Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

ELektronikus Dokumentumküldés Országos Rendszere, Adatbázisa és DOkumentumtára TÁMOP B-11/1

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "ELektronikus Dokumentumküldés Országos Rendszere, Adatbázisa és DOkumentumtára TÁMOP B-11/1"— Előadás másolata:

1 Az ELDORADO projekt szerzői jogi vonatkozásai, különös tekintettel az elektronikus kölcsönzésre

2 ELektronikus Dokumentumküldés Országos Rendszere, Adatbázisa és DOkumentumtára TÁMOP 3.2.4-B-11/1

3 A szolgáltatás célja országos hatáskörű elektronikus dokumentumküldő rendszer kiépítése digitalizálás a digitalizált dokumentumok adatbázisba szervezése a szerzői jog által védett és nem védett digitalizált dokumentumok elektronikus szolgáltatása jogdíj fizetés

4 Szolgáltatás kínálat Keresés Információ kérés
Digitális másolat megrendelés – többszörözés, nyilvánossághoz közvetítés Online megtekintés – többszörözés, nyilvánossághoz közvetítés Letöltés - többszörözés E-kölcsönzés – többszörözés, nyilvánossághoz közvetítés Dedikált hozzáférés (Szjt. 38. § (5) bek.) Értéknövelt szolgáltatások (DoD; PoD; OCR) - többszörözés, nyilvánossághoz közvetítés

5 Többszörözés Szjt. 18. § (1) A szerző kizárólagos joga, hogy a művét többszörözze, és hogy erre másnak engedélyt adjon. Többszörözés: a) a mű anyagi hordozón való - közvetlen vagy közvetett - rögzítése, bármilyen módon, akár véglegesen, akár időlegesen, valamint b) egy vagy több másolat készítése a rögzítésről. (2) A mű többszörözésének minősül különösen a nyomtatással megvalósuló mechanikai, filmes vagy mágneses rögzítés és másolatkészítés, a hang- vagy képfelvétel előállítása, a sugárzás vagy a vezeték útján a nyilvánossághoz történő közvetítés céljára való rögzítés, a mű tárolása digitális formában elektronikus eszközön, valamint a számítógépes hálózaton átvitt művek anyagi formában való előállítása. Az építészeti alkotások esetében többszörözés a tervben rögzített alkotás kivitelezése és utánépítése is. Szjt. 47. § (2) A mű többszörözésére adott engedély csak kifejezett kikötés esetén ad a felhasználónak jogot arra, hogy a művet kép- vagy hangfelvételen rögzítse, illetve, hogy azt számítógéppel vagy elektronikus adathordozóra másolja.

6 Nyilvánossághoz közvetítés
Szjt. 26. § (8) A szerzőnek az is kizárólagos joga, hogy művét - másként, mint sugárzással vagy a (7) bekezdésben szabályozott módon - a nyilvánossághoz közvetítse, és hogy erre másnak engedélyt adjon. E joga kiterjed különösen arra az esetre, amikor a művet vezeték útján vagy bármely más eszközzel vagy módon úgy teszik a nyilvánosság számára hozzáférhetővé, hogy a nyilvánosság tagjai a hozzáférés helyét és idejét egyénileg választhatják meg. Szjt. 27. § (1) Az írók, a zeneszerzők és a szövegírók képviseletében - a színpadra szánt irodalmi művek és a zenedrámai művek vagy jeleneteik, illetve keresztmetszeteik, valamint a szakirodalmi művek és a nagyobb terjedelmű nem színpadra szánt szépirodalmi művek (pl. regények) felhasználása kivételével - a már nyilvánosságra hozott művek sugárzásának engedélyezésére és az ennek fejében fizetendő díjak mértékére vonatkozóan az irodalmi és a zenei művekkel kapcsolatos szerzői jogok közös kezelését végző szervezet köt szerződést a felhasználóval.

7 Felhasználási szerződés a jogtulajdonosok képviselőivel
amelyek képviselik azokat a szerzőket/jogtulajdonosokat, akiknek a szerzői műve közös jogkezelés alá tartozik vagy a kiadó rendelkezik a felhasználási szerződés alapján a releváns műfelhasználási jogokkal és az adott mű az ELDORADO rendszerben (vagyis az OSZK és a partnerkönyvtárak állományában) megtalálható, továbbá amely mű megjelentetését követő év első napjától számított 140 év még nem telt el.

8 Árva művek Szjt. 41/A. § (1) Egy mű vagy szomszédos jogi teljesítmény akkor tekinthető árva műnek, ha jogosultja ismeretlen vagy ismeretlen helyen tartózkodik és a felkutatására az adott helyzetben általában elvárható gondossággal, jóhiszeműen elvégzett jogosultkutatás nem vezetett eredményre.

9 Mind az online olvasás, mind az elektronikus kölcsönzés esetében cél az elektronikus kiadványok korlátozott időtartamra történő nyilvánossághoz való közvetítése, amely a könyvtárak zárt helyiségein kívül történik. Ezek az esetek a dokumentumok elektronikus úton, távol levő felhasználókhoz való ideiglenes eljuttatására vonatkoznak.

10 2011. szeptember – Egyetértési megállapodás (MoU) a közgyűjteményekben őrzött, kereskedelmi forgalomban már nem kapható (out of commerce) kiadványok digitalizálásáról és hozzáférhetővé tételéről elv: a szükséges engedélyek (licencek) kiadása közös jogkezelő szervezetek bevonásával

11 Az e-dokumentumok kölcsönzésére vonatkozó piackutatás

12 Milyen típusú e-dokumentumokat kölcsönözne a könyvtárból?

13 Milyen formában fizetné meg az e-dokumentumok kölcsönzését?

14 IFLA Principles for Library eLending,

15 Jogunk van az e-olvasáshoz!
Forrás:

16 Szjt. 16. § (1) A szerzői jogi védelem alapján a szerzőnek kizárólagos joga van a mű egészének vagy valamely azonosítható részének anyagi formában és nem anyagi formában történő bármilyen felhasználására és minden egyes felhasználás engedélyezésére.

17 Terjesztés Szjt. 23. § (1) A szerző kizárólagos joga, hogy a művét terjessze, és hogy erre másnak engedélyt adjon. Terjesztésnek minősül a mű eredeti példányának vagy többszörözött példányainak a nyilvánosság számára történő hozzáférhetővé tétele forgalomba hozatallal vagy forgalomba hozatalra való felkínálással. Főbb formái: műpéldány tulajdonjogának átruházása műpéldány bérbeadása műpéldány nyilvános haszonkölcsönzése műpéldánynak az országba forgalomba hozatali céllal történő behozatala

18 Jogkimerülés Szjt. 23. § (5) Ha a műpéldányt a jogosult vagy az ő kifejezett hozzájárulásával másvalaki adásvétellel vagy a tulajdonjog más módon történő átruházásával az Európai Gazdasági Térségben forgalomba hozta, a terjesztés joga az így forgalomba hozott műpéldány tekintetében - a bérbeadás, a haszonkölcsönbe adás és a behozatal joga kivételével - a továbbiakban nem gyakorolható.

19 Köszönöm a megtisztelő figyelmet!
Dr. Amberg Eszter OSZK Projektiroda 1827 Budapest, Budavári Palota F. ép.


Letölteni ppt "ELektronikus Dokumentumküldés Országos Rendszere, Adatbázisa és DOkumentumtára TÁMOP B-11/1"

Hasonló előadás


Google Hirdetések