Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Dr. Amberg Eszter, OSZK Projektiroda Az ELDORADO projekt szerzői jogi vonatkozásai, különös tekintettel az elektronikus kölcsönzésre Masters of Library.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Dr. Amberg Eszter, OSZK Projektiroda Az ELDORADO projekt szerzői jogi vonatkozásai, különös tekintettel az elektronikus kölcsönzésre Masters of Library."— Előadás másolata:

1 Dr. Amberg Eszter, OSZK Projektiroda Az ELDORADO projekt szerzői jogi vonatkozásai, különös tekintettel az elektronikus kölcsönzésre Masters of Library and Information Science 3. ELTE BTK Történeti Intézet Szekfű Gyula Könyvtár, 2014. május 6. Az ELDORADO projekt szerzői jogi vonatkozásai, különös tekintettel az elektronikus kölcsönzésre

2 Dr. Amberg Eszter, OSZK Projektiroda Az ELDORADO projekt szerzői jogi vonatkozásai, különös tekintettel az elektronikus kölcsönzésre Masters of Library and Information Science 3. ELTE BTK Történeti Intézet Szekfű Gyula Könyvtár, 2014. május 6. EL ektronikus D okumentumküldés O rszágos R endszere, A datbázisa és DO kumentumtára TÁMOP 3.2.4-B-11/1

3 Dr. Amberg Eszter, OSZK Projektiroda Az ELDORADO projekt szerzői jogi vonatkozásai, különös tekintettel az elektronikus kölcsönzésre Masters of Library and Information Science 3. ELTE BTK Történeti Intézet Szekfű Gyula Könyvtár, 2014. május 6. A szolgáltatás célja  országos hatáskörű elektronikus dokumentumküldő rendszer kiépítése  digitalizálás  a digitalizált dokumentumok adatbázisba szervezése  a szerzői jog által védett és nem védett digitalizált dokumentumok elektronikus szolgáltatása  jogdíj fizetés

4 Dr. Amberg Eszter, OSZK Projektiroda Az ELDORADO projekt szerzői jogi vonatkozásai, különös tekintettel az elektronikus kölcsönzésre Masters of Library and Information Science 3. ELTE BTK Történeti Intézet Szekfű Gyula Könyvtár, 2014. május 6. Szolgáltatás kínálat  Keresés  Információ kérés  Digitális másolat megrendelés – többszörözés, nyilvánossághoz közvetítés  Online megtekintés – többszörözés, nyilvánossághoz közvetítés  Letöltés - többszörözés  E-kölcsönzés – többszörözés, nyilvánossághoz közvetítés  Dedikált hozzáférés (Szjt. 38. § (5) bek.)  Értéknövelt szolgáltatások (DoD; PoD; OCR) - többszörözés, nyilvánossághoz közvetítés

5 Dr. Amberg Eszter, OSZK Projektiroda Az ELDORADO projekt szerzői jogi vonatkozásai, különös tekintettel az elektronikus kölcsönzésre Masters of Library and Information Science 3. ELTE BTK Történeti Intézet Szekfű Gyula Könyvtár, 2014. május 6. Többszörözés Szjt. 18. § (1) A szerző kizárólagos joga, hogy a művét többszörözze, és hogy erre másnak engedélyt adjon. Többszörözés: a) a mű anyagi hordozón való - közvetlen vagy közvetett - rögzítése, bármilyen módon, akár véglegesen, akár időlegesen, valamint b) egy vagy több másolat készítése a rögzítésről. (2) A mű többszörözésének minősül különösen a nyomtatással megvalósuló mechanikai, filmes vagy mágneses rögzítés és másolatkészítés, a hang- vagy képfelvétel előállítása, a sugárzás vagy a vezeték útján a nyilvánossághoz történő közvetítés céljára való rögzítés, a mű tárolása digitális formában elektronikus eszközön, valamint a számítógépes hálózaton átvitt művek anyagi formában való előállítása. Az építészeti alkotások esetében többszörözés a tervben rögzített alkotás kivitelezése és utánépítése is. Szjt. 47. § (2) A mű többszörözésére adott engedély csak kifejezett kikötés esetén ad a felhasználónak jogot arra, hogy a művet kép- vagy hangfelvételen rögzítse, illetve, hogy azt számítógéppel vagy elektronikus adathordozóra másolja.

6 Dr. Amberg Eszter, OSZK Projektiroda Az ELDORADO projekt szerzői jogi vonatkozásai, különös tekintettel az elektronikus kölcsönzésre Masters of Library and Information Science 3. ELTE BTK Történeti Intézet Szekfű Gyula Könyvtár, 2014. május 6. Nyilvánossághoz közvetítés Szjt. 26. § (8) A szerzőnek az is kizárólagos joga, hogy művét - másként, mint sugárzással vagy a (7) bekezdésben szabályozott módon - a nyilvánossághoz közvetítse, és hogy erre másnak engedélyt adjon. E joga kiterjed különösen arra az esetre, amikor a művet vezeték útján vagy bármely más eszközzel vagy módon úgy teszik a nyilvánosság számára hozzáférhetővé, hogy a nyilvánosság tagjai a hozzáférés helyét és idejét egyénileg választhatják meg. Szjt. 27. § (1) Az írók, a zeneszerzők és a szövegírók képviseletében - a színpadra szánt irodalmi művek és a zenedrámai művek vagy jeleneteik, illetve keresztmetszeteik, valamint a szakirodalmi művek és a nagyobb terjedelmű nem színpadra szánt szépirodalmi művek (pl. regények) felhasználása kivételével - a már nyilvánosságra hozott művek sugárzásának engedélyezésére és az ennek fejében fizetendő díjak mértékére vonatkozóan az irodalmi és a zenei művekkel kapcsolatos szerzői jogok közös kezelését végző szervezet köt szerződést a felhasználóval.

7 Dr. Amberg Eszter, OSZK Projektiroda Az ELDORADO projekt szerzői jogi vonatkozásai, különös tekintettel az elektronikus kölcsönzésre Masters of Library and Information Science 3. ELTE BTK Történeti Intézet Szekfű Gyula Könyvtár, 2014. május 6. Felhasználási szerződés a jogtulajdonosok képviselőivel  amelyek képviselik azokat a szerzőket/jogtulajdonosokat,  akiknek a szerzői műve közös jogkezelés alá tartozik vagy a kiadó rendelkezik a felhasználási szerződés alapján a releváns műfelhasználási jogokkal és  az adott mű az ELDORADO rendszerben (vagyis az OSZK és a partnerkönyvtárak állományában) megtalálható, továbbá  amely mű megjelentetését követő év első napjától számított 140 év még nem telt el.

8 Dr. Amberg Eszter, OSZK Projektiroda Az ELDORADO projekt szerzői jogi vonatkozásai, különös tekintettel az elektronikus kölcsönzésre Masters of Library and Information Science 3. ELTE BTK Történeti Intézet Szekfű Gyula Könyvtár, 2014. május 6. Árva művek Szjt. 41/A. § (1) Egy mű vagy szomszédos jogi teljesítmény akkor tekinthető árva műnek, ha jogosultja ismeretlen vagy ismeretlen helyen tartózkodik és a felkutatására az adott helyzetben általában elvárható gondossággal, jóhiszeműen elvégzett jogosultkutatás nem vezetett eredményre.

9 Dr. Amberg Eszter, OSZK Projektiroda Az ELDORADO projekt szerzői jogi vonatkozásai, különös tekintettel az elektronikus kölcsönzésre Masters of Library and Information Science 3. ELTE BTK Történeti Intézet Szekfű Gyula Könyvtár, 2014. május 6. Mind az online olvasás, mind az elektronikus kölcsönzés esetében cél az elektronikus kiadványok korlátozott időtartamra történő nyilvánossághoz való közvetítése, amely a könyvtárak zárt helyiségein kívül történik. Ezek az esetek a dokumentumok elektronikus úton, távol levő felhasználókhoz való ideiglenes eljuttatására vonatkoznak.

10 Dr. Amberg Eszter, OSZK Projektiroda Az ELDORADO projekt szerzői jogi vonatkozásai, különös tekintettel az elektronikus kölcsönzésre Masters of Library and Information Science 3. ELTE BTK Történeti Intézet Szekfű Gyula Könyvtár, 2014. május 6. 2011. szeptember – Egyetértési megállapodás (MoU) a közgyűjteményekben őrzött, kereskedelmi forgalomban már nem kapható (out of commerce) kiadványok digitalizálásáról és hozzáférhetővé tételéről – elv: a szükséges engedélyek (licencek) kiadása közös jogkezelő szervezetek bevonásával

11 Dr. Amberg Eszter, OSZK Projektiroda Az ELDORADO projekt szerzői jogi vonatkozásai, különös tekintettel az elektronikus kölcsönzésre Masters of Library and Information Science 3. ELTE BTK Történeti Intézet Szekfű Gyula Könyvtár, 2014. május 6. Az e-dokumentumok kölcsönzésére vonatkozó piackutatás

12 Dr. Amberg Eszter, OSZK Projektiroda Az ELDORADO projekt szerzői jogi vonatkozásai, különös tekintettel az elektronikus kölcsönzésre Masters of Library and Information Science 3. ELTE BTK Történeti Intézet Szekfű Gyula Könyvtár, 2014. május 6. Milyen típusú e-dokumentumokat kölcsönözne a könyvtárból?

13 Dr. Amberg Eszter, OSZK Projektiroda Az ELDORADO projekt szerzői jogi vonatkozásai, különös tekintettel az elektronikus kölcsönzésre Masters of Library and Information Science 3. ELTE BTK Történeti Intézet Szekfű Gyula Könyvtár, 2014. május 6. Milyen formában fizetné meg az e-dokumentumok kölcsönzését?

14 Dr. Amberg Eszter, OSZK Projektiroda Az ELDORADO projekt szerzői jogi vonatkozásai, különös tekintettel az elektronikus kölcsönzésre Masters of Library and Information Science 3. ELTE BTK Történeti Intézet Szekfű Gyula Könyvtár, 2014. május 6. IFLA Principles for Library eLending, http://www.ifla.org/files/assets/hq/topics /e-lending/principles-for-library-elending- rev-aug-2013.pdf

15 Dr. Amberg Eszter, OSZK Projektiroda Az ELDORADO projekt szerzői jogi vonatkozásai, különös tekintettel az elektronikus kölcsönzésre Masters of Library and Information Science 3. ELTE BTK Történeti Intézet Szekfű Gyula Könyvtár, 2014. május 6. Jogunk van az e-olvasáshoz! Forrás: http://www.eblida.org/e-read/home-campaign/ http://www.eblida.org/e-read/home-campaign/

16 Dr. Amberg Eszter, OSZK Projektiroda Az ELDORADO projekt szerzői jogi vonatkozásai, különös tekintettel az elektronikus kölcsönzésre Masters of Library and Information Science 3. ELTE BTK Történeti Intézet Szekfű Gyula Könyvtár, 2014. május 6. Szjt. 16. § (1) A szerzői jogi védelem alapján a szerzőnek kizárólagos joga van a mű egészének vagy valamely azonosítható részének anyagi formában és nem anyagi formában történő bármilyen felhasználására és minden egyes felhasználás engedélyezésére.

17 Dr. Amberg Eszter, OSZK Projektiroda Az ELDORADO projekt szerzői jogi vonatkozásai, különös tekintettel az elektronikus kölcsönzésre Masters of Library and Information Science 3. ELTE BTK Történeti Intézet Szekfű Gyula Könyvtár, 2014. május 6. Terjesztés Szjt. 23. § (1) A szerző kizárólagos joga, hogy a művét terjessze, és hogy erre másnak engedélyt adjon. Terjesztésnek minősül a mű eredeti példányának vagy többszörözött példányainak a nyilvánosság számára történő hozzáférhetővé tétele forgalomba hozatallal vagy forgalomba hozatalra való felkínálással. Főbb formái:  műpéldány tulajdonjogának átruházása  műpéldány bérbeadása  műpéldány nyilvános haszonkölcsönzése  műpéldánynak az országba forgalomba hozatali céllal történő behozatala

18 Dr. Amberg Eszter, OSZK Projektiroda Az ELDORADO projekt szerzői jogi vonatkozásai, különös tekintettel az elektronikus kölcsönzésre Masters of Library and Information Science 3. ELTE BTK Történeti Intézet Szekfű Gyula Könyvtár, 2014. május 6. Jogkimerülés Szjt. 23. § (5) Ha a műpéldányt a jogosult vagy az ő kifejezett hozzájárulásával másvalaki adásvétellel vagy a tulajdonjog más módon történő átruházásával az Európai Gazdasági Térségben forgalomba hozta, a terjesztés joga az így forgalomba hozott műpéldány tekintetében - a bérbeadás, a haszonkölcsönbe adás és a behozatal joga kivételével - a továbbiakban nem gyakorolható.

19 Dr. Amberg Eszter, OSZK Projektiroda Az ELDORADO projekt szerzői jogi vonatkozásai, különös tekintettel az elektronikus kölcsönzésre Masters of Library and Information Science 3. ELTE BTK Történeti Intézet Szekfű Gyula Könyvtár, 2014. május 6. Köszönöm a megtisztelő figyelmet! Dr. Amberg Eszter OSZK Projektiroda 1827 Budapest, Budavári Palota F. ép. amberg@oszk.hu


Letölteni ppt "Dr. Amberg Eszter, OSZK Projektiroda Az ELDORADO projekt szerzői jogi vonatkozásai, különös tekintettel az elektronikus kölcsönzésre Masters of Library."

Hasonló előadás


Google Hirdetések