénti tervezés Kompetencia - központúság Átjárhatóság Kapcsolódások Elágazás, rész-szakképzés, ráépülés Azonos struktúra

6

7 Jogszabályi háttér 1/2006. (II. 17.) OM rendelet: az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről Felsőoktatási tv. (2005. évi CXXXIX.) 32. § 79/2006. (IV.5.) Korm. rendelet 3-5. § - a felsőfokú szakképzés rendje (A befogadó szakok listáját 6. számú melléklete tartalmazza 15/2008. (VIII.13.) SZMM rendelet – szakmai és vizsgakövetelmények 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről

8 Ifjúságsegítő szakképzés
A szakképesítésért felelős minisztérium: SZMM Hozzárendelt FEOR-szám: (egyéb pedagógus) Képzési idő: 2 év Szakmacsoport száma: 2 szint: 55 (ISCED szint: 5B, 5.5; ISCED kód: 762) Szakképesítési csoport neve: szociális támogató A szakképesítés azonosító száma: A szakképesítéssel rokon munkakörök: 3315 Szociális és gyermekvédelmi ügyintéző 3311 Szociális asszisztens 3412 Gyermek- és ifjúsági felügyelő 3713 Kulturális szervező munkatárs 3719 Egyéb kulturális foglalkozások

9 Az ifjúságsegítő „köztes” tevékenysége
Szociális, információs Ifjúsági munka Pedagógiai, orientációs Közművelődési, animációs

10 A szakmai és vizsgakövetelmények felépítése
Feladatprofil Szakmai ismeretek Szakmai készségek Szakmai tulajdonságok (személyes, társas és módszer kompetenciák) Vizsgarészek A szakma képviselői által összeállított feladatok strukturált rendszere, a modulok kiindulópontja A feladatok ellátásához szükséges ismeretek strukturált rendszere A Nemzeti Szakképzési Intézet által megadott lista alapján a feladatokhoz hozzárendelve (pl. kommunikáció, informatika) (pl. tolerancia, problémamegoldás, konfliktuskezelés) Modulonként meghatározott vizsga-feladatok ifjúságsegítő_tulprof_ xls modulok_ism.xls modulok_komp.xls

11 Egyéb feladatok Vizsgarészek meghatározása
Előzetes tudás mérésének meghatározása et020_ifjs.xls Eszközigény meghatározásaAjánlott központi program elkészítése, lektorálása, egyeztetése, megjelentetése kp020_ifi1.xls

12 A szociális segítés alapfeladatai
Feladatcsoport neve Modul neve Vizsga A szociális segítés alapfeladatai 1. vizsgarész Információs és tájékoztató, tanácsadó tevékenységet végez Az ifjúságsegítő információs, tájékoztató és tanácsadói feladatai 2.vizsgarész Adminisztrációs és dokumentációs tevékenységet végez Adminisztrációs és dokumentációs feladatok 3. vizsgarész Fejlesztő, támogató, segítő tevékenységet végez Egyéni fejlesztés és segítő támogatás 4. vizsgarész Tevékenységi területén közreműködik a fiatalokat célzó szolgáltatások együttműködésének kialakításában, fejlesztésében Ifjúsági szolgáltatások és kapcsolatok 5. vizsgarész Fejleszti a fiatalok társadalmi részvételét, közösségi aktivitását A társadalmi kohézió erősítése, közösségfejlesztés 6.vizsgarész (szakdolgozat)

13 A szociális segítés alapfeladatai
Modul neve Tananyagegység Tananyagelem (tantárgy) A szociális segítés alapfeladatai 020/1.0/ Jogi, szociáipolitikai és etikai ismeretek 020/2.0/ Társadalomismeret 020/3.0/ Pszichológiai ismeretek Jogi alapismeretek Közigazgatási ismeretek A jóléti ellátások nem önkormányzati formái Önkormányzati jóléti ellátások Szociálpolitikai alapismeretek Szociálpolitikai beavatkozást igénylő problémák A szociálpolitika intézményrendszere Szociálpolitikai monitorozás Szakmai etika Szociológiai alapismeretek - Szociológiai alapismereti gyakorlat Társadalmi struktúra Család és életmód - Gyakorlat a család és életmód körében Mai magyar társadalom Szervezetszociológia Az intézmény megismerése A segítő kapcsolat kommunikációja Készségfejlesztés a segítő kapcsolathoz Pszichológiai alapok Az életút pszichológiája A személyiség pszichológiája Szociálpszichológiai jelenségek és folyamatok Szocializáció

14 Tananyagelem (tantárgy)
Modul neve Tananyagegység Tananyagelem (tantárgy) Az ifjúságsegítő információs, tájékoztató és tanácsadói feladatai 020/1.0/ Kommunikáció 020/2.0/ Informatika 020/3.0/ Pedagógia, pályaorientáció, foglalkoztatás 020/4.0/ Bűnmegelőzési és drogprevenciós ismeretek Kommunikáció Informatika A tanítás - tanulás elmélete Andragógia Pályaorientációs ismeretek Foglalkoztatáspolitikai és munkajogi ismeretek Bűnmegelőzési ismeretek Drogprevenciós ismeretek Adminisztrációs és dokumentációs feladatok 020/1.0/ Adminisztráció és dokumentáció Ügyviteli és igazgatási ismeretek Pályázatírás és projektmenedzsment Gazdasági alapismeretek Egyéni fejlesztés és segítő támogatás 020/1.0/ Egyéni és közösségi fejlesztés Egyéni fejlesztési ismeretek Közösségszervezés, közösségfejlesztés Nem-formális tanulás Ifjúsági szolgáltatások és kapcsolatok 020/1.0/ Az ifjúságsegítés módszertana 020/2.0/ Idegen nyelvi kommunikáció Ifjúsági szolgáltatások Szakmai gyakorlat Idegen nyelvi kommunikáció A társadalmi kohézió erősítése, közösségfejlesztés 020/1.0/ Közösségfejlesztés 020/2.0/ Társadalmi részvétel Ifjúsági közösségek Szociokulturális animáció Ifjúsági közművelődés Ifjúságszociológia Ifjúságpolitika Önkormányzatok és civil szervezetek Ifjúsági munka Szakdolgozat

15 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Horváth Ágnes dr. főiskolai tanár"

Hasonló előadás


Google Hirdetések